Natur-og-Foraeldrepjece-2012[1] - Gladsaxe Kommune

vadgaardskole.dk

Natur-og-Foraeldrepjece-2012[1] - Gladsaxe Kommune

Forældrepjece

gladsaxe.dk

Natur- og Sejlklub


Om Natur- og Sejlklubben

Gladsaxe Kommunes Natur- og Sejlklub er

startet af en gruppe af Gladsaxe Kommunes

daginstitutioner.

Det stiftende møde blev afholdt 18. april

1980.

8. maj 1985 blev Natur- og Sejlklubben

udvidet med en ny afdeling.

Formål

Formålet med Natur- og Sejlklubben er,

som det fremgår af formålsformuleringen i

vedtægterne:

• at give de tilsluttede institutioner

mulighed for at deres børn får gode

oplevelser i forbindelse med aktiviteter,

som knytter sig til naturen

• at fremme sejlsportsinteressen, interessen

for kano- og kajaksport og andre

interesser som knytter sig til Bagsværd

Sø, for derigennem at give børnene lyst

til en aktiv fritid

• at formidle kontakt til foreninger og

klubber, således at børnene og de unge

kan videreudvikle deres interesser

inden for de aktivitetsområder, som de

ved besøg i Natur- og Sejlklubben har

stiftet bekendtskab med

Naturaktiviteterne kan være indsamling

og undersøgelse af planter, iagttagelse

af dyrelivet og dets betingelser eller små

natureksperimenter, plantefarvning med

videre, men det kan også være en sejltur

på søen eller bagning af snobrød over åben

ild. Målet er at børnene lærer, at bruge og

forstå naturen, at være iagttagende og

en fornemmelse af naturens kredsløb.

De som ved noget om planter og dyr og de

øvrige ting, vi møder, får en større oplevelse

i naturen.

Medlemsinstitutioner

Natur- og Sejlklubben fungerer som en

andelsforening, hvor alle de tilsluttede

institutioner har indskudt et andelsgrundbeløb

– herudover betaler den enkelte institution

et årligt driftsbeløb (kontingent).

Beløbet trækkes fra den enkelte institutions

almindelige driftsbudget.

Natur- og Sejlklubbens ledelse

Alle afgørelser vedrørende Natur- og

Sejlklubbens drift træffes på den årlige

generalforsamling. På generalforsamlingen

har hver institution én stemme.

På generalforsamlingen vælges en bestyrelse,

som på grundlag af Natur- og Sejlklubbens

vedtægter forestår den daglige

ledelse, og under ansvar over for generalforsamlingen

træffer de afgørelser, som er

uopsættelige.

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper

efter behov.

Ansvar

Natur- og Sejlklubben er rammen om et af

de aktivitetstilbud, som de tilsluttede institutioner

kan tilbyde deres børn. De enkelte

institutioner bruger stedets faciliteter

under samme ansvar som et hvilket som

helst andet aktivitetstilbud, institutionen

arrangerer ’ud af huset’.

Sikkerhed

De enkelte institutioner skal, som brugere

af Natur- og Sejlklubben, udpege en eller

flere ansvarlighedspersoner, som skal være

godkendte af klubbens bestyrelse. Godkendes

kan faste institutionsmedarbejdere,

som fuldt ud har kendskab til klubbens

vedtægter og regler for brug af klubbens

materiel, og som har et indgående kendskab

til klubbens sikkerhedsreglement.

Sikkerhedsreglementet afstikker nogle

forudsætninger og regler ved brug af

klubbens materiel, brug af redningsveste

med videre. (Sikkerhedsreglementet kan

rekvireres).

Sejlads med klubbens både sker på den

enkelte institutions fulde ansvar og efter

forældrenes skriftlige tilladelse.

Ved al sejlads og færdsel på klubbens

bådebro, skal såvel børn som voksne være

iført en af klubbens redningsveste. Redningsvesten

skal være forskriftsmæssigt

spændt.

Beliggenhed

Natur- og Sejlklubbens afdeling 1 er beliggende

som nabo til ’Kano- og Kajakbyen’

på Radiomarken. Adressen er:

Valdemar Poulsensvej

2880 Bagsværd

Telefon 45 88 99 55

Natur- og Sejlklubbens afdeling 2 er ligeledes

beliggende på Radiomarken, og har til

huse i en af Post- og telegrafvæsenets tidligere

tjenesteboliger og i bådladen beliggende

i Kanobyens sydlige ende nærmest

Bagsværdvej. Adressen er:

Bagsværdvej 144B

2880 Bagsværd

Telefon 45 87 97 17

Materiel og aktiviteter

Natur- og Sejlklubbens materiel omfatter

blandt andet optimistjoller, kanoer,

robåde, kajakker, en motorbåd, materiel til

naturundersøgelser, diverse fangstudstyr

med videre samt selvfølgelig godkendte

redningsveste.

Omkring huset er der mulighed for

mangeartede aktiviteter, som boldspil, bål,

hulebyggeri med videre.

Foruden de besøgsdage den enkelte institution

selv arrangerer, tilrettelægger arbejdsgrupperne

og bestyrelsen forskellige

fællesaktiviteter i årets løb, for eksempel

standerhejsning, sejlstævner, cirkusforestilling,

regatta med videre.

Besøg stedet

Hver onsdag aften fra klokken 17.30 i

månederne maj og juni samt august og

september er der åbent hus i Natur- og

Sejlklubben. Det vil sige at forældre og

børn fra de tilsluttede institutioner er

meget velkomne til at besøge stedet, låne

en robåd eller en kano og tage en aftentur

ud på søen.

Der serveres kaffe og er vejret godt, kan

der eventuelt medbringes mad, som spises

ved de borde og bænke, som er opstillet i

tilknytning til stedet.

Henvendelse vedrørende Natur- og

Sejlklubben kan rettes til:

Gladsaxe Kommune

Børne- og Kulturforvaltningen

Rådhus Allé

2860 Søborg

Telefon: 39 57 50 00

E-mail: bkf@gladsaxe.dk


Sats: Peter Bjerring Jensen • Tryk: Gladsaxe Kommune • Oplag: 1.000 • Marts 2012

More magazines by this user
Similar magazines