INDHOLD: - Tømmerup Kirke

toemmerupkirke.dk

INDHOLD: - Tømmerup Kirke

Fødsel– Enhver fødsel skal anmeldes til sognepræsten inden 2

dage. Forældrenes vielsespapirer samt fødselsanmeldelser fra

sygehus medbringes.

Dåb– Aftales med sognepræsten.

Vielse– Aftales med præsten, der skal forestå vielsen.

Begravelse og Bisættelse– Dag og klokkeslæt aftales med præsten,

der skal foretage den kirkelige handling.

Dødsanmeldelse samt afdødes dødsattest, dåbsattest og vielsesattest

afleveres til sognepræsten i afdødes bopælssogn, eventuelt

gennem bedemanden.

KIRKEBIL

Til gudstjenester og sognearrangementer afholdt af kirken er der

gratis kørsel for sognets ældre og gangbesværede.

Henvendelse dagen før til:

Svend Aage Larsen

tlf: 59511937.

Tømmerup kirkeblad

udgives af

Tømmerup Menighedsråd.

Ansvarshavende redaktør:

Sognepræst Dan Petersen og

Maibritt Lindholm, Holbækvej 76.

Bestil på telefon: 1 800.000.0000 Side 2

mail: maibritt.lindholm@mail.dk

KIRKENØGLEN

Efter menighedsrådsvalget kan nye tlf. nr. oplyses

af Formanden.

Side 2

ADD:

Sognepræst Dan Petersen, Tømmerupvej 48.

Tlf. 59507091 Fri mandag.

Graver Dorte Hansen

Tlf. 59507735 bedst tirs-fredag. Fri mandag.

Kirkesanger Benny Chordt Hansen

Tlf. 59522221

Organist Ida Lykke Hansen. tlf. 20433738

Sognemedhjælper Tinne Leth

Tlf. 26686015 bedst tirs-torsdag.

Menighedsrådet:

Formand Thøger Birkeland

Tlf. 59529257

Næstformand Svend Åge Larsen

Tlf. 59511937

Kasserer Hans J. Mohnsen

Kirkeværge Ida Mohnsen

Tlf. 59507589

Kontaktperson Jesper Hansen

Tlf. 29684420

Aktivitetsudvalg mm.

Helle Gyldenkærne. Tlf. 59529257

More magazines by this user
Similar magazines