INDHOLD: - Tømmerup Kirke

toemmerupkirke.dk

INDHOLD: - Tømmerup Kirke

Side 8

Persongalleriet

Ingen andre litterære værker er så rig på farverige personer som Bibelen. I de følgende

numre af kirkebladet vil vi kort skildre nogen af de mange, hvis handlinger har fået en så

stor betydning for verden.

Denne udgaves side 9-mand er Guds udvalgte, hyrdedreng, idealkonge. Bibelens Kong

David er mange ting. Ikke mindst digteren, som kan sætte ord på tillid, håb og klageråb til

Gud. Den dag i dag stråler davids salmernes ord om tillid, tro og afmagt for mennesker i

alle situationer.

Salmernes Bog kaldes også for Davids salmer, fordi man tilskriver dem Det Gamle Testamentes

store konge, David. En stor kriger, en passioneret mand og en nænsom digter. Da-

Gi os en konge

I begyndelsen har israelitterne ikke nogen konge. Det er Gud selv, der regerer dem. Men

folket plager Gud om en konge for at ligne de andre folkeslag. De får Saul, som salves til

konge af profeten Samuel. Men Saul er ikke i længden værdig til at være konge, og Gud

sender profeten Samuel til Isajs hus i byen Betlehem for blandt hans sønner at finde Israels

næste konge. Til alles overraskelse viser den udvalgte sig at være Isajs yngste søn,

fårehyrden. Han bliver hentet ude fra marken og Samuel salver ham.

David lindrer smerterne

Saul er dog endnu konge. Han plages af onde ånder, men hans lidelser lindres, når David

spiller på sin citer. Saul kommer til at holde meget af David, gør ham til hærfører og giver

ham endda sin datter til kone. Men det går David alt for godt, og derfor bliver Saul misundelig

og vil slå ham ihjel. David flygter og lever i ørkenen som en slags røverkonge. Han

må endda gå i Israels fjenders tjeneste for at klare sig. Da Saul dør for egen hånd, kan David

endelig vende tilbage og gøre krav på sin trone. Som konge er han Guds særligt udvalgte

og salvede. Han er en stor kriger, som erobrer meget land og gør Israel til et stort

og velhavende rige.

Utroskab, mord og straf

Men selv David kan ikke holde sig på god fod med Herren. Han ser en smuk kvinde, Batseba,

bade og bliver forelsket i hende. Da han gør hende gravid, sørger han for at hendes

mand, soldaten Urias, får en krigsopgave, som med garanti vil betyde, at han bliver slået

ihjel. Det er derfra, at udtrykket 'en uriaspost' stammer. Derfor ender Davids historie med,

at Gud lader hans familie gå i opløsning gennem sygdom, død og intern splid.

David og Jesus

Gennem profeten Esajas profetier om, at der skal skyde en kvist fra Isajs stub, at der skal

udgå en frelser fra Davids slægt er der en forbindelse mellem David og Jesus. Der er således

en række paralleller mellem David og Jesus. David er fra Betlehem, hvor Jesus også

fødes. Jesus kaldes Davids søn og evangelierne fortæller om, at han skulle blive en ny

storkonge ligesom David, der skulle jage den romerske besættelsesmagt ud af Jerusalem

og Israel, og gøre landet stort og velhavende igen. Desuden var David hyrde, inden han

blev konge, og Jesus siger i Johannesevangeliet kapitel 10, vers 11 om sig selv, at han er

den gode hyrde.

More magazines by this user
Similar magazines