INDHOLD: - Tømmerup Kirke

toemmerupkirke.dk

INDHOLD: - Tømmerup Kirke

Persongalleriet side 9 manden

Salme af David. (23)

Herren er min hyrde,

jeg lider ingen nød,

han lader mig ligge i

grønne enge,

han leder mig til det

stille vand.

Han giver mig kraft

på ny,

han leder mig ad rette

stier

for sit navns skyld.

Selv om jeg går i

mørkets dal,

frygter jeg intet ondt,

for du er hos mig,

din stok og din stav

er min trøst.

Du dækker bord for

mig

for øjnene af mine

fjender.

Du salver mit hoved

med olie,

mit bæger er fyldt til

overflod.

Godhed og troskab

følger mig,

så længe jeg lever,

og jeg skal bo i Herrens

hus

alle mine dage

Hvorfor lige David?

Det kan virke underligt, at en mand, som ikke gør Guds vilje, og

som endda oplever Guds straf i hans families sammenbrud og opløsning,

skulle være idealet, som bliver opfattet som en slags forløber

for Jesus. Men der er to ting, der giver David en særlig rolle

i Det Gamle Testamente og i hele Bibelen.

For det første er han indbegrebet af forholdet mellem Gud og

mennesker. David – og Moses og de andre, som Gud udvælger -

er kun mennesker, som lever på de samme vilkår, som alle mennesker

har levet på, siden Adam og Eva blev smidt ud af Paradis.

Det, der gør David til noget særligt, er altså ikke, at han er særligt

god eller klog eller from, men at han bliver ved med at stole på

Gud. Det er tilliden til Gud, der udmærker ham.

Derudover fortæller Det Gamle Testamente som nævnt, at David

gør Israel til et stort og velhavende rige. Han er derfor nært forbundet

med tanken om israelitterne som Guds udvalgte folk, og

tanken om ham er derfor også i Bibelen knyttet til et fremtidshåb. I

Det Nye Testamente udfoldes dette fremtidshåb i Jesus af Nazaret.

Digteren David lever stadig

Mange af salmerne i Salmernes Bog er tillagt David, og derfor kalder

man dem også Davidssalmer. En af de mest kendte er netop

Salme 23, Herren er min hyrde. Her bliver der udtrykt en meget

stærk tillid til Gud. Det er altså det billede af David, man trods alle

hans fejl finder i Bibelen: et menneske, som stoler på Gud. Og de

ord, som vi læser i davidssalmerne, er stadig blandt de stærkeste,

både når det gælder håb, tillid, glæde og fortvivlelse, sorg og forladthed.

Davidssalmernes ord lever stadig.

Side 9

More magazines by this user
Similar magazines