Sommer 2012 - Store Magleby Kirke

storemaglebykirke.dk

Sommer 2012 - Store Magleby Kirke

Sommer 2012

Kirkerne i Dragør og Store Magleby

3


2

Sognepræst

Elsebeth Jans

Møllegade 1, 2791 Dragør

Tlf. 3253 8202. Træffes bedst: tirsdag

onsdag og fredag kl. 10-11, torsdag kl. 18-19

eja@km.dk

Sognepræst

Andreas Wille

Søvej 78, 2791 Dragør

Tlf. 3253 1221. Træffes bedst: tirsdag

torsdag og fredag kl. 10-11, onsdag kl. 20-21

aswi@km.dk

Sognepræst

Gitte Turin

Kirkevej 6, 2791 Dragør, Tlf. 2462 0602

Træffes bedst telefonisk i dagtimerne

gtt@km.dk

Organist

Torkil Steinaa

Tlf. 3024 6068

torkilsteinaa@gmail.com

Kordegn

Kirkevej 6, 2791 Dragør, tlf. 3253 1605

Træffes: Tirsdag til fredag

kl. 9:30-13 og tirsdag kl.16-18:30

uan@km.dk

Kirkegårdsleder

Jan Petersen

Tlf. 2044 3628

Kirkegårdsassistent

Michael Junget

Kirkevej 6, 2791 Dragør, tlf. 3253 7264

Træffes: Mandag til fredag kl. 9-13

mij@km.dk

Kirketjener

Jens Busch-Jensen

Tlf. 2061 1577

Formand for menighedsrådet

Søren Seerup

Tlf. 3294 3258

shs@domstol.dk

www.storemaglebykirke.dk

Sognepræst

Jens Bach Pedersen

Løkkevej 3, 2791 Dragør, Tlf. 3253 0180

Træffes tirsdag, torsdag og fredag kl. 10-11,

onsdag kl. 17-18, samt efter aftale.

jbp@km.dk

Sognepræst

Gitte Turin

Kirkevej 170, 2791 Dragør

Tlf: 2462 0602

Træffes bedst telefonisk i dagtimerne

gtt@km.dk

Kordegn

Anette Lyneborg

Kirkevej 170, 2791 Dragør

Tirsd. til fred. kl. 9.30-13. Torsd. tillige kl. 15-18

Mandag og lørdag lukket.

Tlf. 3253 2603, Fax: 3253 5542

asly@km.dk

Menighedsrådsformand

Annette Michelsen

Tlf. 3294 0560

Dragør Kirkegård og kirkegårdskontor

Palle Juul Nielsen

Tlf. 4028 3566

Træffes mandag - torsdag kl. 14-15, fredag kl. 11-12

I øvrigt efter aftale

Organist

Morten Hinz

Hollændervej 3, 2791 Dragør

Tlf. 3253 0273

hinz@stofanet.dk

Kirketjenere

Richard Barth og Linda Bülow

Tlf. 5132 0233

Dragør Menighedssamfund

Formand Birgit Karshøj

Tlf. 3253 1813

Dragør Menighedsbørnehave

Kirkevej 172, 2791 Dragør

Tlf. 3253 0570

Leder: Kirsten Nielsen

www.dragoerkirke.dk I redaktionen: Jens Bach Pedersen (ansv.), Elsebeth Jans, Andreas Sylvest Wille, Gitte Turin, Morten Hinz, Karl-Erik Olsen.

Oplag: 7600. Layout: Holger Poulsen. Stenby Tryk A/S


Åh, mælkebøtte…

Pinse er, at Guds åbenbaring breder sig ud - fra at være bundet

til én tid, ét sted, til personen og mennesket Jesus.

Ét af de bedste billeder på, hvad pinse er, har vi

stående lige uden for vores vinduer i denne tid.

Mælkebøtten! Og det vel at mærke mælkebøtten,

når den ser ud, som den gør lige nu: Når dens

gule hoved er blevet hvidt og fyldt med frø.

Hver højtid har sine særlige blomster: Til jul er

det de røde julestjerner, som vi alle sammen

køber med os hjem og lader lyse op i mørke

decemberstuer. Til påske er det påskeliljer, som

vi køber ti af i Netto for en femmer og sætter i

vand indenfor, så de folder sig ud, gule og glade.

Der findes ganske vist en pinselilje, men – jeg

vil gerne slå et slag for at gøre den hvide mælke-

bøtte til pinseikon, pinseblomsten!

Jul, påske…

En mælkebøtte begynder i det små med, at et

lillebitte frø falder ned fra himlen og slår rod i

jorden, og så vokser der en plante frem med

blomster og blade. Sådan begyndte kristendom-

men også med, at et frø faldt ned fra himlen og

blev til kød og blod i maven på en pige, der hed

Maria.

Jul er, at det guddommelige i Jesu skikkelse

slog rod i vores verden og blev synlig som

én af os.

Den Jesus, som blev født i julen, viste i på-

sken for alvor, hvilket stof han var gjort af.

Når det bliver nat, lukker alle mælkebøtter sig

sammen og bliver grå i stedet for gule. Sådan

var det i verden langfredag, da Guds søn døde

på korset. Kristendommen så ud til at skulle

forsvinde, før end den endnu var begyndt.

Men som morgensolen i maj hver dag får luk-

kede mælkebøtter til at åbne sig gule mod

lyset, sådan var langfredag ikke det sidste, der

var at sige om Guds søn. Påskemorgen stod

Jesus op fra de døde. Og sådan er kristendom

troen på, at Gud er stærkere end døden.

Vidensdeling

Pinse er vidensdeling. Pinse er, at man ræk-

ker det, som var værdifuldt for en selv, videre.

Pinse er arv og spredning. Det hjertet er fuldt

af, løber munden over med. Bevægelsen er os

ikke så fremmed igen: Den fodboldglade far

3


4

taler gerne om fodbold og køber fodboldstøvler til

knægten, førend knægten kan gå.

Musikelskeren fylder huset eller lejligheden med musik,

og synger godnatsange.

Nogle bor med bøger fra gulv til loft. ’Følg mig’, siger for-

ældrene, og læser om Emil, Pippi, Peddersen og Findus,

og hvad de nu alle sammen hedder. Og uanset om man så

er til sport, musik eller litteratur, ja, så har man den her

indre tilskyndelse til at give det videre.

Sådan burde det muligvis også være med det religiøse.

Det som giver mening for mig, det som trøster mig, det

som giver mit liv håb, mening og retning, det burde man

måske også give videre. Som forældre og som bedstefor-

ældre har vi pligt til at pakke børnenes værktøjskasse, så

de kan møde livet med de fornødne værktøjer. Herunder

også de kristne/religiøse. Men: En blufærdighed og en

usikkerhed har sneget sig ind på det moderne menneske.

Flyv, frø, flyv!

Pinse er ikke, at vi tager os sammen og får opdraget de

unger i den kristne tro. Pinse er, at vi ikke kan lade være.

Pinse er, at kristendommens mælkebøtte er blevet hvid og

fuld af frø. Pinse er et mægtigt pust, der spreder disse

kristendomsfrø ud over alverden. Arven fra Jesus bliver

til Ånd, som ved Ord, apostle og varme hænder bæres ud i

verden. Dét, der før var bundet til den ene mælkebøtte,

bliver til bevægelse. Til nyt liv. Til ny glæde.

Glædelig pinse!

- jbp


Kirkelukninger

Der skrives og tales meget om kirke-

lukninger i København i denne tid.

Men kirkelukninger er ikke nødven-

digvis et krisetegn.

KOMMENTAR: -Siden 1960 er befolkningstal-

let i København faldet drastisk. Man sanerede

baggårdene, og København skaffede sin befolk-

ning lys, plads og grønne arealer. Man byggede

parcelhusdanmark, og københavnerne flyttede

i stor stil ud - bla. til Dragør og Store Magleby.

Siden 1960 er befolkningstallet i Københavns

Kommune faldet med ca. 182.000. Dette svarer

til, at nogenlunde hele Odense Kommune er

flyttet ud af København. Og dette er kun de rå

tal for indbyggerne. Hertil kommer så en

ikke-ubetydelig indvandring af mennesker med

ikke-kristen baggrund. Al denne udflytning og

indvandring uden at man har justeret i den

kirkelige inddækning af hovedstaden.

Overhovedet.

Dette misforhold er man nu begyndt at rydde

op i. Organisationen trimmes til de eksisterende

vilkår. Medlemmerne flyttede, og kirken flyttede

med. Nogle huse blev til overs. Hvis man lukkede

øjnene for dette misforhold, så ville det i høj grad

være en kirke i krise.

Kirkelukninger er – med en nyligt afdød

erhvervsmands ord – udtryk for rettidig omhu.

- jbp

Utterslev Kirke.

En af de lukningstruede kirker i Københavns Kommune.

5


Dragør Kirke

6

Søndag d. 3. juni kl. 10.00 Trinitatis søndag Jens Bach Pedersen

Søndag d. 10. juni kl. 10.00 1. søndag efter trinitatis Gitte Turin

Tirsdag d. 12. juni kl. 13.45 Enggården Jens Bach Pedersen

Søndag d. 17. juni kl. 10.00 2. søndag efter trinitatis Jens Bach Pedersen

Tirsdag d. 19. juni kl. 18.00 Offentligt menighedsrådsmøde

Søndag d. 24. juni kl. 10.00 3. søndag efter trinitatis Peter Bjørn Hansen

Søndag d. 1. juli kl. 10.00 4. søndag efter trinitatis Jens Bach Pedersen

Søndag d. 8. juli kl. 10.00 5. søndag efter trinitatis se hjemmesiden/Dragør Nyt

Tirsdag d. 10. juli kl. 13.45 Enggården Gitte Turin

Søndag d. 15. juli kl. 10.00 6. søndag efter trinitatis Gitte Turin

Søndag d. 22. juli kl. 10.00 7. søndag efter trinitatis se hjemmesiden/Dragør Nyt

Søndag d. 29. juli kl. 10.00 8. søndag efter trinitatis Gitte Turin

Søndag d. 5. august kl. 10.00 9. søndag efter trinitatis Jens Bach Pedersen

Søndag d. 12. august kl. 10.00 10. søndag efter trinitatis Gitte Turin

Tirsdag d. 14. august kl. 13.45 Enggården Andreas Wille

Søndag d. 19. august kl. 10.00 11. søndag efter trinitatis Jens Bach Pedersen

Tirsdag d. 21. august kl. 18.45 Offentligt menighedsrådsmøde

Søndag d. 26. august kl. 10.00. 12. søndag efter trinitatis Jens Bach Pedersen

HUSK: Morgensang hver onsdag kl. 9.30

KALE


NDER

Søndag d. 3. juni kl. 10.00 Trinitatis søndag Andreas Wille

Søndag d. 10. juni kl. 10.00 1. søndag efter trinitatis Elsebeth Jans

Tirsdag d. 12. juni kl. 13.45 Enggården Jens Bach Pedersen

Tirsdag d. 12. juni kl. 18.00 Offentligt menighedsrådsmøde

Søndag d. 17. juni kl. 10.00 2. søndag efter trinitatis Andreas Wille

Søndag d. 24. juni kl. 10.00 3. søndag efter trinitatis Gitte Turin

Søndag d. 1. juli kl. 10.00 4. søndag efter trinitatis Elsebeth Jans

Søndag d. 8. juli kl. 10.00 5. søndag efter trinitatis Elsebeth Jans

Tirsdag d. 10. juli kl. 13.45 Enggården Gitte Turin

Søndag d. 15. juli kl. 10.00 6. søndag efter trinitatis Elsebeth Jans

Søndag d. 22. juli kl. 10.00 7. søndag efter trinitatis Elsebeth Jans

Søndag d. 29. juli kl. 10.00 8. søndag efter trinitatis Andreas Wille

Søndag d. 5. august kl. 10.00 9. søndag efter trinitatis Elsebeth Jans

Søndag d. 12. august kl. 10.00 10. søndag efter trinitatis Andreas Wille

Tirsdag d. 14. august kl. 13.45 Enggården Andreas Wille

Tirsdag d. 14. august kl. 18.00 Offentligt menighedsrådsmøde

Søndag d. 19. august kl. 10.00 11. søndag efter trinitatis Gitte Turin

Søndag d. 26. august kl. 10.00 12. søndag efter trinitatis Andreas Wille

Store Magleby Kirke

7


“There is a crack in everything

That’s how the light gets in.”

Leonard Cohen, 1992.

©Tom Sheehan

More magazines by this user
Similar magazines