Værdiregnskab 2013 præsentation.ppt

guldborgsund.dk

Værdiregnskab 2013 præsentation.ppt

SOCIAL & ARBEJDSMARKED

VÆRDIREGNSKAB 2012

HANDICAPOMRÅDE

GULDBORGSUND


Forord

Hermed foreligger Handicapområde Guldborgsunds

værdiregnskab, der viser, hvordan Handicapområde

Guldborgsund lever op til det fælles værdiggrundlag.

Værdiregnskabet 2012 er udarbejdet på baggrund af

en spørgeskemaundersøgelse i oktober måned 2012.

Målingen er baseret på svar fra medarbejdere,

ledelse, pårørende og borgere.

Formålet med værdiregnskabet er at lave en

brugerundersøgelse, der giver et billede af, hvad der

fungerer godt i handicapområdet og hvad der kan

blive bedre.


Metodiske overvejelser:

•Borgerrettede værdier / Medarbejderrettede

værdier

•Værdier > Udsagn

•Individuel besvarelse / Gruppebesvarelse /

Interview

•Samlet enighed summen af ”lidt enig” + ”meget

enig”

•Matrikel – Teams-opdeling mulig v. analysen

•Svarprocenten


Antal skemaer

udleveret - 2009

STATISTIK – SPØRGESKEMAER - MEDARBEJDERE

326

Antal skemaer

udleveret - 2012

208

Antal svar 197 Antal svar 168

Svarprocent 60 % Svarprocent 81 %


Antal skemaer

udleveret - 2009

STATISTIK – SPØRGESKEMAER – BRUGERE (§ 85)

30

Antal skemaer

udleveret - 2012

Antal svar 30 Antal svar 1 *

Svarprocent 100 Svarprocent ?

•I 2012 har man valgt at spørge Brugerrådet, der har svaret med en gruppebesvarelse

6


STATISTIK – SPØRGESKEMAER – PÅRØRENDE (§ 108)

Antal skemaer

udleveret - 2009

249

Antal skemaer

udleveret - 2012

Antal svar 96 Antal svar 4

6 *

Svarprocent 39 % Svarprocent 67 %

•I 2012 har man valgt at spørge Pårørenderådet, der har 6 medlemmer.


FORDELING AF BESVARELSER - MEDARBEJDERE

ADMINISTRATION 8 BESVARELSER

LEDELSE 7 BESVARELSER

PEDELTEAM 4 BESVARELSER

TEAM KOHAVEN 13 BESVARELSER

TEAM SYDHOLM/NYSTED 3 BESVARELSER

TEAM GRØNSUND 15 BESVARELSER

TEAM NORD/VEST 6 BESVARELSER

TEAM STØTTE/KONTAKT/SOLSTRÅLEN 14 BESVARELSER

TEAM BRYGGEN 20 BESVARELSER

TEAM PARKVEJ 17 BESVARELSER

TEAM SYRENVÆNGET 30 BESVARELSER

TEAM NABOHUSET 7 BESVARELSER

TEAM NATTEVAGTER 6 BESVARELSER

TEAM SAKSKØBING/NYKØBING 18 BESVARELSER

TOTAL 168 BESVARELSER


BORGERRETTEDE

VÆRDIER

Top 3 – Højeste / Laveste værdier


TOP 3 OVER HØJESTE

SAMLEDE ENIGHED -

2009

Borgerne oplever, at

personalet møder med

godt humør.

Borgerne oplever, at de

bor godt.

MEDARBEJDERNE:

Et værdigt liv for borgerne

Borgerne er trygge

Borgerne er en del af et netværk

SAMLET

ENIGHED

TOP 3 OVER HØJESTE

SAMLEDE ENIGHED -

2012

94 % Borgerne oplever, at

personalet møder med

godt humør.

91 % Borgerne oplever, at de

bor godt.

Borgerne bliver forstået. 91 % Borgerne bliver

forstået.

SAMLET

ENIGHED

99 %

96 %

96 %


TOP 3 OVER HØJESTE

SAMLEDE ENIGHED -

2009

Borgerne oplever, at de

bor godt.

Borgerne oplever, at

personalet møder med

godt humør.

Borgerne oplever en god

kontant til familie og

venner.

BORGERE OG PÅRØRENDE:

Et værdigt liv for borgerne

Borgerne er trygge

Borgerne er en del af et netværk

SAMLET

ENIGHED

TOP 3 OVER HØJESTE

SAMLEDE ENIGHED -

2012

93 % Borgerne oplever, at

de bor godt.

93 % Borgerne oplever, at

personalet møder med

godt humør.

89 % Borgerne oplever en

god kontant til familie

og venner.

SAMLET

ENIGHED

100 %

100 %

100 %


TOP 3 OVER LAVESTE SAMLEDE

ENIGHED - 2009

MEDARBEJDERNE:

Et værdigt liv for borgerne

Borgerne er trygge

Borgerne er en del af et netværk

SAMLET

ENIGHED

TOP 4 OVER LAVESTE SAMLEDE

ENIGHED - 2012

Der er mulighed for udvikling. 75 % Borgerne oplever en stabil

personalekontakt

Borgerne oplever gode og relevante

aktivitetstilbud.

Borgerne oplever en stabil

personalekontakt

77 % Du oplever, at borgerne i dit

team har selv- og

medbestemmelse

79 % Du oplever, at borgerne i dit

team har mulighed for udvikling

Borgerne oplever, at der er et

godt samarbejde med

dagtilbuddene.

SAMLET ENIGHED

78 %

86 %

86 %

86 %


TOP 3 OVER LAVESTE

SAMLEDE ENIGHED -

2009

Der er mulighed for

udvikling.

Borgerne oplever en

stabil personalekontakt

Borgerne oplever, at

personalet giver sig tid

BORGERE OG PÅRØRENDE:

Et værdigt liv for borgerne

Borgerne er trygge

Borgerne er en del af et netværk

SAMLET

ENIGHED

TOP 2 OVER

LAVESTE SAMLEDE

ENIGHED - 2012

60 % Jeg oplever, at

personalet giver sig

tid.

68 % Jeg oplever, at

personalet er

nærværende.

71 %

SAMLET

ENIGHED

40 %

40 %


MEDARBEJDERRETTEDE

VÆRDIER

Top 3 – Højeste / Laveste værdier


TOP 3 OVER HØJESTE

SAMLEDE ENIGHED - 2009

Vi har en god etik i vores

arbejde.

Medarbejderne tager ansvar

for deres handlinger.

Udgangspunktet for

samarbejde er respekt og

tillid.

MEDARBEJDERNE:

Samarbejde og åben dialog

Dygtige og ansvarlige medarbejdere

God arbejdsplads

SAMLET

ENIGHED

TOP 4 OVER HØJESTE

SAMLEDE ENIGHED - 2012

96 % Dine kolleger i dit team har

humor og arbejdsglæde.

96 % Der er god etik i forhold til

borger-ne i dit team

93 % Dine kolleger i dit team

viser omsorg for dig.

Dine nærmeste kolleger er

nær-værende i dialogen

SAMLET

ENIGHED

98 %

97 %

96 %

96 %


TOP 3 OVER LAVESTE

SAMLEDE ENIGHED - 2009

Der er en synlig og initiativrig

ledelse.

Medarbejderne er gode til at

kommunikere og informere.

MEDARBEJDERNE:

Samarbejde og åben dialog

Dygtige og ansvarlige medarbejdere

God arbejdsplads

SAMLET

ENIGHED

TOP 4 OVER LAVESTE

SAMLEDE ENIGHED - 2012

70 % Der er en synlig og initiativrig

ledelse.

81 % Du oplever, at der er

handlefrihed i

Handicapområdet

Guldborgsund inden for

værdier og gældende regler

SAMLET

ENIGHED

84 %

84 %

Der er gode fysiske rammer 82 % Der er gode fysiske rammer 85 %

Ledergruppen i

Handicapområdet

Guldborgsund har overblikket

i forhold til organisationen

85 %


BORGERRETTEDE

VÆRDIER

Alle spørgsmål


VÆRDI – ET VÆRDIGT LIV FOR BORGERNE

Respondentgruppe Medarbejdere Pårørende Borgere

Samlet enighed

Sum af meget enig og lidt enig

Borgerne har selv og

medbestemmelse.

Borgerne oplever, at der er

respekt for deres meninger og

holdninger.

Borgerne oplever, at de bliver

set og hørt

2009 2012 2009 2012 2009 2012

85 % 86 % 84 % 75 % 100 % 100 %

87 % 91 % 84 % 75 % 100 % 100 %

89 % 94 % 85 % 75 % 100 % 100 %

Der er mulighed for udvikling 75 % 86 % 60 % 50 % 96 %

*

•Metodisk problem – færre end 80 % har taget stilling til udsagnet.

100 %


VÆRDI – BORGERNE ER TRYGGE

Respondentgruppe Medarbejdere Pårørende Borgere

Samlet enighed

Sum af meget enig og lidt enig

Borgerne oplever en stabil

personalekontakt

2009 2012 2009 2012 2009 2012

79 % 78 % 68 % 50 % 92 % 100 %

Borgerne bliver forstået 91 % 96 % 79 % 50 % 100 % 100 %

Borgerne oplever, at

personalet giver sig tid

Borgerne oplever, at

personalet møder med godt

humør

Borgerne oplever, at

personalet er nærværende

85 % 91 % 71 % 50 % 100 % 0 %

94 % 99 % 93 % 100 % 100 % 100 %

91 % 93 % 83 % 50 % 100 % 0 %


VÆRDI – BORGERNE ER DEL AF ET NETVÆRK

Respondentgruppe Medarbejdere Pårørende Borgere

Samlet enighed

Sum af meget enig og lidt enig

Borgerne oplever en god

kontakt til familie og venner.

Borgerne oplever gode og

relevante aktivitetstilbud.

Borgerne oplever, at de bor

godt.

Der er et godt samarbejde

med dagtilbuddene

•Metodisk problem – færre end 80 % har taget stilling til udsagnet.

2009 2012 2009 2012 2009 2012

80 % 87 % 89 % 100 % 89 % 100 %

77 % 91 % 75 % 50 % 90 % 100 %

91 % 96 % 93 % 100 % 100 % 100 %

83 % 86 % 82 % 75 % 94 % * 100 %


MEDARBEJDERRETTEDE

VÆRDIER

Alle spørgsmål


Samlet enighed

Sum af meget enig og lidt enig

VÆRDI – SAMARBEJDE OG ÅBEN DIALOG

Respondentgruppe Medarbejdere

2009 2012

Udgangspunktet for samarbejde er respekt og tillid. 93 % 93 %

Der er en synlig og initiativrig ledelse. 70 % 84 %

Alle er ”nærværende” i dialogen. 93 % 96 %

Vi har en god etik i vores arbejde 96 % 97 %


Samlet enighed

Sum af meget enig og lidt enig

VÆRDI – DYGTIGE OG ANSVARLIGE MEDARBEJDERE

Respondentgruppe Medarbejdere

2009 2012

Medarbejderne har lyst til at lære. 91 % 93 %

Medarbejderne har mulighed for at lære. 92 % 88 %

Jeg har mulighed for at lære. 90 %

Medarbejderne tager ansvar for deres handlinger. 96 % 92 %

Medarbejderne er engagerede og initiativrige. 93 % 93 %

Medarbejderne er gode til at kommunikere og

informere.

81 % 87 %

Medarbejderen er reflekterende og deler viden 86 % 93 %


Samlet enighed

Sum af meget enig og lidt enig

VÆRDI – GOD ARBEJDSPLADS

Respondentgruppe Medarbejdere

2009 2012

Der er humor og arbejdsglæde 90 % 98 %

Der vises omsorg for hinanden 89 % 96 %

Medarbejdernes ressourcer og forskelligheder anvendes

konstruktivt

82 % 90 %

Medarbejderne oplever, at de gør en forskel 90 % 95 %

Der er handlefrihed indenfor værdier og gældende

regler

Ledergruppen har overblikket i forhold til

organisationen

83 % 84 %

83 % 85 %

Der er gode fysiske rammer 82 % 85 %

More magazines by this user
Similar magazines