Bliv tanket op til fremtiden! - Vesthimmerlands Gymnasium & HF

vhim.gym.dk

Bliv tanket op til fremtiden! - Vesthimmerlands Gymnasium & HF

Bliv tanket op

til fremtiden!

... mange års erfaring gør en forskel!

1


Sprog og SamFund

krop og SundHed

muSik og kreaTiviTeT

naTur og videnSkaB

Sprog og kulTur

2

SporT

STX HF

veSTHimmerlandS

gymnaSium & HF

almen


almen viden,

faglig fordybelse,

kreativ udfoldelse,

og sammenhold ...

Få det hele på vHg, hvor du både kan

tage en 3-årig gymnasieuddannelse, STX,

og en 2-årig HF-uddannelse

Du kan vælge mellem forskellige studieretninger eller HF-linjer, som alle

giver dig adgang til at søge ind på videregående uddannelser. Herved får

du mulighed for at fordybe dig inden for et særligt fagområde, samtidig

med, at du følger en række obligatoriske fag

og fagpakker.

På VHG får du en masse viden, lærdom, erfaring og oplevelser – kort

sagt brikker at flytte med, som du kan bruge ude i verden, uanset hvilken

vej du vælger senere i livet. Hos os tager du en uddannelse, som giver

dig de bedste forudsætninger til såvel videregående uddannelser som

arbejdsmarked.

VHG er derfor en god start på fremtiden og et godt valg, der lukker døre

op og holder dine muligheder åbne, når det gælder uddannelsesvalg

fremover.

Læs mere omkring skolen og dens uddannelser på vores hjemmeside

eller få en særskilt brochure.

Se mere på www.vhim-gym.dk

eller følg os på Facebook

socialt samvær

3


aktiviteter,

idræTScaFéer

I løbet af skoleåret arrangeres en

række idrætscaféer, hvor klasserne

og lærer ne dyster om at blive skolemestre

i indendørs fodbold, floorball,

basket- og volleyball.

kimBrerløBeT

Skolen har tradition for at løbe med

pokalen for flest deltagende til det

store Kimbrerløb, og nogle af eleverne

er ofte så dygtige at komme først over

målstregen.

SkiTure

Hvert år arrangeres en ugentlig skitur

til Idre Fjäll i Sverige med mulighed for

undervisning af vore rutinerede skihajer,

Pernille og Wiktor.

vi ruller ud

der aktiverer

Skolen har sin egen bus. Vi bruger

den, når vores elevambassadører og

lærere besøger områdets folkeskoler,

og når vi laver fælles undervisningsprojekter

med folkeskolernes elever.

Bussen bruges også, når klasser er på

ekskursion rundt om i landet.

idræTSTurneringer

FiTneSS

Vores flotte og topmoderne fitnesslokale

bruges flittigt i og uden for

idrætsundervisningen, hvilket fortæller

om en skole i konstant bevægelse.

vi præger Selv

omgivelSerne

Flotte kreationer fra billedkunstundervisningen

smykker ofte fællesarealet.

Og medieelevernes spændende

film vises ofte for hele skolen, ligesom

vi har vores egne Oscar-kåringer.

4

ifølge eleverne må vHg

være en forkortelse af

verdens Hyggeligste

gymnasium, hvilket

fortæller, at dagligdagen

på skolen ikke kun handler

om undervisning.

vi bryder således

dagligdagen med …

Vi deltager hvert år med skolehold i gymnasieskolernes fodbold-, håndbold og

volleyturneringer, og såvel piger som drengene har flere gange været tæt på

DM-titlen. Endvidere spiller vi jævnligt kampe mod idrætsskoler i lokalområdet,

ligesom vi, sammen med nabogymnasier, arrangerer et stort idrætsstævne

hvert år.

Frivillig idræT

To gange om ugen svedes der ekstra

i hallen efter skoletid. Her mødes

elever og lærere på frivillig basis til en

ordentlig omgang floorball (hockey).

ÅBenT vindue Til

lokalSamFundeT

Skolen har et tæt samarbejde med

idrætsforeninger og kulturelle institutioner

i nærområdet. Sidste tiltag er et

samarbejde med Aars Tennisklub.


morgenSamlinger

Eleverne sætter i høj grad deres præg

på de to ugentlige morgensamlinger

med optræden, skøre indfald og vigtige

informationer.

underviSning,

der rykker

Ofte samles hele skolen til fællestimer,

der er undervisning på en anden måde.

Her kan kendte mennesker med noget

på hjertet altid forvente stor spørgelyst,

hvad enten de er eksperter, forfattere,

musikere, politikere, sportsstjerner,

tv-idoler eller noget helt andet.

akTiviTeTSdage

SÅ er der FeST!

Elevernes kreative evner sættes for

alvor på prøve ved årets traditionsrige

skolefest. Her finder eleverne et tema

og pynter selv op, så afgangselevernes

skønne rober omkranses af fantastiske

rammer.

Dertil kommer, at elevforeningen,

Hebe, adskillige gange om året skaber

sjove fester, som huskes med smil

længe efter endt skoletid.

Også elevrådet skaber festlige rammer

i form af eftermiddagscaféer.

Hvert år afholder vi aktivitetsdag, hvor klasserne konkurrerer mod hinanden i

kreative og kropslige aktiviteter efter et særligt pointsystem. Vinderpræmien er

en middag serveret af idrætslærerne.

5

pÅ de SkrÅ Brædder

Muligheden for at koble musikken

med det dramatiske sker, når vi laver

skolemusicals og teaterkoncerter.

Helt unikt er disse elevstyrede. Det

vil sige, at eleverne trænes i at være

instruktører, mens musiklærerne er

kompetente vejledere.

der rockeS og SyngeS

Musikundervisningen har ideelle vilkår

i kommunens musikhus, som er placeret

på skolens grund. Dette nyder

vi alle godt af ved morgensamlinger,

juleafslutning, forårskoncert, dimission

og andre festlige lejligheder. Sidste

skud på den musikalske stamme er

det store skolekor, som ikke kun viser

deres kunnen på skolen, men også

optræder nær og fjern.

Musik betyder i det hele taget meget

på skolen, og med jævne mellemrum

besøger kendte navne skolen og spiller

koncerter.

Også skolens husorkester giver den

gas, når de optræder med heftige toner

foran et begejstret publikum.


mød verden

vi gør meget ud af det

internationale arbejde

Turen går til… England, Frankrig,

Irland, Italien, Rusland, Spanien,

Tyrkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Barcelona, Berlin, Budapest, Istanbul,

København, London, Paris, Rom, Skt.

Petersburg og Wien...

lande og byer, som vores 2. hf’ere

samt 2. og 3. g’ere besøger, når de

drager af sted på studierejser for at

møde fremmede kulturer og indsnuse

storbyernes mangfoldige tilbud.

Trygge rammer

vi er en skole med sammenhold, og som tager hånd om

den enkelte elev. dette kommer bl.a. til udtryk ved …

lekTieSTøTTe

Et par eftermiddage om ugen har vi

studieværksted. Her kan man få hjælp

til sine lektier af nogle ældre elever og

et par lærere. Det er en stor succes,

og ofte ser man en gruppe gå ned på

værkstedet og hjælpe hinanden med

lektierne. I tilgift kan man spise gratis

frugt og drikke isvand.

Vi har endvidere en lektiestøttet

hf-uddannelse. Der er skemalagte

lektietimer på såvel første som anden

årgang, hvor lærere med forskellig fag

er klar til at give en hjælpende hånd.

Endvidere har vi en velfungerende

studievejledning, og du kan trygt

opsøge en af skolens tre engagerede

vejledere, når behovet er til stede.

6

minimalT FraFald

Næsten alle gør deres uddannelse

færdig på VHG, og kun ganske få

falder fra undervejs. Dette fortæller

om en alsidig undervisning, som

formår at nå den enkelte elev og

kursist.

engagerede og TilFredSe

elever

Vores elevgruppe er engageret i

skolen i såvel timer som udenfor.

Elevrådet deltager aktivt i skolens

udvalg og arrangerer, med jævne

mellemrum, velbesøgte fredagscaféer

med bandoptræden og anden

underholdning.

Skolens mange elevambassadører

sørger for at fortælle kommende

elever om livet på VHG, ligesom de gør

alt for, at nye elever får en god start

på deres ungdomsuddannelse.


om at gå

på gymnasiet

Cecilie Dam Madsen, 2k

om at gå på HF

Stine Skinnerup Højgaard, 2q

amBaSSadørBeSøg

Jens Kramer Jensen, 2x

Jeff Emanuel Larsen, 2p

Vores elevambassadører besøger gerne områdets

folkeskoler, og I er meget velkomne til at kontakte os,

hvis vi ikke allerede har været på besøg.

Vi giver en præsentation af VHG, som skolen ser ud

fra elevside. Fokus er skolens sociale miljø, da skolen

også er meget andet end lektier. Vi fortæller om skiftet

7

vHg er mere end bare en uddannelse

Skolen har mange forskellige studieretninger, som kan

tilfredsstille enhvers uddannelsesønsker, hvad enten

man er til sprog, samfund, naturvidenskab, musik

eller fysisk udfoldelse. Skolen går meget op i sport, og

eleverne er vilde med det. VHG deltager da også med

skolehold i gymnasieskolernes turneringer i fodbold,

håndbold og volley for såvel piger som drenge. Og flere

gange har vi kvalificeret os til DM. Der arrangeres også

klassemesterskaber i en lang række idrætsgrene, og den

megen frivillige idræt er med til at sikre et godt socialt

sammenhold imellem klasserne.

På fredagscaféerne er der mulighed for at høre skolens,

kor, bigband og elevbands. I den forbindelse er det herligt,

at skolen tilbyder en masse assistance indenfor musik.

Musikhuset, ALFA, ligger på skolens grund, og der er

mulighed for at låne lokaler til at øve og forberede sig. Og

så er det skolen, hvor eleverne selv får lov til at instruere

deres egne musicals og teaterkoncerter med vejledning fra

lærere, og i det hele taget tilbyder skolen mange aktiviteter

udenfor skoletiden. Så hvis du har en interesse inden for

sport, musik eller kunne du tænke dig at prøve det, så er

VHG lige stedet for dig.

ud over at få en HF-eksamen bliver man

en del af et inspirerende fællesskab, hvor

man kommer hinanden ved på tværs af

klasser og uddannelsesretninger.

Vi valgte hf af flere grunde. For det første varer

uddannelsen kun to år, og giver os fine muligheder for

videreuddannelse. Og for det andet byder begge hf-linjer

på fag, der involverer kroppen og det kreative. På den

almene linje, kan man således få udfordret sine musiske og

kunstneriske evner igennem musik og billedkunst, mens

idræt spiller en central rolle på sport-linjen. Og her er det

ideelt både at udøve og lære om sport på teoretisk plan.

Vi kan som hf’ere kun sige, at vi er på ingen måde blevet

skuffede over vores uddannelsesvalg. Lærerne er

entusiastiske og har masser af energi, som smitter af i

hverdagen.

VHG er et rart sted, og der er et stort fokus på det sociale

liv – med bl.a. morgensamlinger, hebefester, fredagscaféer

og aktivitetstilbud. Vi føler, at der her på skolen er plads til

alle, og vi kan varmt anbefale VHG’s hf-linjer.

fra folkeskole til gymnasium og hf. Herunder vil vi

komme ind på skolestart, arrangementer i og uden for

undervisningen, elevernes egne foreninger og udvalg,

studieture, forholdet mellem elever og lærere og meget

andet.

Besøgene ledsages af et kreativt indslag.


veSTHimmerlandS gymnaSium og HF

Jyllandsgade 52

9600 Aars

Telefon 98 62 25 77

adm@vhim-gym.dk

www.vhim-gym.dk · www.facebook.com/vhimgym

– eller kontakt studievejlederne:

Lone Hindsgaul, lh@vhim-gym.dk

Jeff Klintø, jk@vhim-gym.dk

Bente Nielsen, bn@vhim-gym.dk

Skolens kontor er åben mandag-torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8-14.

Uden for åbningstiden er du altid velkommen til at sende en e-mail!

8

GODKENDT TIL LIVSUDFOLDELSE

V H G

+ Omedia Grafisk +

More magazines by this user
Similar magazines