Nr. 120 - december 2012 - TMR elevforeningen

tmr.elevforeningen.dk

Nr. 120 - december 2012 - TMR elevforeningen

- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø!

KONTAKTEN

Årgang 61 - Nr. 120 - December 2012


Elevforeningen TMR

og Sejergaardsskolens Elevforening

E-mail: info@tmr-elevforeningen.dk

Elevforeningens hjemmeside

www.tmr-elevforeningen.dk

Skolens hjemmeside

www.sejergaardsskolen.dk

Elevforeningens adresse

v/formand Peter Tretow-Loof

Hvidegaardsparken 34

2800 Kgs. Lyngby

Telefon 45 88 45 48

peter@tretow-loof.dk

Bank

Dansk Bank, konto 3117-3196000194

Swift adresse: DABADKKK

Iban nr.: DK 2330003117000194

KONTAKTEN

Blad nr. 120, december 2012

Årgang 61

Oplag 300

Herudover distribueres ca. 600 elektroniske

eksemplarer direkte til elevernes forældre

Redaktion og layout

Troels Hallig (ansv. red.)

Jane Jensen (grafi ker)

Tryk

Nordvestgrafi k

Næste nr. udkommer juni 2013

Forsidefoto

Frøknernes dagligstue og globussen.

Foto fra julekort 1959.

INDMELDELSE

Elevforeningen TMR og Sejergaardsskolens

Elevforening blev

stiftet 4. juli 1943 med det formål,

at styrke og videreføre fællesskabet

fra skoletiden. Elevforeningen

optager gerne nye medlemmer.

Indmeldelse til Elevforeningen via

e-mail peter@tretow-loof.dk


Indhold

ELEVFORENINGENS BESTYRELSE 4

KLUMMEN 5

ARTIKLER

Dybt religiøse frøken Høyer 7

En kostelev beretter – mine bedste børneår 13

Kaffekarens kaffemølle er kommet på museum 25

Boganmeldelse 27

MEDLEMSLISTE 20

NYT FRA BESTYRELSEN

Kransenedlæggelse på Frøknernes grav 29

NYT FRA SKOLEN

Pink Floyd Project feat. Sejergaardsskolen 31

KOMMENDE ARRANGEMENT

Elevforeningens generalforsamling 33


4

Elevforeningens bestyrelse

Formand

Peter Tretow-Loof, R67

Hvidegaardsparken 34

2800 Kgs. Lyngby

Telefon 45 88 45 48

peter@tretow-loof.dk

Næstformand og redaktør

Troels Hallig, R67

Høgevej 1

2970 Hørsholm

Telefon 45 86 18 96

th@troels-hallig.dk

Kasserer

Steen Johansen, R64

Budager 10

4623 Ll. Skensved

Telefon 21 39 56 85

a.s.johansen@webspeed.dk

Sekretær

Anne Voigt, R67

Ndr. Strandvej 241

3140 Ålsgårde

Telefon 23 81 81 23

voigtanne@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem

Allan S. Augsburg, R52

Ejby Havnevej 105

4070 Kirke Hyllinge

Telefon 46 40 50 03

a.s.augsburg@mail.tele.dk

Bestyrelsesmedlem

Kirsten Sørensen, R67

Kvarmløsevej 61

4340 Tølløse

Telefon 28 74 67 46

kies@paradis.dk

Bestyrelsesmedlem

Klaus Lunøe, R64

Allégade 22 F

2000 Frederiksberg

Telefon 24 44 34 58

klaus.lunøe@gmail.com

Suppleant

Finn Helmer, R67

Ruchlistrasse 25B

6312 Steinhausen, Switzerland

Telefon 20 15 65 10

fi nn@helmer.com

Suppleant

Lone Jensen, R66

Ejbybrovej 28

4070 Kirke Hyllinge

Telefon 23 36 12 10

Suppleant og

Elevforeningens repræsentant

i skolens bestyrelse

Tom Esmark, R67

Dalgas Boulevard 2, lejl. 6

2000 Frederiksberg C

Telefon 40 88 35 07


Klummen

AF NÆSTFORMAND OG REDAKTØR TROELS HALLIG

Her i skrivende stund har vinteren meldt sin ankomst. Efter en meget

mild november har sneen nu lagt sig over hele landet – og koldt er det

også blevet.

Traditionen tro var Elevforeningen vært ved en god frokost på Zoologisk

Haves restaurant efter de tilmeldte havde været en tur forbi graven på

Solbjerg Kirkegård for at lægge en krans på frøknernes grav. I år deltog

tillige skolens bestyrelsesformand Steen Bjerregaard Christiansen. Det er

nok sidste gang arrangementet holdes på Zoologisk Haves restaurant.

Restauranten har fået ny bestyrer og indtil nu, har det ikke været muligt,

at blive enig med bestyreren om priser m.v. for et eventuelt arrangement

i 2013. Se omtale af arrangementet andet sted i bladet.

Hvis vi skal foretage et tilbageblik i forhold til det sidst udkomne nummer

af KONTAKTEN, så skal det nævnes, at Elevforeningens bestyrelse

afholdt sit årlige sommermøde 19. august. Her blev bl.a. Elevforeningens

økonomi gennemgået. Der har været et beskedent fald i medlemstallet,

hvilket medfører en lavere kontingentindtægt. Til gengæld er annonceindtægterne

steget og aftalen vedrørende produktion af KONTAKTEN

er blevet genforhandlet, hvilket har medført en betragtelig besparelse i

udgiften til trykning af bladet. I alt forventes resultatet for 2012 at blive

det bedste i de seneste 5 år. Alt i alt har Elevforeningen en god og sund

økonomi, som bl.a. gør, at vi kan invitere medlemmer, ledsagere m.fl . til en

gratis frokost i forbindelse med generalforsamlingen samt ved den årlige

kransenedlæggelse.

5


6

Det er forsat bestyrelsens mål, at få skabt en god og sund økonomi, så

foreningen fortsat har et godt og solidt økonomisk råderum. En solid økonomi

vil sikre, at vi kan iværksætte aktiviteter til gavn for Elevforeningens

medlemmer.

I forhold til foreningens hjemmeside, er Elevforeningens vedtægter nu blevet

tilgængelige. Ellers lever hjemmesiden et stille liv med ca. 125 ”hits”

om måneden.

Slutteligt skal der lige gøres opmærksom på Elevforeningens vedtægtsændringer,

der blev vedtaget på generalforsamlingen den 13. maj 2012.

Her blev det bl.a. vedtaget at generalforsamlingen alene indkaldes ved

annoncering i KONTAKTEN og på hjemmesiden. Indkaldelsen er således

bragt i dette nummer. Fremover modtager medlemmerne således ikke et

brev med indkaldelse til generalforsamlingen. Skriv derfor datoen, 26. maj

2013, ned allerede nu.

Elevforeningens bestyrelse ønsker alle medlemmer, familie, skolen, annoncører

og øvrige samarbejdspartnere en rigtig god jul og et godt lykkebringende

nytår.

De bedste julehilsner

Troels Hallig


Frøken Høyer på trappen til skolen.

Dybt religiøse frøken Høyer

Af Klaus Lunøe, R64

I 1956 I 2. KLASSE SKETE DER NOGET PÅ KOSTSKOLEN.

Dengang lå 2. klasse inde i hovedbygningen i stueplan i værelset ud mod

skoleklokken.

Der skete noget i klassen, som rystede frøken Høyer i sin grundvold,

vækkede hendes vrede til storm, og som kastede hende ud i destruktion,

fordømmelse og straf af gammeltestamentlige dimensioner.

7


8

En hændelse, som for evigt satte

sig dybe spor i 3 glade og kreative

drenge på 7 år. Lykkeligt uvidende

om den hårde straf, som følger, når

man på en blasfemisk måde leger

med blæk. Glade var de indtil kl.

10.30 den formiddag.

De 3 drenge, Niels, John og Klaus

havde dansktime med klasselærer

fru Thingdal. Klassen havde i snart

et par år slidt for at lære og skrive

dansk. Det var kommet så langt

med skrivningen i slutningen af

2. klasse, at eleverne måtte bruge

blæk og pen til at renskrive de små

skriveprøver, der kom hen ad vejen.

Det var sjovt det med pen, blæk og

klatpapir. Meget tid kunne gå med

at eksperimentere med pennen

efter den var dyppet i blækhuset,

og det bløde og sugende klatpapir

klarede de våde skriverier og blækklatterne.

Trykkede man hårdt på papiret blev

blækstregen tyk og fed. Trykkede

man rigtig hårdt, kunne blækstregen

blive til 2 blækstreger, trykkede

man for hårdt, ja så knækkede pennen.

Små fægtekampe blev det også

til med penneskafterne. Den, der

blev stukket med den spidse pen,

hylede som en gris og fi k en priktatovering

i huden i nogle dage.

Den dag i foråret var de første par

timer gået. Det var blevet til det

lange kl. 10 frikvarter med morgensang

for hele skolen. Eleverne fra 2.

klasse samledes igen i klasseværelset.

Ved tavlen for enden af klasseværelset

rumsterede fru Thingdal.

Niels, John og jeg sad sammen i

den anden ende af lokalet. Salmebøgerne

fra morgensangen havde

vi i hånden. Lige der mellem os

stod blækhusene på pultene, fyldt

med det dejligste blå blæk. Jeg fi k

den ide, at dyppe pennen i blækket,

for at slå en dråbe blæk ned i en

af salmebøgerne for at se, hvad der

skete. Der skete ikke så meget med

en enkelt dråbe blæk. For at fremme

processen, var der ikke andet

at gøre end at hælde blæk direkte

fra blækhuset ned i en af salmebøgerne.

Det hjalp. Store smukke

mønstre viste sig på siderne i salmebogen

efter at salmebogen var

blevet lukket og åbnet. Snart havde

alle 3 salmebøger fået et par ture

med store blækpytter til stor jubel

og fnisen for os.


Noget må have fanget fru Thingdals

opmærksom. Med et hårdt

bjæf blev vi kaldt op til tavlen for

at forklare, hvad det var, der var så

morsomt. Salmebøgerne skulle vi

tage med.

Fru Thingdal plejede at klare det

meste ved at skælde ud og stikke

nogle ikke særlig hårde lussinger

ud. Men her stod hun overfor noget,

som hun ikke havde råd for.

Hun skældte lidt ud, gik i stå, kendte

ikke til banal pædagogik. Da hun

ikke vidste råd, og ikke selv kunne

tage affære, sneg hun sig uden om.

Hun meddelte os, at hun ikke kunne

tage stilling til hvilken straf, vi

skulle have. Hun beordrede os til at

melde os selv til frøken Høyer. Hun

vidste, at frøken Høyer efter morgensangen

opholdt sig på sit kontor

i hovedbygningen, nede ad den

lange gang, forbi skolens dagligstue.

Frygten bredte sig i os, langt ned i

maven og ud i kroppen. Melde os

selv, skulle vi, til frøken Høyer! Vi

vidste, at det ville blive slemt, meget

slemt, men ikke i vores fantasi,

kunne vi forestille os, at vi ligefrem

havde påkaldt os himlens vrede.

Med bøjede hoveder og med salmebøgerne

i hånden gik vi tavse

i gåsegang ned ad den lange gang,

forbi skolens dagligstue, hen foran

døren til frøken Høyers kontor.

Hun var derinde på kontoret, stor

og mægtig i sin sorte kjole og med

sit gråhvide hår. Hun var i godt

humør, for hun nynnede, kunne vi

høre gennem døren, som stod lidt

på klem. Vejret var også godt med

solskin. Vi bankede på og fi k hendes

opmærksom.

Hvad vil I 3 drenge dog, spurgte

hun. Vi var fyldt med frygt og angst,

og kunne ikke sige noget. Hun

spurgte igen, hvad vi ville og bad

os komme ind på kontoret, lukkede

døren bag os, og gik om bag

skranken. Hun kunne godt se, at vi

havde dårlig samvittighed. Der stod

hun nu bag skranken, tonede frygtindgydende

frem, som en dommer.

Vi stod tavse med salmebøgerne i

hånden, men fi k fremstammet, at

fru Thingdal havde sagt, at vi skulle

melde os til hende og vise vores

salmebøger frem.

Nu blev det uhyggeligt. For da frøken

Høyer så vores salmebøger

9


10

med blækplamagerne og forstod, at

vi for sjov havde hældt blæk i salmebøgerne,

skød der en purpurrød

farve frem fra den nederste del

af hendes hals og op i hovedet. Et

uvejr samlede sig i hende. Vi fi k klar

besked om den helligbrøde vi havde

begået, at vi havde spottet Gud,

og hvad der hører Gud til.

Hun tog vores 3 salmebøger, og lagde

dem til skue på skranken, fuldt

åbne med synlige blækplamager og

messede bibelske ord hen over salmebøgerne.

Vi sagde ikke noget, vi var tavse og

forsvarsløse, blev vidner til et sandt

religiøst raseri. Hver især tog vi

imod frøken Høyers sjældne, men

syngende hårde lussinger, som alle

frygtede.

Højere og højere svang frøken

Høyer sig op med de mange fordømmende

ord, lavere og lavere

blev vi.

Pludselig fandt hun sin store sorte

salmebog frem, den dyre salmebog

med de guldbelagte sider og med

hendes navn på forsiden, indgraveret

i guld. Lagde den på skranken i

åben stand. Fandt et blækhus frem,

stillede det på skranken. Tordnede

i hovedet på os, at vi skulle hælde

blæk i den store dyre samlebog.

Der blev stille, hun stirrede på os

med udspilede øjne. Det ville vi

ikke.

Vi nægtede, at hælde blæk i hendes

samlebog. Noget var helt galt.

Hun gentog. Vi nægtede, og ingen af

os trådte frem for at følge hendes

befaling. Da jeg stod nærmest, greb

hun fat i min arm, tvang mig til at

tage blækhuset, og med ført hånd

tvang hun mig til at hælde masser

af blæk i hendes salmebog. Lukkede

og åbnede salmebogen, så blækket

kunne skade så meget som muligt.

På samme måde tvang hun Niels og

John til at hælde blæk i salmebogen,

åbnede og lukkede salmebogen, så

den for evigt ikke kunne bruges

som salmebog.

Herefter bad frøken Høyer os om

at rive hendes salmebog i stykker.

Vi nægtede igen. Hun tvang os med

truende ord, men store hænder

havde vi ikke. Vi kunne kun rive

nogle få sider ud af salmebogen ad

gangen. Nu tog hun salmebogen


mellem sine hænder, og begyndte at

rive mængder af sider ud af salmebogen,

mens hun fuldtonet fremsagde

et fadervor.

Vi var rædselsslagne, men det var

ikke færdigt endnu.

Vi skulle også have dommen. Vi

blev dømt til tvangsarbejde, indtil

vi havde optjent værdien af hendes

ødelagte salmebog og vores egne

ødelagte salmebøger. I 4 uger måtte

vi ikke lege om eftermiddagen, men

skulle et par gange om ugen rive

den store legeplads, og i det hele

taget dagligt hjælpe skolepedellen

hr. Hansen med at rydde op på skolens

lege- og sportspladser og gå til

hånde.

Så kunne vi få lov til at gå. Det gjorde

vi, tynget til jorden af skam og

skyld, for vi kunne ikke tro andet,

end vi havde syndet alvorligt, ikke

blot overfor frøken Høyer, men

også overfor Gud i himlen. Ingen

steder var der trøst at hente. Vores

forældre var langt, langt væk og ingen

talte vores sag.

Sidenhen talte frøken Høyer aldrig

om hændelsen. Heller ikke vores

forældre hørte nogensinde om

hændelsen.

Klaus Lunøe

11


12

Her kan du indrykke en

ANNONCE

Kontakt:

ELEVFORENINGENS REDAKTION

Høgevej 1, 2970 Hørsholm

2423 2658

e-mail th@troels-hallig.dk


Michael foran mindestenen i forgården på TMR.

En kostelev beretter – mine bedste

børneår

Af Michael Huusom (R59)

JA, DE ÅR JEG GIK PÅ TMR KOSTSKOLEN ERINDRER JEG SOM EN GLAD PERIODE

I MIN BARNDOM.

Mine forældre og vi brødre boede i Tyrkiet, hvor min far var udstationeret

for Entreprenørfi rmaet Christiani og Nielsen.

Min mors forsøg på at undervise mig var ikke en succes, og min skolegang

på en tyrkisk drengemilitærskole i Konya var helt håbløs. Jeg var ene-

13


ste lyshårede elev, den eneste som

ikke gik i brun ”vadmelsuniform og

bar skråhue” og den eneste elev

som var bevidst erklæret ”vantro”.

Halvdelen af skoledagen blev jeg af

”religiøse grunde” sendt ud på gangen.

Valget faldt på Tølløse Mellem- og

Realskole. Mine forældre satte mig

på fl yet i Ankara, og jeg rejste ”helt

alene” til Danmark lidt før jul 1956.

Den 10. januar 1957 ankommer

min mormor og jeg med toget, og

går ned på skolen for at mødes

Skolen 14 set fra luften ca. 1957, foto fra TMR julekort.

med Frøken Høyer. Jeg er nu ti år

og skal starte midt i 3. klasse på en

ny skole.

Jeg har ikke gået ret meget eller regelmæssigt

i skole indtil da. Men det

har mange af de andre kostelever

heller ikke, så på det punkt har vi

alle noget til fælles.

Noget af det første, der skal ske, er,

at jeg skal udstyres med en skoleuniform

og tilhørende kasket. Som

læsere af KONTAKTEN ved, er

uniformen et sort jakkesæt, og med


kasketten på ligner jeg nærmest en

DSB konduktør. Uniform og kasket

er udstyret med ”guld”-knapper. På

knapperne står der TMR i midten,

og rundt i kanten er der graveret

”Tag fat i dag og her og gør det dygtigt”.

Jeg har stadig den dag i dag

fl ere af disse uniformsknapper.

Når vi skal rejse på weekend eller

ferie, skal vi være iført skolens

uniform. Derfor må jeg forblive på

skolen de første mange weekender,

indtil jeg får min uniform.

Jeg hører til blandt de yngre elever,

starter jo midt i 3. klasse, og bliver

derfor indlogeret på sovesalen sammen

med 27 andre drenge. Godt

nok er sammenholdet præget af

de enkelte klasser, men sovesalens

”drenge” er, uden for skolens undervisningstimer,

et sammentømret

team, som bliver ”loyalt håndhævet

… især over for andre”.

”Drengestreger” er en naturlig ting

i dagligdagen på kostskolen. Det går

næsten altid ud på at genere en anden

”stue”, … pudekampe, fjerne

elpærer, snige sig ind og tisse i en af

deres senge, trykke lidt tandpasta

ud på panden af en, der sover tungt,

så smører han det selv ud i søvne,

og huden ser rigtig ”sjov” ud næste

dag.

På de mindre drenge sovesal har vi

en frivillig ”manddomsprøve”.

Om natten, efter den voksne nattevagt,

oftest frøken Lykke Krarup,

har sikret sig, at vi sover trygt, skal

den nye elev kravle ud af et af sovesalens

vinduer, klamre sig til ydervæggen,

trippe langs husvæggen på

en smal udvendig gesims og kravle

ind af et andet vindue cirka tre

meter længere henne i sovesalen.

En særlig variant er den, hvor man

tilmed skal smyge sig forbi et udvendigt

nedløbsrør. Der er vel tre

meter ned til jorden, som visse steder

er fl isebelagt; men jeg har ikke

oplevet eller hørt om nogen, som

er faldet ned.

Det var ikke alle der vovede ”prøven”,

men de der turde, følte sig

”lidt mere seje”.

Vi går til klasseundervisning efter

morgenmaden fra 08:30 til 14, kun

afbrudt af fælles frokost. Senere er

der samlet, tvungen lektielæsning i

et klasseværelse klokken 16:30 til

15


19; igen venligt overvåget af frøken

Lykke Krarup og kun afbrudt af aftensmaden.

Under lektielæsningen

bliver vi også ”tvunget” til at skrive

breve til familien, hvoraf de fl este jo

er bosiddende i udlandet.

Mine breve starter altid med:

”Kære …… , hvordan har I det, for

jeg har det godt.”

Der skulle skrives til far og mor

mindst hver 14. dag. Jeg tror, brevportoen

blev lagt oven i betaling for

kostopholdet.

Tvungen 16 lektielæsning om eftermiddagen.

Skolens gymnastiksal ligger slet

ikke på skolens område, og der er

ingen badefaciliteter.

En dag, mens vi har gymnastik, kommer

frøken Louise Højer ind i salen

og ser på. Da hun har stået der lidt,

bliver vi alle bedt om at gå ud til siderne

og ned i den ene ende, for nu

skal hun lige vise os noget hun kan,

nemlig; ”gå på hænder”. Hun tager

overtøj, sweater og sko af, går helt

ned i den anden ende af salen, vender

om, sætter hænderne på gulvet,

får benene svinget i vejret og går på


hænder … hele salens længde …

uden at vælte. Det var sejt (tror jeg

det hedder i dag).

End ikke vores gymnastiklærer kan

gøre dette. Dengang tænkte jeg

ikke over, hvor komisk det så ud.

Hendes kjole faldt ned over overkroppen

og hænderne, så man kun

kunne se en omvendt kjole bevæge

sig hen over gulvet. ”Overkroppen”

består nu af to kraftige lår dækket

af et par mameluklignende underbenklæder,

der går til ”over” knæet,

og øverst ses et par hvide og let

buttede underben beklædt med et

par varme ragsokker.

I den tid jeg går på skolen har der

ikke været nogen, i hvert tilfælde

i min gymnastikklasse, som kunne

gøre frøken Højer dette efter.

Der var to forstanderinder på skolen

i min tid, frøken Høyer og frøken

Hesseldahl.

I deres dagligstue bliver der i 1957

installeret et sort/hvid fjernsyn. Er

man tilstede på skolen i weekenden,

kan man om lørdagen få lov til

at komme ned i denne stue og se

udsendelser på dette ”nymodens

fænomen”. Her kan man også udveksle

steder på kloden … globus-

sen …, hvor familien opholder sig.

I frikvarterer og om eftermiddagen

spiller vi med glaskugler (klink,

hul og ring). Vi spiller med og om

hønseringe. Jeg husker næsten farverne

på min favorit ”kastering”,

lavet af mine fl otteste dueringe.

Vi spiller ”terre” med fem terninger.

Den ene kastes op i luften og

gribes med den samme hånd, som

i mellemtiden har samlet andre terninger

op fra gulvet eller jorden.

Er jordoverfl aden egnet, spiller vi

”land” med små dolke. Man kaster

dolken i jorden, så den står fast i

en anden spillers ”land”. Herved

opnår man retten til at erobre et

stykke land ved at tilskære sig til et

stykke af sin modstanders land, stående

på ét ben uden at vælte.

De ”røverhistorier” (udover

”manddomsprøven”) som følger

her, er ikke i kronologisk rækkefølge,

og er udelukkende gengivet ud

fra min hukommelse over de tre år,

jeg gik på skolen.

En overgang, især når det er koldt

i vejret, er det ”på mode” blandt

nogen af os at sniffe lim i frikvartererne.

Man klemmer lidt lim ud i

en lille metaldåse med et hul i låget,

varmer det op mellem hænderne

og ”næsesniffer” dampene. Man

17


18

skal dog huske at gemme metaldåsen

godt af vejen, når frikvarteret

slutter, for at de store ikke skal

fi nde den og snuppe den.

Hvis vi en kold eftermiddag er blevet

sultne og er i besiddelse af lidt

kontanter, går vi (to-tre drenge)

ofte op til Irma og køber en dåse

røde pølser. Den sætter vi så til opvarmning/kogning

over et lille spritapparat

ovre i den lille skovtykning

midt mellem Irma og jernbanestationen.

Vi drikker det lyserøde

pølsevand som suppe og nyder de

varme dåsepølser; og har en af os

lidt sennep tilbage fra sidste gang,

er det rigtig godt.

Andre gange køber vi et helt

franskbrød, fl ækker det på langs i

tre lange skiver, smører to små dåser

leverpostej ud på brødet, lægger

det sammen igen og deler det

i lige dele på den anden led. Det er

guf.

Jeg mener ikke at kunne huske, vi

blev ”sultet” på skolen, men mange

af os får jævnligt lækkerier tilsendt

fra familien. Jeg har for eksempel

fl ere gange fået tilsendt min

yndlings ost, Høng Camembert; 3

oste-trekanter i sølvpapir, lagt i en

lille halvmåneformet spåntrækasse.

Men en af gangene får jeg den så

tæt på en ferie, at jeg ikke når /

glemmer at spise den ene af de tre

enkelt-oste, inden jeg tager på ferie.

Da jeg kommer retur fra ferie, er

der vild opstandelse og meget sure

”næser” omkring min ”jernkasse

med hængelåsen” nede i fællesrummet.

Der lugter ganske fælt, og selv

om jeg godt kan lide gammel ost,

må jeg desværre afstå for at spise

de sørgelige rester. Osten er løbet

totalt ud, ligesom hele kassen med

øvrige indhold må desinfi ceres.

Michael Huusom (R59).


Jeg husker både systemet med ”slaver”,

skolens sportslige præstationer,

høvdingebold og sørøverleg i

gymnastiksalen, og jeg var også på

skolen den eftermiddag da Peter

Engholm sprang det meste af sin

hånd af, men disse emner er dygtigt

fortalt i tidligere numre af KON-

TAKTEN.

I slutningen af januar måned 1960

returnerer mine forældre med familie

til Danmark, og jeg forlader

TMR.

Kort efter rejser hele familien to år

til Kununurra i den nordlige del af

Vest-Australien, men det er en anden

spændende historie.

Da jeg i forbindelse med Generalforsamlingen

den 13. maj 2012 besøgte

skolen, blev jeg skuffet over

”størrelsen” … og alle de ”manglende”

huse (grønlænderhuse) fra

min tid på skolen. Mindestenen lå

fl adt på jorden og gården foran hovedbygningen

er nu parkeringsplads.

(Håber stenen er sat op igen?).

Blandt de mere end ti skoler jeg

har gået på, i 5 forskellige lande, er

Kostskolen Tølløse Mellem- og Realskole

den, der positivt har præget

min barndom allermest.

Det gør mig ondt, at TMR æraen nu

er slut.

Michael Huusom

19


MEDLEMSLISTE DECEMBER 2012

År Navn Adresse Postnr. By Tlf. Land

1939 Margrethe Pedersen Provstebakken 11 8210 Århus V DK

1941 N. P. Zøfting-Larsen Søndervangen 96 3460 Birkerød 45811742 DK

1942 Inger-Marie Thor Larsen Vejerhusstræde 1, 3. tv. 4300 Holbæk 36173180 DK

1943 Karen Gøttsche Meulenborg Park 60 3070 Snekkersten 49264776 DK

1943 Bjarne Gjerrild Ordrupvej 46 4060 Kirke Såby 46492533 DK

1943 Aage Friis Løvtoften 42 2630 Taastrup 43991267 DK

1945 Erik Allan August

Christgau

Brunshusevej 6 5683 Haarby DK

1946 Henning Svenson Kongedybet 12, st.tv. 2300 København S 22529073 DK

1946 Tove Skov Præstegårdsvej 54 4330 Hvalsø 55810184 DK

1946 Otto Dilling-Hansen Thorvaldsensvej 42 4200 Slagelse 58526624 DK

1948 Jørgen Jensen Parkvej 4 4340 Tølløse 59185555 DK

1948 Margrethe Lund Madsen Svalevej 11 4300 Holbæk 59440080 DK

1950 Inge L. Balle Tavlekærsvej 98E, st.tv. 2650 Hvidovre DK

1951 Vera Nielsen Allerød Park 12, st. tv. 3450 Allerød 48175333 DK

1951 Benthe Svendsen Jernbanevej 16, 1. 4340 Tølløse DK

1951 Bent Eggert Pedersen Møllegårdsvej 119A 4295 Stenlille DK

1952 Tove Waarst Krumningen 1 2950 Vedbæk 45892782 DK

1952 Erik L. Nielsen Samsøvej 34 4500 Nykøbing Sj 59911990 DK

1952 Palle Christensen Søbredden 35 4000 Roskilde 46383516 GL

1953 Flemming Tougaard

Jepsen

Humlehaven 11 3520 Farum 44991428 DK

1953 Poul Isaksen Klintevej 10 5600 Faaborg 40169847 DK

1953 Ernst Victor Theill Jernbanevej 4a 4330 Hvalsø DK

1954 Fanny Hansen Tåstrupvej 36 4370 Store

Merløse

57801331 DK

1954 N. A. Hovmand Havnepladsen 10 4941 Bandholm 54788011 DK

1954 Ole Schjerbeck Højvangen 8 3390 Hundested 20431966 DK

1954 Boy V. Larsen Byvolden 5 4000 Roskilde 46351725 DK

1955 Mette Bruun Baunebjergvej 17 C 3050 Humlebæk 45862470 DK

1955 Ruth Rollitt 9 Tylney Avenue, London SE 19 ILN, England +44 2086

705 019

GB

1955 Peter Hjorth Brüel Kirkeleddet 536 3480 Fredensborg 20431966 DK

1956 Jane Korshøj Theill Jernbanevej 4a 4330 Hvalsø 46351725 DK

1956 Berit Andersen Sjællandsgade 31, 1.tv. 4100 Ringsted DK

20


År Navn Adresse Postnr. By Tlf. Land

1956 Lissi Pedersen Kannikevej 4 4296 Nyrup 40465635 DK

1956 Jørgen Kornerup

Kristiansen

Sozzivænget 3 2680 Solrød Strand 56147928 DK

1956 Kurt Schnegelsberg Grundtvigsvej 6 C, 3.tv. 1864 Frederiksberg

C

38883778 DK

1959 Oluf Husted Bøgely Gl. Skole, Lorupvej 21 4200 Slagelse 58545177 DK

1959 Michael Huusom Havrevænget 208 2980 Kokkedal 49144712 DK

1959 Peter Juul c/o Troels Hallig 2970 Hørsholm DK

1961 Casper Thorsøe Aldershvilevej 98 C, 1. tv. 2880 Bagsværd 36491224 DK

1961 Per B. Nielsen Platanvej 17 4360 Kr Eskilstrup 59180210 DK

1961 Lis Rasmussen Kazal Valdemarsgade 32, 2. tv. 1665 København V 33219048 DK

1963 Peder Bertram Vejlebrovej 8k 2635 Ishøj 43738692 DK

1963 Peter Grøning Birkeengen 9 2791 Dragør DK

1963 Pia Knudsen Niels Hammekenip Aqq 26B, 3900 Nuuk, Grønland 312035 DK

1964 Tine Tjellesen Ll. Bloustrødvej 17 3450 Allerød 35834556 DK

1964 Klaus Lunøe Allégade 22 F, st.th. 2000 Frederiksberg 51234145 DK

1964 Werner Fog-Hansen Solvænget 2 2791 Dragør 32530350 GL

1964 Ole Holm Fagerstedvej 8 2650 Hvidovre 36491661 DK

1964 Steen Johansen Budager 10 4623 Lille Skensved 21395685 DK

1964 Ellen Stoksbjerg Kristianslund 66 A 4000 Roskilde 46361995 DK

1964 Lene Larsen Dalvænget 104 4340 Tølløse DK

1964 Søren Bach Rahbek Kildeåsen 7 2840 Holte DK

1965 Knut Langmack Vejlesøparken 1 - 621 2840 Holte 45423613 DK

1966 Marchen Risør Strandvejen 72 7120 Vejle DK

1966 Flemming Jørgensen Ved Åbredden 3 2970 Hørsholm 45864205 DK

1966 Dirch Steen 22/2 la Ramba, 03140 El Raso, Guardamar del Segura,

Alicante, Spanien

ES

1966 Lisbeth Fredberg Stjernevænget 5 2680 Solrød Strand 56142521 DK

1966 Inge Andersen Bøgebækken 4, Smidstrup 3250 Gilleleje DK

1966 Ib Skjærlund Ho Bugt Vej 37 6852 Billum 75258745 DK

1966 Ole Sehested Endrupvej 4 3480 Fredensborg 48482895 DK

1966 Lisa Maurer Calle Castillo de Berlanga 5,

ES

28692 - Villafranca del Castillo, Madrid, Spanien

21


År Navn Adresse Postnr. By Tlf. Land

1966 Bendt Ole Løike Norddalen 9 4000 Roskilde DK

1966 Rolf Lauridsen Skyttevænget 18 6710 Esbjerg V 75117319 DK

1966 Ingrid Flamant Rosenørns Allé 32 1970 Frederiksberg

C

35396173 DK

1966 Lone Jensen Ejbybrovej 28, Ejby Mark 4070 Kirke

Hyllinge

46370697 DK

1966 Erik Berg Frederikkevej 37 3050 Humlebæk 49194402 DK

1966 Bente Christoffersen Carretera Monte Lentiscal 1, 35300 Sta. Brigida

Las Palmas de Gran Canaria, Spanien

48240690 ES

1966 Liselotte Buhl Hestehavevej 11 3400 Hillerød 48240690 DK

1966 Jesper Juul Bavnestedet 8 3500 Værløse 35356770 DK

1966 Ulrik Weng Medelbyvej 5 B 2610 Rødovre 36415416 DK

1967 Troels Hallig Høgevej 1 2970 Hørsholm 45861896 CH

1967 Bent Borup Lidemarksvej 79 4632 Bjæverskov 56870448 DK

1967 Tom Esmark Dalgas Boulevard 2, lejh. 6 2000 Frederiksberg 36469775 DK

1967 Finn Helmer Tjørnedevej 124 A 4340 Tølløse DK

1967 Ib Bøje Jensen Hegnsvej 25 2850 Nærum 48483082 DK

1967 Bitten Kruse Sandager 33 4330 Hvalsø 46409868 DK

1967 Peter Tretow-Loof Hvidegårdsparken 34 2800 Kongens

Lyngby

45884548 DK

1967 Kirsten Sørensen Kvarmløsevej 61 4340 Tølløse 59186216 DK

1967 Svend Rump Silkeborgvej 207 8230 Åbyhøj 86152679 DK

1967 Ragnhild Lütken Hoppeolden 14 4330 Hvalsø 46409751 DK

1967 Niels Jørgen Andersen Arildsgård 27, st. tv. 2700 Brønshøj 38860991 DK

1967 Inger Elgaard Åbrinken 179 2830 Virum 45833911 DK

1967 Dorte Sandal Egelund 64, Himmelev 4000 Roskilde 46755251 DK

1967 Birgitte Schröder-Jensen Krogholmgårdsvej 50 2950 Vedbæk 45890188 DK

1967 Jens Løppenthien Møllevej 19 4262 Sandved 55456078 DK

1967 Jens Rasmussen Jacob Knudsens Vej 15,

Tarup

5210 Odense NV 66191720 DK

1967 Anders Rosenkrantz Porsevænget 26 2800 Ålsgårde 23818123 DK

1967 Anne Voigt Ndr. Strandvej 241 3140 Frederikssund

47385905 DK

1967 Lilian Bovbjerg Frejasvej 167 3600 Stubbekøbing

1967 Bodil Tjelum Olsen Rodemindevej 3 4850 Ålsgårde 28100019 DK

22


År Navn Adresse Postnr. By Tlf. Land

1967 Leslie Michael Holmes Krondrevet 3 3140 Ålsgårde 0034

609131324

DK

1967 Mogens Thobe-Carlsen Avda. Del Sauce, EF 5, 19188 Uceda - Guadalajara

Spanien

87554423 ES

1967 Mike Beyer-Pedersen Nygårdsparken 27, Stjær 8464 Galten DK

1967 Boe Jersing P.O.Box 727, Douala, Camaroon CAM

1967 Thorleif Romeyke Jesperven 223 3400 Hillerød 30264791 DK

1968 Cleo Pingel-Smidt Højagervej 6 2942 Skodsborg 45892708 DK

1969 Jan Nielsen Drejøgade 4, st.th. 2100 København Ø DK

1969 Michael Cloos A.R. Friis Vej 13 3100 Hornbæk 49704455 DK

1969 Frank Kristensen Niels Bjerresvej 14 7620 Lemvig 96630070 DK

1969 Bente Paulsen Sophievej 4 4581 Rørvig 38748319 DK

1969 Helle Ovgaard-Jacobsen Teglværksvej 6 B 4450 Jyderup 59277995 DK

1969 Per Resen Steenstrup Hans Edvard Teglers Vej 2920 Charlotten- 41824696 DK

1, 3.tv.

lund

1969 Mette Andersen Kildevej 29, Skuldelev 4050 Skibby 47593009 DK

1969 Anne Helmer Algestrupvej 17 4340 Tølløse 59186333 DK

1970 Jens Purup Voldumvej 38 2610 Rødovre 36415715 DK

1970 John Tømmerby Christensen

Thulevej 124 6715 Esbjerg N 75454466 DK

1971 Hans E. Larsen Skibsbyggervej 16 2660 Brøndby

Strand

88922803 DK

1972 Paul Harrison Løvenborgvej 1A 4420 Regstrup 59473393 DK

1975 Frank Thirsner Flinterupvej 53 4480 Store Fuglede 42388850 DK

1975 Mette Brunberg Dalstrøget 107, 3.tv. 2870 Dyssegård DK

1975 Michael Andersen c/o Troels Hallig, Høgevej 1 2970 Hørsholm DK

1976 Lars Kjær Hansen Lundby Hovedgade 41 4750 Lundby DK

1977 Troels Hansen Gardtunet 7B, Norge DK

1977 Anne-Marie G. Thielsen Digehuset 2, st. dør 4 2670 Greve 46153510 DK

1978 Hanne Arantila Thyges Vænge 7, 3.tv. 2770 Kastrup 39654612 DK

1980 Winnie Skrædderdal Maglemosevej 8 4340 Tølløse 59194953 DK

1982 Per Thomasen Gamle Kongevej 13 B, st. 6200 Aabenraa 75344363 DK

1982 Lars K. Jensen Februarvej 10 8210 Århus V 20267340 DK

1982 Morten Karu Bernstoffsvej 134,

H/F Helleruplund 0, have 6

2900 Hellerup 39620978 DK

23


År Navn Adresse Postnr. By Tlf. Land

1983 Michael Jonasson c/o Troels Hallig, Høgevej 1 2970 Hørsholm DK

1986 Ole Madsen Aldersrovej 31 4450 Jyderup 59277130 DK

1988 Morten Klarskov Larsen Bævervej 16 8660 Skanderborg 25295608 DK

1990 Martin Hviid Havrevænget 45 4060 Kirke Såby 25302399 DK

1994 Thomas Andersen Bygaden 42 4070 Kirke

Hyllinge

40729642 DK

1994 Lars Kristensen c/o Troels Hallig, Høgevej 1 2970 Hørsholm DK

2006 Anja Roth Sejergårdsvej 17 4340 Tølløse DK

2009 Kim Reinhardt Jensen Lindevej 4, Ejby 4070 Kirke

Hyllinge

30700552 DK

2011 Bjarke Nielsen Tåstrupvej 320,

Nr. Vallenderød

4340 Tølløse DK

Jens Ahm Hørsholm Park 6, 2.th. 2970 Hørsholm DK

Lotte Kühl Ringstedvej 253, Igelsø 4300 Holbæk

Jette Fischer Hasselvej 8 4360 Kr Eskilstrup

ÆRESMEDLEMMER

År Navn Adresse Postnr. By Land

1991 Ella Olsen Vestergade 33 4340 Tølløse 59186381 DK

1994 Birte Kjølby Konsul Beyers Alle 3, 1.th. 4300 Holbæk 59445834 DK

1943 Bessie Gideon Fjordstien 3 4500 Nykøbing Sj. 59911588 DK

1950 Hans Kierulff-Hansen Højtoftevej 13 2600 Glostrup 43966568 DK

1951 Kirsten Kierulff-Hansen Højtoftevej 13 2600 Glostrup 43966568 DK

1951 Ole Rønnenkamp-Holst Vennelyst, Åkandevej 12,

V. Såby

4330 Hvalsø 59185744 DK

1952 Allan S. Augsburg Ejby Havnevej 105 4070 Kirke Hyllinge 46405003 DK

24


Kaffekarens kaffemølle.

Kaffekarens kaffemølle er kommet på

museum

Af Peter Tretow-Loof, R67

KAFFEKARENS LEGENDARISKE KAFFEMØLLE, SOM DE FLESTE AF OS HAR STIFTER

BEKENDTSKAB MED I TØLLØSE KAFFE MAGASIN, ER NU KOMMET TIL HOLBÆK

MUSEUM, HVOR DET GAMLE MINDE VIL KUNNE BESES.

Nordvestnyt bragte den 13. oktober en sjov artikel om Kaffekaren, med

nogle gode gamle fotos fra Karen var en lille pige og af kaffemøllen, der

nu kan beses på museet.

Peter Tretow-Loof

25


26

Her kan du indrykke en

ANNONCE

Kontakt:

ELEVFORENINGENS REDAKTION

Høgevej 1, 2970 Hørsholm

2423 2658

e-mail th@troels-hallig.dk

Tlf.: 59185042

E-mail: toel@boesen.nu

www.boesen.nu


Kaspar Rostrup – forfatter til bogen ”Sølv Floden”.

Boganmeldelse

Af Peter Tretow-Loof, R67

SCENE- OG FILMINSTRUKTØR KASPAR ROSTRUP, DER I 40-50’ERNE GIK PÅ SKO-

LEN I 9 ÅR SOM KOSTELEV HAR SKREVET ET FREMRAGENDE VÆRK MED TITLEN

”SØLV FLODEN – ET ERINDRINGSBILLEDE”.

Bogen er netop udkommet på forlaget Muusmann’ forlag, og er første del

af 2 erindringsbøger omkring Kaspar Rostrups opvækst, liv og karriere. I

denne 1. del udgør beretningerne fra TMR over halvdelen af bogen, og udover

den er fantastisk godt skrevet, giver den både et fortræffeligt tidsbillede

og ikke mindst et billede af frøken Høyer og frøken Hesseldahl samt

udvalgte medarbejdere, lærere og livet i Tølløse dengang.

27


28

Ingen tvivl om, at frøknerne var

personligheder ud over det sædvanlige.

De havde en pædagogik,

mange pædagogikprofessorer kunne

få lang tid til at forske i, og som

kan virke meget tankevækkende og

nogen gange helt urimelig og absurd.

Alligevel skabte de, med deres

autoritet, men også kærlighed,

en fast ramme for os kostelever

der gjorde, at vi enten forgudede

dem eller næsten hadede dem. Jeg

vil ikke sige, at jeg forgudede dem,

men jeg respekterede dem. De var

stærke, de var dygtige, og de formåede

at skabe respekt omkring sig,

og udvikle nogle børn og unge til at

tage ansvar og forstå retfærdighed,

når de kom ud i livet. Det kan jeg

se i dag, men ikke dengang. Måske

var de banebrydende på den gammeldags

facon.

Bogen rammer lige i plet, og jeg,

der først oplevede dem fra 1961 til

1964, heraf frøken Hesseldahl kun

mit først år på skolen, kan nikke

genkendende til Kaspar’s fortællinger

og udlægninger. Frøken Høyer

blev nok lidt mildere og mere ”normal”

de sidste år, men hendes pædagogik

var – i en blødere udgave

– den samme, som Kaspar beretter.

Som gammel TMR elev (eller for

den sags skyld, borger i Tølløse), vil

du nyde at læse bogen, og jeg kan

kun anbefale dig at købe den. Det

vil du ikke fortryde. Måske giver

den dig ligefrem svaret på mange af

de mærkelige ting, der skete i din

skoletid, og som måske har præget

dig resten af livet.

Bogen kan købes hos boghandlerne

eller bestilles hjem: ISBN: 978-87-

92746-10-8 forlaget Muusmann.

Peter Tretow-Loof

Kaspar Rostrup, ny bogudgivelse.


Der var stort fremmøde ved Frøknernes grav på Solbjerg Kirkegård.

Kransenedlæggelse på Frøknernes grav

Af Peter Tretow-Loof, R67

SØNDAG DEN 25. NOVEMBER 2012 MØDTES 17 GAMLE ELEVER SAMT SKOLENS

FORMAND STEEN BJERREGAARD CHRISTIANSEN VED FRØKNERNES GRAV PÅ SOL-

BJERG KIRKEGÅRD, HVOR DER BLEV NEDLAGT 2 KRANSE PÅ GRAVEN.

Det regnede lidt, og ved graven holdt jeg en lille mindetale, da det i år var

50 år siden, at frøken Hesseldahl døde, blot 2 dage før skolen åbnede ef-

29


ter sommerferien. Det var en hård

åbning af skolen for frøken Høyer.

Jeg kan stadigvæk huske, hvordan

hun græd, da vi alle blev samlet i

morgensangsalen, og orienteret om

frøken Hesseldahls død.

Efter den korte ceremoni på kirkegården,

gik og kørte vi over til Café

K, hvor en dejlig frokost ventede i

det hyggelige lokale på 1. sal, hvorfra

der er en herlig udsigt over Zoologisk

Have. Bl.a. ned til løverne og

kamelerne.

Det er synd, at ikke fl ere deltager i

dette traditionsrige møde, men i år

havde vi den glæde, at også skolens

formand Steen Bjerregaard Christiansen

og hr. og fru Hansens barne-

Den 30hyggelige

frokost på Café K i Zoologisk Have.

barn Berit Andersen deltog. Hr. og

fru Hansen var henholdsvis pedel

og madmor på skolen. Først på

slottet, der indtil det brændte under

krigen udgjorde kostafdelingen,

og siden på Sejergaardsvej, indtil hr.

Hansen døde i midten af 50’erne.

Berit var byelev.

Efter den gode frokost, blev der

til kaffen fortalt en masse sjove og

hyggelige historier fra skoletiden.

Arrangementet sluttede ved 16-tiden.

Husk nu at tilmeld dig næste års arrangement.

Peter Tretow-Loof


Fra aftenens koncert.

Pink Floyd Project feat.

Sejergaardsskolen

Sejergaardsskolens 8.-9. klasseselever fi k én på opleveren, da de optrådte

for 1100 tilskuere med Pink Floyd Project i Amager Bio.

En af Sejergaardsskolens musiklærere, Steven Ardilsø, der spiller bas i bandet,

havde inviteret vores 8.-9. klasseselever til at synge de vrede skoleelevers

vers i Pink Floyds udødelige ”Another Brick in the Wall”.

Efter at have øvet et par gange på skolen, drog 26 spændte elever og 6

villige forældrechauffører fredag 23. november 2012 mod koncertstedet

Amager Bio.

Efter instruktion og prøve med bandet kl. 18.30 var der hygge, pizza og

sodavand backstage, inden det kl. 21.30 for alvor gik løs. Eleverne blev

31


32

hentet af en lydmand, der midt

under ”Another Brick” sendte de

topspændte elever på scenen til de

1100 overraskede tilhøreres store

jubel. Stonefaced (som de var blevet

indstuderet i at være) og iklædt

sort/hvide skoleuniformer, fyrede

eleverne i den grad deres vers af.

Masser af sangpower og attitude

væltede ud over scenekanten, hvilket

fi k publikum til at kvittere med

langvarige, taktfaste klapsalver, mens

de adrenalinpumpede elever marcherede

ud af scenen - en kæmpe

oplevelse rigere. Se video fra koncerten

på skolens hjemmeside.

Lunøe Advokatfirma

Østergade 55

1100 København K

Tlf 7020 8031

Klaus Lunøe

Advokat (H)

Efterfølgende fortalte et begejstret

Pink Floyd Project bandmedlem at

de ”aldrig havde haft et bedre kor

med på scenen”, og at det måske

kunne blive en tilbagevendende

oplevelse for Sejergaardsskolen at

deltage i.

Vi siger: JA, TAK!

Se Sejergaardsskolens hjemmeside:

www.sejergaardsskolen.dk.

Bestyrelsen

Medlem af Advokatsamfundet og Danske Advokater


ELEVFORENINGENS GENERALFORSAMLING 2013

Indkaldelse til Generalforsamling

Søndag den 26. maj 2013 og indbydelse til majfrokost.

DAGSORDEN til generalforsamlingen:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning

3) Forelæggelse af årsregnskabet til godkendelse

4) Indkomne forslag

5) Valg til bestyrelsen, samt valg af suppleanter

På valg er:

* Peter Tretow-Loof, R67

* Anne Voigt, R67

* Kirsten Sørensen, R67

* Allan Skak Augsburg, R52

* Lone Krestine Jensen, R66

* Tom Esmark, R67

* Finn Helmer, R67

6) Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg er:

* Bent Ole Løike, R66

* Kirsten Kierulff-Hansen, R51

7) Fastsættelse af kontingent

8) Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden

skriftligt i hænde 14 dage før generalforsamlingen, hvilket vil sige senest søndag

den 12. maj 2013.

Placering af generalforsamlingen vil fremgå af foreningens hjemmeside samt

oplyses ved tilmelding.

33


34

Foreningens reviderede regnskab for 2012 udleveres på generalforsamlingen.

Tilmelding senest fredag den 17. maj 2013 til:

Troels Hallig, 2423 2658, e-mail: th@troels-hallig.dk

eller Peter Tretow-Loof, 4588 4548, e-mail: peter@tretow-loof.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Her kan du indrykke en

ANNONCE

Kontakt:

ELEVFORENINGENS REDAKTION

Alices Køreskole

Egevej 12, Undløse, 4340 Tølløse

Mobil: 4056 9392

Mail: frederiksen.alice@gmail.com


E-MAIL ADRESSER

Alle medlemmer af Elevforeningen bedes venligst oplyse deres e-mail adresse.

Det vil gøre en del korrespondance nemmere, men ikke mindst vil det spare

porto for Elevforeningen, i forhold til at udsende informationsmateriale m.v. som

traditionel ”sneglepost”.

Så send en e-mail til: info@tmr-elevforeningen.dk

Hvis du ændrer din e-mail adresse - så husk at meddel det til Elevforeningen.

35


MEDDELELSE OM ADRESSEÆNDRING

Elevforeningen

v/formand Peter Tretow-Loof

Hvidegaardsparken 34

2800 Kgs Lyngby

Tlf 45 88 45 48

peter@tretow-loof.dk

37


Kontakt:

PwC, Toldbuen 1,

4700 Næstved, T: 5575 8686


TMR ELEVFORENINGEN

v/formand Peter Tretow-Loof

Hvidegaardsparken 34

2800 Kgs. Lyngby

Telefon 45 88 45 48

peter@tretow-loof.dk

e-mail: info@tmr-elevforeningen.dk

www.tmr-elevforeningen.dk

Medlemsblad for TMR Elevforeningen og Sejergaardsskolens Elevforening

KONTAKTEN nr. 120 - December 2012

More magazines by this user
Similar magazines