Brandmateriel - Venti AS

venti.dk

Brandmateriel - Venti AS

Kontrol og vedligehold

Der skal foretages regelmæssige tilsyn med slangevinder

1 gang om måneden. Såfremt tilsynet viser

fejl eller mangler, skal disse udbedres straks. Det

månedlige tilsyn inkluderer:

1. kontrol af adgang til slangevinde, såfremt den er

placeret i et skab.

2. kontrol af afspærringsventil.

3. kontrol og evt. rengøring af strålespids.

4. slangevinde – herunder forsyningsrør, afspærringsventil,

vinde og synlige slangedele samt

strålerør – skal kontrolleres for synlige tegn på

beskadigelser eller utætheder.

Desuden skal der foretages et årligt eftersyn med

funktionsprøvning, hvor slangen trækkes helt ud

og der sprøjtes med samlet stråle. Der kontrolleres

om vandføringen er tilfredsstillende, jf. kastelængde

min. 10 meter. Det årlige eftersyn skal fremgå af

en mærkeseddel med måned og år for eftersyn og

trykprøvning. Det skal desuden fremgå, hvem der

har foretaget eftersynet.

Slangevinden skal tæthedsprøves/trykprøves hver

5. år.

For yderligere informationer henvises til Brandteknisk

vejledning nr. 15, Vandfyldte slangevinder,

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Har du ideen?

– så har Venti løsningen

Venti stiller gerne sin erfaring og ekspertise til

rådighed i udviklingen af nye designs og fremstiller

brandskabe, der imødekommer dine ideer. Venti

har årelang erfaring og samarbejder med netværk

af fagfolk i sådanne udviklingsopgaver. Resultatet

er holdbare og sikre løsninger af høj kvalitet, der

kan imødekomme arkitektoniske udfordringer og

æstetiske krav. Kontakt os for en uforpligtigende

snak.

På omslaget ses blandt andet eksempler på special

design som Venti har fremstillet til særlige byggerier.

Se desuden www.venti.dk for yderligere referencer

og billeder.

Ret til ændringer forbeholdes 5

More magazines by this user
Similar magazines