Kirkebladet 2011 nr. 1 - Linå kirke

sejs.svejbaek.kirke.dk

Kirkebladet 2011 nr. 1 - Linå kirke

16

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR.1 - 2010/11

Gudstjenester

DECEMBER LINÅ KIRKE SEJS-SVEJBÆK KIRKE

Søndag den 5. december. 9:00 10:30

2. søndag i advent Louise Højlund Louise Højlund

Søndag den 12. december 15:00 Vi synger julen ind 10:30

3. søndag i advent Marianne V. Smolarz Marianne V. Smolarz

Søndag den 19. december 10:30 9:00

4. søndag i advent Marianne V. Smolarz Marianne V. Smolarz

Fredag den 24. december 11:00 familiegudstjeneste

Juleaften Sune Haubek

14:30 14:30

Sune Haubek Marianne V. Smolarz

16:00 16:00

Sune Haubek Marianne V. Smolarz

Lørdag den 25. december 10:30 10:30

Juledag Sune Haubek Marianne V. Smolarz

Søndag den 26. december Ingen gudstjeneste 10:30

2. juledag Marianne V. Smolarz

Onsdag den 31. december Ingen gudstjeneste 14:00

Nytårsgudstjeneste Marianne V. Smolarz

JANUAR LINÅ KIRKE SEJS-SVEJBÆK KIRKE

Lørdag den 1. januar 16:00 Ingen gudstjeneste

Nytårsdag Sune Haubek

Søndag den 2. januar 9:00 10:30 børnegudstjeneste

Helligtrekongersøndag Louise Højlund Louise Højlund

Søndag den 9. januar 10:30 9:00

1. søndag efter H3K. Sune Haubek Sune Haubek

Søndag den 16. januar 10:30 10:30

2. søndag efter H3K. Sune Haubek Marianne V. Smolarz

Søndag den 23. januar 10:30 9:00

3. søndag efter H3K. Sune Haubek Sune Haubek

Søndag den 30. januar 9:00 10:30

4. søndag efter H3K. Marianne V. Smolarz Marianne V. Smolarz

FEBRUAR LINÅ KIRKE SEJS-SVEJBÆK KIRKE

Søndag den 6. februar 9:00 10:30

5. søndag efter H3K. Marianne V. Smolarz Marianne V. Smolarz

Søndag den 13. februar 10:30 9:00

Sidste søndag efter H3K Sune Haubek Sune Haubek

Søndag den 20. februar 9:00 10:30

Septuagesima Sune Haubek Sune Haubek

Søndag den 27. februar 10:30 10:30

Seksagesima Sune Haubek Marianne V. Smolarz

MARTS LINÅ KIRKE SEJS-SVEJBÆK KIRKE

Søndag den 6. marts 10:30 14:00

Fastelavns Sune Haubek Marianne V. Smolarz

Kirke bladet

NR. 1- 2010/11 DECEMBER, JANUAR OG FEBRUAR

FOR LINÅ OG SEJS-SVEJBÆK SOGNE


2

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR.1 - 2010/11

Adventsmøde i

Sejs-Svejbæk

torsdag den 2. december

kl. 14:15-16:30 ved organist

Jens Frederik Schjødt

Der venter en festlig

eftermiddag med

masser af musik og

sang og fællesskab

om at fortælle

julens traditioner

og erindringer

frem. Måske sniger

der sig også en lille

musikjulequiz ind

mellem glögg og

juleknas?

Julen synges ind

i Linå kirke

søndag den 12. december kl. 15

På festlig vis synges julen ind ved en

musikgudstjeneste, hvor kirkekorene synger

for og medvirker. En festlig optakt til julen.

Medvirkende er Spirekoret, begynderne

fra ca. 3. klasse, samt børne, ungdoms- og

voksenkoret, organist Christian Holdensen og

sognepræst Marianne Vigen Smolarz.

Efter musikgudstjenesten inviteres til

samvær og hygge bl.a. med et glas gløgg,

kaffe, saftevand og æbleskiver i sognehuset.

Nytår i Sejs-Svejbæk kirke

Igen i år holdes nytårsgudstjenesten i Sejs-Svejbæk kirke

onsdag den 31. december kl. 14:00. Efter gudstjenesten

lader vi propperne springe, så der bliver mulighed for

at ønske hinanden godt nytår med et glas champagne.

FAMILIE-

KIRKE

Spaghettigudstjeneste for familier

i Sejs-Svejbæk sogn 3. december kl. 17

Familiekirke er kirke for de mindste. Vi

begynder kl. 17 i kirken med vægten lagt

på musik og fortælling. Musikalsk er der

en stor genkendelighed og medinddragelse

af børnene ved cand. mag. i musik

Henriette Storbjerg. Fortællingen er både

en højtlæsningshistorie på madrassen og

en fri fortælling, hvor dukken David ofte

optræder undertiden suppleret af dyr,

kikkerter, billeder, kasser, blomster, brød

eller andet ... Efter gudstjenesten spiser vi

sammen. Og så er der leg og børnebio for

de små, og voksensnak over et glas vin for

de store. Børn spiser gratis, voksne 25 kr.

Velkommen, store og små,

til en hyggelig afslutning på ugen!

Med venlig hilsen

Peter Lunde, Henriette Storbjerg, Anna Wulff, Thor

Bach Sandsmark og sognepræst Louise Højlund.

NB: Datoerne for de kommende måneder er endnu

ikke fastlagt. Peter Lunde kan kontaktes på

peter@lundenet.dk for yderligere oplysninger.

»Lynghjælperne«

Frivillige hjælper ved Sejs Svejbæk kirke.

Det var så det første år, hvor kirken har nydt

godt af hjælpen fra de frivillige. Menighedsrådet

er meget taknemlig for den store indsats

og opbakningen der er blevet udvist. En stor

tak til hjælperne.

Den 18. januar kl. 19:00, er der så igen møde

for, at evaluere og planlægge det kommende

halvår. Forårshalvåret er hvad kirke og aktiviteter

angår, altid en meget travl periode.

Så skulle der være flere der har tid og lyst er I

meget velkommen.

Erik Møller-Rasmussen

MINI-

KONFIRMANDER

VINTER 2011

Onsdage og torsdage fra 5. januar er alle

3. klasses piger inviteret til at være minikonfirmander

i Sejs-Svejbæk kirke. Der er

afslutning den 16. marts kl. 16.30 ved en

festgudstjeneste for minikonfirmanderne og

deres forældre og søskende.

Efterfølgende spisning.

Sognepræst Louise Højlund står for forløbet.

Skumringssang i

Sejs-Svejbæk kirke

Kom og lad sjælen falde til ro og mørket

sænke sig efter dagens gøremål. Skumringssang

er ca. 40 minutters fred og fællesskab

med orgelmusik, aftensalmer, en eftertanketekst,

fadervor og velsignelse.

Alle onsdage kl. 17:00

12. januar,

26. januar,

9. februar og

23. februar

BABY-

SALMESANG

Sejs Svejbæk kirke inviterer forældre og

babyer til babysalmesang. At samles i kirkens

smukke rum og fantastiske akustik og synge

sammen, børnesange med rytmik og salmer

med fagter, høre fløjte, klaver og fællessang

fra højskolesangbogen, og ligge og kigge

under den store faldskærm eller bare sidde

helt tæt på mor, der nynner. Ja, så bliver det

altså ikke meget bedre!! Vi mødes 8 gange,

onsdage kl. 10 med start den 2. februar 2011.

Efter babysalmesangen er der kaffe og brød.

Forløbet koster 200 kr., og ledes af sognepræst

Louise Højlund til hvem man kan tilmelde sig

på LOH@km.dk.

Retrospektiv

udstilling

Søndag den 16. januar 2011 har vi fernisering

efter gudstjenesten kl. 10:30 i Sejs-Svejbæk

kirke.

Det er Hans Peter Bertelsen, som har boet i

sognet i mere end en menneskealder, der viser

nogle af de billeder, han har malet.

Værkerne er blevet til gennem et langt liv, og

de viser, hvordan kunstneren har søgt inspiration

forskellige steder. Menneskers forhold til

naturen og gamle eventyr er vigtige motiver.

Kunstneren vil være til stede ved ferniseringen

og fortælle om sine motiver.

Den retrospektive udstilling er åben tirsdag til

søndag kl. 8-16

3

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR. 1 - 2010/11


4

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR.1 - 2010/11

SOKOLICA KLOSTRET

I nærheden af den etniskdelte by Mitrovica i det

nordlige Kosovo ligger et lille serbisk-ortodoks

nonnekloster højt oppe i bjergene. Klosteret

kaldes i daglig tale for Sokolica efter det 850

meterhøje bjerg, som klosteret er beliggende på.

Klosteret og dets knap 700 år gamle kirke blev i

en årrække efter krigen i 1999 bevogtet af danske

soldater for at forhindre kosovo-albanske overgreb

på de 5 fastboende nonner og klosterkirken

i kølvandet af krigen. Sådanne angreb blev faktisk

udført voldsomt og pludseligt i marts 2004,

hvor kosovo-albanere lavede et koordineret angreb

på en lang række serbiske kirker, klostre og

bygninger rundt om i Kosovo. Ved disse uroligheder

i 2004 blev bla. Devic-klosteret i det nordlige

Kosovo stormet og brændt ned til grunden, og

klostrets nonner undslap alene folkemængden

takket være en indsats fra de franske styrker.

En lignende skæbne blev Sokolica klosteret

heldigvis forskånet for i foråret 2004. Dette skyldtes

to ting, at klosteret altid har haft et rigtigt

godt forhold til sine albanske naboer, men i lige

så høj grad også stedets helt særlige religiøse

præg. Stedet er nemlig ikke kun valfartssted for

ortodokse kristne, men også sigøjnere, folk med

tyrkisk afstamning og albanske muslimer søger til

klosteret for at bede ved statuen af Jomfru Maria

med Jesusbarnet. Det er nemlig særligt barnløse

par, som kommer fra både Kosovo og Serbien

for at bede og ofre gaver til Den hellige Moder

i håbet om, at også de må opleve den lykke og

glæde i livet selv at få børn.

Det slående ved den historie er selvfølgeligt, at i

erfaringen og oplevelsen af menneskelivets sorger,

der er vi alle ens. Selv i et land som Kosovo,

hvor dybe etniske

modsætninger nu

har præget landet i

over en menneskealder,

der kan man i

en fælles oplevelse

af sorg søge til modpartens

helligdom

med sine tanker,

håb og bønner til

Gud. Sokolicaklosteret

bliver på den

måde et symbol for

et håb om en varig fred og en fremtidig forsoning

i et land, hvor nationale mindesmærker, religiøse

helligdomme og historiske steder ellers har været

med til at fastholde de forskellige parter i et indgroet

nationalistisk had og dybe etniske skel.

At folk søger til Den hellige Moder – eller Gudsfødersken

(Theotokos) som hun kaldes i den

ortodokse verden – er ikke tilfældigt. Maria æres

nemlig både i Islam og Kristendommen – men

dog på forskellig måde. I Maria mødes det såre

jordiske og menneskelige med det ophøjede og

guddommelige, for Gud bliver menneske. Gud

lader sig føde af en ung pige og tilbede på skødet

af sin moder. Det er derfor de ortodokse kan

synge om jomfru Maria i en liturgi til julemorgen:

”Dør åbner hun, der ikke blev åbnet

hun, den port, som Kristus alene gik igennem.

Dør åbned hun, og af hende fødtes en dør,

et nyfødt barn, før evighed Gud”.

Dette er essens af julens evangelium: Maria blev

en dør ind i verden for ham, der selv er døren

indtil Guds rige.

Foran den dobbelte dør – døren indtil menneskenes

verden og døren indtil Guds rige – er vi

alle lige for Gud. Det er måske netop det vi alle

oplever, når vi kommer op til dette fredfyldte

og smukt beliggende kloster oppe på Sokolica

bjerget, hvad enten vi så er danske, græske,

marokkanske eller franske soldater, eller serbere,

albanere, tyrkere eller sigøjnere.

Glædelig Jul!

Sognepræst Sune Haubek

5

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR. 1 - 2010/11


6

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR.1 - 2010/11

LØSRIVELSE...

Den danske folkekirke er bundet til staten, men

har i virkeligheden meget vide rammer. Alligevel

er der en diskussion i gang omkring en løsrivelse.

Fra mange sider i kirken ønskes nedsat en kirkekommission,

der skal kulegrave lovgrundlaget

for kirken, og finde en ordning så kirken kan blive

herre i eget hus.

Personligt kan jeg godt se for mig en kirke,

der har større frihedsgrader og mere dynamik,

men kirken er jo også bærer af en tradition, og

forvalter af en stor kulturarv, så i min optik skal

kirken sikres et indtægtsgrundlag, der sætter den

i stand til at varetage også de funktioner, der ligger

udenfor selve kirkelivet.

Jeg var tidligere på året på en rundrejse i England.

De har jo fantastiske katedraler, der afspejler

den kolossale rigdom, der blev akkumuleret

i kolonitiden. Da disse pragtbygninger er kulturminder,

der er kendt over hele verden, bliver der

naturligvis brugt en del statsmidler på at vedligeholde

dem. Alligevel er der mange steder indført

en ret stor entrébetaling, og skilte henviser til

firmasponsorater, så man fornemmer at den engelske

regering fører en stram økonomipolitik.

Tager man ud på landet til mindre kirker, ser man

ofte kirker, der kæmper mod forfaldet i bygningsmassen.

Skilte ved indsamlingsbøsser beder om

støtte til nyt tag, eller andre større istandsæt-

telser. De ”ansatte” ved kirken er frivillige, og det

er faktisk grundlæggende et godt princip, fordi

kirken derved bliver noget man har ”ejerskab” i.

Men det er også svært, fordi også i England, har

unge børnefamilier svært ved at få afsat tid til

yderligere arbejde i fritiden.

Helt galt går det de steder, hvor der ikke er udvikling

men afvikling. Når der ikke er uddannelses-

og arbejdsmuligheder flytter de unge væk fra

byen, og til sidst vil der ikke være nye frivillige til

at afløse de gamle, og både byen og kirken går i

forfald. Derfor kan man også se en del kirkebygninger

anvendt til andre formål. Er vi i Danmark

parat til at genåbne kirker som kroer, diskoteker,

kunstakademier, bordeller, eller boliger. Er vi

villige til at ophæve fredninger, så der kan sættes

udstillingsvinduer i de gamle kvaderstens facader,

når der skal indrettes mærkevare outlet med

himmelske priser.

Billederne viser en kirke og en kirkegård i udkants-England.

Kirken er i brug, men er tydeligvis

mærket af en tabt kamp mod forfaldet. Dette

være til et memento om, at der også skal tænkes

økonomi når/hvis vi løsriver kirken fra staten.

Erik Lindebjerg

7

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR. 1 - 2010/11


8

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR.1 - 2010/11

Nedslag i Linå kirkes historie

Af Per Bang Jeppesen,

Linå menighedsråd

Silkeborg slot var i perioden fra reformationen og

frem til 1660’erne et regnskabslen under kronen,

hvor de kongelige lensmænd var på fast løn.

Der var ikke nogen direkte forbindelse mellem

denne og slotsregnskabets bundlinie. Dette var

baggrunden for lensmændenes til tider gavmilde

holdning over for bl.a. Linå kirke.

Med den borgerlige Fischerfamilies overtagelse

af slottet i 1660’erne bliver det andre tider for

såvel slottets fæstebønder som Linå kirke. Det

driftsmæssige overskud kommer i fokus. Præsten

Jakob Fogh får de nye tider at mærke, og hans

forhold til Daniel Fischer er så anstrengt, at dennes

bryllup holdes i en anden kirke. Ægteparrets

første barn døbes heller ikke i kirken. Det andet

barn hjemmedøbes i marts 1689 men fremstilles

dog efterfølgende i kirken. Senere samme måned

dør Else Linde, og Fogh skriver i kirkebogen:

”Den vel- og dydædle Else Linde, Seigneur Daniel

Fischers kierriste døde efter barns fødsel.”

Forfatteren til det store værk om Silkeborg slot,

den lokale Edvard Egeberg, har følgende syrlige

kommentar til præstens bemærkning:

”Præsten er mere veldædig i Fruens titulatur end i herrens.

Han må nøjes med seigneur, et vedhæng, som

rundhåndet strøes til enhver uden for bondestand”.

De økonomisk strammere tider sætter også

de to kirkeværgers forvaltning af kirketienden

under pres. Herremanden Jens Poulsen, som har

patronatsret til kirken, stævner på Gjern herredsting

kirkeværgerne Rasmus Pedersen, Laven og

Søren Madsen, Mollerup for at have stukket 38

rdlr. i egen lomme og ikke anvendt dem rettelig

kirken.

Et syn på kirken foretaget af uvildige mænd fra

Røgen og Farre i 1679 giver et noget mistrøstigt

billede af kirkens tilstand. Et par eksempler fra

synsrapporten:

• Den østre gavl er revnet fra fundament til top

• Gulvet bag alteret er sunket

• ”Trappen til prædikestolen er ganske brøst fældig”

• ”8 favne af den søndre mur er ved at falde ned”.

• ”Kirketårnet befindes helt brøstfældigt på bielcherne.

Tårnet synes ikke længere at kunne stå”

Konsekvensen af det sidste punkt bliver, at et nyt

tårn i slutningen af 1700-tallet rejses på fundamentet

af det gamle. Den oprindelige mandeindgang

mod syd tilmures, og portalen flyttes over

til det nye tårn, hvis nederste stokværk bliver det

nu eksisterende våbenhus.

Et sagn beretter, at tårnet bygges af materiale

fra bl.a. borgruinen på Dynæs. Transporten er

besværlig, og tårnet får ikke den planlagte højde.

Bønderne fra Mollerup beklager sig over det

hårde arbejde. Som straf etableres der ikke glamhul

mod øst i klokkestokværket, og Mollerupbønderne

kan herefter ikke høre kirkeklokken!

Silkeborg Avis meddeler i september 1936, at

der for 100 år siden var kongeligt besøg i Linå.

Frederik VI gennemrejser landsbyen på vej fra

Skanderborg til Viborg. Præsten skriver i kirkebogen

herom:

”Klokken 9 forkyndte klokkens ringen og udstilte

beobagtere det glædelige budskab: Nu kommer

han! Den syngende ungdom af karle og piger afsang

en sang, efter at sognepræsten havde udbedt

og erholdt allernådigst tilladelse hertil – hvilken

sang derpå overraktes majestæten af præstens

ældste datter og af allerhøjest samme huldrigst

blev modtaget. Efter at kongen derpå allernådigst

havde forespurgt om præstens samt byens navn,

fortsatte han rejsen ledsaget gennem byen med

fornyede hurraråb, der endtes i det stille suk fra alles

læber: Gud velsigne kongen!”

I 1855 bor digterpræsten Hostrup nu i Silkeborg

som sognepræst for Silkeborg og med Linå som

anneks. I 1899 bliver Silkeborg købstad og selvstændigt

sogn, og Voel, hvor der i 1876 er bygget

et kapel, bliver nu anneks til Linå. Historiens

glemsel sænker sig i tiltagende grad over by og

kirke, men denne vedligeholdes dog bedre end

tidligere.

2. DEL

I Berlingske illustreret Tidende fra 28. januar 1940

kan man læse, at murermester Jørgen Brendholt

fra Linå som 82-årig kalker kirketårnet i 1923. Og

han er ikke en hvem som helst. Som menig 557 i

1. Ingeniørkompagni er han een af de 9 veteraner

fra Dybbøl, som fortsat er i live. Han må formodes

at have været med til at sikre de slagne enheders

dramatiske tilbagetog over Alssund. Krigens

uhyrligheder taget i betragtning må han siges at

tilhøre den seje type!! Få dage efter interviewet

dør han og begraves på Linå kirkegård. Han er naturligvis

Dannebrogsmand, hvilket også fremgår

af den fredede gravsten tæt ved korets nordside.

I 1938 istandsættes altertavlen af Nationalmuseet.

Den får sit tidligere udseende med Jesu

nadverord fra Johannesevangeliet tilbage. Det

gamle alterbillede med Jesus, der velsigner de

små børn, ophænges på væggen i koret. I tiden

før reformationen bestod altertavlen af helgenbilleder.

Prædikestolen restaureres ligeledes i slutningen

af 1930’erne. Indskrifterne fra de fire evangelier

og billederne af evangelisterne er næsten ætset

væk af det gamle egetræ. I stedet males nu de fire

evangelistsymboler på den gamle renæssancestol.

9

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR. 1 - 2010/11


10

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR.1 - 2010/11

Kirkernes hjemmeside

Kirkerne har nu haft en hjemmeside

i godt et år hvor man kan finde

oplysninger om gudstjenester,

kirkelige handlinger, telefonnumre

kirkekontoret, præsterne, organisterne

og menighedsråd. Der

vil løbende blive lagt oplysninger

ind om aktuelle arrangementer.

Ligeledes vil man kunne finde tekst

og billeder om kirkernes historie og

arkitektur.

Tidligere kirkeblade ligger også her

i PDF-format (Portable Document

Format) til gennemlæsning.

Hold dig orienteret på kirkernes

hjemmeside om de kommende

højskoleeftermiddage...

Højskoleeftermiddage

2. december (Sejs/Svejbæk)

13. januar (Sejs/Svejbæk)

27. januar (Linå)

10. februar (Sejs/Svejbæk)

24. februar (Linå)

10. marts (Sejs/Svejbæk)

www.linaa-kirke.dk

www.sejs-svejbaek-kirke.dk

Følg med på www.sejs-svejbaek-kirke.dk og www.linaa-kirke.dk

Frivillige hjælpere til »sikring«

af kirkegårdens mange minder

Kirkegårdene gemmer på en masse historie om

det liv, der er levet engang blandt mange borgere

som nu ligger begravet på kirkegårdene i Linå

og Sejs-Svejbæk. Linå har den længste historie

og her vil vi gerne begynde arbejdet.

Derfor søger jeg en gruppe frivillige med lokalhistorisk

interesse. Kan og vil du hjælpe med at

dokumentere og formidle historierne omkring

kirkegården, og dem der var en gang?

Sigtet med det frivillige arbejde er, at det skal

munde ud i et materiale, som kan bruges til kirkegårdsvandringer

på stedet; eventuelt med små

skuespil af børn og voksne - for børn og voksne.

Sigtet er også at mødes og få mange gode timer

med hinanden, fortælle om det man kan huske

og derefter få det fastholdt.

Her er intet for småt og intet for stort. Det ville

glæde mig, hvis vi kunne få de små anekdoter og

en god fortælling samt anden seriøs indsamling

af historisk materiale.

Det er vigtigt og en mulighed at tage børn med i

arbejdet. Måske kan sognets skoler bidrage med

at levendegøre historien senere hen i forløbet.

Det hele skydes i gang den

12. januar 2011 kl. 18:30

i Sognehuset i Linå.

LINÅ

Som opstart vil lederen af lokalhistorisk arkiv i

Silkeborg komme og fortælle hvad de kan hjælpe

med og hvordan man kan arbejde med historien

i lokalsamfundet. Historikeren Per Bang Jeppesen

fra Linå menighedsråd og Erna Kaihøj fra Linå

sogns lokalhistoriske forening har også lovet at

komme. Jeg vil, som kirkegårdens mand, også

være der og fortælle om det videre forløb.

Der vil naturligvis være kaffe på kanden til alle de

frivillige der møder frem.

Velkommen til opstart på »Kan-du-huske-aften«.

Jens Skovbjerg Hansen

Kirkegårdsleder

11

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR. 1 - 2010/11


12

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR.1 - 2010/11

Kammerkoret Con Brio ►

Advents- og julekoncert i Linå kirke

onsdag den 1. december kl. 19:30

Kammerkoret Con Brio fra Århus, dirigeret af

organist Claus Pedersen.

Traditionel og festlig julekoncert med satser over

danske julesalmer, Bach-koraler, Maria-satser,

engelske Christmas Carols, fællessalmer og orgelsolo.

Kammerkoret Con Brio, Århus er et blandet

kor på 22 rutinerede medlemmer fra Århus og

omegn. Koret synger ved forskellige lejligheder,

men optræder primært ved kirkekoncerter i ind-

og udland.

Koret har ofte samarbejde med forskellige

sangsolister, hvilket giver mulighed for god

variation i programmet med indslag fra kor, solist,

orgelsolo samt fællessalmer.

Con Brio har optrådt så forskellige steder som på

Statens Museum for kunst, Kbh. ved fernisering,

i Århus Domkirke til loge-koncert, i Skt. Pauls

Kirke, Århus til velgørenhedskoncert samt mange

sommer- og julekoncerter. Koncert-rejser er bl.a.

gået til Berlin, Goslar og Cardiff.

Koret ledes af Claus Pedersen, organist ved Ellevang

Kirke, Risskov.

Der er fri entré til koncerten.

Julekoncert i Sejs-Svejbæk kirke

Tirsdag den 14. december kl. 19.00 finder årets

julekoncert sted i Sejs-Svejbæk kirke.

For fjerde år i træk samarbejder Sejs Skole og

kirken om denne koncert. Det er igen den utrættelige

lærertrio Marianne Hougaard, Jan Nørgaard

og Anders Thuesen, der står for skolens kor,

blæsere, rytmegruppe og ”Sirenerne”. Og de vil

sammen med kirkens Spirekor og Børnekor og

organist Ingrid Bartholin synge og spille adventstidens

og julens dejlige, skønne salmer, sange

og musik. Gamle travere og nye ting og fællessang

vil være på programmet. Dertil kommer, at

skolens ”julemænd – og kvinder” også vil være at

finde på podiet denne aften og udenfor kirkedøren

stadfæster menighedsråd og frivillige den

ultimative julestemning med stort fakkeloptog.

Der er gratis adgang og alle er hjertelig velkommen.

Ingrid Bartholin Gramstrup

NYTÅRSKONCERT

i Sejs-Svejbæk kirke

onsdag den 5. januar 2011 kl. 19:30

Vi byder det nye år velkommen ved en eksklusiv

orgelkoncert. Domorganist ved Københavns

Domkirke Flemming Dreisig lægger vejen forbi og

vil vise alt, hvad Sejs-Svejbæk kirkes orgel overhovedet

kan præstere. Domorganiststillingen ved

Københavns Domkirke regnes som landets fineste.

Mange har sikkert hørt ham spille ved morgenandagten,

der transmitteres i radioen hver dag og

endnu flere ved Kronprinsparrets bryllup i 2004.

Flemming Dreisig fik allerede sin kirkemusikalske

diplomeksamen fra Det kongelige danske Musikkonservatorium

som kun 19 år gammel. Derefter

videregående studier i Paris hos de to store franske

organister og komponister Gaston Litaize og Jean

Langlais, samtidig med han varetog organiststillingen

ved Den danske Kirke på Champs- Elysées.

I 1972, som 21-årig fandt hans debutkoncert sted

i den daværende Radioens Koncertsal. Så gik

turen til USA med studier hos Roberts Noehren,

og i 1973 vandt han 1. prisen ved nordisk konkurrence

for yngre organister og blev lærer i orgel

på konservatoriet. Men inden da var han i 1972

også blevet domorganist i Maribo Domkirke, den

yngste ansat domorganist nogensinde.

Dreisig var fra 1983-88 professor ved Det kongelige

danske Musikkonservatorium, og efter Maribo

Domkirke, som han forlod i 1975, har han været

organist ved bl.a. Helligåndskirken i København,

Ærøskøbing kirke, Løkken kirke og Skt. Nikolai

kirke i Rønne. I 2003 blev han så igen domorganist

denne gang ved Domkirken i København.

I alle årene har Dreisig været en flittig og meget

efterspurgt koncertorganist over hele verden. Han

har modtaget utallige priser og legater, bl.a. Carl

Nielsens Rejselegat og Jakob Gades Legat. Blandt

mange pladeudgivelser gennem årene har Dreisig

på orgelet i Københavns Domkirke indspillet et

af senromantikkens største danske orgelværker

Rued Langgaards ’Messis’.

Programmet for koncerten er endnu ikke fastlagt,

men Flemming Dreisigs orgelrepertoire spænder

milevidt og er megastort, og han er desuden

kendt som en virtuos orgelimprovisator.

Kom og nyd Sejs-Svejbæk kirkes klangskønne

orgel givet i hænderne på én af verdens bedste

organister.

Der er fri entré.

13

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR. 1 - 2010/11


14

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR.1 - 2010/11

Plejehjemsgudstjenester

Gudstjenester på Sejs Plejecenter

Onsdag den 8. december kl. 14:15

adventshygge ved Marianne Vigen Smolarz

Torsdag den 16. december kl. 14:15

julegudstjeneste i Sejs-Svejbæk kirke

ved Marianne Vigen Smolarz

Onsdag den 5. januar kl. 14:15

gudstjeneste ved Marianne Vigen Smolarz

Onsdag den 2. februar kl. 14:15

gudstjeneste ved Marianne Vigen Smolarz

Gudstjenester Rødegaard

Torsdag den 23. december kl. 14:00

julegudstjeneste ved Sune Haubek

Onsdag den 12. januar kl. 10:30

gudstjeneste ved Sune Haubek

Onsdag den 9. feburar kl. 10:30

gudstjeneste ved Sune Haubek

Menighedsrådsmøder

Linå menighedsråd

Onsdag den 1. december kl. 18:30

Onsdag den 6. januar kl. 18:30

Onsdag den 2. februar kl. 18:30

Sejs-Svejbæk menighedsråd

Møderne er endnu ikke fastlagt. Oplysninger

om datoer for menighedsrådsmøderne kan fås

ved henvendelse til kirkekontoret eller findes på

hjemmesiden.

Indsamlinger

Linå kirke

December ind til Børnesagens Fællesråd

Januar til Det Danske Bibelselskab

Februar til Kirkens Korshær

Sejs-Svejbæk kirke

December til Børnesagens Fællesråd

Januar til Det Danske Bibelselskab

Februar til Danske sømands og udlandskirker

Du kan også SMS

»kollekt« til 1277 - se www.kollektliste.dk

Kirkebil og mødebil

Kirkebil til Linå

Der kører kirkebil til Linå kirke de søn- og helligdage,

der er gudstjeneste kl. 10:30.

Kirkebilen til Linå kirke starter på Sen sommervej

kl. 9:55 og fortsætter gennem Resenbro til Linå

kirke. Hvis nogen bor uden for ruten eller vil

afhentes i deres kørestol, ringer man til Silkebus,

tlf. 86 82 14 66, hvor der i øvrigt indhentes nærmere

oplysninger.

Kirkebil til Sejs-Svejbæk

Det er Taxa fra Silkeborg, der kører kirkebil til Sejs-

Svejbæk kirke de søn - og helligdage, hvor der

er gudstjeneste kl. 10:30 For at komme med skal

man ringe til Taxa senest samme søndag kl. 9:00

tlf. 86 80 60 60 og aftale nærmere for afhentning.

Husk at sige hvis der er brug for en taxa med lift.

Taxaen kører tilbage kl. 11:45. Nærmere oplysninger

kan fås på kirke kontoret tlf. 86 84 15 75

Mødebil til Linå & Sejs-Svejbæk

Mødebil til Linå sognehus og Sejs-Svejbæk kirke.

Hvis man har brug for transport til og fra møder,

koncerter eller andre arrangementer skal man

ringe til kirkekontoret, 86 84 15 75, senest dagen

før for at aftale nærmere.

Kirkelig vejviser

Kirkelige handlinger

Dåb, vielse og begravelse

aftales med kordegnen og

den præst, der skal medvirke.

Fødselsanmeldelser afleveres

på eller sendes til kirkekontoret

senest 14 dage efter fødslen.

Kirkekontor for Linå

og Sejs-Svejbæk

Linåbuen 1, Linå,

8600 Silkeborg

Tlf. 8684 1575

Kordegn Henrik Højen

e-mail: heh@km.dk

Åbent mandag - fredag 9-12:30,

torsdag dog 9-13 og 16-18

Sognepræst i Linå sogn

Sune Haubek

Linåbuen 3, Linå,

8600 Silkeborg

Tlf. 8684 1025

e-mail: sune@haubek.dk

Træffes bedst onsdag 18-19, tirsdag

og torsdag 10-11, fredag 17-18.

Mandag er fridag.

Sognepræster i Sejs-Svejbæk

sogn

Marianne Vigen Smolarz

Georg Krügers Vej 2,

8600 Silkeborg

(indgang fra kirkens forplads)

Tlf. 8684 5705

e-mail: mvs@km.dk

Træffes bedst tirsdag og torsdag

18-19, onsdag og fredag 11-12.

Mandag er fridag.

Louise Højlund

Søvej 2 st. th.

8220 Brabrand

Tlf. 6087 8308

e-mail: loh@km.dk

Man er også velkommen til at

kon takte præsterne uden for

træffe tiderne.

Organist

Christian Holdensen

Tlf. 8685 3748

e-mail:

chr.holdensen@fibermail.dk

Mandag er fridag.

Organist

Ingrid Bartholin Gramstrup

Tlf. 2515 3312

e-mail:

ibartholin@gramstrup.org

Fredag er fridag.

Linå kirke

Linåbuen 1, 8600 Silkeborg

Kirketjener Karen Stær

Tlf 28140334

Tlf. sognehus 86841487

e-mail:

kirketjenerlinaa@gmail.com

Træffes bedst formiddage.

Mandag er fridag

Sejs-Svejbæk kirke

Julsøvej 130,

8600 Silkeborg

Tlf. 8684 5559

Kirketjener Ulla Daugaard

e-mail: sejs-kirke@mail.tele.dk

Træffes i kirken, bedst formiddage.

Mandag er fridag.

Linå og Sejs-Svejbæk

kirkegårde

Linåbuen 1, Linå,

8600 Silkeborg

Tlf. 8684 1484

Kirkegårdsleder

Jens Skovbjerg Hansen

e-mail:

linaa.kgd@mail.dk

Træffes tirsdag-fredag

kl. 9:30-10:30 i Linå.

Træffes onsdag

kl. 12-15 i

Sejs-Svejbæk

graverhus

ved kirken,

tlf. 8684 5580.

Kirkebladet udgivet af

Linå menighedsråd, formand:

Lars Horsholt Pedersen,

tlf. 8680 2909

Sejs-Svejbæk menighedsråd,

formand: Flemming Østergaard,

tlf. 8684 6906

Redaktion

Henrik Højen, kordegn.

Sune Haubek, Linå.

Louise Højlund.

Marianne Vigen Smolarz, Svejbæk.

Flemming Østergaard, Svejbæk.

Peter Damgaard Lunde, Svejbæk.

Lars Horsholt Pedersen, Skærbæk.

Erik Lindebjerg, Linå.

Ansvarshavende: Henrik Højen.

Næste nummer udkommer

primo marts 2011.

Sidste frist for stof hertil:

20. januar 2011

Kirkernes hjemmesider:

www.sejs-svejbaek-kirke.dk

www.linaa-kirke.dk

Trykt hos Silkeborg Bogtrykkeri A/S,

tlf. 8682 1655

15

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR. 1 - 2010/11

More magazines by this user
Similar magazines