Program

kmdkundeforum.dk

Program

Fællesvirksomheden KL / COK

B o r g e r s e r v i c e 2 0 0 8

- kvalitet i mødet med borgeren

Borgerservice 2 0 0 8

- kvalitet i mødet med borgeren

26. 27. februar 2008

Hotel Nyborg Strand

Årets borgerservicekonference handler om mødet med borgeren, om

god service og om de udfordringer fremtidens borgerservice står over

for. Vi tegner et billede af borgerservice år 2007 og 2012.

Kom og være med til at sætte ord på fremtiden. Kom og vær med til at

udvikle den gode borgerservice af i dag.


B o r g e r s e r v i c e 2 0 0 8

- kvalitet i mødet med borgeren

KL/COK byder i samarbejde med Borgerservice

Danmark velkommen til konferencen

Borgerservice 2008

Kvalitetsreform med borgeren i centrum og ni principper for god offentlig

service - jo der er masser af gode initiativer, som er med til at understøtte

det, som jo er vores kerneydelse: Den daglige og gode borgerservice. Derfor

er temaet i 2008 konferencen kvalitet i mødet med borgeren - ikke kun i

dagens borgerservice, for konferencens mål er også at kigge fremad og sætte

fokus på den virkelighed, som vi skal være en del af i fremtiden.

Borgerservicecentrene er nu dannet og allerede i fuld sving med den stadige

udvikling, som er nødvendig for at leve op til de forventninger politikere og

borgere har til god borgerservice. Der er ingen grund til at tro, at

udfordringerne bliver mindre i de kommende år.

Konferencen henvender sig til borgerservicechefer, afdelings-/teamledere og

nøglemedarbejdere i Borgerservice, IT-chefer, organisations- og

sekretariatschefer, IT-koordinatorer og udviklingskonsulenter samt andre med

interesse for eller samarbejdsflader i forhold til borgerservice.

Vel mødt!


Program

Tirsdag den 26. februar 2008

10.00 10.30 Kaffe og rundstykker samt besøg hos udstillere

10.30 10.45 Velkomst

v/KL, COK og Borgerservice Danmark

10.45 11.20 Borgerservice set i lyset af velfærdsreformen

Hvad får kvalitetsreformen af betydning for kommunens borgerbetjening

v/Formand for KL, borgmester Erik Fabrin, Rudersdal kommune

B o r g e r s e r v i c e 2 0 0 8

- kvalitet i mødet med borgeren

11.20 11.55 Ni principper for god offentlig service

Hvad betyder de ni overordnede principper for god service i det daglige arbejde?

Hvordan skal de fortolkes og omsættes, så de giver mening?

Hvilke situationer er sværest at håndtere, og hvordan vælger vi at gøre det?

Hvilke krav stiller det til medarbejderne, til ledelse og organisering og til

kompetenceudvikling?

v/Formand for Arbejdsgruppen om principper for god offentlig service koncernchef Allan Søgaard

Larsen, Falck

11.55 12.30 Debat med salen

12.30 14.00 Frokost og besøg hos udstillere

14.00 16.15 Temamøder

14.00 14.45 1. runde

14.45 15.30 Kaffe, besøg hos udstillere og check in.

15.30 16.15 2. runde

Temamøde 1 Gode arbejdsgange i borgerservice

KL arbejder med en kortlægning af de gode arbejdsgange på borgerserviceområdet.

Hvordan bruges arbejdsgangene det daglige?

Hvordan udvikles arbejdsgangene?

Hvordan inddrager KL kommunerne?

v/Konsulent Anders Holte, KL

Temamøde 2 Kvalitetsreformen i praksis

Hvilke krav stiller kvalitetsreformen til kommunerne?

Hvilke udfordringer giver kvalitetsreformen?

Hvad er forskellen på at være borger og kunde?

v/Projektleder Charlotte Munksgaard, KL

Temamøde 3 Samspil mellem fagforvaltninger og borgerservicecenter

Langt til fagforvaltningen

Ressourcefordeling og ledelsesret

v/Borgerservicechef Ole Lollike, Holbæk Kommune


16.15 16.40 Pause og besøg hos udstillere

16.40 18.30 God borgerbetjening et eksempel

- lille spejl på væggen der

v/Dialogteatret

18.30 19.00 Omklædning

19.00 19.30 Velkomstdrink

19.30 Middag

Onsdag den 27. februar 2008

Morgenmad

B o r g e r s e r v i c e 2 0 0 8

- kvalitet i mødet med borgeren

09.00 10.00 I t s all about people

"Det er mit ansvar, at det opleves som sjovt og udviklende at arbejde i min virksomhed". Citat fra

klummen Lederens trosbekendelse af Alfred Josefsen

Hør om erfaringer med ledelsen af en stor servicevirksomhed med mange afdelinger og med

permanent forandring som vilkår.

v/Adm. direktør Alfred Josefsen, Irma

10.00 11.10 Temamøder

Vi tager på udflugter til 2012 og besøger borgerservicecentre.

Vil du med ind i fremtidsværkstedet og sætte ord på en ny virkelighed?

11.10 11.40 Opsamling

11.40 13.00 Det ligger i ledelsen

Om at tage ansvar for sig selv, om at turde tage initiativ og om at sætte mål og nå dem.

Om lederens hverdag, om synlighed og manglende tid. Om udvikling af personale, virksomhed og

sig selv. Om kultur og mode. Om afsmitning bevidst og ubevidst.

Verden ændrer sig, følger vi med, og hvad vil vi verden.

Kan der skabes sammenhæng mellem kunder, medarbejdere og øvrig omverdens forventninger.

Kort sagt - et seriøst bud på ledelsens ansvar serveret med lethed og humor.

v/Direktør Gunnar Ørskov, Ørskov A/S

13.00 Sandwich + øl/vand


Praktiske oplysninger

Konferencen foregår på

Hotel Nyborg Strand, Østerøvej, 5800 Nyborg

www.nyborgstrand.dk

B o r g e r s e r v i c e 2 0 0 8

- kvalitet i mødet med borgeren

Pris

Prisen er kr. 3.650,00 pr. person. Hvis du tilmelder dig inden den 15. januar 2008 er prisen kr. 3.385,00

pr. person.

Prisen dækker konferencedeltagelse inkl. fuld forplejning den 26. og 27. februar samt

konferencemateriale, herunder Alfred Josefsens bog Kære Irma It s all about people .

Prisen omfatter ikke overnatning mellem den 26. og 27. februar. Overnatning kan bestilles direkte hos

Hotel Nyborg Strand på tlf. 6531 3131 eller på nyborgstrand@nyborgstrand.dk. Husk at opgive, at du

skal deltage i konferencen evt. med denne kode XBOT. Enkeltværelse med morgenmad koster 999,00

inkl. moms pr. nat.

Regningen bliver først sendt, når tilmeldingsfristen er udløbet.

Tilmelding

Tilmelding kan ske via COKs hjemmeside på adressen http://cok.dk/kursus.asp?kursus=8502 eller ved

at udfylde den vedhæftede tilmeldingsblanket og sende den til COK, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Tilmeldingsfrist er 6. februar 2008. Tilmeldingen er bindende for betaling efter tilmeldingsfristens udløb.

Vidste du at

Borgerservice Danmark i samarbejde med COK og KL i gang med at udvikle en ny

Borgerserviceuddannelse til dine medarbejdere.

du kan rekvirere dele eller hele uddannelsen til afholdelse hjemme i egen kommune

Kontakt Birgit Toudal, T: 8959 5352 M: bt@cok.dk for yderligere oplysninger.


Tilmelding

B o r g e r s e r v i c e 2 0 0 8

- kvalitet i mødet med borgeren

Kommune _________________________________ Afdeling _______________________________________

Adresse ____________________________________________________________________________________

EAN-nr ___________________________ Int.konto ______________ Rekv.nr. ________________________

Kursusbestiller ______________________________________________________________________________

Deltager 1

Navn _____________________________________ Stilling __________________________________________

Privat tlf. __________________ Arb.tlf. __________________ E-mail _________________________________

Valg af temamøder (du skal vælge 2 af følgende 3 temamøder)

___ Temamøde 1: Gode arbejdsgange i borgerservice

___ Temamøde 2: Kvalitetsreformen i praksis

___ Temamøde 3: Samspil mellem fagforvaltninger og borgerservicecenter

Deltager 2

Navn _____________________________________ Stilling __________________________________________

Privat tlf. __________________ Arb.tlf. __________________ E-mail _________________________________

Valg af temamøder (du skal vælge 2 af følgende 3 temamøder)

___ Temamøde 1: Gode arbejdsgange i borgerservice

___ Temamøde 2: Kvalitetsreformen i praksis

___ Temamøde 3: Samspil mellem fagforvaltninger og borgerservicecenter

Deltager 3

Navn _____________________________________ Stilling __________________________________________

Privat tlf. __________________ Arb.tlf. __________________ E-mail _________________________________

Valg af temamøder (du skal vælge 2 af følgende 3 temamøder)

___ Temamøde 1: Gode arbejdsgange i borgerservice

___ Temamøde 2: Kvalitetsreformen i praksis

___ Temamøde 3: Samspil mellem fagforvaltninger og borgerservicecenter

More magazines by this user
Similar magazines