Kirkeblad Sept. Okt. Nov. 2012. - Snejbjerg Kirke

snejbjergkirke.dk

Kirkeblad Sept. Okt. Nov. 2012. - Snejbjerg Kirke

4September oktober november 2012 Foto 2003 © Thure Krarup kirkebladet Snejbjerg · StudSgård · haunStrup Forårsrejse 2013 For snejbjerg sogn Menighedsrådsvalg 2012 kristendoMMens abc kFuM spejderne


2 kirkelige adreSSer SognepræSter: Christian Poulsen [97 16 11 22] cpo@km.dk Snejbjerg Hovedgade 2. Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Træffes efter aftale. Mandag fri. Mona Kjær Nielsen [97 16 42 33] mokn@km.dk el. minipc-mona@live.dk Munkgårdkvarteret 244. Træffes bedst onsdag og torsdag 08:00-09:00. Mandag fri. Sekretær: Mette Winther Hansen [97 16 11 22] mwh@km.dk Henvendelse vedr. fødsels- og dødsanmeldelse samt navneændring mandag og onsdag 10:00-13:00 samt fredag 08:00-12:00. Snejbjerg Kirkekontor, Snejbjerg Hovedgade 2. Henvendelse om kirkelige handlinger sker direkte til den præst, der har gudstjenesten den kommende søndag. gravere: Snejbjerg: Herning Kirkegårde [97 12 05 11] mandag-torsdag 09:00-15:30 samt fredag 09:00-14:00. Studsgård: Jenny Skovgaard Jensen [97 16 44 42] mandag-fredag 08:00-09:00. [Privat 97 13 18 31] Haunstrup: Erik Najbjerg Christensen [97 16 81 23 / 20 83 09 91] Sognemedhjælper: Snejbjerg: Helene Krüger [97 16 20 63] helene@snejbjergkirke.dk organiSter: Snejbjerg: Sara Christoffanini Lodahl Orlov. Jørgen Jeppesen er ansat som barselsvikar. Studsgård: Jane Madsen [22 37 66 47] Haunstrup: Anne Lise Bak [97 13 70 92] kirketjener: Snejbjerg: Britta Møller [20 31 18 68] 09:00-11:00. Mandag fri. kirkeSangere: Snejbjerg: Hanne Hersbo [97 12 68 02] Studsgård: Sølja Sunddal Pedersen [60 12 24 93] Haunstrup: Peter Thurlow-Mikkelsen [97 11 98 86] menighedSrådSmøder Snejbjerg: 18. september – 9. oktober – 20. november kl. 18:30 i Kirkely. Studsgård: 27. september – 22. november kl. 19:00 i Kirkehuset. Haunstrup: 13. september -25. oktober -27. november kl. 19:30 i Kirkehuset. kirkebil Snejbjerg Bestiller du hos Taxa på tlf. [97 12 07 77] senest kl. 09:00. Vil du ikke køres hjem lige efter gudstjenesten, siger du det til chaufføren under turen til kirken. De kr. 10,-, som turen koster, skal du betale til kirketjeneren. Sognet på nettet Snejbjerg: www.snejbjergkirke.dk Studsgård: www.sogn.dk Haunstrup: www.sogn.dk kirkely Snejbjerg Kontorets telefon: [97 16 20 63] En mulighed for anonym samtale ml. kl. 21:00 – 03:00 på telefon 70 120 110 menighedSrådene kirkebladet redaktør: Peder Albæk Engbjerg 154 [97 16 21 87 / 41 42 21 87] be.pe.albaek@dlgmail.dk modtager stof til bladet. deadline: Deadline for næste blad er den 25. oktober. Næste nummer fortæller om arrangementer fra 1. december til 28. februar. udgivere: Snejbjerg, Studsgård og Haunstrup Menighedsråd layout og tryk: Videbæk Bogtrykkeri oplag: 2.485 stk. Snejbjerg: Gert-Oluf Schwarz Lausten (fmd.) [97 16 13 03] gosl@post10.tele.dk Robert Vandahl (kirkeværge) [97 16 17 13] StudSgård: Steen Birger Bækgaard (fmd.) [97 16 42 03] esbaekgaard@gmail.dk Ole Gaardbo Hansen (kirkeværge)[97 16 40 20] haunStrup: Erich Sode Fuglsbjerg (fmd.) [97 16 17 12] esrf@email.dk Evald Videbæk (kirkeværge) [97 16 14 19]


kan du følge med – tiden, skolen/arbejdet og vennerne? Hvis du svarer ja, så er du allerede bagud, for svaret er: ”Jeg er foran” – ellers er du sakket bagud! Nu har vi haft sommerferie, og vi har i en periode ikke tænkt på tiden, vi har bare kunnet flyde med og give os lov til at være – skønt. Men sådan er det ikke altid, måske ved du det allerede, og hvis ikke finder du snart ud af det, når du begynder på uddannelse eller arbejde. Det handler hele tiden om at prioritere sin tid, vælge ud, hvad man skal, og hvad man ikke skal, for du kan ikke nå alt. Hvad vil du? Det kan være svært, for der er ikke noget, jeg vil gå glip af, og der er jo også et par ting, jeg skal… Faktisk lider uendeligt mange – også unge af stress. De får ondt i hoved og mave og begynder at glemme ting. Da kan det være godt at lave en modkultur, dvs. man går imod, at man skal kunne alt. F.eks. den nyeste teknologi, følge moden, musikken. Det er en overlevelsesstrategi, og den virker. Og faktisk kan man gå hen og opleve, at man bliver trendsætter. For når andre finder ud af, at det er ok ikke at skulle leve op til alle forventninger, vælger de også den frihed. Og faktisk får de, der tør det, ofte succes med det, de har gang i, for det frigiver energi. Kirken er faktisk en modkultur. ”Ja tak, det ved vi godt”, er der måske nogen af jer, der siger, ”det har vi godt oplevet”. At kirken er en modkultur er ikke fordi, den ikke kan følge med tiden. Men kirken tør være en modkultur, et sted hvor der ikke stilles krav til dem, der kommer. Den er uforanderlig (i det store) og dermed forudsigelig og tryg. Den har mange steder i Danmark eksisteret i 8-900 år, et sted hvor man er kommet generation efter generation med sine små børn, med sine unge og med de gamle for til sidst en dag at blive båret ud derfra. Det kan virke kedeligt, ensformigt og uden udvikling – og derfor er det fedt, at kirken engang imellem rykker ud og laver noget helt igennem syret som KFUM & KFUK’s Teen Sommerlejr, som jeg fik lov at opleve denne sommer, da jeg var inviteret med som præst. Det var fantastisk, og det har vi brug for, men vi har også brug for det andet. Vi mennesker forandrer os hele livet igennem, men der er en, der ikke forandrer sig, som er den samme i går og i dag, ja til evig tid: Jesus Kristus. Jesus var i begyndelsen ved skabelsen. Han kom og levede sit liv blandt mennesker, han er her nu ved sin ånd, og han vil komme igen ved tidernes ende. Åb. 21,6: ”Jeg er Alfa og Omega, begyndelsen og enden”. Jesus er modkultur, han følger med tiden, til hver en tid, og alligevel er han den samme. Du kan forandre dig, du kan halse efter tiden og livet og gøre din stræben. Det er ok, bare det ikke udtærer og ødelægger dig. Du skal vide, der findes en mikstur, et middel mod stress og udbrændthed, det er Kristus. Han kan være din oase, når du føler dig opslugt af tiden, for han er i tiden og udenfor tiden, derfor kan han også være den, der vejleder dig i tiden. Mona Kjær Nielsen 3


4 Snejbjerg arrangeMenter Snejbjerg · StudSgård · haunStrup kristendommens abC Du er måske døbt og konfirmeret? Et kristent menneske? Men hvad er det lige, det går ud på? Og hvad vil det sige at være en kristen? – Engelsk skal vedligeholdes for at kunne anvendes i praksis, kristendommens indhold skal der samtales om, hvis det skal have betydning i vores hverdag. Derfor indbyder vi til fire kursusaftner om det elementære i den kristne tro. Det er et kursus, hvor alle kan deltage - som vægter lærdom og latter, - som bruger tid på at debattere i grupper, - som ikke betragter noget spørgsmål som for dumt eller for udfordrende, - som giver plads til kaffe, så vi får tid til at lære hinanden at kende, - som giver mulighed for stilhed til eftertænksomhed. Emner, som vil blive behandlet, er: • Kristendom og religionerne • Hvem er Gud og Jesus? • Dåben og det kristne fællesskab • Helligånden Fire aftner om det elementære i den kristne tro ved pastoratets to præster og frivillige. Program fra kl. 19:30-21:30. Undervisning, samtale i grupper, kaffe, lys tænding og refleksion. Datoer: 30. oktober – 6. november – 29. november – 6. december i Kirkely. Det er gratis at deltage. Tilmelding senest den 26. oktober til: CPO@km.dk eller Mokn@km.dk Sognepræsterne Christian Poulsen og Mona Kjær Nielsen kirkekoncert i haunstrup kirke Onsdag den 10. oktober kl. 19:30 indbydes alle fra vore tre sogne til kirkekoncert i Haunstrup Kirke. Vi får besøg af Tina Lynderup, Willy Egmose og Preben Gramhart, der vil optræde med moderne, nye, danske salmer og klassisk musik. Der vil blive både instrumentalnumre for klaver og fløjte samt akkompagnement til såvel solosang som fællessalmer. En del af numrene er fra CD'en ”Til Ro”. Trioen er kendt for professionel og folkeligt appellerende kirkesang og -musik, der kan fylde et kirkerum med de smukkeste toner. Velkommen til et arrangement med nogle af de mest talentfulde lokale kræfter på dette område. Lad os fylde kirkebænkene op og blive beriget af vellyd. Fri entre! Menighedsrådet


arrangeMenter Snejbjerg · StudSgård · haunStrup kirke til kirke aften torsdag den 1. november kl. 19:30 i kirkely StudSgård Man kan tage gadebarnet ud af gaden. Men kan man tage gaden ud af gadebarnet? - Familieaften for alle. Hvorfor lever børn på gaden i Cameroun? Hvordan kan vi hjælpe dem her i Danmark? Unge fra Afrika InTouch kommer og fortæller og engagerer alle – fra børn til ældre – i at forstå livet for et gadebarn i Cameroun. Kirken i Cameroun tager sig af gadebørnene – i tæt samarbejde med nuværende og tidligere volontører fra Danmark. Svend Ove Johansen har samlet brugt og nyt fodboldudstyr til drenge sammen, som vil blive overrakt til Afrika In Touch’s gadebørnsprojekt i Afrika. Afrika InTouch vil gerne tale med os om, hvordan alle i sognet kan: • Hjælpe gadebørnene og lave aktiviteter, der samler og engagerer sognet. • Møde gadebørnene via besøg i Cameroun. allehelgenSaften i kirkely I Allehelgens uge i november indbydes der til en aften i Kirkely for hele pastoratet: Torsdag den 8. november kl. 19:30 vil sygeplejerske og terapeut Kirsti Kjeldsen, Hammerum, komme og give et indlæg om: ”Det at miste én, man holdt af ”. Det kan være et barn, forældre, søskende, en ægte- Billeder fra konfirmandfesten i Studsgård torsdag den 10. maj. Festen var både dramatisk og lærerig. fælle, en god ven/veninde eller andre mennesker, der har stået en nær. Der vil blive lejlighed til at samtale om emnet med Kirsti Kjeldsen efter kaffen. Alle er velkomne. Menighedsrådene 5


6 kFuM-spejderne en ulveunge giver aldrig tabt Robert Baden-Powell lærte som dreng: ”Du må ikke være pylret – du skal klare livets problemer med godt humør.” Som voksen skabte han verdens første spejderpatrulje. Efter at hans idé bredte sig over hele verden, har Snejbjerg også haft drenge, piger og voksne i grønne uniformer i 50 år. Men midt i store problemer fik 9-årige Frederik ellers brug for sit gode humør halvanden time efter midnat mellem 12. og 13. november 2004. I mørke og sne kom han væk fra de andre ulveunger under et natløb i Sparekasseplantagen. ”Da vi efter kakao i ’Højborg’ fik børnene i soveposerne omkring kl. 02:00, manglede han,” husker hans leder Torben Ibsen. De voksne kunne ikke finde drengen, så politiet sendte flere og flere hundepatruljer – til sidst syv – plus en helikopter med varmesøgende udstyr. Radioavisen bad i en efterlysning klokken seks om morgenen alle se efter ”den 9-årige Frederik Siggaard Villadsen.” Selv syntes han nu nærmest, at det var hans kammerater, der var blevet væk, så han ledte ivrigt efter dem. Ved 3:30-tiden bankede han på et hus og spurgte om vej til ’Højborg’ hytten, men gik så fejl af retningen og nåede helt til Skibbild. Her så et avisbud fra Folkebladet ved syv-tiden Frederiks gule regnbukser lyse op i mørket. ”Jeg havde glædet mig helt vildt meget til at komme tilbage til de andre ulveunger,” husker Frederik … men sagde alligevel ja tak til at blive kørt hjem til sine forældre og tøet op. I dag er han EUX-elev, og er stoppet som spejder. Men hans uniform er gået i arv til hans lillebror Andreas, der i sommer var med på mega-landslejren i Holstebro sammen med 35.000 andre spejdere. SPEJDERE: De første spejdere i Danmark i 1909 blev ’gule’ (rettere: khaki), men allerede året efter fik også KFUM drengespejdere grøn uniform, og fra 1919 kom spejderiet til KFUK som 'De Grønne Pigespejdere'. Blå pigespejdere dukkede op lidt før de grønne. FDF kom til Danmark i 1902, og er ikke glade for, at de ofte kaldes ’spejdere’ – selv om de laver mange af de samme ting. Ét minde fra sin spejdertid passer Frederik særlig godt på - trofæet fra den lange, kolde natte-tur. Torben Ibsen siger: ”Han fik 10 km vandre-mærket som nok den eneste ulveunge, der har fortjent det en mørk nat, alene, i en temperatur kun lige over frysepunktet.” Derfor … læs lige overskriften én gang til: Frederik levede lige præcis så flot op til de fem ord, som Baden-Powell ønskede for hundrede år siden, da han valgte dem som motto for al verdens ulveunger. FOTOS: På forsiden af dette blad kan du se Frederik under BUSK-gudstjenesten året før hans berømte ’én-mands-natmanøvre’. På denne side ses lillebror Andreas med Frederik på årets mega-spejderlejr. De anbefaler begge to alle andre drenge og piger at trække i den grønne bluse, hvis de ikke vil være pylrede. På side16 ser du, hvornår spejderne i Snejbjerg holder møder. Og så er der for resten BUSK-gudstjeneste for alle i kirken den 28. oktober kl. 10:30. SNEJBJERG: Gennem 50 spejder-år her i sognet har velsagtens flere tusinde børn og unge været med i de grønne uniformer. Møderne har været holdt i børnenes hjem, i det gamle missionshus (hvor Malericentralen nu er), i Menighedshusets kælder, og de har nu fine rammer i og omkring hytterne på Enggårdsvej. Der er lige nu knap 100 børn, der er spejdere – men der er altid plads til flere, der gerne vil have spændende oplevelser og lære at være til nytte for andre mennesker. Niels Thure Krarup Foto © Lars Feodor Frederiksen


Præster i dialog kirke til kirke respekt og samarbejde Som en bonus tillod jeg mig at tage imod en invitation til at besøge min bangladeshiske ven i forlængelse af Kirke til Kirke studieturen sidste år. En dag fulgtes vi i bil fra hans kontor til et seminar for nygifte, der skulle afholdes i den katolske biskops højborg i Dhaka. Undervejs havde min ven travlt med telefonsamtaler, så jeg fik lov at underholde mig med hans manuskript, der bestod af stikord. Da han er baptist og dermed protestant, undslap der mig et udbrud, da jeg læste ordene ”Ægteskabet som et sakramente”. Og da der blev en pause i ringningen, måtte jeg lige holde ham op på, at vi kun kender til to sakramenter i den protestantiske kirke, nemlig dåb og nadver. Det var han naturligvis som underviser i teologi ganske klar over; men han belærte mig om, at nu skulle vi altså til et seminar, der var arrangeret af præster fra forskellige kristne retninger hos en katolsk biskop, og så måtte han vise så megen respekt at belyse alle aspekter. Langt det meste af seminaret foregik på bengali, så jeg forstod kun få ord, men et langt banner på bagvæggen var på engelsk, og her stod tydeligt, at folkene bag var ”Præster agerer i fællesskab”. Det var sammenholdt med det, jeg havde hørt i bilen, en hel prædiken til eftertanke i sig selv. Efter knap 1½ times indledning, bøn, præsentation, foredrag og sange afsluttede min ven sit indlæg, idet han bad mig om at bede en bøn. Hvad er det så lige man gør, når man er ganske uforberedt – i overværelse af en række præ- Ved høstgudstjenesten var kirken smukt pyntet med korn og blomster. Der var inviteret til familiegudstjeneste. MOKklubben deltog, idet børn bar frugt og grøntsager ind under præludiet. Det var festligt med de mange kirkegængere, der var med til at løfte salmesangen. Præsten talte til både børn og voksne. Og under altergangen var der en sand folkevandring mod koret. Her knælede det ene hold altergæster efter det andet. Jeg kom til at knæle ved siden af en far med en lille søn, der levede sig vældigt ind i denne lidt fremmede situation. Drengen tog pænt imod brødet og spiste det. Men da han havde fået særkalken (det lille bæger) i hånden, og Smag og behag ster af forskellig observans og en hel masse unge, nygifte mennesker – og så på engelsk? Det blev lidt kortere, end man normalt beder i dette land, men ordene ’respekt og samarbejde’ i alle livets sammenhænge faldt naturlige efter denne lektie. Vel hjemme igen har disse konkrete begreber ’respekt og samarbejde’ fået en ekstra dimension, når jeg iagttager det kirkelige landskab. For alle kirkelige retninger er jo enige om, at evangeliet skal formidles, så hvor herligt, om der også i vore danske sammenhænge, hvor meningerne ofte står stejlt mod hinanden, under det hele kunne stå: ”Præster agerer i fællesskab”! Martha Kombak Seminar for nygifte præsten skænkede ham en mundfuld druesaft med ordene: ”Det er Jesu Kristi blod”, blev det ham for mærkeligt. Lidt skeptisk kiggede han ned i saften og spurgte med høj stemme: ”Er det Jesu blod?” Der blev tysset på ham, og han skyllede sin ration ned, hvorefter han med et smil udbrød: ”Det smager godt!” Hvis der havde været nogen, der ikke kunne følge med i dagens tekst, så fik de her en enkel og meget letforståelig prædiken: Selv om vi er tvivlende, så må vi erkende, at Jesu blod smager godt. Med andre ord: Det Jesus gjorde for os, bekommer os vel. Martha Kombak 7


8 Snejbjerg nyt Fra snejbjerg menighedsrådets protokol • Ny flagstang og flag til kirken er købt og opstillet på P-pladsen. • Sognepræst Chr. Poulsen har meddelt menighedsrådet, at han er bevilget afsked fra udgangen af september måned 2013, og at han har fået dispensation fra tjenesteboligpligten med virkning fra 1. oktober 2012. • Menighedsrådet har i anledning af KFUM spejdernes 50-års jubilæum givet en pengegave på kr. 1.000,- til arbejdet. • Provstiet har udmeldt en driftsramme for budget 2013 på kr. 2.948.100,-. • Organist Sara Christoffanini Lodahl gik på bar- sel midt i juli. Jørgen Jeppesen er ansat som vikar. • Ved genindvielsen af kirken efter restaureringen modtog menighedsrådet en pengegave fra private og håndværkerne til brug for et nyt dåbsfad. Dette er nu taget i brug. Glaskunstneren, som har fremstillet fadet, hedder Iren Schlen zig. • Menighedsrådets adresse m.m. vil ikke længere være at finde i De Gule Sider. • Der er bevilget kr. 1.000,- til Tværkulturel sommerlejr på Hestlund Efterskole. forårsrejse til det skønne italien Når denne sognerejse tager sin begyndelse, er det fem år siden, vi sidst arrangerede en rejse til Rom. Byen har haft sine op- og nedture igennem historien, men i dag fremstår den smukkere end nogensinde med sine mange storslåede kirker, paladser og ruiner fra fortiden. Rom bør opleves i forårstiden, og det er byen, man tager til igen og igen. De sidste to dage går turen til Assisi, Frans af Assisis by, cirka 185 kilometer fra Rom. Højdepunktet her er besøget i den smukke San Francesco Kirke, hvor der dagligt er gudstjeneste på mange forskellige sprog. Sogneturen er for alle i sognet i alle aldre. Deltagere på denne rejse skal være godt gående. Rejseledere: Menighedsrådsfmd. Gert Oluf Schwartz Lausten og sognepræst Christian Poulsen. Infomøde om sognerejse tirsdag den 27. november kl. 19:30 i Kirkely. Nærmere oplysninger fås hos Gert Oluf Schwartz Lausten [97 16 13 03] gosl@post10.tele.dk Tilmelding senest den 15. december. GOSL


nyt Fra snejbjerg Orienteringsmøde torsdag den 13. september kl. 19:00 om valg til menighedsråd ved Snejbjerg Kirke. Menighedsrådet skal have nyt blod ved valget til efteråret. Der er valg til landets knap 2000 menighedsråd til efteråret – også til vores lokale menighedsråd. Menighedsrådene bliver valgt af folkekirkens medlemmer i sognet – og det er menighedsrådsmedlemmerne i det nye menighedsråd, der skal skabe rammerne for vores kirke i de næste fire år. Er kirken vigtig for dig? Kirken flytter sig, og du har måske en holdning til, hvor vores kirke skal flytte sig hen. En levende og aktiv kirke kræver mennesker, der kan og vil gøre en forskel lokalt. Mennesker, der vil tage ansvar for at skabe gode rammer for livet i kirken. Er det dig, skulle du overveje at stille op til menighedsrådsvalget. Leder og igangsætter Menighedsrådet har både administrative og kirkelige opgaver. Ledelse af kirkens medarbejdere, økonomistyring og muligheden for at forme det liv, der er i kirken med aktiviteter for børn, unge, familier og ældre. Som medlem af et menighedsråd kan du være Snejbjerg orienteringsmøde om menighedsrådsvalg Snejbjerg kirkes menighedsmøde torsdag den 13. september kl. 19:45 i kirkely Mødet afholdes i forlængelse af orienteringsmødet (se ovenfor). Snejbjerg Menighedsråd har kastet ideerne i luften for at finde en lettere spiselig måde at præsentere menighedsrådets arbejde. Det årlige menighedsmøde den 13. september bliver i år derfor et ”udvalgs-talkshow”, hvor journalist Anne Moulvad fra TV/MIDT- VEST stiller spørgsmål for at nå ind til kernen i udvalgenes arbejde. De tørre beretninger afløses af et interview med de otte medlemmer af menighedsrådet, der hver især fortæller om et arbejde for kirken, som har fyldt og betydet meget for dem i det forgangne år. Der bliver evt. også mulighed for at høre Anne Moulvad fortælle om sin kommende dokumentarfilm om organist Kristian Marius Andersen. Dagsorden for mødet er ophængt i Kirkely og kan også ses på Snejbjerg Kirkes hjemmeside. Hanne Thalund med til at skabe fællesskaber gennem nye initiativer, styrke kulturlivet og sætte rammen for de store begivenheder i livet. Du kan kort sagt gøre en forskel. Hvem kan stille op? For at kunne blive valgt til et menighedsråd skal du: • Være over 18 år. • Være medlem af folkekirken. • Have dansk indfødsret eller bopæl i Danmark et år forud for valgdagen. Hvornår sker der noget? Menighedsrådet holder et orienteringsmøde den 13. september, hvor du kan høre meget mere om, hvad menighedsrådet laver, og hvordan du kan komme på en kandidatliste. Er der kun én liste til valget, bliver der ikke noget afstemningsvalg. Det betyder, at menighedsrådsvalget reelt afgøres i august-september, når listen med kandidater er klar. Læs meget mere om menighedsrådenes arbejde, se hvordan du stiller op og bliv inspireret af andre menighedsrådsmedlemmer på www.menighedsraadsvalg2012.dk. Hanne Thalund Qr kode Vedr. vielse i en af pastoratets tre kirker kan du på denne QR kode eller under kirkens hjemmeside under kirkelige handlinger/vielser få oplysninger om- kring vielser og blandt andet se to små film, som fortæller om ”Introaften”, en aften hvor kommende brudepar forberedes til brylluppet og ”Ægteskabskursus for nygifte”, en lørdag, hvor alle par der er blevet gift inden for de sidste tre år inviteres. Præsterne 9


10 Snejbjerg nyt Fra snejbjerg Snejbjerg kirkes nye dåbsfad I forbindelse med genindvielsen af Snejbjerg Kirke i 2011 indkom der pengegaver. Kirkens gamle dåbsfad var meget slidt, det var derfor nærliggende, at pengene skulle bruges til et nyt dåbsfad, gerne i glas og i farver, som gik godt i spænd med den nye altertavle. Kunne menighedsrådet finde en glaskunstner, som havde mod og evner til at påtage sig den store opgave? Ret hurtigt kom idéen, at Iren Schlenzig fra Glasværkstedet GIALI i Sunds skulle kontaktes. Søndag den 17. juni blev det nye dåbsfad så brugt for første gang, og ved den efterfølgende kirkekaffe i Kirkely fortalte Iren Schlenzig om den lange proces, som lå bag ved tilblivelsen af dåbsfadet. Her følger en sammenfatning af Irens spændende fortælling: ”Jeg har arbejdet med kold-glas-processen siden 1995, hvor jeg var på et weekendkursus hos glaskunstneren Do Karlslund i Brabrand. Hun åbnede en så spændende dør, at jeg stadig er utrolig grebet af det. I 1997 fik jeg mit eget værksted midt i Sunds, og jeg tror aldrig, jeg bliver færdig med at udforske glassets muligheder. Efter 35 år som folkeskolelærer, arbejder jeg nu udelukkende i mit glasværksted. En dag i august sidste år havde jeg besøg af Mona Kjær Nielsen og Jens Kirkeby i mit glasværksted. De ville have en snak om et nyt dåbsfad til Snejbjergs nyrenoverede Kirke. Fadet skulle være stort og passe til den nye altertavle. I værkstedet stod tilfældigvis et færdigt fad – klar til aflevering – og dét faldt Iren Schlenzig deres øjne på med en bestemthed, som ikke kunne misforstås. Dåbsfadet skulle være noget i den retning. I september mødtes jeg med menighedsrådet i kirken, hvor jeg havde en papirskitse og nogle glasprøver med. Det blev til en god snak, og jeg havde noget bagage med i kufferten hjem. Nu skulle der arbejdes, og det blev der, men ikke uden problemer. Alene størrelsen! – hvor skaffede jeg lige så stor en form – ingen solgte den størrelse længere. At få lavet én ny form ville koste langt mere end dåbsfadet i sig selv, så jeg måtte selv i gang med gipsen. Det var en langsommelig proces at få tørret så stor en form, og mens formen lå og tørrede, måtte jeg en tur på hospitalet, og var efterfølgende så træt, at fadet kom i anden række. Da det nye år startede, var jeg igen klar til prøvebrænding med den hjemmelavede gipsform, men ak og ve – resultatet står i min have, og fuglene bader sig i det med stor fornøjelse. Løsningen kom netop som ”fuglebadet” stod der i haven – en glasveninde havde for mange år siden lavet fuglebade – mon ikke det var størrelsen? Og jo, nu var formen i hus, og nye prøver kunne laves. Og endelig – efter mange uduelige forsøg lykkedes det. Dåbsfadet er fremstillet af det skønneste glas, købt i Oregon, USA – fremstillet i hånden hele vejen igennem og til sidst skåret og knust i mit værksted for igen at opstå som et helt stykke glas – ganske unikt. Snejbjerg Kirkes dåbsfad 2012 Luft, vand, ild og jord – de fire elementer holdt sammen af livets træ – blev sammen med altertavlens farver mit udgangspunkt. De tolv apostle er symboliseret i de 12 guldstjerner. De tre stiliserede drueklaser er taget med fra det gamle dåbsfad, hvor druerne findes hele vejen rundt i kanten af fadet. De farvede glasstykker blander sig ind over farveområderne, hvor man kan tænke på folkeslagene, der drager ud i verden – vi er jo en broget flok. Stammen til livets træ symboliserer samtidig korset. Og så må man tolke og lægge det i fadet, som man har lyst til. Det har været en utrolig spændende opgave, som jeg har været meget ydmyg over at have fået. Jeg vil ønske, at dåbsfadet må blive til glæde for de mange børn, der bliver døbt i Snejbjerg Kirke.” Det er også menighedsrådets ønske. I øvrigt skal også nævnes, at det gamle dåbsfad stadig har sin plads i kirken, det hænger på væggen i dåbsværelset. Gudrun Ring Wiwe


nyt Fra snejbjerg Snejbjerg menighedsrådsvalg 2012 I henhold til lov om valg til menighedsråd § 32 bekendtgøres det herved, at der tirsdag den 13. november vil blive afholdt valg af 8 medlemmer til menighedsrådet. Afstemningen sker i henhold til kandidatlister, der kan indleveres på en godkendt blanket på nedennævnte adres- krav til kandidatlisten • Kandidatlisten skal mindst indeholde navnet på en kandidat, og antallet af navne må ikke overstige det dobbelte af antal, der skal vælges. • Kandidatlisten skal være underskrevet af mindst 5 og højst 15 stillere. • Ingen kan være kandidat for mere end en liste, en kandidat kan ikke være stiller for den liste, vedkommende selv er opstillet på, men godt for en anden. Man kan kun være stiller på en liste. • Alle kandidater og stillere skal være opført med det fulde navn, adresse og CPR-nummer samt underskrift. • Kandidaterne skal opføres i den rækkefølge, de ønskes opført på stemmesedlen. • Det skal på blankettens forside angives om, listen er prioriteret eller sideordnet. • Det skal angives, hvilken stiller valgbestyrelsen kan rette henvendelse til vedrørende listen. • Kandidatlister kan anmelde til valgbestyrelsen, at de vil indgå liste/valgforbund med hinanden. • Ved sideordnet opstilling skal det angives, hvilke af listens kandidater der skal være medlemmer af menighedsrådet, og hvilke der skal være stedfortrædere i tilfælde af, at afstemningen bliver aflyst. Samtidigt skal det oplyses, hvilken kandidat der anses for først valgt i tilfælde af, at afstemningen bliver aflyst. ser fra tirsdag den 25. september kl. 19:00 til tirsdag den 2. oktober kl. 19:00. De personer, hvortil kandidatlister kan indleveres, træffes i nævnte tidsrum alle hverdage mellem kl. 17:00-18:00. Kandidatlister skal indgives på en autoriseret blanket, som findes på www.menighedsraad.dk – www.km.dk eller kan fås hos formanden for valgbestyrelsen. Blanket til evt. anmeldelse af liste/valgforbund kan ligeledes fås hos valgbestyrelsens formand eller findes på www.menighedsraad.dk Den, der indleverer kandidatlisten, har ret til på en medbragt genpart af listen at få kvittering for listens indlevering med angivelse af tidspunkt for indleveringen. Oplysninger og vejledning om valget og opstilling kan fås hos valgbestyrelsens formand eller på www.menighedsraad.dk Valgbestyrelsen for Snejbjerg Sogn: Formand: Hanne Thalund, Snejbjerg Hovedgade 70 [29 67 76 31] hatha@dlgtele.dk Kandidatlister kan indleveres til: Hanne Thalund, Snejbjerg Hovedgade 70 [29 67 76 31] Robert Vandahl, Sydgaden 43 [97 16 17 13] [29 85 72 71] - Nå, kommer du i kirke i dag? - Ja, man må jo vise sig engang imellem, når man sidder i menigheds- rådet… Valgbestyrelsen Hanne Thalund 11


12 Snejbjerg kirkegang og cykelløb Vi gentager sidste års succes og kombinerer kirkegang og cykelløb. Kom og vær med – pump din cykel, der er fart og ruter, der passer til alle! Søndag den 23. september kl. 10:30. Vi mødes i kirken til en kort gudstjeneste (i cykeltøj), og derefter opdeler vi os i hold, der giver alle mulighed for at gennemføre og have det hyggeligt. Formålet er, at alle får en god cykeloplevelse. Kaffepause… arrangeMenter Snejbjerg Der vil være hold for distancerne 20, 40, 60 og 80 km. 20 km vil fortrinsvis være for almindelige cykler, mens 40, 60 og 80 km fortrinsvis vil være for racercykler. Hvert hold har en kaptajn, der sikrer, at alle kommer sikkert med rundt. Undervejs vil der være depot, også på 20 km ruten, hvor kirken byder på kaffe og småkager. Tilbage i mål ved Snejbjerg Kirke vil der blive budt på gratis sandwich i Kirkely. Der vil være mulighed for at skifte tøj, men der er ikke badefaciliteter. Som inspiration til turen er vist et par billeder fra sidste års hyggelige tur. Mona Kjær Nielsen Klar til afgang! bibelgruppe Åben bibelgruppe er en spændende og udfordrende måde at arbejde med de kendte bibeltekster på. Vi vil hjælpe hinanden med at betragte teksterne med nysgerrighed og spørgelyst. Ligesom man ved fælles hjælp kan se mange flere nuancer i et smukt maleri, vil vi sammen finde nye og spændende sider af teksterne i Det Nye Testamente. Vi kalder gruppen for åben, fordi alle kan komme og være med. Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage, man skal ikke forberede sig hjemmefra. Mød op, og medbring gerne en bibel og lyst til at bidrage med det, du kommer i tanke om i løbet af aftenen. Voksenforum pilgrimsvandring Vi mødes ved Ørre Kirke. Vi kører herefter samlet til heden. Efter gåturen er der en kop kaffe, som vi drikker på heden, såfremt vejret tillader det, – ellers har vi mulighed for at indtage kaffen i Ørre Kirkehus. Medbring gode vandresko og tøj efter vejret. Man kommer til at gå 5-6 km. Har du problemer med kørsel, kan Elsebeth Kristensen kontaktes på [97 16 85 75]. Voksenforum


arrangeMenter Snejbjerg kirkelyaften torsdag den 20. september kl. 19:30 Sangaften med musikpædagog, lektor og tidligere forstander Erik Sommer. Erik Sommer Arrangeret af skolebestyrelsen ved Engbjergskolen. Erik Sommer, født 1948, musikpædagog fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København i 1977, højskolelærer indtil 1989 på hhv. Silkeborg Højskole og Danebod Højskole, siden 1989 lektor i musik ved Nr. Nissum Seminarium & HF. 2005-2010 forstander på Seniorhøjskolen i Nørre Nissum. Har sideløbende virket som instruktør og lærer på årskurser under DLH, kurser og stævner for både børn og voksne i kor, børnekor og sammenspil, efteruddannelseskurser for musiklærere m.v. Leder til daglig musikensemblet Troubadour og har endvidere komponeret og arrangeret en del musik og sange, hvoraf en del er udgivet på forskellige forlag. Er p.t. repræsenteret med flere sange og salmemelodier i både Højskolesangbogen og den nye salmebog. Har modtaget Nutzhorn’s Musiklegat samt Ringkøbing Amts Musikpris. Alle er velkomne. Snejbjerg Menighedsråd kirkelyaften torsdag den 25. oktober kl. 19:30 ”En lille mand kan kaste stor skygge” Vi mødes på Storm P museet. Snejbjerg Amatørteater vil med udgangspunkt i museet fortælle historien om manden, der skabte ”Dagens Flue", Grog, Peter og Ping og Gakkede opfindelser, forfatter, skuespiller, tegner m.m. Fremragende monologer, f.eks. "Begravelsen i Nevada". Der indgår selvfølgelig også sange og viser i portrættet af Robert Storm Petersen. I pausen serveres der kaffe á kr. 30,00. Jørgen Rasmussen Snejbjerg høstgudstjeneste for alle generationer Søndag den 16. september kl. 10:30 Man må gerne medbringe frugt, grøntsager og blomster. Offergang. Arrangement i Kirkely efter gudstjenesten. Her serveres pandekager. Og der bliver holdt auktion over frugt, grøntsager og blomster. Velkommen. Familiegudstjenesteudvalget/Chr. Poulsen hverdags- gudstjeneste Tirsdag den 4. september kl. 14:30 Den sædvanlige gudstjeneste på Rosenlund er flyttet over i kirken. Enhver, der har mulighed for at være med, er hjertelig velkommen. Efter gudstjenesten er der festligt samvær i Kirkely, hvor menighedsrådet også er vært ved en kop kaffe. børn unge Sogn kirke gudstjeneste Søndag den 28. oktober kl. 10:30 Chr. Poulsen En festlig gudstjeneste for hele familien. I samarbejde med KFUM-spejderne. Der er kirkefrokost efter gudstjenesten i Kirkely. Snejbjerg Menighedsråd 13


14 det sker Snejbjerg kirkely arrangementer 13. september kl. 19:00 Orienteringsmøde om menighedsrådsvalget samt Snejbjerg Kirkes årlige menighedsmøde – se omtale. 20. september kl. 19:30 Sangaften – se omtale. 23. september kl. 10:30 Kirkegang og cykelløb – se omtale. 25. oktober kl. 19:30 Snejbjerg Amatørteaterforening underholder ”En lille mand kan kaste stor skygge” – se omtale. 1. november kl. 19:30 Kirke til Kirke aften ”Afrika InTouch” – se omtale. 8. november kl. 19.30 Allehelgensaften v. Kirsti Kjeldsen, Hammerum. ”Det at miste én, man holdt af ” – se omtale. 13. november kl. 09:00-20:00 Menighedsrådsvalg. danmiSSion 17. september, 15. oktober og 19. novem- ber kl. 19:30 Studiekreds i Kirkely. Besøgstjenesten Vil du gerne have besøg eller være besøgsven. Kontakt en af præsterne eller • Irene Bak [97 16 17 01] • Lotte Winther [97 16 16 56] • Vera Sørensen [97 16 18 97] bibelStudiekredSe 24. september - Mødes i private hjem. 1 Elsebeth og Jens Jørgen Søgård 2 Britta og Flemming Møller 4 Mariane og Asger Thisgaard 5 Jens Bækgård 6 Anne Lise og Svend Thomsen 7 Majbritt og Harald Andersen 9 Bente og Gunnar Christensen 10 Else og Børge Lassen 11 Ingrid Clemmensen 13 Gerda og Orla Nielsen 8. oktober - Mødes i private hjem. 1 Hanne og Ole Winther 2 Grete og Flemming Andersen 4 Else og Robert Vandahl 5 Birgit og Bernhard Madsen 6 Ruth Larsen 7 Alice og Gert Løbner 9 Mona og Henning Poulsen 10 Birte Birkely 11 Rita og Henrik Kristensen 13 Britta og Frede Pedersen 12. november - Mødes i private hjem. 1 Helle og Bjarne Mikkelsen 2 Kis og Vagn Dideriksen 4 Ida og Ove Pedersen 5 Inga og Johannes Poulsen 6 Bente og Bjarne Bærentsen 7 Vita og Hans Jørgen Kousgaard 9 Anne Marie og Erling Rasmussen 10 Mette og Knud Hansen 11 Karen og Niels Jørgen Ottosen 13 Randi og Christian Poulsen åbent huS i kirkely Hver mandag kl. 09:30-11:30.


møder i menighedShuSet 5. september kl. 19:30 Indre Missions fødselsdagsfest v. missionær Bjarne Hvidberg, Tistrup. 11. september kl. 19:30 Høstfest. 12. september kl. 19:30 Orientering og opstilling til menighedsråd. 19. september kl. 19:30 Møde v. missionær Henri Jensen, Silkeborg. 26. september kl. 19:30 Bibelkursus v. pastor Lene Thomsen Birkmose, Videbæk. Emne: ”Kom og se” – om kaldelse, sendelse og mission i Johannesevangeliet. 3. oktober kl. 19:30 Møde v. sognepræst Holger Haldrup, Lunderskov. 11. oktober kl. 19:30 Soldatervennefest v. ”reservemor for udsendte soldater” Ruth Brik Christensen. 23. oktober kl. 14:30 Eftermiddagsmøde v. lærer Frede Andersen, Snejbjerg. 24. oktober kl. 19:30 Fælles Ydre Missionsmøde – se Mission Afrika. 31. oktober kl. 19:30 Bibelkursus v. pastor Per Toftdal, Timring. Emne: ”Tegn”- Jesu undere i Johannesevangeliet. 7. november kl. 18:00 Menighedshusets fødselsdagsfest med fællesspisning og tale v. Dorit og Poul Jensen, Council Centret, Nøvling. 14. november kl. 19:30 Bibelkursus v. pastor Kaj Bohsen, Ikast. Emne: ” Jeg er”- ord i Johannesevangeliet. 20. november kl. 14:30 Eftermiddagsmøde v. Thure Krarup, Snejbjerg. Emne: En anderledes juleaften. 21. november kl. 19:30 Møde v. Anders Kruse Elmholdt, Holstebro. 28. november kl. 14:30 Adventsmøde i Dagligstuen. Mona Kjær Nielsen, Snejbjerg fortæller om sin tur til Bangladesh. Alle er velkomne kvindekredSen 5. september kl. 14:30 hos Asta Rasmussen. 3. oktober kl. 14:30 hos Thilde Jacobsen. 7. november kl. 14:30 hos Inger Nygaard. 28. november kl. 14:30 Adventsmøde. miSSion afrika 24. oktober kl. 19:30 Fælles Ydre Missionsmøde v. missionær- og præsteparret Mette og Alex Bjergbæk Klausen fra Mission Afrika. De under viser på Præsteskolen i Yola Nigeria. Kom og hør om deres arbejde, glæder og sorger i et meget uroligt land. Alle er velkomne. kfum & kfuk vokSenforum www.snejbjerg.kfum-kfuk.dk 5. september kl. 19:00 Pilgrimsvandring på Ørre Hede v. pastor Lise Edelberg Andersen, Ørre – se omtale. 11. september kl. 19:30 Høstfest i Menighedshuset. 3. oktober kl. 19:30 Åben bibelgruppe i Menighedshuset v. pastor Erik Ladegaard, Holstebro – se omtale. 8. november kl. 19:30 i Menighedshuset. Etik ved livets begyndelse – Etik ved livets afslutning v. sygehuspræst Svend-Erik Søgaard, Herning, som bl.a. vil komme ind på emnerne fosterdiagnostik og medlidenhedsdrab. Efterfølgende mulighed for debat. 21. november kl. 19:30 Åben bibelgruppe i Menighedshuset v. teolog og lærer Gitte Bak, Nøvlingskov Efterskole. dagplejeSang Dagplejesang hver anden onsdag kl. 09:30, første gang: 29. august, 12. og 26. september, 10. og 24. oktober, 7. og 21. november. babySalmeSang Babysalmesang tirsdage kl. 10:30 fra 21. august til den 6. november – babyer under et år. 15


16 kfum spejderne www.2.spejdernet.dk/snejbjerg Nyt spejderår og nye tider: Efter sommer- ferien indfører KFUM Spejderne i Snejbjerg nye greninddelinger og mødetider. Mandag kl. 18:00- 19:30 Ulve piger og drenge 2.-3. klasse. Første møde: 20. august. Flokleder: Susanne Poulsen [21 12 47 07] sannerelund@gmail.com Torsdag kl. 18:30 til 20:00 Junior piger og drenge 4.-5. klasse. Første møde: 16. august. Juniortropleder: Michael Larsen [20 89 95 58] ml@plan.dk Torsdag kl. 18:30 til 20:00 Spejder piger og drenge 6.-10. klasse. Første møde: 16. august. Tropleder: Lykke Malmkjær [22 17 08 11] lykke-malmkjaer@ hotmail.com julestue KFUM Spejdernes julestue afholdes fredag den 30. november og lørdag den 1. december i Menighedshuset. For de sMå og de store the secret event Klubben for alle unge i området fra 6.-9. klasse. Vi mødes tirsdag i lige uger i Menighedshuset kl. 19:00-21:30. Drop In kl. 19:00-19:30. The Secret Event in action kl. 19:30-21:00. Drop Out kl. 21:00-21:30. Program udleveres ved klubaftner. spAGettIGudstjeneste I snejBjerG kIrke 27. september og 16. november kl. 17:15-19:00. For børn og forældre. Dukketeater, bibelfortælling, bevægelse, kirkens skattekiste m.m. Fællesspisning. kfum & kfuk BørnekluB Vi mødes tirsdag i ulige uger i Menig- hedshusets kælder til nye, sjove og spændende aktiviteter. Tidspunkt: kl. 18:15-19:45. Hver aften sluttes af med en lille fortælling fra bibelen. Så går du i 0.-5. klasse, er du velkommen til at møde op. Program udleveres ved klubaftner.


børnenes hjørne find 5 fejl! Billedet til højre mangler fem ting, kan du finde dem? – Så kan du deltage i en lodtrækning, du skal blot aflevere løsningen i kassen i Kirkely/kirken med navn og adresse senest søndag den 14. oktober efter gudstjenesten, hvorefter der trækkes lod om et gavekort på kr. 250,- til Blå Kors butikken. Den heldige vinder får personlig besked, men offentliggøres også i kirkeblad nr. 1. Navn: _________________________________________________________________ Adresse: _______________________________________________________________ KirKelige handlinger døBte Snejbjerg: Maja Ahle Nielsen Lærke Skov Espersen Magne Erik Andsbjerg Gustav Philipp Nielsen Anna Bækbo Thomsen Oscar Martens Hansen Malea Kortegaard Rasmussen Luna Mai Hedelund Pedersen Noah Zacharias Lindberg Oscar Svale Andersen Clara Mølsted Madsen Willem Kjellerup Sørensen Noah Ejbye Pedersen Studsgård: Freja Riis Thulstrup Hjalte Kristian Lynderup Breiner vIede Snejbjerg: Rikke Høgild Christensen Andersen og Kaspar Gadgaard Andersen Jannie Møller Jakobsen og Martin Møller Jakobsen Hanne Holm og Allan Holm Nataliia Rohde og Therkild Rohde kIrkelIGt velsIGnede 17 Vinderen fra kirkebladet nr. 3: Sahina Marie B. Eriksen, Fælledvej 22, Studsgård. Snejbjerg: Henriette Juno Klejnstrup og Kim Juno Klejnstrup døde Snejbjerg: Ruth Christensen Kristian Bjerrum Kristiansen Børge Ejvind Kristensen Emma Kjældsen Knud Aage Jensen Helga Mathilde Pedersen Jette Lykke Lindhard


18 haunStrup Foto: Martha Kombak Vi støtter Spedalskhedsmissionen i Bangladesh mok-klubben i haunstrup I Haunstrup MOK-klub har vi mange dejlige børn. Vi laver mange ting sammen bl.a. værkstedsaftener, bålaftener ved vores nye bålplads, skuespilsaftener med bibelhistorier. Vi ser sommetider en film eller tager i svømmehal eller på bondegårdsbesøg. Vi deltager også i vores familiegudstjenester i Haunstrup Kirke, hvor vi har fællesspisning efter gudstjenesten. Vi mødes hver tirsdag i Kirkehuset kl. 18:15-19:30 – første gang efter sommerferien er tirsdag den 4. september. Kontaktperson: Jørgen Mikkelsen [97 16 19 18]. Sogneaften Onsdag den 31. oktober kl. 19:30 i Studsgård Minihal Villy Stampe, Herning, fortæller om to af Herningegnens originaler: Sølle Søren (1874-1952) og Ann Wåt (1868-1944). Alle er velkomne. Kaffe og brød: kr. 25,-. Studsgård Menighedsråd det sker StudSgård · haunStrup kirke til kirke projekt Herning Nordre og Søndre provstier udvidede for et år siden Kirke til Kirke projektet til også at omfatte Spedalskhedsmissionen i Bangladesh, det har vi i Studsgård og Haunstrup menighedsråd valgt at støtte op om. I kirkebladet nr. 2, 2012 var det temaet. Der skrev vi rigtig meget om det arbejde, der gøres der, og om vigtigheden af, at der fortsat er fokus på de spedalske for at hjælpe dem til et bedre liv og for at undgå, at infektionen spreder sig yderligere. Vi håber, du vil være med til at gøre en forskel for et andet menneske. Da jeg var i Bangladesh, kom der to læger fra henholdsvis Belgien og Sydafrika. De gav ti dage af deres ferie for at operere spedalske, i håb om at de igen kunne blive i stand til at bruge deres hånd eller fod, så de kunne få et værdigt liv. Hver operation kostede kr. 1.000,-. Der var ca. 100, der skulle opereres. Vi samlede ind, og 46 personer blev hjulpet. Ved at deltage i cykelsponsorløbet kan du være med til at ændre livet markant ikke bare for en person, men for en hel familie. Mona Kjær Nielsen MOK-klubben deltager i nogle gudstjenester høStgudStjeneSter I Studsgård Kirke søndag den 2. september kl. 10:30 med konfirmand opstart. Indsamling til kirkeligt diakonalt arbejde. Efterfølgende kirkefrokost. I Haunstrup Kirke søndag den 9. september kl. 10:30. Børn må gerne medbringe frugt, grøntsager og blomster. MOK-klubben deltager. Indsamling til kirkeligt diakonalt arbejde. Efterfølgende kirkekaffe. Foto: Martha Kombak


højSkoleSang i StudSgård kirke Onsdag formiddage kl. 09:30 den 26. september – 24. oktober – 21. november. Vi vil synge kendte sange fra Højskolesangbogen, lytte til fortælling og drikke kaffe og spise et stykke brød sammen. Pris: kr. 10,-. Mulighed for at få kørelejlighed – ring til Hanne Risager [97 16 41 36]. Vel mødt. Inger Krogstrup, Hanne Risager, Mona Kjær Nielsen tanderupkær indre miSSion 15. november kl. 19:30 afholdes IM’s generalforsamling i Kirkehuset, Haunstrup. familiegudstjenester 25. september kl. 17:30 i Haunstrup Kirke 27. september kl. 17:30 i Studsgård Kirke Cykelsponsorløb, hvor der samles penge ind til spedalskhedsarbejdet i Bangladesh (se under Kirke til Kirke projekt) Fra kl. 17:00-17:30 kan man cykle. Der vil være en lille rute, hvor alle kan være med. Der ligger sponsorsedler i våbenhuset. Efter cykelturen vil der være gudstjeneste og lidt senere spisning i henholdsvis Haunstrup Huset og Kirkehuset. Mona Kjær Nielsen StudSgård kfum og kfuk'S bibelkredS 5. september kl. 19:00 Fælles aften med voksenforum, pilgrimsvandring fra Ørre Kirke 19. september kl. 19:30 hos Connie og Erik Najbjerg 10. oktober kl. 19:30 hos Lene og Ole Hansen 31. oktober kl. 19:30 hos Jytte og Ole Nielsen 21. november kl. 19:30 hos Vita og Hans Jørgen Kousgaard bibelStudiekredS 10. september kl. 19:30 hos Ulla og Niels Kjærsgaard 22. oktober kl. 19:30 hos Martha og Ole Andersen 19. november kl. 19:30 hos Irene og Kristian Bak Smilehul - Stewardesse – stewardesse! - Ja, hvad kan jeg hjælpe med? - Jeg er træt af at flyve med dette her selskab. Jeg får altid det samme sæde, hvor jeg ikke kan se videofilmene, der er ingen rullegardiner for vinduerne, og så kan jeg heller ikke sove. - Hold nu op med det pjat, kaptajn, og koncentrer dig om at flyve. 19


CP: Christian Poulsen · MKN: Mona Kjær Nielsen · JMN: Jens Moesgård Nielsen · EN: Erik Nikolajsen gudStjeneSter dato dag Snejbjerg kirke StudSgård kirke haunStrup kirke 2. sept. 13. s. e. trinitatis Matt. 20,20-28 gudStjeneSter på roSenlund med altergang, kaffe og fælleSSang 4. sept. Tirsdag kl. 14:30 i kirken CP 30. okt. Tirsdag kl. 14:30 CP 18. sept. Tirsdag kl. 14:30 MKN 13. nov. Tirsdag kl. 14:30 MKN 2. okt. Tirsdag kl. 14:30 CP 27. nov. Tirsdag kl. 14:30 CP 16. okt. Tirsdag kl. 14:30 CP 10:30 CP Den Danske Diakonissestiftelse 4. sept. NB! Tirsdag 14:30 CP - Gudstjeneste med altergang, derefter kaffe og samvær i Kirkely 19:00 MKN Konfirmandvelkomst 9. sept. 14. s. e. trinitatis Joh. 5,1-15 16. sept. 15. s. e. trinitatis Luk. 10,38-42 23. sept. 16. s. e. trinitatis Joh. 11,19-45 10:30 MKN Høstgudstj. konfirmandopstart, høstkollekt, kirkefrokost 10:30 CP 10:30 CP Familiehøjmesse - høstkollekt 09:00 CP 10:30 MKN - Familiehøstgudstjeneste. MOK klubben medvirker. Høstkollekt, kirkekaffe 10:30 MKN Kirkegang og cykelløb 10:30 JMN 09:00 MKN 25. sept. NB! Tirsdag 17:00 Cykelsponsorløb 17:30 MKN Familiegudstjeneste 27. sept. NB! Torsdag 17:15 CP Spaghettigudstjeneste 30. sept. 17. s. e. trinitatis Mark. 2,14-22 7. okt. 18. s. e. trinitatis Joh. 15,1-11 14. okt. 19. s. e. trinitatis Joh. 1,35-51 21. okt. 20. s. e. trinitatis Matt. 21,28-44 28. okt. 21. s. e. trinitatis Luk. 13,1-9 4. nov. Allehelgensdag Matt. 5,13-16 11. nov. 23. s. e. trinitatis Mark. 12,38-44 10:30 CP Frimesse, kirkefrokost 17:00 Cykelsponsorløb 17:30 MKN Familiegudstjeneste 10:30 CP 10:30 MKN 09:00 MKN Altergang 10:30 CP 09:00 CP 10:30 CP Venskabsmenigheden 10:30 MKN – BUSK, KFUM-spejderne medvirker – kirkefrokost 10:30 CP - Danmarks Sømands- og Udlandskirker 10:30 CP - Frimesse KFUM’s Sociale Arbejde 09:00 CP 10:30 EN 09:00 MKN 10:30 MKN 14:00 MKN 09:00 MKN 10:30 MKN 16. nov. NB! Fredag 17:15 CP Spaghettigudstjeneste 18. nov. 24. s. e. trinitatis Joh. 5,17-29 10:30 MKN 09:00 MKN 25. nov. Sidste s. i kirkeåret Matt. 11,25-30 10:30 CP Kirkelig forening for Indre Mission 09:00 CP

More magazines by this user
Similar magazines