Kirkeblad Sept. Okt. Nov. 2012. - Snejbjerg Kirke

snejbjergkirke.dk

Kirkeblad Sept. Okt. Nov. 2012. - Snejbjerg Kirke

4September

oktober

november

2012

Foto 2003 © Thure Krarup

kirkebladet

Snejbjerg · StudSgård · haunStrup

Forårsrejse 2013

For snejbjerg sogn

Menighedsrådsvalg 2012

kristendoMMens abc

kFuM spejderne


2

kirkelige adreSSer

SognepræSter:

Christian Poulsen

[97 16 11 22] cpo@km.dk

Snejbjerg Hovedgade 2.

Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Træffes efter aftale. Mandag fri.

Mona Kjær Nielsen [97 16 42 33]

mokn@km.dk el. minipc-mona@live.dk

Munkgårdkvarteret 244.

Træffes bedst onsdag og torsdag 08:00-09:00.

Mandag fri.

Sekretær:

Mette Winther Hansen

[97 16 11 22] mwh@km.dk

Henvendelse vedr. fødsels- og dødsanmeldelse

samt navneændring

mandag og onsdag 10:00-13:00

samt fredag 08:00-12:00.

Snejbjerg Kirkekontor,

Snejbjerg Hovedgade 2.

Henvendelse om kirkelige handlinger sker

direkte til den præst, der har gudstjenesten

den kommende søndag.

gravere:

Snejbjerg: Herning Kirkegårde

[97 12 05 11] mandag-torsdag

09:00-15:30 samt fredag 09:00-14:00.

Studsgård: Jenny Skovgaard Jensen

[97 16 44 42] mandag-fredag 08:00-09:00.

[Privat 97 13 18 31]

Haunstrup: Erik Najbjerg Christensen

[97 16 81 23 / 20 83 09 91]

Sognemedhjælper:

Snejbjerg: Helene Krüger

[97 16 20 63] helene@snejbjergkirke.dk

organiSter:

Snejbjerg: Sara Christoffanini Lodahl

Orlov. Jørgen Jeppesen er ansat som

barselsvikar.

Studsgård: Jane Madsen [22 37 66 47]

Haunstrup: Anne Lise Bak [97 13 70 92]

kirketjener:

Snejbjerg: Britta Møller

[20 31 18 68] 09:00-11:00. Mandag fri.

kirkeSangere:

Snejbjerg: Hanne Hersbo [97 12 68 02]

Studsgård: Sølja Sunddal Pedersen

[60 12 24 93]

Haunstrup: Peter Thurlow-Mikkelsen

[97 11 98 86]

menighedSrådSmøder

Snejbjerg: 18. september – 9. oktober – 20. november

kl. 18:30 i Kirkely.

Studsgård: 27. september – 22. november kl. 19:00 i Kirkehuset.

Haunstrup: 13. september -25. oktober -27. november

kl. 19:30 i Kirkehuset.

kirkebil Snejbjerg

Bestiller du hos Taxa på tlf. [97 12 07 77] senest kl. 09:00.

Vil du ikke køres hjem lige efter gudstjenesten, siger du det til

chaufføren under turen til kirken. De kr. 10,-, som turen koster,

skal du betale til kirketjeneren.

Sognet

på nettet

Snejbjerg:

www.snejbjergkirke.dk

Studsgård: www.sogn.dk

Haunstrup: www.sogn.dk

kirkely Snejbjerg

Kontorets telefon:

[97 16 20 63]

En mulighed for anonym

samtale ml. kl. 21:00 – 03:00

på telefon 70 120 110

menighedSrådene

kirkebladet

redaktør:

Peder Albæk

Engbjerg 154

[97 16 21 87 / 41 42 21 87]

be.pe.albaek@dlgmail.dk

modtager stof til bladet.

deadline:

Deadline for næste blad

er den 25. oktober.

Næste nummer fortæller

om arrangementer fra

1. december til 28. februar.

udgivere:

Snejbjerg, Studsgård

og Haunstrup

Menighedsråd

layout og tryk:

Videbæk Bogtrykkeri

oplag: 2.485 stk.

Snejbjerg:

Gert-Oluf Schwarz Lausten (fmd.) [97 16 13 03] gosl@post10.tele.dk

Robert Vandahl (kirkeværge) [97 16 17 13]

StudSgård:

Steen Birger Bækgaard (fmd.) [97 16 42 03] esbaekgaard@gmail.dk

Ole Gaardbo Hansen (kirkeværge)[97 16 40 20]

haunStrup:

Erich Sode Fuglsbjerg (fmd.) [97 16 17 12] esrf@email.dk

Evald Videbæk (kirkeværge) [97 16 14 19]


kan du følge med

– tiden, skolen/arbejdet og vennerne?

Hvis du svarer ja, så er du allerede bagud, for

svaret er: ”Jeg er foran” – ellers er du sakket

bagud!

Nu har vi haft sommerferie, og vi har i en periode

ikke tænkt på tiden, vi har bare kunnet flyde

med og give os lov til at være – skønt.

Men sådan er det ikke altid, måske ved du det

allerede, og hvis ikke finder du snart ud af det,

når du begynder på uddannelse eller arbejde.

Det handler hele tiden om at

prioritere sin tid, vælge ud, hvad man

skal, og hvad man ikke skal, for du kan

ikke nå alt.

Hvad vil du? Det kan være

svært, for der er ikke noget,

jeg vil gå glip af, og der er

jo også et par ting, jeg

skal…

Faktisk lider uendeligt

mange – også unge af

stress. De får ondt i hoved

og mave og begynder

at glemme ting.

Da kan det være godt at

lave en modkultur, dvs.

man går imod, at man skal

kunne alt. F.eks. den nyeste teknologi,

følge moden, musikken. Det

er en overlevelsesstrategi, og den virker. Og

faktisk kan man gå hen og opleve, at man bliver

trendsætter. For når andre finder ud af, at det er

ok ikke at skulle leve op til alle forventninger,

vælger de også den frihed.

Og faktisk får de, der tør det, ofte succes med

det, de har gang i, for det frigiver energi.

Kirken er faktisk en modkultur. ”Ja tak, det ved

vi godt”, er der måske nogen af jer, der siger, ”det

har vi godt oplevet”.

At kirken er en modkultur er ikke fordi, den

ikke kan følge med tiden. Men kirken tør være

en modkultur, et sted hvor der ikke stilles krav

til dem, der kommer. Den er uforanderlig (i det

store) og dermed forudsigelig og tryg. Den har

mange steder i Danmark eksisteret i 8-900 år, et

sted hvor man er kommet generation efter generation

med sine små børn, med sine unge og

med de gamle for til sidst en dag at blive båret

ud derfra. Det kan virke kedeligt, ensformigt og

uden udvikling – og derfor er det fedt, at kirken

engang imellem rykker ud og laver

noget helt igennem syret som KFUM &

KFUK’s Teen Sommerlejr, som jeg fik lov

at opleve denne sommer, da jeg var inviteret

med som præst. Det var fantastisk,

og det har vi brug for, men

vi har også brug for det andet.

Vi mennesker forandrer os

hele livet igennem, men

der er en, der ikke forandrer

sig, som er den samme

i går og i dag, ja til

evig tid: Jesus Kristus.

Jesus var i begyndelsen

ved skabelsen. Han kom og

levede sit liv blandt mennesker,

han er her nu ved sin ånd,

og han vil komme igen ved tidernes

ende. Åb. 21,6: ”Jeg er Alfa og

Omega, begyndelsen og enden”.

Jesus er modkultur, han følger med tiden, til

hver en tid, og alligevel er han den samme.

Du kan forandre dig, du kan halse efter tiden og

livet og gøre din stræben. Det er ok, bare det

ikke udtærer og ødelægger dig. Du skal vide,

der findes en mikstur, et middel mod stress og

udbrændthed, det er Kristus. Han kan være din

oase, når du føler dig opslugt af tiden, for han er

i tiden og udenfor tiden, derfor kan han også

være den, der vejleder dig i tiden.

Mona Kjær Nielsen

3


4

Snejbjerg

arrangeMenter

Snejbjerg · StudSgård · haunStrup

kristendommens abC

Du er måske døbt og konfirmeret? Et kristent menneske? Men

hvad er det lige, det går ud på? Og hvad vil det sige at være en

kristen? – Engelsk skal vedligeholdes for at kunne anvendes i

praksis, kristendommens indhold skal der samtales om, hvis det

skal have betydning i vores hverdag. Derfor indbyder vi til fire

kursusaftner om det elementære i den kristne tro.

Det er et kursus, hvor alle kan deltage

- som vægter lærdom og latter,

- som bruger tid på at debattere i grupper,

- som ikke betragter noget spørgsmål som for dumt eller

for udfordrende,

- som giver plads til kaffe, så vi får tid til at

lære hinanden at kende,

- som giver mulighed for stilhed til eftertænksomhed.

Emner, som vil blive behandlet, er:

• Kristendom og religionerne • Hvem er Gud og Jesus?

• Dåben og det kristne fællesskab • Helligånden

Fire aftner om det elementære i den kristne tro ved pastoratets to præster og frivillige.

Program fra kl. 19:30-21:30. Undervisning, samtale i grupper, kaffe, lys tænding og refleksion.

Datoer: 30. oktober – 6. november – 29. november – 6. december i Kirkely. Det er gratis at deltage.

Tilmelding senest den 26. oktober til: CPO@km.dk eller Mokn@km.dk

Sognepræsterne Christian Poulsen og Mona Kjær Nielsen

kirkekoncert i haunstrup kirke

Onsdag den 10. oktober kl. 19:30 indbydes alle fra vore tre sogne til kirkekoncert

i Haunstrup Kirke. Vi får besøg af Tina Lynderup, Willy Egmose og

Preben Gramhart, der vil optræde med moderne, nye, danske salmer og

klassisk musik. Der vil blive både instrumentalnumre for klaver og fløjte samt

akkompagnement til såvel solosang som fællessalmer. En del af numrene er

fra CD'en ”Til Ro”. Trioen er kendt for professionel og folkeligt appellerende

kirkesang og -musik, der kan fylde et kirkerum med de smukkeste toner.

Velkommen til et arrangement med nogle af de mest talentfulde lokale kræfter

på dette område. Lad os fylde kirkebænkene op og blive beriget af vellyd.

Fri entre!

Menighedsrådet


arrangeMenter

Snejbjerg · StudSgård · haunStrup

kirke til kirke aften torsdag

den 1. november kl. 19:30 i kirkely

StudSgård

Man kan tage gadebarnet ud af gaden. Men kan man tage gaden ud af gadebarnet? - Familieaften for alle.

Hvorfor lever børn på gaden i Cameroun? Hvordan kan vi hjælpe dem her i Danmark? Unge fra Afrika

InTouch kommer og fortæller og engagerer alle – fra børn til ældre – i at forstå livet for et gadebarn i

Cameroun. Kirken i Cameroun tager sig af gadebørnene – i tæt samarbejde med nuværende og tidligere

volontører fra Danmark. Svend Ove Johansen har samlet brugt og nyt fodboldudstyr til drenge sammen,

som vil blive overrakt til Afrika In Touch’s gadebørnsprojekt i Afrika.

Afrika InTouch vil gerne tale med os om, hvordan alle i sognet kan:

• Hjælpe gadebørnene og lave aktiviteter, der samler og

engagerer sognet.

• Møde gadebørnene via besøg i Cameroun.

allehelgenSaften i kirkely

I Allehelgens uge i november indbydes der til en aften

i Kirkely for hele pastoratet:

Torsdag den 8. november kl. 19:30 vil sygeplejerske

og terapeut Kirsti Kjeldsen, Hammerum, komme og

give et indlæg om: ”Det at miste én, man holdt af ”.

Det kan være et barn, forældre, søskende, en ægte-

Billeder fra

konfirmandfesten

i

Studsgård

torsdag den

10. maj.

Festen

var både

dramatisk

og lærerig.

fælle, en god ven/veninde eller andre mennesker, der

har stået en nær.

Der vil blive lejlighed til at samtale om emnet med

Kirsti Kjeldsen efter kaffen.

Alle er velkomne. Menighedsrådene

5


6

kFuM-spejderne

en ulveunge giver aldrig tabt

Robert Baden-Powell lærte som dreng: ”Du må ikke være

pylret – du skal klare livets problemer med godt humør.” Som

voksen skabte han verdens første spejderpatrulje. Efter at

hans idé bredte sig over hele verden, har Snejbjerg også haft

drenge, piger og voksne i grønne uniformer i 50 år.

Men midt i store problemer fik 9-årige Frederik ellers brug

for sit gode humør halvanden time efter midnat mellem 12.

og 13. november 2004. I mørke og sne kom han væk fra de

andre ulveunger under et natløb i Sparekasseplantagen.

”Da vi efter kakao i ’Højborg’ fik børnene i soveposerne

omkring kl. 02:00, manglede han,” husker hans leder Torben

Ibsen. De voksne kunne ikke finde drengen, så politiet

sendte flere og flere hundepatruljer – til sidst syv – plus en

helikopter med varmesøgende udstyr. Radioavisen bad i en

efterlysning klokken seks om morgenen alle se efter ”den

9-årige Frederik Siggaard Villadsen.”

Selv syntes han nu nærmest, at det var hans kammerater,

der var blevet væk, så han ledte ivrigt efter dem. Ved

3:30-tiden bankede han på et hus og spurgte om vej til

’Højborg’ hytten, men gik så fejl af retningen og nåede helt

til Skibbild. Her så et avisbud fra Folkebladet ved syv-tiden

Frederiks gule regnbukser lyse op i mørket. ”Jeg havde glædet

mig helt vildt meget til at komme tilbage til de andre

ulveunger,” husker Frederik … men sagde alligevel ja tak til

at blive kørt hjem til sine forældre og tøet op.

I dag er han EUX-elev, og er stoppet som spejder. Men

hans uniform er gået i arv til hans lillebror Andreas, der i

sommer var med på mega-landslejren i Holstebro sammen

med 35.000 andre spejdere.

SPEJDERE: De første spejdere i Danmark i

1909 blev ’gule’ (rettere: khaki), men allerede

året efter fik også KFUM drengespejdere grøn

uniform, og fra 1919 kom spejderiet til KFUK

som 'De Grønne Pigespejdere'. Blå pigespejdere

dukkede op lidt før de grønne. FDF kom til

Danmark i 1902, og er ikke glade for, at de ofte

kaldes ’spejdere’ – selv om de laver mange af de

samme ting.

Ét minde fra sin spejdertid passer Frederik særlig godt på

- trofæet fra den lange, kolde natte-tur. Torben Ibsen siger:

”Han fik 10 km vandre-mærket som nok den eneste ulveunge,

der har fortjent det en mørk nat, alene, i en temperatur

kun lige over frysepunktet.”

Derfor … læs lige overskriften én gang til: Frederik levede

lige præcis så flot op til de fem ord, som Baden-Powell ønskede

for hundrede år siden, da han valgte dem som motto

for al verdens ulveunger.

FOTOS: På forsiden af dette blad kan du se Frederik under

BUSK-gudstjenesten året før hans berømte ’én-mands-natmanøvre’.

På denne side ses lillebror Andreas med Frederik

på årets mega-spejderlejr. De anbefaler begge to alle andre

drenge og piger at trække i den grønne bluse, hvis de ikke vil

være pylrede. På side16 ser du, hvornår spejderne i Snejbjerg

holder møder. Og så er der for resten BUSK-gudstjeneste for

alle i kirken den 28. oktober kl. 10:30.

SNEJBJERG: Gennem 50 spejder-år her i sognet har velsagtens

flere tusinde børn og unge været med i de grønne

uniformer. Møderne har været holdt i børnenes hjem, i det

gamle missionshus (hvor Malericentralen nu er), i Menighedshusets

kælder, og de har nu fine rammer i og omkring

hytterne på Enggårdsvej. Der er lige nu knap 100 børn, der

er spejdere – men der er altid plads til flere, der gerne vil

have spændende oplevelser og lære at være til nytte for andre

mennesker.

Niels Thure Krarup

Foto © Lars Feodor Frederiksen


Præster i dialog

kirke til kirke

respekt og samarbejde

Som en bonus tillod jeg mig at tage imod en invitation til at

besøge min bangladeshiske ven i forlængelse af Kirke til

Kirke studieturen sidste år. En dag fulgtes vi i bil fra hans

kontor til et seminar for nygifte, der skulle afholdes i den

katolske biskops højborg i Dhaka. Undervejs havde min

ven travlt med telefonsamtaler, så jeg fik lov at underholde

mig med hans manuskript, der bestod af stikord.

Da han er baptist og dermed protestant, undslap der mig et

udbrud, da jeg læste ordene ”Ægteskabet som et sakramente”.

Og da der blev en pause i ringningen, måtte jeg lige

holde ham op på, at vi kun kender til to sakramenter i den

protestantiske kirke, nemlig dåb og nadver. Det var han naturligvis

som underviser i teologi ganske klar over; men

han belærte mig om, at nu skulle vi altså til et seminar, der

var arrangeret af præster fra forskellige kristne retninger

hos en katolsk biskop, og så måtte han vise så megen respekt

at belyse alle aspekter.

Langt det meste af seminaret foregik på bengali, så jeg forstod

kun få ord, men et langt banner på bagvæggen var på

engelsk, og her stod tydeligt, at folkene bag var ”Præster

agerer i fællesskab”. Det var sammenholdt med det, jeg

havde hørt i bilen, en hel prædiken til eftertanke i sig selv.

Efter knap 1½ times indledning, bøn, præsentation, foredrag

og sange afsluttede min ven sit indlæg, idet han bad

mig om at bede en bøn. Hvad er det så lige man gør, når

man er ganske uforberedt – i overværelse af en række præ-

Ved høstgudstjenesten var kirken smukt pyntet med korn

og blomster. Der var inviteret til familiegudstjeneste. MOKklubben

deltog, idet børn bar frugt og grøntsager ind under

præludiet. Det var festligt med de mange kirkegængere, der

var med til at løfte salmesangen. Præsten talte til både børn

og voksne. Og under altergangen var der en sand folkevandring

mod koret. Her knælede det ene hold altergæster efter

det andet. Jeg kom til at knæle ved siden af en far med en

lille søn, der levede sig vældigt ind i denne lidt fremmede

situation. Drengen tog pænt imod brødet og spiste det. Men

da han havde fået særkalken (det lille bæger) i hånden, og

Smag og behag

ster af forskellig observans og en hel masse unge, nygifte

mennesker – og så på engelsk? Det blev lidt kortere, end

man normalt beder i dette land, men ordene ’respekt og

samarbejde’ i alle livets sammenhænge faldt naturlige efter

denne lektie.

Vel hjemme igen har disse konkrete begreber ’respekt og

samarbejde’ fået en ekstra dimension, når jeg iagttager det

kirkelige landskab. For alle kirkelige retninger er jo enige

om, at evangeliet skal formidles, så hvor herligt, om der

også i vore danske sammenhænge, hvor meningerne ofte

står stejlt mod hinanden, under det hele kunne stå: ”Præster

agerer i fællesskab”!

Martha Kombak

Seminar

for nygifte

præsten skænkede ham en mundfuld druesaft med ordene:

”Det er Jesu Kristi blod”, blev det ham for mærkeligt. Lidt

skeptisk kiggede han ned i saften og spurgte med høj stemme:

”Er det Jesu blod?” Der blev tysset på ham, og han skyllede

sin ration ned, hvorefter han med et smil udbrød: ”Det

smager godt!” Hvis der havde været nogen, der ikke kunne

følge med i dagens tekst, så fik de her en enkel og meget

letforståelig prædiken: Selv om vi er tvivlende, så må vi erkende,

at Jesu blod smager godt. Med andre ord: Det Jesus

gjorde for os, bekommer os vel.

Martha Kombak

7


8

Snejbjerg

nyt Fra snejbjerg

menighedsrådets protokol

• Ny flagstang og flag til kirken er købt og opstillet

på P-pladsen.

• Sognepræst Chr. Poulsen har meddelt menighedsrådet,

at han er bevilget afsked fra udgangen

af september måned 2013, og at han har

fået dispensation fra tjenesteboligpligten med

virkning fra 1. oktober 2012.

• Menighedsrådet har i anledning af KFUM spejdernes

50-års jubilæum givet en pengegave på

kr. 1.000,- til arbejdet.

• Provstiet har udmeldt en driftsramme for budget

2013 på kr. 2.948.100,-.

• Organist Sara Christoffanini Lodahl gik på bar-

sel midt i juli. Jørgen Jeppesen er ansat som

vikar.

• Ved genindvielsen af kirken efter restaureringen

modtog menighedsrådet en pengegave fra private

og håndværkerne til brug for et nyt dåbsfad.

Dette er nu taget i brug. Glaskunstneren,

som har fremstillet fadet, hedder Iren Schlen zig.

• Menighedsrådets adresse m.m. vil ikke længere

være at finde i De Gule Sider.

• Der er bevilget kr. 1.000,- til Tværkulturel sommerlejr

på Hestlund Efterskole.

forårsrejse til det skønne italien

Når denne sognerejse tager sin begyndelse, er det fem år siden, vi sidst arrangerede en rejse til Rom. Byen

har haft sine op- og nedture igennem historien, men i dag fremstår den smukkere end nogensinde med

sine mange storslåede kirker, paladser og ruiner fra fortiden. Rom bør opleves i forårstiden, og det er byen,

man tager til igen og igen.

De sidste to dage går turen til Assisi, Frans af Assisis

by, cirka 185 kilometer fra Rom. Højdepunktet her er

besøget i den smukke San Francesco Kirke, hvor der

dagligt er gudstjeneste på mange forskellige sprog.

Sogneturen er for alle i sognet i alle aldre. Deltagere

på denne rejse skal være godt gående.

Rejseledere: Menighedsrådsfmd. Gert Oluf Schwartz

Lausten og sognepræst Christian Poulsen.

Infomøde om sognerejse tirsdag den 27. november

kl. 19:30 i Kirkely.

Nærmere oplysninger fås hos Gert Oluf Schwartz

Lausten [97 16 13 03] gosl@post10.tele.dk

Tilmelding senest den 15. december.

GOSL


nyt Fra snejbjerg

Orienteringsmøde torsdag den 13. september kl.

19:00 om valg til menighedsråd ved Snejbjerg Kirke.

Menighedsrådet skal have nyt blod ved valget til efteråret.

Der er valg til landets knap 2000 menighedsråd

til efteråret – også til vores lokale menighedsråd. Menighedsrådene

bliver valgt af folkekirkens medlemmer

i sognet – og det er menighedsrådsmedlemmerne

i det nye menighedsråd, der skal skabe rammerne

for vores kirke i de næste fire år.

Er kirken vigtig for dig?

Kirken flytter sig, og du har måske en holdning til,

hvor vores kirke skal flytte sig hen. En levende og aktiv

kirke kræver mennesker, der kan og vil gøre en

forskel lokalt. Mennesker, der vil tage ansvar for at

skabe gode rammer for livet i kirken. Er det dig, skulle

du overveje at stille op til menighedsrådsvalget.

Leder og igangsætter

Menighedsrådet har både administrative og kirkelige

opgaver. Ledelse af kirkens medarbejdere, økonomistyring

og muligheden for at forme det liv, der er i

kirken med aktiviteter for børn, unge, familier og ældre.

Som medlem af et menighedsråd kan du være

Snejbjerg

orienteringsmøde om menighedsrådsvalg

Snejbjerg kirkes menighedsmøde

torsdag den 13. september kl. 19:45 i kirkely

Mødet afholdes i forlængelse af orienteringsmødet (se ovenfor).

Snejbjerg Menighedsråd har kastet ideerne i luften for at finde en

lettere spiselig måde at præsentere menighedsrådets arbejde. Det

årlige menighedsmøde den 13. september bliver i år derfor et ”udvalgs-talkshow”,

hvor journalist Anne Moulvad fra TV/MIDT-

VEST stiller spørgsmål for at nå ind til kernen i udvalgenes arbejde.

De tørre beretninger afløses af et interview med de otte

medlemmer af menighedsrådet, der hver især fortæller om et arbejde

for kirken, som har fyldt og betydet meget for dem i det forgangne

år. Der bliver evt. også mulighed for at høre Anne Moulvad

fortælle om sin kommende dokumentarfilm om organist Kristian

Marius Andersen. Dagsorden for mødet er ophængt i Kirkely og

kan også ses på Snejbjerg Kirkes hjemmeside.

Hanne Thalund

med til at skabe fællesskaber gennem nye initiativer,

styrke kulturlivet og sætte rammen for de store begivenheder

i livet. Du kan kort sagt gøre en forskel.

Hvem kan stille op?

For at kunne blive valgt til et menighedsråd skal du:

• Være over 18 år.

• Være medlem af folkekirken.

• Have dansk indfødsret eller bopæl i Danmark et år

forud for valgdagen.

Hvornår sker der noget?

Menighedsrådet holder et orienteringsmøde den 13.

september, hvor du kan høre meget mere om, hvad

menighedsrådet laver, og hvordan du kan komme på

en kandidatliste. Er der kun én liste til valget, bliver

der ikke noget afstemningsvalg. Det betyder, at menighedsrådsvalget

reelt afgøres i august-september,

når listen med kandidater er klar.

Læs meget mere om menighedsrådenes arbejde, se

hvordan du stiller op og bliv inspireret af andre menighedsrådsmedlemmer


www.menighedsraadsvalg2012.dk.

Hanne Thalund

Qr kode

Vedr. vielse i en

af pastoratets tre

kirker kan du på

denne QR kode

eller under kirkens

hjemmeside under kirkelige

handlinger/vielser få oplysninger om-

kring vielser og blandt andet se to

små film, som fortæller om ”Introaften”,

en aften hvor kommende brudepar

forberedes til brylluppet og

”Ægteskabskursus for nygifte”, en

lørdag, hvor alle par der er blevet gift

inden for de sidste tre år inviteres.

Præsterne

9


10

Snejbjerg

nyt Fra snejbjerg

Snejbjerg kirkes nye dåbsfad

I forbindelse med genindvielsen af Snejbjerg Kirke i 2011

indkom der pengegaver. Kirkens gamle dåbsfad var meget

slidt, det var derfor nærliggende, at pengene skulle bruges

til et nyt dåbsfad, gerne i glas og i farver, som gik

godt i spænd med den nye altertavle.

Kunne menighedsrådet finde en

glaskunstner, som havde mod og

evner til at påtage sig den store

opgave? Ret hurtigt kom idéen,

at Iren Schlenzig fra Glasværkstedet

GIALI i Sunds skulle

kontaktes.

Søndag den 17. juni blev det nye

dåbsfad så brugt for første gang, og

ved den efterfølgende kirkekaffe i Kirkely

fortalte Iren Schlenzig om den lange

proces, som lå bag ved tilblivelsen af dåbsfadet. Her

følger en sammenfatning af Irens spændende fortælling:

”Jeg har arbejdet med kold-glas-processen siden 1995, hvor

jeg var på et weekendkursus hos glaskunstneren Do Karlslund

i Brabrand. Hun åbnede en så spændende dør, at jeg

stadig er utrolig grebet af det. I 1997 fik jeg mit eget værksted

midt i Sunds, og jeg tror aldrig, jeg bliver færdig med at

udforske glassets muligheder. Efter 35 år som folkeskolelærer,

arbejder jeg nu udelukkende i mit glasværksted.

En dag i august sidste år havde jeg besøg

af Mona Kjær Nielsen og Jens Kirkeby

i mit glasværksted. De ville have

en snak om et nyt dåbsfad til Snejbjergs

nyrenoverede Kirke. Fadet skulle være

stort og passe til den nye altertavle. I

værkstedet stod tilfældigvis et færdigt

fad – klar til aflevering – og dét faldt

Iren Schlenzig

deres øjne på med en bestemthed, som

ikke kunne misforstås. Dåbsfadet skulle være noget i den

retning. I september mødtes jeg med menighedsrådet i kirken,

hvor jeg havde en papirskitse og nogle glasprøver

med. Det blev til en god snak, og jeg havde noget bagage

med i kufferten hjem. Nu skulle der arbejdes, og det blev

der, men ikke uden problemer. Alene størrelsen! – hvor

skaffede jeg lige så stor en form – ingen solgte den størrelse

længere. At få lavet én ny form ville koste langt mere end

dåbsfadet i sig selv, så jeg måtte selv i gang med gipsen. Det

var en langsommelig proces at få tørret så stor en form, og

mens formen lå og tørrede, måtte jeg en tur på hospitalet,

og var efterfølgende så træt, at fadet kom i

anden række. Da det nye år startede, var

jeg igen klar til prøvebrænding med

den hjemmelavede gipsform, men

ak og ve – resultatet står i min

have, og fuglene bader sig i det

med stor fornøjelse.

Løsningen kom netop som

”fuglebadet” stod der i haven –

en glasveninde havde for mange

år siden lavet fuglebade – mon ikke

det var størrelsen? Og jo, nu var formen i

hus, og nye prøver kunne laves. Og endelig – efter

mange uduelige forsøg lykkedes det. Dåbsfadet er fremstillet

af det skønneste glas, købt i Oregon, USA – fremstillet

i hånden hele vejen igennem og til sidst skåret og knust

i mit værksted for igen at opstå som et helt stykke glas –

ganske unikt.

Snejbjerg Kirkes dåbsfad 2012

Luft, vand, ild og jord – de fire elementer holdt sammen af

livets træ – blev sammen med altertavlens farver mit udgangspunkt.

De tolv apostle er symboliseret i de 12 guldstjerner.

De tre stiliserede drueklaser er taget med fra det

gamle dåbsfad, hvor druerne findes hele vejen rundt i kanten

af fadet. De farvede glasstykker blander sig ind over

farveområderne, hvor man kan tænke på folkeslagene, der

drager ud i verden – vi er jo en broget flok. Stammen til

livets træ symboliserer samtidig korset. Og så må man

tolke og lægge det i fadet, som man har lyst til.

Det har været en utrolig spændende opgave, som jeg har

været meget ydmyg over at have fået. Jeg vil ønske, at dåbsfadet

må blive til glæde for de mange børn, der bliver døbt

i Snejbjerg Kirke.”

Det er også menighedsrådets ønske. I øvrigt skal også nævnes,

at det gamle dåbsfad stadig har sin plads i kirken, det

hænger på væggen i dåbsværelset.

Gudrun Ring Wiwe


nyt Fra snejbjerg

Snejbjerg

menighedsrådsvalg 2012

I henhold til lov om valg til menighedsråd § 32 bekendtgøres

det herved, at der tirsdag den 13. november vil blive

afholdt valg af 8 medlemmer til menighedsrådet.

Afstemningen sker i henhold til kandidatlister, der kan

indleveres på en godkendt blanket på nedennævnte adres-

krav til kandidatlisten

• Kandidatlisten skal mindst indeholde navnet på en

kandidat, og antallet af navne må ikke overstige det

dobbelte af antal, der skal vælges.

• Kandidatlisten skal være underskrevet af mindst 5

og højst 15 stillere.

• Ingen kan være kandidat for mere end en liste, en

kandidat kan ikke være stiller for den liste, vedkommende

selv er opstillet på, men godt for en

anden. Man kan kun være stiller på en liste.

• Alle kandidater og stillere skal være opført med det

fulde navn, adresse og CPR-nummer samt underskrift.

• Kandidaterne skal opføres i den rækkefølge, de ønskes

opført på stemmesedlen.

• Det skal på blankettens forside angives om, listen

er prioriteret eller sideordnet.

• Det skal angives, hvilken stiller valgbestyrelsen kan

rette henvendelse til vedrørende listen.

• Kandidatlister kan anmelde til valgbestyrelsen, at

de vil indgå liste/valgforbund med hinanden.

• Ved sideordnet opstilling skal det angives, hvilke af

listens kandidater der skal være medlemmer af

menighedsrådet, og hvilke der skal være stedfortrædere

i tilfælde af, at afstemningen bliver aflyst.

Samtidigt skal det oplyses, hvilken kandidat der

anses for først valgt i tilfælde af, at afstemningen

bliver aflyst.

ser fra tirsdag den 25. september kl. 19:00 til tirsdag den 2.

oktober kl. 19:00.

De personer, hvortil kandidatlister kan indleveres, træffes i

nævnte tidsrum alle hverdage mellem kl. 17:00-18:00.

Kandidatlister skal indgives på en autoriseret blanket, som

findes på www.menighedsraad.dk – www.km.dk eller kan

fås hos formanden for valgbestyrelsen. Blanket til evt. anmeldelse

af liste/valgforbund kan ligeledes fås hos valgbestyrelsens

formand eller findes på www.menighedsraad.dk

Den, der indleverer kandidatlisten, har ret til på en medbragt

genpart af listen at få kvittering for listens indlevering

med angivelse af tidspunkt for indleveringen.

Oplysninger og vejledning om valget og opstilling kan fås

hos valgbestyrelsens formand eller på

www.menighedsraad.dk

Valgbestyrelsen for Snejbjerg Sogn:

Formand: Hanne Thalund, Snejbjerg Hovedgade 70

[29 67 76 31] hatha@dlgtele.dk

Kandidatlister kan indleveres til:

Hanne Thalund, Snejbjerg Hovedgade 70 [29 67 76 31]

Robert Vandahl, Sydgaden 43 [97 16 17 13] [29 85 72 71]

- Nå, kommer

du i kirke i dag?

- Ja, man må jo

vise sig engang

imellem, når

man sidder i

menigheds-

rådet…

Valgbestyrelsen Hanne Thalund

11


12

Snejbjerg

kirkegang og cykelløb

Vi gentager sidste års succes og kombinerer kirkegang og cykelløb.

Kom og vær med – pump din cykel, der er fart og

ruter, der passer til alle! Søndag den 23. september kl. 10:30.

Vi mødes i kirken til en kort gudstjeneste (i cykeltøj), og

derefter opdeler vi os i hold, der giver alle mulighed for at

gennemføre og have det hyggeligt. Formålet er, at alle får

en god cykeloplevelse.

Kaffepause…

arrangeMenter

Snejbjerg

Der vil være hold for

distancerne 20, 40, 60

og 80 km. 20 km vil

fortrinsvis være for

almindelige cykler,

mens 40, 60 og 80

km fortrinsvis vil

være for racercykler.

Hvert hold har en

kaptajn, der sikrer,

at alle kommer sikkert

med rundt.

Undervejs vil der være depot, også på 20 km ruten, hvor

kirken byder på kaffe og småkager.

Tilbage i mål ved Snejbjerg Kirke vil der blive budt på gratis

sandwich i Kirkely. Der vil være mulighed for at skifte

tøj, men der er ikke badefaciliteter.

Som inspiration til turen er vist et par billeder fra sidste

års hyggelige tur.

Mona Kjær Nielsen

Klar til afgang!

bibelgruppe

Åben bibelgruppe er en spændende og udfordrende

måde at arbejde med de kendte

bibeltekster på.

Vi vil hjælpe hinanden med at betragte

teksterne med nysgerrighed og spørgelyst.

Ligesom man ved fælles hjælp kan se mange

flere nuancer i et smukt maleri, vil vi

sammen finde nye og spændende sider af

teksterne i Det Nye Testamente.

Vi kalder gruppen for åben, fordi alle kan

komme og være med. Der kræves ingen

særlige forudsætninger for at deltage, man

skal ikke forberede sig hjemmefra.

Mød op, og medbring gerne en bibel og

lyst til at bidrage med det, du kommer i

tanke om i løbet af aftenen.

Voksenforum

pilgrimsvandring

Vi mødes ved Ørre Kirke. Vi kører herefter

samlet til heden. Efter gåturen er der en

kop kaffe, som vi drikker på heden, såfremt

vejret tillader det, – ellers har vi mulighed

for at indtage kaffen i Ørre Kirkehus.

Medbring gode vandresko og tøj efter vejret.

Man kommer til at gå 5-6 km.

Har du problemer med kørsel, kan Elsebeth

Kristensen kontaktes på [97 16 85 75].

Voksenforum


arrangeMenter

Snejbjerg

kirkelyaften

torsdag den 20. september kl. 19:30

Sangaften med musikpædagog,

lektor og tidligere forstander Erik

Sommer.

Erik Sommer

Arrangeret af skolebestyrelsen

ved Engbjergskolen.

Erik Sommer, født 1948, musikpædagog

fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium

i København i

1977, højskolelærer indtil 1989 på hhv. Silkeborg Højskole

og Danebod Højskole, siden 1989 lektor i musik ved Nr.

Nissum Seminarium & HF. 2005-2010 forstander på Seniorhøjskolen

i Nørre Nissum.

Har sideløbende virket som instruktør og lærer på årskurser

under DLH, kurser og stævner for både børn og voksne i

kor, børnekor og sammenspil, efteruddannelseskurser for

musiklærere m.v. Leder til daglig musikensemblet Troubadour

og har endvidere komponeret og arrangeret en del musik

og sange, hvoraf en del er udgivet på forskellige forlag.

Er p.t. repræsenteret med flere sange og salmemelodier i

både Højskolesangbogen og den nye salmebog. Har modtaget

Nutzhorn’s Musiklegat samt Ringkøbing Amts Musikpris.

Alle er velkomne. Snejbjerg Menighedsråd

kirkelyaften

torsdag den 25. oktober kl. 19:30

”En lille mand kan kaste stor skygge”

Vi mødes på Storm P museet. Snejbjerg Amatørteater vil

med udgangspunkt i museet fortælle historien om manden,

der skabte ”Dagens Flue", Grog, Peter og Ping og Gakkede

opfindelser, forfatter, skuespiller, tegner m.m. Fremragende

monologer, f.eks. "Begravelsen i Nevada". Der indgår selvfølgelig

også sange og viser i portrættet af Robert Storm

Petersen.

I pausen serveres der kaffe á kr. 30,00. Jørgen Rasmussen

Snejbjerg

høstgudstjeneste

for alle generationer

Søndag den 16. september kl. 10:30

Man må gerne medbringe frugt, grøntsager

og blomster. Offergang.

Arrangement i Kirkely efter gudstjenesten.

Her serveres pandekager. Og der

bliver holdt auktion over frugt, grøntsager

og blomster. Velkommen.

Familiegudstjenesteudvalget/Chr. Poulsen

hverdags-

gudstjeneste

Tirsdag den 4. september kl. 14:30

Den sædvanlige gudstjeneste på Rosenlund

er flyttet over i kirken. Enhver, der

har mulighed for at være med, er hjertelig

velkommen. Efter gudstjenesten er der

festligt samvær i Kirkely, hvor menighedsrådet

også er vært ved en kop kaffe.

børn unge Sogn kirke

gudstjeneste

Søndag den 28. oktober kl. 10:30

Chr. Poulsen

En festlig gudstjeneste for hele familien.

I samarbejde med KFUM-spejderne.

Der er kirkefrokost efter gudstjenesten i

Kirkely. Snejbjerg Menighedsråd

13


14

det sker

Snejbjerg

kirkely

arrangementer

13. september kl. 19:00 Orienteringsmøde

om menighedsrådsvalget samt

Snejbjerg Kirkes årlige menighedsmøde

– se omtale.

20. september kl. 19:30 Sangaften –

se omtale.

23. september kl. 10:30 Kirkegang og

cykelløb – se omtale.

25. oktober kl. 19:30 Snejbjerg Amatørteaterforening

underholder ”En lille

mand kan kaste stor skygge” – se omtale.

1. november kl. 19:30 Kirke til Kirke

aften ”Afrika InTouch” – se omtale.

8. november kl. 19.30 Allehelgensaften

v. Kirsti Kjeldsen, Hammerum. ”Det at

miste én, man holdt af ” – se omtale.

13. november kl. 09:00-20:00 Menighedsrådsvalg.

danmiSSion

17. september, 15. oktober og 19. novem-

ber kl. 19:30 Studiekreds i Kirkely.

Besøgstjenesten

Vil du gerne have besøg eller

være besøgsven.

Kontakt en af præsterne eller

• Irene Bak [97 16 17 01]

• Lotte Winther [97 16 16 56]

• Vera Sørensen [97 16 18 97]

bibelStudiekredSe

24. september - Mødes i private hjem.

1 Elsebeth og Jens Jørgen Søgård

2 Britta og Flemming Møller

4 Mariane og Asger Thisgaard

5 Jens Bækgård

6 Anne Lise og Svend Thomsen

7 Majbritt og Harald Andersen

9 Bente og Gunnar Christensen

10 Else og Børge Lassen

11 Ingrid Clemmensen

13 Gerda og Orla Nielsen

8. oktober - Mødes i private hjem.

1 Hanne og Ole Winther

2 Grete og Flemming Andersen

4 Else og Robert Vandahl

5 Birgit og Bernhard Madsen

6 Ruth Larsen

7 Alice og Gert Løbner

9 Mona og Henning Poulsen

10 Birte Birkely

11 Rita og Henrik Kristensen

13 Britta og Frede Pedersen

12. november - Mødes i private hjem.

1 Helle og Bjarne Mikkelsen

2 Kis og Vagn Dideriksen

4 Ida og Ove Pedersen

5 Inga og Johannes Poulsen

6 Bente og Bjarne Bærentsen

7 Vita og Hans Jørgen Kousgaard

9 Anne Marie og Erling Rasmussen

10 Mette og Knud Hansen

11 Karen og Niels Jørgen Ottosen

13 Randi og Christian Poulsen

åbent huS i kirkely

Hver mandag kl. 09:30-11:30.


møder i menighedShuSet

5. september kl. 19:30 Indre Missions fødselsdagsfest

v. missionær Bjarne Hvidberg, Tistrup.

11. september kl. 19:30 Høstfest.

12. september kl. 19:30 Orientering og opstilling til

menighedsråd.

19. september kl. 19:30 Møde v. missionær Henri

Jensen, Silkeborg.

26. september kl. 19:30 Bibelkursus v. pastor

Lene Thomsen Birkmose, Videbæk.

Emne: ”Kom og se” – om kaldelse, sendelse og

mission i Johannesevangeliet.

3. oktober kl. 19:30 Møde v. sognepræst Holger

Haldrup, Lunderskov.

11. oktober kl. 19:30 Soldatervennefest v. ”reservemor

for udsendte soldater” Ruth Brik Christensen.

23. oktober kl. 14:30 Eftermiddagsmøde v. lærer

Frede Andersen, Snejbjerg.

24. oktober kl. 19:30 Fælles Ydre Missionsmøde –

se Mission Afrika.

31. oktober kl. 19:30 Bibelkursus v. pastor Per

Toftdal, Timring. Emne: ”Tegn”- Jesu undere i

Johannesevangeliet.

7. november kl. 18:00 Menighedshusets fødselsdagsfest

med fællesspisning og tale v. Dorit og Poul

Jensen, Council Centret, Nøvling.

14. november kl. 19:30 Bibelkursus v. pastor Kaj Bohsen,

Ikast. Emne: ” Jeg er”- ord i Johannesevangeliet.

20. november kl. 14:30 Eftermiddagsmøde v. Thure

Krarup, Snejbjerg. Emne: En anderledes juleaften.

21. november kl. 19:30 Møde v. Anders Kruse

Elmholdt, Holstebro.

28. november kl. 14:30 Adventsmøde i Dagligstuen.

Mona Kjær Nielsen, Snejbjerg fortæller om sin tur til

Bangladesh.

Alle er velkomne

kvindekredSen

5. september kl. 14:30 hos Asta Rasmussen.

3. oktober kl. 14:30 hos Thilde Jacobsen.

7. november kl. 14:30 hos Inger Nygaard.

28. november kl. 14:30 Adventsmøde.

miSSion afrika

24. oktober kl. 19:30 Fælles Ydre

Missionsmøde v. missionær- og

præsteparret Mette og Alex Bjergbæk

Klausen fra Mission Afrika.

De under viser på Præsteskolen i Yola

Nigeria. Kom og hør om deres

arbejde, glæder og sorger i et meget

uroligt land. Alle er velkomne.

kfum & kfuk

vokSenforum

www.snejbjerg.kfum-kfuk.dk

5. september kl. 19:00 Pilgrimsvandring

på Ørre Hede v. pastor Lise

Edelberg Andersen, Ørre – se omtale.

11. september kl. 19:30 Høstfest i

Menighedshuset.

3. oktober kl. 19:30 Åben bibelgruppe

i Menighedshuset v. pastor Erik

Ladegaard, Holstebro – se omtale.

8. november kl. 19:30 i Menighedshuset.

Etik ved livets begyndelse –

Etik ved livets afslutning v. sygehuspræst

Svend-Erik Søgaard, Herning,

som bl.a. vil komme ind på emnerne

fosterdiagnostik og medlidenhedsdrab.

Efterfølgende mulighed for

debat.

21. november kl. 19:30 Åben bibelgruppe

i Menighedshuset v. teolog og

lærer Gitte Bak, Nøvlingskov

Efterskole.

dagplejeSang

Dagplejesang hver anden onsdag kl. 09:30,

første gang: 29. august, 12. og 26. september,

10. og 24. oktober, 7. og 21. november.

babySalmeSang

Babysalmesang tirsdage kl. 10:30 fra 21. august

til den 6. november – babyer under et år.

15


16

kfum spejderne

www.2.spejdernet.dk/snejbjerg

Nyt spejderår og nye

tider: Efter sommer-

ferien indfører

KFUM Spejderne

i Snejbjerg nye

greninddelinger og

mødetider.

Mandag kl. 18:00-

19:30 Ulve piger og

drenge 2.-3. klasse.

Første møde: 20. august.

Flokleder: Susanne Poulsen

[21 12 47 07]

sannerelund@gmail.com

Torsdag kl. 18:30 til 20:00

Junior piger og drenge

4.-5. klasse. Første møde:

16. august. Juniortropleder:

Michael Larsen [20 89 95 58]

ml@plan.dk

Torsdag kl. 18:30 til 20:00

Spejder piger og drenge

6.-10. klasse.

Første møde: 16. august.

Tropleder: Lykke Malmkjær

[22 17 08 11]

lykke-malmkjaer@

hotmail.com

julestue

KFUM Spejdernes julestue afholdes

fredag den 30. november

og lørdag den 1. december

i Menighedshuset.

For de sMå

og de store

the secret event

Klubben for alle unge i området

fra 6.-9. klasse. Vi mødes tirsdag

i lige uger i Menighedshuset kl. 19:00-21:30.

Drop In kl. 19:00-19:30.

The Secret Event in action kl. 19:30-21:00.

Drop Out kl. 21:00-21:30.

Program udleveres ved klubaftner.

spAGettIGudstjeneste I snejBjerG kIrke

27. september og 16. november kl. 17:15-19:00.

For børn og forældre. Dukketeater, bibelfortælling,

bevægelse, kirkens skattekiste m.m. Fællesspisning.

kfum & kfuk BørnekluB

Vi mødes tirsdag i ulige uger i Menig-

hedshusets kælder til nye, sjove og

spændende aktiviteter. Tidspunkt:

kl. 18:15-19:45. Hver aften sluttes af med

en lille fortælling fra bibelen. Så går du i

0.-5. klasse, er du velkommen til at møde op.

Program udleveres ved klubaftner.


ørnenes hjørne

find

5

fejl!

Billedet til højre mangler fem ting, kan du finde dem? – Så kan du deltage i en lodtrækning, du skal blot

aflevere løsningen i kassen i Kirkely/kirken med navn og adresse senest søndag den 14. oktober efter

gudstjenesten, hvorefter der trækkes lod om et gavekort på kr. 250,- til Blå Kors butikken.

Den heldige vinder får personlig besked, men offentliggøres også i kirkeblad nr. 1.

Navn: _________________________________________________________________

Adresse: _______________________________________________________________

KirKelige handlinger

døBte

Snejbjerg:

Maja Ahle Nielsen

Lærke Skov Espersen

Magne Erik Andsbjerg

Gustav Philipp Nielsen

Anna Bækbo Thomsen

Oscar Martens Hansen

Malea Kortegaard Rasmussen

Luna Mai Hedelund Pedersen

Noah Zacharias Lindberg

Oscar Svale Andersen

Clara Mølsted Madsen

Willem Kjellerup Sørensen

Noah Ejbye Pedersen

Studsgård:

Freja Riis Thulstrup

Hjalte Kristian Lynderup

Breiner

vIede

Snejbjerg:

Rikke Høgild Christensen

Andersen og Kaspar

Gadgaard Andersen

Jannie Møller Jakobsen og

Martin Møller Jakobsen

Hanne Holm og Allan Holm

Nataliia Rohde og Therkild

Rohde

kIrkelIGt velsIGnede

17

Vinderen fra

kirkebladet nr. 3:

Sahina Marie B.

Eriksen, Fælledvej

22, Studsgård.

Snejbjerg:

Henriette Juno Klejnstrup og

Kim Juno Klejnstrup

døde

Snejbjerg:

Ruth Christensen

Kristian Bjerrum Kristiansen

Børge Ejvind Kristensen

Emma Kjældsen

Knud Aage Jensen

Helga Mathilde Pedersen

Jette Lykke Lindhard


18

haunStrup

Foto: Martha Kombak

Vi støtter Spedalskhedsmissionen

i Bangladesh

mok-klubben i haunstrup

I Haunstrup MOK-klub har vi mange dejlige børn. Vi laver mange ting

sammen bl.a. værkstedsaftener, bålaftener ved vores nye bålplads, skuespilsaftener

med bibelhistorier. Vi ser sommetider en film eller tager i

svømmehal eller på bondegårdsbesøg. Vi deltager også i vores familiegudstjenester

i Haunstrup Kirke, hvor vi har fællesspisning efter gudstjenesten.

Vi mødes hver tirsdag i Kirkehuset kl. 18:15-19:30 – første gang efter

sommerferien er tirsdag den 4. september. Kontaktperson: Jørgen Mikkelsen

[97 16 19 18].

Sogneaften

Onsdag den 31. oktober kl. 19:30

i Studsgård Minihal

Villy Stampe, Herning, fortæller om to af

Herningegnens originaler:

Sølle Søren (1874-1952) og Ann Wåt

(1868-1944).

Alle er velkomne. Kaffe og brød: kr. 25,-.

Studsgård Menighedsråd

det sker

StudSgård · haunStrup

kirke til kirke projekt

Herning Nordre og Søndre provstier udvidede for et år siden Kirke til Kirke projektet

til også at omfatte Spedalskhedsmissionen i Bangladesh, det har vi i Studsgård

og Haunstrup menighedsråd valgt at støtte op om.

I kirkebladet nr. 2, 2012 var det temaet. Der skrev vi rigtig meget om det arbejde,

der gøres der, og om vigtigheden af, at der fortsat er fokus på de spedalske for at

hjælpe dem til et bedre liv og for at undgå, at infektionen spreder sig yderligere.

Vi håber, du vil være med til at gøre en forskel for et andet menneske.

Da jeg var i Bangladesh, kom der to læger fra henholdsvis Belgien og Sydafrika.

De gav ti dage af deres ferie for at operere spedalske, i håb om at de igen kunne

blive i stand til at bruge deres hånd eller fod, så de kunne få et værdigt liv.

Hver operation kostede kr. 1.000,-. Der var ca. 100, der skulle opereres. Vi samlede

ind, og 46 personer blev hjulpet.

Ved at deltage i cykelsponsorløbet kan du være med til at ændre livet markant

ikke bare for en person, men for en hel familie.

Mona Kjær Nielsen

MOK-klubben deltager

i nogle gudstjenester

høStgudStjeneSter

I Studsgård Kirke søndag den 2. september

kl. 10:30 med konfirmand opstart.

Indsamling til kirkeligt diakonalt arbejde.

Efterfølgende kirkefrokost.

I Haunstrup Kirke søndag den 9. september

kl. 10:30. Børn må gerne medbringe frugt,

grøntsager og blomster. MOK-klubben deltager.

Indsamling til kirkeligt diakonalt arbejde.

Efterfølgende kirkekaffe.

Foto: Martha Kombak


højSkoleSang

i StudSgård kirke

Onsdag formiddage kl. 09:30 den 26.

september – 24. oktober –

21. november.

Vi vil synge kendte sange fra Højskolesangbogen,

lytte til fortælling og

drikke kaffe og spise et stykke brød

sammen. Pris: kr. 10,-.

Mulighed for at få kørelejlighed –

ring til Hanne Risager [97 16 41 36].

Vel mødt.

Inger Krogstrup, Hanne Risager, Mona Kjær Nielsen

tanderupkær

indre miSSion

15. november kl. 19:30 afholdes

IM’s generalforsamling i Kirkehuset,

Haunstrup.

familiegudstjenester

25. september kl. 17:30 i Haunstrup Kirke

27. september kl. 17:30 i Studsgård Kirke

Cykelsponsorløb, hvor der samles penge ind til spedalskhedsarbejdet

i Bangladesh (se under Kirke til Kirke projekt)

Fra kl. 17:00-17:30 kan man cykle. Der vil være en lille rute,

hvor alle kan være med. Der ligger sponsorsedler i våbenhuset.

Efter cykelturen vil der være gudstjeneste og lidt senere spisning

i henholdsvis Haunstrup Huset og Kirkehuset.

Mona Kjær Nielsen

StudSgård

kfum og kfuk'S bibelkredS

5. september kl. 19:00 Fælles aften med voksenforum,

pilgrimsvandring fra Ørre Kirke

19. september kl. 19:30 hos Connie og Erik Najbjerg

10. oktober kl. 19:30 hos Lene og Ole Hansen

31. oktober kl. 19:30 hos Jytte og Ole Nielsen

21. november kl. 19:30 hos Vita og Hans Jørgen

Kousgaard

bibelStudiekredS

10. september kl. 19:30 hos Ulla og Niels Kjærsgaard

22. oktober kl. 19:30 hos Martha og Ole Andersen

19. november kl. 19:30 hos Irene og Kristian Bak

Smilehul

- Stewardesse – stewardesse!

- Ja, hvad kan jeg hjælpe med?

- Jeg er træt af at flyve med dette her selskab. Jeg får altid det samme

sæde, hvor jeg ikke kan se videofilmene, der er ingen rullegardiner

for vinduerne, og så kan jeg heller ikke sove.

- Hold nu op med det pjat, kaptajn, og koncentrer dig om at flyve.

19


CP: Christian Poulsen · MKN: Mona Kjær Nielsen · JMN: Jens Moesgård Nielsen · EN: Erik Nikolajsen

gudStjeneSter

dato dag Snejbjerg kirke StudSgård kirke haunStrup kirke

2. sept. 13. s. e. trinitatis

Matt. 20,20-28

gudStjeneSter på roSenlund med altergang, kaffe og fælleSSang

4. sept. Tirsdag kl. 14:30 i kirken CP 30. okt. Tirsdag kl. 14:30 CP

18. sept. Tirsdag kl. 14:30 MKN 13. nov. Tirsdag kl. 14:30 MKN

2. okt. Tirsdag kl. 14:30 CP 27. nov. Tirsdag kl. 14:30 CP

16. okt. Tirsdag kl. 14:30 CP

10:30 CP

Den Danske Diakonissestiftelse

4. sept. NB! Tirsdag 14:30 CP - Gudstjeneste med

altergang, derefter kaffe og

samvær i Kirkely

19:00 MKN

Konfirmandvelkomst

9. sept. 14. s. e. trinitatis

Joh. 5,1-15

16. sept. 15. s. e. trinitatis

Luk. 10,38-42

23. sept. 16. s. e. trinitatis

Joh. 11,19-45

10:30 MKN Høstgudstj.

konfirmandopstart,

høstkollekt, kirkefrokost

10:30 CP

10:30 CP

Familiehøjmesse - høstkollekt

09:00 CP 10:30 MKN - Familiehøstgudstjeneste.

MOK

klubben medvirker.

Høstkollekt, kirkekaffe

10:30 MKN

Kirkegang og cykelløb

10:30 JMN 09:00 MKN

25. sept. NB! Tirsdag 17:00 Cykelsponsorløb

17:30 MKN

Familiegudstjeneste

27. sept. NB! Torsdag 17:15 CP

Spaghettigudstjeneste

30. sept. 17. s. e. trinitatis

Mark. 2,14-22

7. okt. 18. s. e. trinitatis

Joh. 15,1-11

14. okt. 19. s. e. trinitatis

Joh. 1,35-51

21. okt. 20. s. e. trinitatis

Matt. 21,28-44

28. okt. 21. s. e. trinitatis

Luk. 13,1-9

4. nov. Allehelgensdag

Matt. 5,13-16

11. nov. 23. s. e. trinitatis

Mark. 12,38-44

10:30 CP

Frimesse, kirkefrokost

17:00 Cykelsponsorløb

17:30 MKN

Familiegudstjeneste

10:30 CP 10:30 MKN 09:00 MKN

Altergang

10:30 CP 09:00 CP

10:30 CP

Venskabsmenigheden

10:30 MKN – BUSK,

KFUM-spejderne medvirker

– kirkefrokost

10:30 CP - Danmarks

Sømands- og Udlandskirker

10:30 CP - Frimesse

KFUM’s Sociale Arbejde

09:00 CP 10:30 EN

09:00 MKN

10:30 MKN 14:00 MKN

09:00 MKN 10:30 MKN

16. nov. NB! Fredag 17:15 CP

Spaghettigudstjeneste

18. nov. 24. s. e. trinitatis

Joh. 5,17-29

10:30 MKN 09:00 MKN

25. nov. Sidste s. i kirkeåret

Matt. 11,25-30

10:30 CP Kirkelig forening

for Indre Mission

09:00 CP

More magazines by this user
Similar magazines