Trafiksikkerhed i rundkørsler i Danmark - Cykelviden

arkiv.cykelviden.dk

Trafiksikkerhed i rundkørsler i Danmark - Cykelviden

ovenfor omtalte undersøgelser – litteratur 2 og 3 – fandtes data om cykeltrafikkens

størrelse. Det viste sig imidlertid i disse undersøgelser, at cykeltrafikkens størrelse ikke

kunne udnyttes som forklaringsvariabel i analyserne. Om årsagen hertil var datas

kvalitet vides ikke, men det ville næppe være muligt indenfor rimelige omkostninger

at gøre det bedre i denne undersøgelse. Det blev derfor valgt at udelade indsamling af

cykeltrafikdata.

Rundkørselsregisteret blev opstillet således, at det umiddelbart kunne sammenknyttes

med registeret over uheld på stats- og amtsveje.

Det fremgår i et følgende afsnit, at der er særlig interesse for at studere uheldsfrekvenser

set i forhold til tilfarternes geometri i rundkørslerne. Det blev vurderet, at det i særlig

grad var eneuheld, som ville kunne belyse risikoen knyttet til tilfarternes geometri.

Til det formål blev der ud fra rundkørselsregisteret opstillet et særligt register over alle

tilfarter i rundkørslerne, og til disse tilfarter knyttedes opgivelser om de eneuheld, som

kunne henføres til de enkelte tilfarter. Dette krævede gennemlæsning af alle uheldsteksterne

for eneuheld. I ganske få tilfælde var teksten i indberetningen så ufuldstændig,

at det ikke kunne ses, ad hvilken tilfart den uheldsimplicerede trafikant var kommet.

Disse uheld er blot udgået af analysen.

11

More magazines by this user
Similar magazines