Trafiksikkerhed i rundkørsler i Danmark - Cykelviden

arkiv.cykelviden.dk

Trafiksikkerhed i rundkørsler i Danmark - Cykelviden

Indholdsfortegnelse

0. FORORD ............................................................................................................................... 5

1. INDLEDNING OG BAGGRUND........................................................................................ 6

2. UNDERSØGELSENS HOVEDFORMÅL.......................................................................... 8

3. UNDERSØGELSENS DATA............................................................................................... 9

3.1 Uheldsregisteret ............................................................................................................. 9

3.2 Rundkørselsregisteret for stats- og amtsveje............................................................. 10

4. RESULTATER FOR RUNDKØRSLER PÅ STATS- OG AMTSVEJE........................ 12

4.1 Oversigter over datamaterialet i det samlede dataudtræk....................................... 12

4.2 Uheldsfrekvenser på stats- og amtsveje. Sammenligninger med tidligere data. ... 13

4.2.1 3-benede rundkørsler ............................................................................................. 15

4.2.2 5- og 6-benede rundkørsler .................................................................................... 15

4.2.3 4-benede rundkørsler ............................................................................................. 16

4.2.4 Oversigt over uheldsfrekvenser............................................................................. 19

4.3 Rundkørselsuheldenes fordeling på dagslys og mørke............................................ 19

4.4 Betydningen af hastighedsgrænser............................................................................ 20

4.5 Uheldsrisiko set i forhold til rundkørslers geometriske udformning .................... 21

4.5.1 Beregnet indkørselshastighed. ................................................................................ 22

4.5.2 Bredde af cirkulationsarealet ................................................................................. 28

4.5.3 Midterøens diameter ............................................................................................... 30

4.5.4 Tilfartshellernes form.............................................................................................. 31

4.6 Betydningen af anlæg af cykelsti eller cykelstribe ................................................... 31

3

More magazines by this user
Similar magazines