Trafiksikkerhed i rundkørsler i Danmark - Cykelviden

arkiv.cykelviden.dk

Trafiksikkerhed i rundkørsler i Danmark - Cykelviden

4.5.4 Tilfartshellernes form

Ser man isoleret på tilfartshellernes form, synes trompetheller at være mindst sikre og

trekantheller mest sikre. Resultatet er næppe interessant i sig selv, idet valget af tilfartshellernes

form hænger sammen med valg af udformningen ”Dynamisk/

hastighedsdæmpende”.

Trompethelle i tilfart: Haverslev

4.6 Betydningen af anlæg af cykelsti eller cykelstribe

Det er i alle rundkørsler registreret, om der er anlagt cykelsti, om der er markeret en

cykelstribe, eller om der ikke er cykelfaciliteter.

En hollandsk undersøgelse (litt. 5) angiver, at cykelstier ikke fremmer sikkerheden

ved en indkørende biltrafik under ca 7000 biler/døgn. Over 7000 biler/døgn anbefales

cykelstier, som er tilbagetrukne, dvs hvor der er en tydelig skillerabat - typisk på flere

meters bredde - mellem stien og bilernes cirkulationsareal.

I Danmark er tilbagetrukne cykelstier meget lidt anvendt, så en direkte sammenligning

er ikke mulig. Det danske uheldsmateriale er dog alligevel opdelt i de samme kategorier,

dvs < og > 7000 biler/døgn, idet det kunne tænkes, at den grænse for hvor stor

biltrafikken kunne være uden cykelsti, måske ville genfindes i det danske materiale.

Fig 4.10 viser imidlertid for det første, at en opdeling af materialet på over og under

7000 biler/døgn ikke har nogen betydning i danske data. Endvidere viser den, at cykelsti

og cykelstribe anlagt langs med cirkulationsarealet men afbrudt ud for tilfarterne,

som det er normalt i Danmark, ikke har nogen væsentlig betydning for den samlede

uheldsfrekvens. Det kan forstås ud fra den betragtning, at arealet, hvor biler og cykler

skal krydses, vil fremtræde ens uanset, om der er cykelsti eller cykelstribe i cirkulationsarealet.

31

More magazines by this user
Similar magazines