Trafiksikkerhed i rundkørsler i Danmark - Cykelviden

arkiv.cykelviden.dk

Trafiksikkerhed i rundkørsler i Danmark - Cykelviden

34

Cykelstribe i byzone men ingen fodgængerfelt: Aars

Uheldene er opdelt i de typer, som er anvendt i de to tidligere undersøgelser (Cedersunds

typer). Her anvendes type 1, eneuheld, type 8, indkørselsuheld, type 9, udkørselsuheld

samt gruppen ”øvrige”. Som bilister regnes alle motorkørende incl motorcyklister.

Cyklister inkluderer knallertkørere.

Tabel 5.1. Alle uheld på kommuneveje fordelt på uheldstype og skadeskategori

Data 1991 – 1996

Uheldstype

Uheld Tilskadekomne personer

Uheld i alt heraf Psk.uh Bilister Cyklister Fodgængere

Type 1 129 31 26 8 0

Type 8 195 93 3 93 0

Type 9 88 52 3 51 0

Øvrige 62 25 1 7 18

I alt 474 201 33 159 18

Der er registreret 3 dræbte personer: alle 3 cyklister. Der er i øvrigt en næsten ligelig

fordeling mellem alvorlige og lette skader blandt bilister, cyklister og fodgængere.

Uheld af type 1: eneuheld.

I denne uheldstype er der, naturligt nok, ikke registreret tilskadekomne fodgængere, da

eneuheld med fodgængere – fx fald på glat fortov – ikke skal registreres som færdselsuheld.

For eneuheld har det i tidligere undersøgelser været karakteristisk, at der var særligt

mange biluheld og særligt mange uheld i mørke. I den tidligere undersøgelse fra Vej-

More magazines by this user
Similar magazines