Trafiksikkerhed i rundkørsler i Danmark - Cykelviden

arkiv.cykelviden.dk

Trafiksikkerhed i rundkørsler i Danmark - Cykelviden

38

Skadesbilledet domineres altså af cyklister. Der er 21 implicerede fodgængere, hvoraf

18 er tilskadekomne.

Midterø som dekoration: Fredensborg

De 210 tilskadekomne personer er fordelt på 201 personskadeuheld, dvs 1.04 tilskadekomne

pr. personskadeuheld. Disse uheld er mindre alvorlige end gennemsnittet af

personskadeuheld i gade- og vejkryds på kommuneveje i Danmark, idet der her er

7481 personskadeuheld med 8481 tilskadekomne i årene 1993 - 1996, ifølge data hentet

på Vejdirektoratets hjemmeside. Dette svarer til 1.13 tilskadekomne pr. personskadeuheld.

Blandt de tilskadekomne er for alle trafikantkategorier ca halvdelen alvorlige og halvdelen

lettere skader. 3 personer blev dræbt, alle 3 var cyklister.

Det er uheldstype 8, indkørselsuheld, som giver anledning til det største antal personskadeuheld.

Mere end halvdelen af alle cyklistskader sker ved uheld af type 8.

Eneuheld, type 1, har det næsthøjeste antal uheld, men andelen af personskadeuheld er

meget mindre end i type 8. I eneuheld er det især biluheld i mørke, som er fremtrædende.

Halvdelen af alle tilskadekomne bilister findes i denne uheldsgruppe.

Resultaterne er på forskellig måde sammenlignet med to tidligere undersøgelser, litteratur

1 og 2. Der er ikke sket større ændringer i det generelle billede af uheldene. Det

er stadig uheld af type 1, 8 og 9, som dominerer, mørkeuheld er af større betydning

end i andre kryds, og skadesbilledet domineres af cyklister.

More magazines by this user
Similar magazines