Trafiksikkerhed i rundkørsler i Danmark - Cykelviden

arkiv.cykelviden.dk

Trafiksikkerhed i rundkørsler i Danmark - Cykelviden

7. Sammenfatning og konklusioner

Analyserne i denne rapport er baseret på et udtræk af uheldsdata fra VIS-systemet. Alle

uheld, der er klassificeret som ”rundkørselsuheld”, er udtrukket. I alt indgår ca 900

uheld indtruffet i årene 1991 - 1996 i analyserne, nemlig uheld af kategorierne ”personskadeuheld”,

”materielskadeuheld” og ”anden materielskadeuheld”. De to sidste

kategorier behandles under ét. ”Ekstrauheld” indgår ikke i analyserne.

Det må bemærkes, at der ligger mange fejlklassificeringer i VIS-systemets data. En

betydelig del af arbejdet med data har derfor bestået i såvidt gørligt at placere uheldsdata

korrekt som uheld i de rigtige rundkørsler på stats- og amtsveje og på kommuneveje.

Det har i den forbindelse været nødvendigt at gennemgå hele materialet mht det

korte tekstresumé i politiets indberetning. Det har også været nødvendigt for at sikre

rigtig placering af eneuheld på tilfarterne i rundkørslerne.

Der skelnes mellem uheld indtruffet på stats- og amtsveje og uheld indtruffet på

kommuneveje. Det skyldes, at der er oprettet et særligt register over rundkørsler

stats- og amtsveje, hvori indgår data om rundkørslernes motortrafik og geometriske

forhold, mens data om cykeltrafikkens størrelse ikke er søgt registreret. Tilsvarende

data om motortrafikken findes ikke for rundkørsler på kommunevejene. Betegnelserne

statsveje, amtsveje og kommuneveje refererer til de vejbestyrelsesforhold, som var

gældende i 1991 - 96.

Analysernes resultater.

Uheldsfrekvenserne, som er anført i tabel 4.10 (gentaget nedenfor), viser at der er sket

et fald i uheldsfrekvenserne i forhold til perioden 1985 - 1990. Frekvenserne for personskadeuheld

ligger i perioden 1991 - 1996 omkring 0,05 uheld pr. mio indkørende

motorkøretøjer i alle de undersøgte typer både i by og på land. Tilsvarende ligger frekvenserne

for alle uheld omkring 0,15 uheld pr. mio indkørende motorkøretøjer.

Tabel 4.10 Uheldsfrekvenser

Uheldsfrekvenser er angivet som uheld/personskadeuheld pr mio indkørende biler

Byområde, 50 km zone Åbent land, 80 km zone

Alle uheld Personskadeuh Alle uheld Personskadeuh

3-benede rundk. 0,12 0,04 - -

4-benede rundk. 0,15 0,05 0,19 0,06

5-benede rundk. - - 0,14 0,04

Der er ikke konstateret væsentlige ændringer i det generelle uheldsmønster i 1991 -

1996 i forhold til tidligere danske undersøgelser. Eneuheld er stadig den største

43

More magazines by this user
Similar magazines