Trafiksikkerhed i rundkørsler i Danmark - Cykelviden

arkiv.cykelviden.dk

Trafiksikkerhed i rundkørsler i Danmark - Cykelviden

fig. 4.3, fig. 4.4, fig 4.5, og fig 4.6 vil kræve afprøvning af mere specificerede hypoteser.

Dette må afvente supplerende undersøgelser.

Der er ikke noget, som tyder på, at anlæg af cykelsti eller cykelstribe har nogen særlig

betydning for uheldstallene i rundkørsler.

Cirkulationsarealets bredde og midterøens diameter har ikke mærkbar betydning for

uheldsfrekvenserne.

Ses alene på tilfartshellernes form, synes trompetheller at være mindst sikre og trekantheller

mest sikre. Resultatet er næppe interessant isoleret set, idet valget af tilfartshellernes

form hænger sammen med valg af udformningen ”Dynamisk/ hastighedsdæmpende”.

I en særlig analyse af forventede uheldsfrekvenser i signalregulerede kryds, beregnet

ud fra Vejdirektoratets regressionsmodeller og de såkaldte ap-værdier, konkluderes

det, at rundkørsler efter de nuværende erfaringer vil give gennemsnitligt lavere antal

uheld end signalregulerede kryds med samme trafikbelastning. Men forskellene er ikke

så store, at der kan gives nogen generel anbefaling af rundkørsler på bekostning af

signalreguleringer.

45

More magazines by this user
Similar magazines