Trafiksikkerhed i rundkørsler i Danmark - Cykelviden

arkiv.cykelviden.dk

Trafiksikkerhed i rundkørsler i Danmark - Cykelviden

gennemkørt med samme hastighed. I /5/ er foretaget hastighedsmålinger

i 6 rundkørsler, fortrinsvis beliggende i udkanten af byområder, der

godtgør, at denne forudsætning nogenlunde kan anses for opfyldt.

Ud fra /2/ er beregnet kørekurvens cirkelbueradius RK, se også figur 5.

Beregningen er baseret på det frie gennemsyn a, således som angivet i

/6/ for elementet forsætninger, og længden L af den strækning, hvorover

forsætningen tilvejebringes, samt bredden af en personbil bPB. Pythagoras’

læresætning er anvendt på trekant ABC, idet sammenhængen mellem

forsætningen F og det frie gennemsyn a er: F = a + bPB. I bPB også

medtaget reguleringer for passende afstande til højre køresporsafgrænsning

i til- og frafart og til den indre afgrænsning af cirkulationsarealet.

Der opnås følgende resultat:

RK = ((L / 2) 2 + ((a + bPB) / 2) 2 ) / (a + bPB) (3)

Figur 5. Kørekurve, bestemt ud fra forsætning og længde af forsætningsstrækning

10

More magazines by this user
Similar magazines