Trafiksikkerhed i rundkørsler i Danmark - Cykelviden

arkiv.cykelviden.dk

Trafiksikkerhed i rundkørsler i Danmark - Cykelviden

Det blev derfor besluttet at gennemføre en yderligere undersøgelse af uheldene

i danske rundkørsler – denne gang omfattende såvidt muligt alle data om uheld

i rundkørsler fra årene 1991 til 1996. Der skulle gennemføres en undersøgelse

af de geometriske forholds betydning for sikkerheden gennem en sammenstilling

af uheldsdata med de geometriske data om rundkørslerne på danske stats-

og amtsveje, dvs der er opstillet et register over alle rundkørsler på disse veje,

og alle de registrerede uheld er henført til de rundkørsler, hvor uheldene er

sket. Endvidere er motortrafikken i hvert af rundkørslernes ben registreret. Et

mindre antal rundkørsler og de tilsvarende uheld har måttet udgå af undersøgelsen

af forskellige grunde. Af i alt 191 registrerede rundkørsler har 182 så

fyldige data oplyst, at de kan indgå i analyserne i større eller mindre grad.

For at sikre så vidt muligt fuldstændig dækning af rundkørselsuheld på stats- og amtsveje,

foretoges et udtræk gennem VIS-systemet af alle uheld i rundkørsler. Heraf kunne

uheld på stats- og amtsveje udskilles. Resten af det samlede dataudtræk rummer

uheld indtruffet på kommuneveje. Disse uheld analyseres i afsnit 5.

For kommunevejene kendes antallet af rundkørsler ikke, idet der savnes oplysninger

om rundkørsler, hvori der ikke er indtruffet uheld. Der er ca 170 rundkørsler, hvor

uheld er registreret. Det kan anslås, at der var ca 250 - 300 rundkørsler på kommunevejene

i 1996. Tallet er dog ret usikkert.

Betegnelserne statsvej, amtsvej og kommunevej, som de benyttes her, refererer til de

vejbestyrelsesforhold, som var gældende i årene 1991 til 1996.

7

More magazines by this user
Similar magazines