Hvad har overrasket dig mest ved svarene vedr. SOP ...

projektfinansiering.landscentret.dk

Hvad har overrasket dig mest ved svarene vedr. SOP ...

Bilag 1. Gruppeøvelse Gen-certificeringsdag.

Hvad har overrasket dig mest ved svarene vedr. SOP-brugerunderundersøgelsen?

- At 70 % vil anbefale til anden kollega de synes det er godt produkt.

- At de ikke oplever at have tjent penge ind igen på trods af forbedrede prod.tal

- At driftsledere ikke tænker mere i økonomi

- At det er svært for dem at se sammenhæng mellem SOP og WP

- At de forventede at købe et optimeringsværktøj

- At det ikke er i farver altid

- At flere landmænd ikke benytter WP pga. tidsmangel

Hvad skal der til for at sikre kundens nytteværdi?

- Opfølgning

- Nøgletal der viser opdrift

- Det kræver motivation og engagement

- Synliggørelse af mål/delmål

- Delplaner

- Udfordring pris på SOP + pris på opflg.

- Bløde mål skal med i resultater/salg

- Du sælger rådgivning og SOPer – et materiale, der bruges i rådgivning

- Når vi sætter mål med kunden, kan/skal opfølgning afstemmes med kollega. (Griber ind i

hinanden)

Hvordan motiveres kunden til at fortsætte?

- Svært at blive ved at ringe, når svaret altid er det samme

- Klare aftaler

- Vi skal kunne se mulighederne

- Hvornår stopper festen

- Lære dem at se sammenhæng mellem værdi og det de skal betale os.

- Pausens betydning – tid til refleksion v. ændringer.

- Omstilling tager tid

- Konkrete eksempler, der kan synliggøres

- Finde de personlige motivationsfaktorer

Hvad er rådgivning?

Eksempel 1. Hvad er kerne og periferiydelserne ved at gå til frisør?

Kerneydelse

- Klip

- Farve

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet

1

Periferiydelse

- Se godt ud

- Snak

- Blade

- Kaffe/te

- Massage

- Ro


Hvad er rådgivning?

Eksempel 2. Hvad er kerne og periferiydelserne ved SOP-rådgivning

Kerneydelse

- Forbedre resultater

- Faglig kompetence

- Optimere arbejdsrutiner

- Skriftlig SOP

- Ophæng mappe

- Processen omkring SOP

Forandring

Implementering

Opfølgning

- Blive enige om, hvordan

en konkret opgave skal

udføres

- Beskrivelse foreligger på

bedriften

- Fokus på et område

Kerne-/periferiydelse

afhængig af salg.

SOP + rådg.

Rådg. + SOP

Periferiydelse

- Synliggørelse af ledelsen

- ERKENDELSE af, hvad

der skal til for at få

prod.forbedring.

- IMAGE LØFT overfor

medarbejdere og

kolleger

- Produktionsfremgang

- Ekspertviden

- Arbejdsglæde

- Mappen mv.

- Opnå resultater

- Bedre arbejdsmiljø –

undgå at gentage

spørgsmål

- Bedre overblik for alle.

Indsigt i egen produktion

- Mere systematik

- FÆRRE OPKALD fra

medarbejderne -

INSPIRATION til nye

tiltag og tanker

2 / 2

More magazines by this user
Similar magazines