Talentudvikling i Fredericia Kommune - UddannelsesCentret ...

ucf.dk

Talentudvikling i Fredericia Kommune - UddannelsesCentret ...

Hvorfor talentudvikling?

Talentudvikling i Fredericia Kommune

Talentudvikling i Fredericia Kommune skal bidrage til en karrierekultur. En karrierekultur er en vigtig brik i

at fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Det er både væsentligt og nødvendigt for, at vi kan levere

serviceydelser med rette kvalitet til borgerne. Vejen hertil er bl.a. at give talentfulde medarbejdere, der

ønsker gå ind i et karriereforløb, mulighed for faglig, social og personlig udvikling. Kommunens

karriereudvikling rummer både faglige, projektorienterede og ledelsesmæssige karriereveje.

Definition af et talent

Med begrebet talent defineres medarbejdere, der er karakteriseret ved at have:

- Særlige personlige kompetencer

- Ved at være specielt handlekraftige og initiativrige

- Ved at tage ansvar for helheder og tænke fremadrettet og visionært

Vurderingen af om der er tale om et talent, vil således altid være subjektiv og desuden afhænge om

organisationen har behov for dit potentiale på et givet tidspunkt.

Spotte og udpegning

Det er din leder som spotter og udpeger et talent. Det gør din leder med afsæt i kommunens definition af

talent og Fredericia Kommunens ledelsesgrundlag. Det er vigtigt at understreger, at talentudvikling ikke

handler om at give den dygtige medarbejder en anerkendende klap på skulderen. Målet er at finde

talentets uprøvede potentiale for at understøtte det og give pågældende mulighed for at afprøve sit talent i

praksis.

MUS

Typisk bliver medarbejderudviklingssamtalen (MUS) brugt til at tale om dit særlige potentiale og dine

særlige resultater. Du kan bede din leder om, at talentudvikling bliver et emne til drøftelse i forbindelse

med din MUS. Din leder kan også selv vælge at bringe det i spil.

Åbenhed om udvælgelse af talenter

For at styrke talenttænkningen i hele kommunen er der en åbenhed om, hvem der aktuelt er talent i

kommunen. Hvis du udpeges som talent skal du være indstillet på denne åbenhed. Når du er udpeget som

talent er du ikke blot talent inden for det fagområde, du er ansat, men du er talent i Fredericia Kommune.

Vi er af den holdning, at en åbenhed om talenterne bidrager til en kultur, hvor der er mere naturligt for alle

medarbejdere at drøfte karriereveje og kompetenceudvikling.


Ansvar og rollefordeling

Talentets ansvar: Definitionen af et talent indebærer, at du tager et ansvar for din udvikling som talent.

Det at være talent handler om vilje og indstilling, dvs. at talentet selv aktivt påtager sig et ansvar for

organisationens behov og de muligheder det giver for egen udvikling. I praksis betyder det, at du tilbyder

dig til projektarbejde, signalerer din interesse for kommunens kerneydelser, at du er parat til at påtage dig

et ansvar som ligger udover din nuværende funktion, at du skubber på din leder for at få mere ansvar, at du

er indstillet på at lade dig udstationere til en anden afdeling, at du søger jobs og funktioner i kommunen,

der peger i retning af dine karriereønsker.

Lederens ansvar: Det er lederen som spotter, udpeger og har ansvaret for talentets udvikling. Lederne er

den som kender den talentfulde medarbejder bedst. Lederne hjælper talentet med at sikre form og retning

på talentets udviklingsforløb, så talentets potentiale udfoldes. Lederne har et helhedsblik og en

nysgerrighed på, hvordan talentets potentiale kan udfoldes. Lederne er indstillet på at afgive ansvar, så

talentet får mulighed for at arbejde med nye type udfordringer. Det kan være opgaver eller projekter med

særlig strategisk betydning. Lederne står løbende til rådighed med feedback og sparring i forhold til

talentets udviklingsmål (se mere under udviklingsplanen). Lederen giver mulighed for at talentet kan

deltage i netværk og fælles aktiviteter for talenterne. Endelig tager lederen også den svære samtale med

talentet, hvis talentet ikke præsterer og handler i forhold til aftalte mål.

Uddannelsescentret/talentchefens ansvar: Det er UCF/talentchefen, som har ansvaret for forankringen og

implementeringen af talentudviklingen i kommunen med reference til personalechefen og direktionen. UCF

har ansvaret for at have overblikket over antallet af talenterne, at understøtte lederne i udpegning af

talenterne, at holde introduktionssamtaler mellem leder og talent, at lave karriereprofiler på talentet, at

coache talentet i forhold til aftalte udviklingsmål, at iværksætte fælles aktiviteter for talenterne, at

informere om kommunens talentudviklingsindsats både internt og eksternt.

Direktionen ansvar: Talentudvikling er et strategisk personalepolitiske tiltag i Fredericia Kommune. Det er

direktionen, der beslutter mål og prioriteringer for indsatsen. Direktionen sikrer gennem ord og handling,

at talentudviklingen har den troværdighed, der er nødvendig for en bred og forpligtende opbakning hos

lederne, der investerer tid, kræfter i medarbejdernes talentudvikling.

More magazines by this user
Similar magazines