Print PDF - Henning Larsen Architects

da.henninglarsen.com

Print PDF - Henning Larsen Architects

IDÉUDVIKLING

Projektets idé skal vokse frem i en søgen efter det særlige.

Det sker i en åben, inspirerende dialog, hvor idéen forfølges

og raffineres, så projekterne fungerer langt ud i fremtiden.

Vi inspireres af vores omverden og holder os løbende orienteret om emner som pædagogik,

forsknings- og læringsmiljøer, akustik, materialer og bæredygtighed - både gennem efteruddannelse,

kurser og debatter og i den interne videndeling med samarbejdspartnere, specialister, erfarne

projektmedarbejdere og nye ansatte. På den måde sikrer vi, at projekterne hele tiden baserer sig

aktivt på den nyeste viden og lever op til den teknologiske og samfundsmæssige udvikling.

Vi udvikler visionen i tæt dialog med bygherren og de tilknyttede faggrupper og interessenter. Det er

vores erfaring, at et fælles afsæt med afstemte forventninger udmøntes direkte i kvalitet.


DEN SÆRLIGE IDÉ

Idéudviklingen strækker sig hos os over alle projektets faser - fra hovedidéen og konceptet

undfanges til materialerne fastlægges, masterplanen vedtages eller byggeriet står klar. For os er det

vigtigt så tidligt i processen som muligt at kunne identificere de idéer, der - ud af de mange - rummer

særligt potentiale til at kunne gøre en forskel.

Processen med at veje og vurdere idéerne i en

kvalitativ optik er ligeså vigtig som det at skabe dem.

Vores idéer er påvirket af vores måder at opfatte verden på. Det kan være iboende værdier

omkring bygningsdesign - tanken om 'det demokratiske byggeri', den menneskelige målestok,

vigtigheden af dagslys eller betydningen af rum, der skaber oplevelse og samvær.

Vi opfatter idéen - ikke som en selvstændig, isoleret tanke - men som en værdi, der skal

yde bidrag til den verden, den indgår i.

Vi får ikke én men mange ideer, og derfor handler idéudvikling for os også om evnen til åbenhed og

fleksibilitet, og om modet til at lade nogle døre stå åbne et godt stykke hen i processen. Vi trækker

på idéer og erfaringer fra tidligere projekter og oplever ofte, at projekterne udvikler og fornyer

hinanden.

I de første faser er idéerne således til 'trykprøvning'. Vi lægger stor vægt på at få diskuteret og

afprøvet de forskellige - også skæve - idéer, og netop i dialogen få dem kvalificeret og skåret til.

More magazines by this user
Similar magazines