28.09.2013 Views

Tlf. 86 38 11 44 - Ørum skole

Tlf. 86 38 11 44 - Ørum skole

Tlf. 86 38 11 44 - Ørum skole

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2009/10

Tlf. 86 38 11 44


I år har vi valgt at pryde Vejviseren med billeder fra Støtteforeningens skolefest. Godt

arrangement – dejlig dag og en stor hjælp til 8. årgangs tur til Prag.

Vejviserposten 009-10


En hilsen fra skolen

Skolen og skolebestyrelsen har lavet dette hæfte for at samle de praktiske oplysninger om

skolens undervisning og hverdag.

Vi lever i en tid, hvor forandringens vinde blæser stadig stærkere. Jeg vil derfor opfordre til, at man

udover læsning af dette hæfte løbende opdaterer sig på skolens og kommunens hjemmeside.

skolens hjemmeside www.oerumskole.dk + forældreIntra/elevintra vil man altid kunne finde

f.eks. opdaterede klasseskemaer, en opdateret kalender og en række aktuelle oplysninger.

På kommunens hjemmeside: www.norddjurs.dk, vil man kunne finde overordnede retningslinjer

og politikker foruden aktuelle temaer.

Ørum Skole har i skoleåret 2009/2010 cirka 370 elever. Ørum Skole er overbygningsskole for

Glesborg Skole. Eleverne fra de to skoler samles på Ørum Skole i 7. kl., hvor der dannes nye

klasser.

Ørum Skole har en skolefritidsordning. Der er pasningsgaranti for 0.-3. kl. MiniFritter starter

1.4., hvor de elever, der skal i børnehaveklassen det pågældende år, starter på skolen.

Skulle man ved læsning af hæftet eller ved besøg på skolens hjemmeside stadig mangle oplysninger,

er man hjertelig velkommen til at kontakte skolen – enten ved personligt fremmøde,

pr telefon, via mail eller brev.

Med dette hæfte byder vi også velkommen til et frugtbart skole-hjemsamarbejde til gavn for

elevernes læring, udvikling og trivsel.

2009/10

Vejviserposten 009-10

Tlf. 86 38 11 44

Karsten Refsgaard

Skoleinspektør

Ørum Skole

Skolebakken 33

8586 Ørum Djurs

Tlf. 86 38 11 44

oerum-skole@norddjurs.dk

www.oerumskole.dk

EAN-nr. 5798 004 383 827


Indholdsfortegnelse

En hilsen fra skolen ............................................................................................................3

Indholdsfortegnelse ............................................................................................................4

Ørum Skole .......................................................................................................................6

Adresseliste ........................................................................................................................7

Skolebestyrelsen ................................................................................................................8

Undervisningspersonale .....................................................................................................9

SFO-personale .................................................................................................................13

Teknisk og adm. personale ...............................................................................................14

Årskalender .....................................................................................................................16

Musik i Tide .....................................................................................................................17

Skolebestyrelsen ..............................................................................................................18

Skole-hjem samarbejde ....................................................................................................19

Forældresamtaler og standpunktsmeddelelser ..................................................................20

Forældresamarbejdet omkring de enkelte klasser..............................................................21

Principper for lejrskolerskolerejser og ekskursioner ...........................................................22

Sundhedspolitikfor Ørum skole ........................................................................................23

Lusepolitik på Ørum Skole ...............................................................................................24

Tværsuger på Ørum Skole ................................................................................................25

Skolebusser ......................................................................................................................28

Busregler .........................................................................................................................28

Snestorm .........................................................................................................................29

Cykler ..............................................................................................................................29

Frikvarterer ......................................................................................................................29

Kantinen ..........................................................................................................................30

Flytning ............................................................................................................................30

Morgensamlinger .............................................................................................................30

Skolefritidsordning (SFO) .................................................................................................31

Glemte sager ...................................................................................................................32

Fraværspolitik for elever ...................................................................................................32

Medicin ...........................................................................................................................33

Vejviserposten 009-10


Familieskolen ...................................................................................................................33

Specialcentret på Ørum skole ..........................................................................................34

Kor ..................................................................................................................................35

Sorgplan ..........................................................................................................................35

Elevråd ............................................................................................................................36

Idræt ...............................................................................................................................36

Svømning.........................................................................................................................36

Skolevejledning ................................................................................................................37

Udskolingsarrangementer .................................................................................................38

Skolesundhedsplejen .......................................................................................................38

Ungdomsvejledning .........................................................................................................39

Pædagogisk Råd ...............................................................................................................39

Skolebiblioteket ...............................................................................................................40

Støtteforeningenfor Ørum skole .......................................................................................40

Pædagogisk PsykologiskRådgivning - PPR .........................................................................41

Tandplejen .......................................................................................................................42

Norddjurs Ungdomsskole – Ungdommens Hus – ............................................................43

Ungdomsrådgivning .........................................................................................................44

Norddjurs Musikskole ......................................................................................................45

Foreninger forbørn og unge ..............................................................................................46

Djurslandsskolen ..............................................................................................................47

Vejviserposten 009-10


5Y 5Y

4Y 5Y 5Y 4Y

F-gang Øverste MELLEMTRIN

niveau

4Y 4Y

Sløjd Skolekøkken

Øverste niveau

Kantine

Billedkunst

Sløjd

Fysik

Skolekøkken

Billedkunst

N/TFysik

N/T

6Y

F-gang MELLEMTRIN

6Y

Serviceleder

Sundhedsplejerske

Ungdomsskolen

Djurslandsskolen

Djurslandsskolen

6Y

Musik

Musik

Morgen

samling

Morgen

samling 6Y

Serviceleder

Sundhedsplejerske

Ungdomsskolen

Gymnastiksal

- sal A -

Gymnastiksal

- sal A -

Ørum Skole

Kantine

HER STÅR DU

EDB

HER STÅR DU

EDB

Kontor

Kontor

Pædagogisk

Servicecenter

Samlingssal

- sal B -

Læseklasse

Skolebakken 21

Familieskolen

Skolebakken 23

Læseklasse

Skolebakken 21

ØRUM SKOLE

Administration

ØRUM SKOLE

Ungdomsskole

Gruppe

7AB

Pædagogisk

Servicecenter

Pavilion

INDGANG

Gruppe

7AB

Samlingssal

- sal B -

Familieskolen

Skolebakken 23

Pavilion

INDGANG

9A+B

9A+B

D-gang OVERBYGNING

D-gang OVERBYGNING

Skolegård

Serviceleder

Administration

Indskoling + SFO

Ungdomsskole

Mellemtrin

Serviceleder

Overbygning

Indskoling + SFO

Mellemtrin

Overbygning

P

7A 7B 8A 8B 8C

LST Lektie

LST

Skolegård

P

7A 7B 8A 8B 8C

LST Lektie

LST

Lektie

Lektie

SFO + INDSKOLING

SFO + INDSKOLING

UU

LST

0Y 0Y 2Y 2Y

Nederste niveau

UU

LST

0Y 0Y 2Y 2Y

Nederste INDSKOLING niveau

1Y 1Y 3Y 3Y

INDSKOLING

1Y 1Y 3Y 3Y

P

P

Vejviserposten 009-10


Vejviserposten 009-10

Adresseliste

Ørum skole

Skolebakken 33, 8586 Ørum Djurs .................................. 8638 1144

Skoleinspektør Karsten Refsgaard

Stokkebro 63, Gjerrild, 8500 Grenaa ................................ 8638 4067

Souschef Lotte Engelbrecht Larsen

Stenvadvej 8, 8586 Ørum Djurs ....................................... 8638 7882

Skolesekretær Lotte Dam Udsen

Rimsø Bygade 10, 8585 Glesborg ..................................... 8638 7016

Leder

i fritidsordningen Lise Kamstrup

Vestervej 9, 8500 Grenaa ................................................. 2890 8274

Serviceleder Steffen Holm

Ellebæk Parkvej 38, 8520 Lystrup ..................................... 2962 9685

Servicemedarbejder Steen Hejlesen

Lyngdalvej 22, 8500 Grenaa ............................................. 2011 9685

Tilsynsførende Bente Molbech

med rengøring Hovedvejen 49, 8586 Ørum Djurs ................................... 8638 1129

Skolevejledning Jytte Adamsen .................................................................. 8638 1144

Poul Hansen..................................................................... 8638 1144

UU-vejledning Flemming Trillingsgård ...................................................... 2333 1662

Norddjurs Ungdomsskole

Per Larsen

Kontor på skolen .............................................................. 8638 1875

fax .. 8638 1876

Ungdomsklubben

Overbrovej 50, 8586 Ørum Djurs .................................... 8638 1788

Sundhedsplejerske Vibeke Lindgren ............................................................... 2333 1643

Børnetandplejen Skolebakken 31, 8586 Ørum Djurs .................................. 8638 1755

klinikchef Lis Petersen

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) ............................................................ 8959 1000

Norddjurs Kommune, Undervisningsområdet

Undervisningschef Finn Mikkelsen ................................................................. 8959 1000

Familieskolen Skolebakken 23, 8586 Ørum Djurs .................................. 2371 3153


Formand

Heidi Andersen

Ørumgårdvej 16

8586 Ørum Djurs

Tlf. 86 31 80 01 ...........

Næstformand

Karl Erik Sejersen

Stendyssevej 66,

Stenvad Hede

8586 Ørum Djurs

Tlf. 86 31 82 12 ...........

Maj-Britt Mikkelsen

Overbrovej18

8586 Ørum Djurs

Tlf. 88 80 29 19 ...........

Ralf Søvik

Kanneshøjvej 8

8585 Glesborg

Tlf. 20 97 71 81 ...........

Skolebestyrelsen

Niels Henrik

Skov Pedersen

Dystrupvej 27

8586 Ørum Djurs

Tlf. 86 38 14 29 ...........

Heidi Madsen

Lundenvej 8

8585 Glesborg

Tlf. 86 38 78 81 ...........

Anne Marie Melin

Fuglsøvej 3

8586 Ørum Djurs

Tlf. 86 31 88 36 ...........

Kommunalbestyrelsens

repræsentant

Mads Nikolajsen

Vejviserposten 009-10


Undervisningspersonale

AB

Anne-Marie Bjerre

Gjerrild Bygade 23

8500 Grenaa

86 38 43 11..................

ADO

Anne Dorthe Olsen

Østergade 28 st.tv.

8963 Auning

22 44 14 04..................

BA

Bruno Andersen

Nygårdsvej 43

Lyngby

8570 Trustrup

86 33 47 95 .................

BNK

Bodil Noer Kondrup

Anemonevej 5

8585 Glesborg

86 38 79 00 .................

BNS

Borghild Nolsø Skalts

Horsemosevej 5

8586 Ørum Djurs

86 38 14 20..................

Vejviserposten 009-10

BS

Birthe Schou Spens

Bønnerupvej 21

8585 Glesborg

86 38 66 61 .................

CJ

Kristian R. Jensen

Kølbakken 15

Gjerrild

8500 Grenaa

86 38 41 71 .................

EN

Ellen Nørgård

Overbrovej 5

8586 Ørum Djurs

2442 4742 ...................


Elin Aabenhus

Fælledvej 18

Fjellerup

8585 Glesborg

86 31 78 77 .................

GB

Gert Broberg

Skolestræde 5, 1.th

8500 Grenaa

9


HOJ

Holger Jensen

Vestervej 21

8500 Grenaa

86 30 11 44..................

HS

Hanne Svendstrup

Slåenbakken 7

8500 Grenaa

86 32 55 70 .................

ILP

Inge-Lise Pallesen

Torvegade 5

8963 Auning

86 48 42 32 .................

JA

Jytte Adamsen

Bakkegårdsvej 17

Ålsrode

8500 Grenaa

86 33 10 08 .................

JD

Jørgen Anton

Damsgaard-Larsen

Brændtvadvej 10

8586 Ørum Djurs

86 38 25 50 .................

JKT

Jane Koldkur Thækker

Engdraget 3

8500 Grenaa

86 32 51 53 .................

JMA

John Maring

Rimsøvej 19

8585 Glesborg

87 79 20 20 .................

JR

Jimmi Richardy

Steinsmannsgade 12, 1.th

8000 Århus C

86 10 36 04 .................

KAJ

Kathrine Kjeldsen

Hovlinen 14, 8586

Ørum Djurs

86 38 32 23..................

KBA

Kirsten Bjerregård Aaby

Sommerlyst 71

8500 Grenå

86 30 18 13 .................

KMS

Kristian Meyer Spang

Møgelbjergparken 63

8500 Grenaa

22 24 13 06

KMT

Karen Marie Toft

Elmevej 2

8550 Ryomgård

86 39 51 82 .................

10 Vejviserposten 009-10


KS

Kirsten Stevens

Hovedvejen 51

8586 Ørum Djurs

86 38 12 47 .................

LEA

Lene Eileen Kjær Andersen

Østervangsallé 108

8963 Auning

86 48 39 88..................

LL

Lotte E. Larsen

Stenvadvej 8

8586 Ørum Djurs

86 38 78 82 .................

LR

Lena Rønneberg

Bønnerupvej 6

8585 Glesborg

86 38 62 68 .................

MEL

Mette Hagelskjær

Lauridsen

Gl. Landevej 6

8586 Ørum Djurs

39 27 59 09..................

MFO

Maria Folker

Emmelev Kærvej 7

8500 Grenaa

40 15 94 12..................

Vejviserposten 009-10

MOL

Mona Olesen

Mosegårdsparken 76

Spørring

8380 Trige

86 97 95 94..................

NT

Niels Lindberg Toft

Elmevej 2

8550 Ryomgård

86 39 51 82 .................

OL

Othmann Arif

Bogfinkevej 25, 1 tv.

8210 Århus V

86 29 18 48..................

PH

Poul Hansen

Toresvej 9, Rimsø

8500 Grenaa

86 38 60 60 .................

PKR

Per Krogh Christensen

Skansebakken 11

8400 Ebeltoft

86 34 28 36..................

PM

Pia Udsen Madsen

Engvej 3

Hammelev

8500 Grenaa

86 32 63 74 .................

11


RE

Karsten Refsgaard

Stokkebro 63

Gjerrild

8500 Grenaa

86 38 40 67 .................

SA

Karen Saroori

Søndergade 55

8400 Ebeltoft

86 31 80 55 .................

Familieskolen

Pernille Wieland

Højskolevej 2

8410 Rønde

.....................................

Lasse Nielsen

Lyngvej 5

Hevring

8950 Ørsted

61 65 90 19..................

Bente Jørgensen

Munkhusevej 28

8961 Allingåbro

.....................................

TSK

Trine Skovgård

Nyhusvej 7

Hemmed

8585 Glesborg

86 38 68 78 .................

Børnehaveklasseleder

LFK

Lene Finderup Klausen

Kratbakken 10

8586 Ørum Djurs

86 38 15 38 .................

1 Vejviserposten 009-10


Leder

Lise Kamstrup

Vestervej 9

8500 Grenå

28 90 82 74 .................

Hanne Jellesen

Ørum Kærvej 8

8586 Ørum Djurs

86 38 27 00 .................

Sadzida Jørgensen

Dystrupvej 9

8586 Ørum Djurs

61 65 20 57 .................

Vejviserposten 009-10

SFO-personale

Souschef

Gitte M. Christensen

Knigårdsvej 6

8586 Ørum Djurs

86 38 18 30 .................

Merete

Bugtrup Præstholm

Ålunden 28

8500 Grenå

86 32 61 52..................

Helle Melin

Gl. Landevej 21

8500 Grenaa

86 33 95 90..................

Lene Høgh

Brændtvadvej 20

8586 Ørum Djurs

86 38 16 56..................

1


Teknisk og adm. personale

Teknisk personale

Steffen Holm

Ellebæk Parkvej 38

8520 Lystrup

Anette Sørensen

Østbakken 5

8586 Ørum Djurs

Margit Tinghede

Emmedsbovej 23

8500 Grenaa

Suada Lund

Fasanvej 19, 1.th.

8500 Grenaa

Benny Christensen

Krogen 3

8444 Balle

Bente Molbech

Hovedvejen 49

8586 Ørum Djurs

Mitka Jeppesen

Frejasvej 22

8500 Grenaa

Øje Petersen

Fægangsvej 14, Bønnerup

8585 Glesborg

Steen Hejlesen

Lyngdalvej 22

8500 Grenaa

Helene Allermann

Havrevej 8

8586 Ørum Djurs

Zenona Sørensen

Baslandvej 6

8586 Ørum Djurs

Kavoos Khosravi

Glesborg Bygade 16A

8585 Glesborg

Aida Kristensen

Vandmøllevej 9,

8560 Kolind

Kaj Lund

Korsgade 11, 2.th

8500 Grenaa

Senada Terko

Baslandvej 6

8586 Ørum Djurs

1 Vejviserposten 009-10


Kantinen IT-medarbejder Skolebiblioteket

Enisa Egrlic

Skolebakken 26

8586 Ørum Djurs

Vejviserposten 009-10

Lars Laursen

Hovedvejen 56

8586 Ørum Dj

Ringetider

Helle Felix Kjær

Svanegårdsvej 7

8586 Ørum Djurs

1. lektion ......................... 7.45 - 8.30

2. lektion ......................... 8.40 - 9.25

3. lektion ......................... 9.40 - 10.25

4. lektion .........................10.25 - 11.10

5. lektion .........................11.45 - 12.30

6. lektion .........................12.30 - 13.15

7. lektion .........................13.20 - 14.05

Skolesekretær

Lotte Dam Udsen

Rimsø Bygade 10

8585 Glesborg

1


Årskalender

Skolen starter efter sommerferien 12. august 2009

Efterårsferie (uge 42) 10. oktober 2009 - 18. oktober 2009

Juleferie 23. december 2009 - 3. januar 2010

Vinterferie (uge 7) 13. februar 2010 - 21. februar 2010

Påskeferie 27. marts 2010 - 5. april 2010

Store Bededag 30. april 2010

Kristi Himmelfartsdag 13. maj 2010 - 16. maj 2010

Pinseferie 22. maj 2010 - 24. maj 2010

Sommerferie 26. juni 2010

Skolebestyrelsesmøder:

d. 30/9

d. 27/10

d. 3/12

d. 25/2

d. 16/2

Se i øvrigt skolens hjemmeside på www.oreumskole.dk - under kalenderen

Prøver 9. årgang:

1/2- 5/2 9. årgang – Projektopgave

10/2-12/2 Terminsprøver – 9. årgang

d. 3/5 Folkeskolens afgangsprøve, diktat

d. 4/5 Folkeskolens afgangsprøve, Regning/matematik

d. 5/5 Folkeskolens afgangsprøve, skriftlig fremstilling

Vigtige datoer

d. 9/10 Motionsdag

d. 28/5 9. årgang sidste skoledag

d. 24/6 Aktivitetsdag

d. 25/6 Sidste skoledag

d. 6/5 folkeskolens afgangsprøve, skriftlig engelsk (udtræks fag)

d. 11/5 Folkeskolens afgangsprøve, skriftlig biologi

d. 12/5 Folkeskolens afgangsprøve, skriftlig geografi

d. 2/6 Folkeskolens afgangsprøver i mundtlige prøver starter

1 Vejviserposten 009-10


Børnehaveklassen

har følgende aktiviteter i

skoleåret

Forældremøde:

Onsdag den 9. september

Besøgsdage:

Besøgsdage: Forældrene kan vælge

en dato i ugerne 39, 39, 40 eller

43. Hvert forældrepar får mulighed

for at være med i børnehaveklassen

en hel dag. Forældrene kan

naturligvis også vælge at være med

en mindre del af dagen.

Skole-hjem samtaler:

I uge 19

Direkte tlf-nr.:

86 38 11 39 + lokal 29

Vejviserposten 009-10

Musik i Tide

Der er planlagt følgende koncerter:

d. 9/11

Mellemtrinskoncert

Beats To Bytes

d. 18/1

Overbygningskoncert

Elvstrøm/Lauritsen 4

d. 8/2

Indskolingskoncert

Ohn dohn dehn Brass-band

1


Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen er et væsentligt led i det kommunale styre af folkeskolen. Det er et forældrevalgt

organ og repræsenterer som sådan forældrene. I bestyrelsen sidder forældrerepræsentanter,

samt naturligvis skoleledelsen, to medarbejderrepræsentanter og to elever fra elevrådet.

Mads Nikolajsen er skolebestyrelsens kontaktperson fra Børne- og Ungdomsudvalget.

Skolebestyrelsen har valgt en kontaktperson til alle klasser.

Bestyrelsen skal varetage sine opgaver i henhold til gældende lov og de af kommunalbestyrelsen

fastsatte bestemmelser i den kommunale styrelsesvedtægt og skal iøvrigt føre tilsyn med

skolen.

Opgaven for bestyrelsen er:

• at være forældrenes talerør over for skolen, børne- og kulturudvalget

og kommunalbestyrelsen.

• at repræsentere de samme organer over for forældrene.

Skolebestyrelsen ved Ørum skole har vedtaget, at elevrepræsentanterne har stemmeret i skolebestyrelsen.

Principperne for skolebestyrelsens arbejde er:

• mål- og rammestyring

• øget forældreindflydelse

• styrkelse af skoleledelsen

Skolebestyrelsen ved Ørum skole tiltrådte den 1. april 2006 og der vil derfor være valg i foråret

2010.

Skolebestyrelsen har bl.a. følgende arbejdsområder:

• Fastsættelse af principper for f.eks. undervisningens organisering og

skole/hjem-samarbejdet.

• Godkendelse af skolens budget og af f.eks. ordensregler

• Udtalelse til kommunalbestyrelsen, f.eks. i forbindelse med ansættelse af

lærere og ledere, samt aktuelle politiske sager og budget.

• Udarbejdelse af forslag til kommunalbestyrelsen om skolens læseplaner

• Indstilling til kommunalbestyrelsen om forsøgs- og udviklingsarbejder

Heidi Andersen

formand for skolebestyrelsen

1 Vejviserposten 009-10


Skole-hjem samarbejde

Kære forældre

I skolen er det vores ansvar, at jeres barn får en god og tryg skoledag. Jeres opbakning og et godt

skole-hjem samarbejde er dog vigtige forudsætninger for den gode skolegang.

Vi lægger derfor vægt på en tæt kontakt til hjemmet, dels ved gensidig personlig henvendelse

efter behov, dels gennem årlige forældremøder og -samtaler.

Hvad kendetegner det gode samarbejde?

4 Gensidig respekt og anerkendelse

4 Tydelig, direkte og fordomsfri kommunikation

4 Uenighed mellem hjem og skole afklares de voksne imellem - aldrig gennem barnet

4 Aktiv deltagelse i arrangementer

4 Medspil og samarbejde omkring konflikter. Her er det vigtigt med en positiv og konstruktiv

dialog, og at man er parat til at se en sag fra to sider

4 Respekt for den enkelte og for hensynet til fællesskabet

Uddrag af Folkeskoleloven:

§ 1, stk. 1: Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse

af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer...

§ 2, stk. 3: Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål.

§ 13: Eleverne og forældrene skal regelmæssigt underrettes om skolens syn på elevernes

udbytte af skolegangen.

Hvad kan I som forældre gøre

for at bakke op om jeres barns skolegang?

4 Det er vigtigt, at børnene er friske og veludhvilede, når de møder op om morgenen.

4 Det er vigtigt, at de har spist morgenmad, og at de har madpakke eller madpenge med.

4 Det er vigtigt, at I hjælper jeres børn med at tjekke penalhuset og med at få de rigtige bøger

med. Herunder også biblioteksbøger og gymnastiktøj.

4 Det er vigtigt, at man deltager aktivt i sit barns skolearbejde ved at spørge til det og ved at

bakke op om lektielæsningen.

Vejviserposten 009-10

19


4 Det er vigtigt, at I tjekker for beskeder hver dag.

4 Det er vigtigt, at I kontakter skolen, når jeres barn kræver særlige hensyn.

4 Det er vigtigt, at man jævnligt tjekker sit barn for lus - og i det hele taget bakker op om

skolens lusepolitik.

4 Det er vigtigt at holde børn hjemme ved sygdom.

4 Det er vigtigt, at børn får plejet deres sociale kontakter. Hjælp jeres børn med legeaftaler.

4 Det er vigtigt, at I lærer jeres barn at tage hensyn til andre.

4 Endelig er det vigtigt, at skolen respekteres som en arbejdsplads for både elever og lærere,

og at skolen derfor har en høj prioritet i barnets tilværelse. Enhver fritagelse fra skolen bør

overvejes grundigt.

Venlig hilsen

Heidi Andersen Karsten Refsgaard

Skolebestyrelsesformand Skoleinspektør

Forældresamtaler og

standpunktsmeddelelser

I overensstemmelse med Folkeskoleloven vil der fortsat blive lagt vægt på den direkte samtale

mellem forældre og lærere om den enkelte elevs hele situation i og uden for skolen, og ikke

alene det faglige standpunkt.

Udgangspunktet for samtalen vil være forskelligt afhængigt af elevens alder. Der udarbejdes

løbende elevplaner. Disse vil også være tema ved skole-hjem-samtaler.

8.-9. årgang: Skriftlige meddelelser (karakterer+ elevplaner) i månederne

november/december, februar, og juni.

Folkeskoleloven lægger vægt på den løbende elevevaluering og på, at elevens hele situation

inddrages både i tilrettelæggelsen af undervisningen og evalueringen.

Skolen vil derfor fortsætte udviklingen af forældresamtalernes form, indhold og udgangspunkt.

0 Vejviserposten 009-10


Forældresamarbejdet

omkring de enkelte klasser

Den nærmeste kontakt mellem hjem og skole bygger på arbejdet omkring den enkelte klasse.

Der tages fra skolens side initiativ til afholdelse af forældremøder og -samtaler, hvor klassens

og det enkelte barns situation drøftes. Der orienteres om undervisningen, andre forhold og

eventuelle problemer.

Der er tradition for, at der i klasserne bliver nedsat et klasseforældreråd.

Sammen med klassens lærere varetager dette råd en række opgaver til gavn for børnene. Det

drejer sig oftest om arrangementer for elever og forældre. Gennem disse aktiviteter kan forældrene

komme til at kende hinanden, lærerne og ikke mindst børnenes kammerater, hvilket er

af stor værdi for barnets skolegang.

Det skal understreges, at det ikke er tvungent at danne klasseforældreråd. Kun når både forældre

og lærere går ind for det, bør der dannes forældreråd.

Forældrene har iflg. Folkeskoleloven et medansvar for, at skolens opgave lykkes. Klasseforældrerådene

kan også på dette plan være en god hjælp ved, i samarbejde med klassens lærere,

at formidle en bredere kontakt mellem skole og hjem.

Principper for forældresamarbejde

Skolebestyrelsen har vedtaget følgende principper for forældresamarbejde:

1. Forældre, barn og skole samarbejder om barnets skolegang.

2. Samarbejdet bør tage behørigt hensyn til barnets udvikling, således at det ikke inddrages i

samtaler eller beslutninger, før det er modent til det. Senere i forløbet bør barnet respekteres

som en fuldgyldig person, der inddrages i alle relevante samtaler og beslutninger.

3. Forældre underrettes jævnligt om barnets skolegang.

4. Det tilstræbes at kommunikationen mellem hjem og skole er præget af en afslappet og

løbende dialog.

5. Barnet skal opleve sammenhæng mellem sin hjemverden og skoleverden.

Vejviserposten 009-10

1


Principper for lejrskoler

skolerejser og ekskursioner

Lejrskoler

Alle klasser skal på et lejrskoleophold i løbet af skoleforløbet.

Lejrskolen placeres på 8. årgang.

Skolen betaler alle udgifter forbundet med lejrskolen, bortset fra kostudgifter og udgifter til

ekstra, frivillige fritidsaktiviteter (f.eks. biograftur) på lejrskolen.

Forældrene betaler kostpenge - p.t. 75,- kr. pr. døgn. Kostpenge indbetales til skolen.

Derudover kan eleverne/forældrene betale for fritidsaktiviteter på lejrskolen - evt. via en klassekasse.

Indbetalinger til fritidsaktiviteter indbetales til klasseforældreråd/klasselærer.

Ekskursioner

Skolen afholder alle udgifter til ekskursioner bortset fra fortæring.

Klassekasser

Den enkelte klasse kan have en klassekasse, der administreres af klasseforældreråd/klasselærer.

Hvis en elev forlader klassen i løbet af skoleforløbet, bliver det af den pågældende elev indbetalte

beløb ikke udbetalt til eleven. Hvis en ny elev kommer ind i klassen i løbet af skoleforløbet, er

vedkommende med i ordningen uden særskilt indbetaling.

Klassekassen kan bruges til at “forsøde” hverdagen med og til eventuelle fritidsaktiviteter på

lejrskoler o.lign.

Skolerejser

Klasser kan tage på skolerejser, og rejsen betales af forældrene. Den enkelte klasse kan tjene

penge til medfinansiering via forskellige aktiviteter og arrangementer uden for undervisningstiden.

Skolen dækker udgifter i forbindelse med læreres deltagelse.

Vedtaget på skolebestyrelsesmøde, 25/11 1999

Økonomi omkring lejrskoler og skolerejser fra d.d.

Skolen betaler altid alle udgifter for lærerne.

2. årgang Skolerejse: 1 overnatning. Turen er elevbetalt

4. årgang Skolerejse: 1 overnatning. Turen er elevbetalt

6. årgang Skolerejse: 4 overnatninger. Turen er elevbetalt

7. årgang Lejrskole: 2 overnatninger. Skolen betaler turen - ca. 500,- kr. pr. elev.

Der må opkræves 75,- kr. til mad pr. elev pr. dag.

Vejviserposten 009-10


8. årgang Lejrskole: 4 overnatninger. Skolen giver et tilskud på 1.200,- kr. pr. elev.

Der må opkræves 75,- kr. til mad pr. elev pr. dag.

Ønsker elever og forældre en tur, der er dyrere, betaler de selv resten.

Vejviserposten 009-10

Sundhedspolitik

for Ørum skole

Skolebestyrelsen har fastsat nogle principper for en sundhedspolitik for Ørum skole. Vel vidende

at sunde kost- og bevægelsesvaner er afgørende for udvikling og indlæring håber man med disse

principper at have sat skub i en proces, hvor sundhed tænkes ind i skolens aktiviteter.

Overordnet mål:

4 At medvirke til at skabe sunde kostvaner hos børn og unge i skolen, for at fremme sundhed

og velvære.

4 At fremme elevernes koncentration og energi og dermed øge udbyttet af undervisningen.

4 At gøre leg og bevægelse til en naturlig del af hverdagen.

4 At give information om sunde kostvaner og betydningen af fysiske udfordringer til forældre

og børn.

4 At eleverne har adgang til frisk drikkevand.

Delmål:

4 At skolen skaber rammerne for en kantine, hvor eleverne sikres mulighed for at kunne købe

sunde mad- og drikkevarer til den billigst mulige pris.

4 At børnene hver dag har mulighed for at kunne købe mad, der følger de officielle anbefalinger

om sund og varieret kost.

4 At skabe en kantine, hvor driften hviler i sig selv.

4 At skolens rammer inviterer til at eleverne får spist deres mad, og at de oplever måltidet

som noget selvfølgeligt og værdifuldt at samles om.

4 At skolen arbejder bevidst på en fælles forståelse af sund/usund mad blandt elever, lærere,

forældre og samarbejdspartnere.

4 At skolens sundhedspolitik er levende og i fortsat udvikling.

4 At den vedtagne politik evalueres af diverse udvalg, at der følges med i nye tiltag på området,

indhentes ny inspiration og igangsættes nye projekter.


Lusepolitik på Ørum Skole

• Forældrene forventes at informere skolen, når deres børn har lus. Forældrene behandler

omgående med hårvask og kæmning.

• Skolen informerer klassens forældre, hvis der er lus hos et barn i klassen.

• Børn med levende lus skal behandles, inden de kommer i skole.

• Opdages levende lus i håret på elever, kontakter skolen forældrene som bedes hente børnene

i skolen, for at få dem behandlet.

• Sundhedsplejersken anbefaler:

1. Indkøb et BugBuster kæmmesæt

2. Håret vaskes og der kommes rigeligt med balsam i det våde hår.

Det letter kæmningen, og lusene sidder stille og giver slip.

3. Del håret i 1-2 cm skilninger.

4. Brug først den gule tættekam, som trækkes gennem håret helt

nede fra hårbunden.

5. Rens kammen på et hvidt underlag for at se om der er lus.

6. Derefter kæmmes håret på samme måde med den lilla kam.

Den tager en del af æggene og gør næste gang nemmere.

7. Undersøg hele hårbunden på denne måde.

8. Dette skal gøres hver 4. dag indtil 3 lusefrie kæmninger i træk

Kan man ikke komme af med lusene, kan sundhedsplejersken kontaktes på tlf. 23 33 16 43

Vedtaget på skolebestyrelsesmøde d. 2/6 2005

Vejviserposten 009-10


Tværsuger på Ørum Skole

Skoleåret indeholder 3 tværsuger:

Eleverne har i disse uger samme møde- og sluttidspunkter som normalt. Det, der er ideen, er, at

skemaet brydes op for en uge, således at klassen har den samme lærer i mere sammenhængende

tid. F.eks. kan klassen i en tværsuge have 1 dag kun med fysiklæreren, 2 dage med dansklæreren,

1 dag med matematiklæreren og 1 dag med engelsklæreren. I tværsuge 2 er klassen måske på

lejrskole; mens klassen i tværsuge 3 har et forløb om erhvervsvejledning.

Samlet set over de tre uger er det hensigten, at eleverne har samme antal timer i det enkelte fag.

Det vil også være de lærere, der til daglig underviser klassen, der vil undervise i tværsugerne.

Der er altså ikke tale om 3 emneuger, men derimod at klasserne får mulighed for at arbejde

uafbrudt i længere tid med fagenes indhold.

Der er flere grunde til at arbejde med tværsuger:

1) Bedre mulighed for faglig fordybelse

Særlig for de ”små” fag kan det til tider være vanskeligt at få tid til at lave ting, der tager længere

tid. F.eks. produktion af en elmotor i fysik, trafiktælling i matematik eller museumsbesøg

i historie.

2) Timeløse fag

Der er en række emner såsom erhvervsvejledning, trafik, sundhedslære, der påhviler klasselærerne.

Det kan indimellem være svært at nå disse emner sideløbende med typisk danskundervisning.

Det vil give større sammenhæng at lave blokke med disse emner, samtidig med at

klasselæreren kan koncentrere sig om den faglige undervisning i ”normalugerne”.

3) En uges aktiviteter på tværs af klasser og fag

I en sådan uge deltager alle lærere 5 timer om dagen. Typisk arbejder afdelingerne - indskolingen/mellemtrinet/overbygningen

- sammen om emner.

Særligt i indskolingen arbejder man på tværs af årgangene med projekter som f.eks. ”miniby”.

Dette vil blive lettere, når de enkelte lærere ikke er optaget af undervisning på andre

årgange.

4) Vikardækning

Det er hensigten, at mange af de aktiviteter, der medfører ændringer i klassernes normale skema,

såsom projektopgaver, lejrskoler, praktik, terminsprøver m.v., skal lægges i tværsugerne, såvidt

det er muligt. Det betyder, at de klasser, der ikke er berørt, undgår vikar, da klassens øvrige

lærere læser timerne. Dvs. i stedet for at have vikar i matematik, da matematiklæreren er på

lejrskole, får klassen måske dansklæreren i stedet.

Det er op til de enkelte lærere at booke sig ind på klasserne i tværsugerne.

De enkelte klasser vil modtage information fra klasselæreren, inden en tværsuge løber af stabelen.

Vejviserposten 009-10


KLASSEN SØRGER FOR:


ØRUM SKOLE

ER VI MANGE BØRN OG VOKSNE,

DER SKAL LEVE OG ARBEJDE SAMMEN

INDENFOR EN BEGRÆNSET PLADS

- DERFOR BØR VI VISE

HENSYN OG HJÆLPSOMHED

4 at tavlen er rengjort til hver time

4 at der er ryddet op i klassen

VED BLANDT ANDET:

4 at færdes roligt overalt på skolen

4 at rydde op på gange og i klasser

4 at værne om bygninger og møbler

4 at overholde aftaler og regler

4 at holde orden i alle skolens materialer

4 at anbringe cykler på de anviste steder

4 at holde cykler i lovlig stand

4 at respektere anvisninger

fra skolens personale

4 at hjælpe til med at aflevere lokalet opryddet

4 at stole, efter sidste time, er sat op under/på bordet

4 at respektere anvisninger i kantinen

Vejviserposten 009-10


Vejviserposten 009-10


ØRUM SKOLE

FORSØGER VI AT SKABE TRIVSEL OG TRYGGE RAMMER

SÅ SKOLEN BÅDE ER

ET GODT VÆRESTED OG ET GODT LÆRESTED

Opholdssteder i frikvartererne:

Indskoling:

Haven

Skolegården

Tarzanbanen

FRIHED UNDER ANSVAR

Mellemtrin:

Boldbanerne

Gymnastiksalene (vinter)

Tarzanbanen

Skolegården

Skolebiblioteket

Kantinen

F-gangen

Eleverne skal i skoletiden opholde sig på skolens

område.

I skoletiden må dette område kun forlades

efter særlig tilladelse fra gårdvagter evt. klasselærer/skoleledelse.

RYGNING:

Rygning er ved lov ikke tilladt for eleverne på

skolens inde- og udeområder.

Vi vil anmode forældrene om at være skolen

behjælpelig med at eleverne overholder forbuddet.

Overbygning:

Boldbanerne

Gymnastiksalene (vinter)

Arealet uden for natur/teknik

Skolebiblioteket

Kantinen

D-gangen

Pauserum

Skolegård


Norddjurstrafik - lokalkørsel

Skolebusser

Alle elever kan fortsat frit køre med de busser, der betjener skolen. Men køreplanerne er tilrettelagt

efter de kørselsberettigede elevers behov for transport til/fra skole.

Busserne kører kun på skoledage.

Lokalruterne tilrettelægges/ændres for hvert skoleår efter behov.

Linie 1: starter opsamling ved Fuglsøvej, Kvasbrovej, Dyringvej til Fjellerup by og stranden,

Løgholmvej, Kastbjergvej ad Skippershovedvej uden opsamling til skolen.

Linie 2: Basland, Ramten, Ramten Skov, Stenvad Kirke, Hytten, Skippershovedvej,

Stenvad Bygade/Ørumvej og opsamling til skolen.

Linie 3: Knivej, Knigårdsvej, Ørbækvej, Gl. Møllevej, Slettenvej, Fannerup, Ginnerup,

Mastrup, Constantiavej

Busserne kører hver dag til 1. og 2. lektion og hver dag hjem efter 6. og 7. lektion.

Regionaltrafik 213: For elever fra Kastbjerg og Hedegård

214: For elever langs hovedvejen i skoledistriktets østlige ende.

352: For elever fra Voldby, Gjerrild, Bønnerup og Glesborg (fra Glesborg er der

forbindelse med linie 4 til Rimsø, Emmelev, Dalstrup, Thorsø og Voldby).

Kørselberettigede elever, der benytter regionaltrafikken, modtager buskort for skoleåret.

0. - 6. klasse skal altid sidde ned.

7. - 9. klasse skal sidde ned, når der er

plads.

Eleverne skal være rolige i bussen, gøre plads

til de små, når de skal af.

Ved alvorlige problemer vender bussen, og

urolige elever afleveres på skolens kontor.

Efter skoletid skal eleverne vente i skolegården.

De må først gå ned til bussen, når det

ringer. Busholdepladsen er kun for busser.

Der må ikke køre biler, knallerter eller cykler

på busholdepladsen.

Busregler

Ørum

Vejviserposten 009-10


Vejviserposten 009-10

Snestorm

På enkelte vinterdage kan snevejret være så voldsomt, at skolebussen ikke kan køre og at det

i øvrigt vil være uforsvarligt at færdes på vejene.

Men skulle der alligevel komme elever på skolen på sådanne dage, vil der blive sørget for

pasning af dem.

Hold øje med skolens hjemmeside. Her vil meddelelsen blive lagt ud samtidig med henvendelse

til regionalradioen.

Cykler

Udenfor skoletid har der været uheldige tilfælde med hærværk

i cykelskurene, derfor frarådes det, at lade cykler stå på

skolen natten over.

Stiforbindelsen mellem Brændtvadvej

og skolen er en kombineret gang- og cykelsti.

Cyklende skal tage hensyn til de gående.

Frikvarterer

Selv om eleverne skal møde i så god tid, at de umiddelbart efter indringning kan gå til klasseværelset,

bør overdrivelser undgås.

Det er uheldigt, hvis børnene får lang ventetid på skolen, før de skal i gang. Vi gør i den

forbindelse opmærksom på, at der først er tilsyn med eleverne de sidste 10 minutter før indringningstidspunktet.

For at undgå at eleverne opholder sig på skolen uden tilsyn, beder vi også forældrene hjælpe

os med at lære børnene, at de skal forlade skolen, når skoledagen er forbi.

Skoledagen er planlagt således, at der er 2 store frikvarterer. I frikvartererne kan eleverne benytte

udeområder til leg og boldspil samt indeområder til de rolige udfoldelser.

Det skal understreges, at gårdvagtsystemet er et tilsyn og ikke et pasningstilbud.

9


Kantinen

I juni måned 2007 indførte vi en ny kantineordning på Ørum skole. Putte Vahle fra Mums Catering leverer

hver dag morgenbrød og frokost til kantinen.

Udbuddet i kantinen tager udgangspunkt i Ørum skoles sundhedspolitik, der har som mål, at eleverne hver

dag ”har mulighed for at kunne købe sunde mad- og drikkevarer til den billigst mulige pris” og har mulighed

for at kunne købe mad, der følger de officielle anbefalinger om sund og varieret kost”.

4 dage om ugen kan man købe varm mad i kantinen, og derudover tilbydes der hver dag

k en gnaverpakke (bestående af 3 ting, f.eks. kyllingelår, brød og frugt/grøntsager)

k salatbar m/brød

k ”byg selv” – det kan være burger, tortilla, sandwich, pita etc.

Ugens menuplan kan altid ses på skolens hjemmeside, ligesom den bliver hængt op i kantinen og i indskolingen.

Dermed har man mulighed for sammen med sine børn at planlægge købedage.

I kantinen er opstillet en koldtvandsautomat. Her kan man til hver en tid få fyldt sin drikkedunk eller sit krus

med friskt, koldt vand. Af hygiejniske grunde skal vi dog henstille til, at man ikke drikker direkte af hanen.

Flytning

For at skolen hurtigt kan komme i forbindelse med ethvert hjem, er det nødvendigt, at vort

kartotek altid er ajourført.

Adresseændring m.m.:

Adresseændring, ændring af telefonnummer i hjemmet eller på arbejdspladsen, navneforandring

og andre ændringer af datamæssig art bedes derfor meddelt skolen, så snart de foreligger.

Flytning til andre skoler:

Flytning fra skoledistriktet skal meddeles skolen i god tid sammen med oplysning om ny adresse

og ny skole. Skoleskift uden adresseændring bedes også oplyst i god tid.

Morgensamlinger

Ørum skole holdes der morgensamlinger i indskoling og på mellemtrin med det formål at

styrke fællesskabsfølelsen og give fælles oplevelser.

Det bærende element i morgensamlingen er fællessangen, herudover kan der være lege, teater,

fremvisning af arbejder fra klassen, diskussion og meget mere.

Eleverne i overbygningen samles 1 gang om ugen for bl.a. at holde fast i fællessangen.

Der er ind imellem fællessamlinger, hvor alle skolens elever og lærere deltager.

0 Vejviserposten 009-10


Skolefritidsordning (SFO)

Målsætning for Ørum Skolefritidsordning:

Vi ønsker, i samarbejde med forældrene, at skabe et trygt og rart miljø, hvor børnene lærer at

drage omsorg for sig selv og andre.

Vi ønsker, at gøre børnene medansvarlige for deres hverdag, ved at styrke deres selvfølelse gennem

leg og aktiviteter.

SFO er for børn i børnehaveklasse - 4. klasse.

Den daglige åbningstid er kl. 06.00 - 17.00

(fredag dog kl. 06.00 -16.00).

SFO er lukket:

• den 24/12 og mellem jul og nytår

• i skolens påskeferie

• Kristi Himmelfartsferien

• d. 5/6 Grundlovsdag

• uge 30 og 31

SFO er åben alle øvrige skoleferier og fridage.

Forældrebetaling:

Pris pr. 1/8 2009 pr. måned kr. 1.681 i 11 måneder.

Da vi har kontrol med børnenes fremmøde, er det vigtigt, at vi får besked, hvis børnene

holder fri.

Der vil blive afholdt forskellige arrangementer i løbet af året.

Vejviserposten 009-10

SFO-LEDER

Lise Kamstrup

Ørum skolefritidsordning

tlf. 86 38 18 27

1


Glemte sager

Der glemmes utroligt mange ting på skolen i løbet af et skoleår. Vi kan derfor anbefale at mærke

tøj m.v. med navn.

Beklædningseffekter m.v. opbevares skoleåret igennem. Værdigenstande, ure, smykker m.v.

opbevares på kontoret og udleveres ved henvendelse her.

Ikke afhentede effekter bliver fremlagt ved arrangementer, hvor mange forældre er til stede,

eller effekterne ligger fremme et par skoledage.

Fraværspolitik for elever

Ørum Skole finder vi det af afgørende betydning, at elevernes fravær minimeres. Læring

bygger på kontinuerlig deltagelse i undervisningen.

Ved elevfravær SKAL forældrene altid skrive i kontaktbogen (den blå bog). Alle elever får udleveret

en kontaktbog ved skolestart. Bliver bogen fuld, udleveres en ny på kontoret (husk at

medbringe den gamle). Bliver bogen væk, kan en ny fås på kontoret mod betaling af 20 kr.

Afleverer eleven ikke besked i kontaktbogen umiddelbart efter et fravær, kontakter klasselæreren

hjemmet.

Klasselæreren følger nøje, om der er elever med påfaldende meget fravær. I givet fald kontaktes

hjemmet med henblik på at afklare, om der er særlige grunde til fraværet; f.eks. dårlig trivsel

i skolen eller hjemme; skoletræthed eller andre årsager, der ikke skyldes sygdom. Klasselærer,

forældre og elev indgår forpligtende aftaler, der har til hensigt at fjerne eventuelle årsager til

fraværet.

Afhjælper dette ikke problemet, kontaktes ledelsen, der tager initiativ til et møde med klasselærer,

elev og forældre.

Afhjælper dette heller ikke problemet, kontaktes socialforvaltning eller andre relevante eksterne

samarbejdspartnere med henblik på at løse problemet.

Al erfaring viser, at megen fravær kan blive en ond cirkel, hvor barnet bliver taber. Det er derfor

af største vigtighed, at dialog mellem skole og hjem etableres hurtigst muligt.

Fraværspolitikken er besluttet på skolebestyrelsens møde d. 18/5 2009.

Karsten Refsgaard

Vejviserposten 009-10


Vejviserposten 009-10

Medicin

Vedrørende udlevering af medicin på skolen.

Såfremt en elev har behov for medicin i skoletiden bedes

man underrette klasselæreren eller skolens kontor, hvis man

mener eleven ikke selv kan overdrages ansvaret.

Skolen ligger ikke inde med smertestillende medicin.

Familieskolen er både for forældre og børn.

Familieskolen

Har dit barn det svært i skolen?

er dit barn uroligt?

får dit barn ikke det forventede udbytte af undervisningen?

har dit barn vanskeligt ved at koncentrere sig?

har dit barn svært ved at indrette sig efter klassens regler og normer?

har dit barn problemer med at begå sig med jævnaldrende?

har dit barn mistet glæden ved at gå i skole?

- så er Familieskolen måske lige noget for jer.

I Familieskolen er en af forældrene med barnet i skole tre dage om ugen. De to øvrige dage

følger barnet sin klasse i folkeskolen.

Forløbet strækker sig over ca.12 uger.

Kommunen yder tabt arbejdsfortjeneste

Familieskolen er et tilbud til familier med elever i 0. – 6. kl. fra hele Norddjurs kommune, og

har til huse i den tidligere pedelbolig Skolebakken 23.

Vil du vide mere, så kontakt dit barns lærer eller os på tlf. 23713153

Med venlig hilsen

Bente, Lasse og Pernille


Specialcentret på Ørum skole

Specialcenteret på Ørum skole fungerer både som et støttecenter, et videnscenter og et rådgivningscenter.

Vi lægger vægt på, at specialcenteret er kendetegnet ved høj faglighed, ekspertise

og fleksibilitet og organiserer en stor del af specialundervisningen som intensive forløb.

Derudover har vi elever, som pga. et handicap, svære indlæringsvanskeligheder eller lign. har

behov for daglig og vedvarende støtte. Disse elever bliver så vidt muligt støttet i deres egen klasse

af enten deres egne lærere eller speciallærere under kyndig vejledning af vores specialcenter

og af PPR. Dette giver rig mulighed for fleksibilitet og holddeling og dermed mulighed for at

integrere den særligt tilrettelagte undervisning i den almindelige undervisning.

Selve specialcentret er organiseret i to teams:

Læse/stave-teamet består af 3 lærere, Kirsten Aaby, Karen Marie Toft og Birthe Spens, som har

ansvaret for at støtte og tilbyde særligt tilrettelagt undervisning i læsning og stavning.

Dette sker både gennem nye og gennem allerede kendte tilbud:

I de seneste par år har vi haft sproglig opmærksomhed som særligt indsatsområde i børnehaveklassen.

Det sker i tæt samarbejde med Læse/staveteamet, som også har timer i klassen. Dette

giver også mulighed for på et tidligt tidspunkt at spotte de elever, som måtte have brug for en

ekstra indsats i læse- og staveindlæringen.

I efterårssemesteret er der tilbud om TLSH, ”tidlig læse-skrivehjælp”, for 2. klasse, og i forårssemesteret

får 1. klasse tilbuddet.

I det kommende skoleår er der kun læseklassetilbud i forårssemestret, og det bliver for 4. og

5. årgang. Dette skyldes dels en nedskæring i de bevilgede timer til specialundervisning, dels

at der skal gives plads til nye tilbud. Det nye tilbud hedder VAKS og er en ny form for intensiv

læse- og stavetræning til de elever, som har størst behov. Tilbuddet strækker sig over 75 lektioner,

som fordeles med ca. en time om dagen.

Læse/stave-teamet er tovholder på de årlige læse- og staveprøver, der tages på hver årgang.

I forlængelse af prøverne afholdes en klassekonference, hvor Læse/stave-teamet gennemgår

resultaterne og giver råd og vejledning til klassens lærere.

Ambulanceteamet består af to lærere, Inge-Lise Pallesen og Birthe Spens, som først og fremmest

beskæftiger sig med elevernes trivsel. Det kan være i form af støtte- og samtaletimer til enkeltelever

eller elevgrupper, det kan være i form af observationer i klassen og efterfølgende rådgivning

til lærerne. Og endelig kan det være i form af en større samlet indsats i en hel klasse over længere

tid. Hvis man ønsker kontakt til ambulanceteamet sker det gennem klasselæreren.

Sprogstøtte gives til elever, som har dansk som andetsprog, og som stadig har brug for ekstra

danskundervisning. I det kommende skoleår varetages sprogstøtteundervisningen af Lena

Rønneberg.

Motorik er et tilbud til elever i børnehaveklassen og evt. 1. klasse, som har behov for ekstra

motorikundervisning. Denne undervisning varetages af Hanne Jellesen.

Koordineringskonferencer. En gang om måneden har lærere og pædagoger mulighed for at

konsultere et team bestående af skolepsykolog, skolens sagsbehandler, sundhedsplejerske, specialundervisningslærere

og ledelse. Her har man mulighed for at få faglig sparring og vejledning

omkring et enkelt barn, en børnegruppe eller en hel klasse. Og det er også her, man koordinerer

eventuelle yderligere tiltag, f.eks. en henvisning til psykologisk undersøgelse. Et barn tages kun

op på koordineringskonference efter aftale og i samarbejde med forældrene.

Vejviserposten 009-10


Vejviserposten 009-10

Kor

Mini kor for 0. – 3. klasse har 1 ugentlig lektion placeret i skemaet fredag i 1. lektion.

I Minikor skal vi:

Synge en masse sange, du nok kender

Lære en masse nye sange

Lære noget om at varme stemmen op

Synge i kanon

Lege sanglege og andre slags lege med rytmer

Synge med til koncert

Deltage i et korstævne med en masse andre børn

Korleder: Lotte Engelbrecht Larsen

Store kor for 4. – 9. klasse

har 1 ugentlig lektion, der ligger torsdag i 7. lektion.

Vi synger mange forskellige genrer og arbejder også med vores

stemmer for at blive dygtigere til at synge.

Vi skal også deltage i et korstævne og sammen med andre kor fra Djursland.

Korene går sammen ved festlige lejligheder og synger f.eks. til juleafslutning, koncert i kirken,

eller lignende arrangementer.

Korleder: Bodil Noer Kondrup

Sorgplan

Sorgplanen indeholder retningslinjer for, hvordan vi som skole forholder os i tilfælde af dødsfald

– det være sig blandt elever, pårørende eller personale. Det er bl.a. retningslinjer for, hvem der

kontakter hjemmet, hvordan eleverne bliver orienteret, deltagelse ved begravelsen, hvordan

man kan snakke med klassen om det hændte, og ikke mindst hvordan man kan følge op på

det i tiden efter. Derudover har vi en ”sorgkasse”, som bl.a. indeholder lys, man kan tænde i

klasseværelset og forskellige bøger, som er egnet til højtlæsning.

Sorg er en personlig ting, som vil have forskelligt udtryk, når forskellige personer rammes. Derfor

kan man heller ikke ved hjælp af en sorgplan ”automatisere”, hvad vi skal gøre som skole. Hver

gang vi på skolen berøres af et dødsfald, vurderer vi helt konkret, hvad der er det rigtige at gøre

i netop denne situation. Men sorgplanen har givet os mulighed for på forhånd at overveje og

gennemtænke, hvad vi skal huske at forholde os til, når situationen opstår.


Elevråd

Elevrådet er sammensat af elever fra 7. - 9. klasse. Hver af disse klasser vælger en repræsentant

og en suppleant. Elevrådet bliver valgt i starten af skoleåret.

Elevrådet er repræsenteret i skolebestyrelsen med 2 medlemmer.

Disse vælges af og blandt elevrådets medlemmer.

Skolebestyrelsen har besluttet, at eleverne har stemmeret i skolebestyrelsen.

Til at støtte elevrådet i arbejdet er udpeget lærer Ellen Nørgaard

Elevrådet er elevernes formelle demokratiske organ, men samtidig et værdifuldt pædagogisk

instrument.

Idræt

Da skolen med mellemrum bliver spurgt om, hvilke regler, der er gældende for faget idræt,

kan vi oplyse følgende:

4 Faget idræt er obligatorisk på alle klassetrin.

4 Eleverne skal klæde om til timerne.

4 Efter timerne skal eleverne bade.

4 Idrætslærerne kan fritage eleverne en enkelt dag, hvis det er af helbredsmæssige grunde og

der foreligger en skriftlig anmodning fra forældrene.

4 Skolen kan ved længere tids fritagelse for idræt kræve lægeattest (skolen refunderer udgiften.)

4 Eleverne skal blive på skolen, selv om de er fritaget for idræt.

4 Ved længere tids fravær kan anden aftale træffes med skoleinspektøren.

4 Såfremt eleven har glemt idrætstøj/håndklæde, kan eleven normalt deltage i idrætsundervisningen

i eget tøj og låne håndklæde.

4 Hjemmet vil blive orienteret, såfremt eleven ikke har deltaget i idræt uden forældreanmodning.

Svømning

4. årgang deltager i svømmeundervisning i Grenå Svømmehal.

Eleverne transporteres med bus, og det vil være nødvendigt at bruge noget af frikvartererne

til transport, således at tiden i hallen udnyttes effektivt. Ligeledes vil det være nødvendigt, at

eleverne overholder bussens afgangstider.

Vejviserposten 009-10


Vejviserposten 009-10

Skolevejledning

Vejlederens opgaver i grundskolen

• Vejleder elever og forældre i forbindelse med valg af fag, uddannelse og erhverv.

• Udarbejder uddannelsesplan i samarbejde med skolen, forældre og elev, - herunder påfører

skolens og UU-Djurslands indstilling til optagelsesprøve til en gymnasial uddannelse.

• Vejleder elever og hjælper eleven ved udarbejdelsen af vejledningsplanen i forbindelse med

brobygning.

• Tovholder i forbindelse med ”egne” elevers erhvervspraktik.

• Resurseperson for klasselærer/klasseteam’et i forbindelse med årsplanlægning og gennemførelse

af det timeløse fag UEA, - herunder uddannelsesbog, valg af temaer, materialer, kurser,

fastsættelse af tidspunkt for de individuelle vejledningssamtaler vedr. valg af uddannelse og

erhverv, fastsættelse af møde vedr. den almindelige forældreorientering om vejledningsprocessen,

samt deltage i skole/hjem-samarbejdet efter behov.

• Resurseperson for lærere og skoleleder i spørgsmål vedr. elevers opfyldelse af undervisningspligten,

samt hele udskolingen.

• Ansvarlig for arbejdet med uddannelsesbog, uddannelsesplan og FTU.

• Samarbejder indenfor UU-Djursland bl.a. vedr. evaluering, kvalitetsudvikling og udvikling af

nye tiltag inden for området.

• Indgår i vejledernetværk centralt og decentralt og deltager i kurser, møder samt UU-Djurslands

øvrige aktiviteter og indsatsområder.

• Holder sig løbende ajour.

• Samarbejder med kommunale samarbejdspartnere, sagsbehandlere, PPR, SSP mv.

• Ad-hoc-opgaver i UU-Djursland i mindre omfang, eks. udvalgsarbejde.

Poul Hansen og Jytte Adamsen, Skolevejledere


Udskolingsarrangementer

Uddannelsesaften

Mandag d. 23. november indbydes forældre og elever i 8. og 9. årgang til et arrangement med

indbudte vejledere fra 10. klasse Center Djursland og ungdomsuddannelserne.

Praktik

I 9. klasse udsendes eleverne i praktik i 5 skoledag i uge 44. Her får eleverne lejlighed til at

stifte bekendtskab med et fagområde efter eget valg.

Hensigten med praktik er at give den enkelte elev bedre mulighed for at foretage et kvalificeret

uddannelses- og erhvervsvalg.

Brobygning

Eleverne i 9. årgang tilbydes brobygningsforløb på ungdomsuddannelserne 1 uge.

I ugerne 39, 40 eller 41.

Introdage

I foråret tilbydes eleverne i 8. årgang introdage på ungdomsuddannelserne.

Gæstelærer / virksomhedsspil

For at gøre undervisningen mere levende og relevant for de unge inddrages gæsteundervisere

Skolesundhedsplejen

Jeg hedder Vibeke Lindgren, har været sundhedsplejerske i 5 år. Jeg har arbejdet både med

små børn og skolebørn, men har fra 1. august valgt at være sundhedsplejerske udelukkende

for skolebørn.

Som kommunens tilbud er lige nu, vil skolens elever i 0. kl., 4. el.5. kl. og 8. kl. få et tilbud om at

komme til en undersøgelse og sundhedssamtale. Hvis der udover dette er behov for en samtale

eller undersøgelser er forældre, lærere og elever meget velkomne til at kontakte mig.

Jeg kan træffes på mobil: 23331643 eller på mail: vi@norddjurs.dk - Der vil i starten af næste

skoleår blive meldt en fast træffetid ud, hvor jeg vil være til stede på skolen.

Jeg ser frem til at starte og håber på et godt samarbejde.

Vibeke Lindgren

Vejviserposten 009-10


Ungdomsvejledning

Hvis du bliver i tvivl med hensyn til din ungdomsuddannelse, er du altid velkommen til at

kontakte Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Det kan være, fordi du

• er i tvivl om dine uddannelsesplaner,

• tænker på at skifte eller afbryde din uddannelse,

• har brug for hjælp til ansøgninger og vil vide noget om uddannelsesmuligheder,

• har brug for at drøfte dine planer med en vejleder,

• ønsker at komme på produktionsskolen

• bare vil have hjælp til at bruge de forskellige informations- og vejledningstilbud.

Fx www.ug.dk.

Vi bor Sønderport 6 A – 8500 Grenaa. Telefon 89592966.

Du kan læse mere på vores hjemmeside www.uu-djursland.dk

Hvis du ikke påbegynder en uddannelse eller afbryder din ungdomsuddannelse, kontakter vi

dig og tilbyder vejledning.

Vejviserposten 009-10

UU-vejleder

Per Østergaard Nielsen

89 59 29 59

Pædagogisk Råd

Skolen har et pædagogisk råd, som er rådgivende for skolens leder. Rådet består af alle medarbejdere,

der varetager undervisningsopgaver og andre pædagogiske opgaver på skolen.

Rådet har ikke nogen egentlig formand, men en valgt mødeleder.

Det pædagogiske råd er alene rådgivende for skolens leder, men det kan af egen drift udtale

sig til skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen kan pålægge skolens leder at indhente en udtalelse

fra det pædagogiske råd.

Samarbejdsspørgsmål af ikke pædagogisk karakter hører under MED-udvalget.

9


Skolebiblioteket

• udlåner bøger m.m. til alle skolens elever - både til brug i undervisningen og i fritiden.

• støtter undervisningen med alle slags undervisningsmidler.

• indgår i et tæt samarbejde med kommunens øvrige skole- og folkebiblioteker

• hjælper, når der arbejdes med forskellige former for EDB, lyd, tekst, foto, video ..... ved at

udlåne udstyr til klasserne.

• er med til at støtte den enkelte elevs Iæseudvikling.

• er derfor med til at støtte jeres barns alsidige og personlige udvikling.

Alle skolens klasser har en fast ugentlig udlånstime, hvor eleverne låner bøger til fritiden.

I de yngste klasser aftales antallet af bøger til hjemlån med klasselæreren. Eleverne er ansvarlige

for de bøger, de låner.

Skolebiblioteket er åbent og kan benyttes i hele skolens undervisningstid bortset fra onsdag i 1.

og 2. lektion, da der er bogvalgsmøde.

Udlånstiden for bøger til fritidslæsning er 4 uger.

Formålet er at:

• Støtte skolens fortsatte udvikling

Støtteforeningen

for Ørum skole

Skolebibliotekarerne

• Skaffe midler til finansiering af elevaktiviteter og fysiske anlæg på eller ved Ørum Skole.

Målet er at:

• Gøre Ørum Skole til en endnu mere spændende og attraktiv skole, som nye familier ønsker

at søge til og melde deres børn ind i.

• Elever, lærere og forældre oplever udvikling og midler til at udfolde deres talent og kreativitet.

• Arbejde for en bedre folkeskole, hvor forældrene finder det naturligt at tage mere del i

børnenes skolegang, fra og med 0. kl. - til og med 9. kl.

• Optimere forældresamarbejdet, da vi mener, det er væsentligt for børnenes opfattelse og

udbytte af skolegangen, at forældrene viser interesse og tager et medansvar.

• Vores børn får nærhed, tryghed og høj kvalitet i skolegangen i deres lokale miljø.

Alt dette prøver vi blandt andet at skaffe/gennemføre gennem en række aktiviteter på og omkring

Ørum Skole. Bl.a. afholder støtteforeningen, i samarbejde med 8. klasse årligt en skolefest for

hele Ørum Skole.

0 Vejviserposten 009-10


Kommende aktiviteter i Støtteforeningen:

Grisefest og bankospil på Ørum Skole, TORSDAG D. 27. AUGUST 2009 FRA KL. 17.30-21.00.

Både elever, lærere, forældre og andre er velkomne. Invitation udsendes snarest.

Julefest på Ørum Skole FREDAG D. 27. NOVEMBER 2009 KL. 14-17.00

Konfirmationsmesse på Ørum Skole, LØRDAG D. 30. JANUAR 2010.

Skolefest på Ørum Skole, FREDAG D. 7. MAJ 2010.

I øvrigt er det muligt at tegne et medlemskab i foreningen, pris kr. 300,- pr. husstand om året.

Medlemskab giver blandt andet stemmeret ved den årlige generalforsamling, og derudover vil

man løbende få nyhedsbreve tilsendt fra foreningen.

Se mere på vores hjemmeside, www.skolebidrag.dk

Her kan du også tilbyde din hjælp til planlagte arrangementer.

Vi ser frem til, at lokalsamfundet og erhvervsdrivende fortsat ønsker at støtte foreningen og

derved Ørum Skole.

Pædagogisk Psykologisk

Rådgivning - PPR

Kan kontaktes på nedenstående telefonnumre.

Henvisningsskemaer kan rekvireres hos PPR

eller på skolens kontor.

Psykolog Lisbeth Rasmussen ...............8959 3188

Sekretær Vibeke Clausen ....................8959 3171

Vejviserposten 009-10

Adresse:

Glesborg Bygade 1

8585 Glesborg

Postadresse:

Torvet 3

8500 Grenaa

1


Tandplejen

Norddjurs kommunale tandpleje tilbyder alle børn og unge under 18 år gratis forebyggende

og behandlende tandpleje.

Når børnene starter i børnehaveklasse, kender de allerede tandklinikken, hvor de er kommet

siden de var små.

Børnene bliver indkaldt til undersøgelse og forebyggende behandlinger efter behov.

I de mindste klasser får eleverne besked med hjem om undersøgelsestidspunktet. Forældrene

er meget velkomne til at følge barnet. Passer tidspunktet ikke, kan der aftales en anden tid med

klinikken. Hjemmet informeres om resultatet af undersøgelsen.

Den almindelige undersøgelse omfatter alt, der har betydning for bevarelse og udvikling af

sunde forhold i tænder, mund og kæber. Derefter foretages den nødvendige behandling. Store

behandlinger udføres dog først efter aftale med hjemmet.

Røntgenundersøgelse benyttes, hvis det er påkrævet for at sikre den korrekte behandling.

Tandregulering tilbydes de børn, der har behov for det. Udviklingen i tandstillingen bliver

løbende vurderet.

Børnene undervises i betydningen af god mundhygiejne samt sund kost og levevis.

Er der behov for øjeblikkelig tandlægehjælp - f.eks. ved tandpine eller tandskade, kontaktes

tandklinikken.

Uden for klinikkens åbningstid kan nødhjælp søges hos:

Almen praktiserende tandlæge eller

Tandlægevagten i Århus: Åben fredag kl. 18.00-21.00, samt lørdag, søndag og helligdage kl.

11.00-14.00 på tlf. 40 51 51 62.

Tandplejen betaler regningen.

I er altid velkommen til at henvende jer på klinikken, hvis der ønskes yderlige oplysninger.

Tandplejen har åben på skoledage kl. 8.00-15.00.

Den kommunale tandpleje

Skolebakken 31

8586 Ørum Djurs

Tlf. 86 38 17 55

E-mail: tandpleje.05@norddjurs.dk

Vejviserposten 009-10


Norddjurs Ungdomsskole

– Ungdommens Hus –

Ungdomsskolen er et kommunalt fritidstilbud til unge mellem 14 og 18 år. Den tilbyder forskellige

former for fag, kurser og ungdomsklubber i hele Norddjurs kommune.

Lokaler I Ørum har ungdomsskolen/klubben egne lokaler på Overbrovej 50a. Men en del

af aktiviteterne foregår også på Ørum Skole. Man kan også melde sig til fag, der

foregår andre steder i kommunen.

Tilbud Ungdomsskolen tilbyder frivillig undervisning og klubvirksomhed til alle unge, der

har gået 7 år i skole.

Sæson Ungdomsskoleåret er fra august til juni.

I de fleste af folkeskolens ferier kan man komme på forskellige udlandsture med

ungdomsskolen.

Fagene Fagene er overvejende kreativt/praktisk orienteret. Men der tilbydes også prøvefag

som jagttegn, knallert-, traktor- og speedbådskørekort.

Klubben Ud over at deltage i et eller flere fag, er hovedparten af de unge også medlem af

klubben. I Ørum har den til huse på Overbovej 50a. Men klubkortet gælder også

til klubberne i Grenaa, Auning og Allingåbro.

Mødepligt Al tilmelding er frivillig. Man kan melde sig til fag løbende igennem hele sæsonen.

Undervisningen foregår om aftenen og i weekends.

Kontakt Ungdomsskolen har et kontor på Ørum skole, der er bemandet om formiddagen

de fleste dage. Tlf.: 86 38 18 75

Vejviserposten 009-10

Klubben i Ørum: Tlf. 86 38 17 88

Du kan også kontakte ungdomsskolens hovedkontor på:

Åboulevarden 64

8500 Grenaa

Tlf. 89 59 25 50

Du kan få flere oplysninger, og tilmelde dig til fag på www.ungnorddjurs.dk


Ungdomsrådgivning

, ,

Vejviserposten 009-10


Norddjurs Musikskole

Efter skoletid kan man gå til musikundervisning i Norddjurs Musikskole. I Ørum skoles lokaler

kan man gå til blokfløjte, harmonika, klaver, trommer, saxofon, guitar, el-guitar og rock-sammenspil.

Undervisningen foregår enten som soloundervisning eller på små hold, prisen afhænger af

holdets størrelse. Eksempel: Eneundervisning - 20 min. kr. 2.505,-.

Man kan også gå til "Karrusel" (990,- kr. pr. år), hvis man vil prøve forskellige instrumenter, eller

til Rock sammenspil på Ørum skole.

Du finder tilmeldingsblanket og andre nødvendige informationer på musikskolens hjemmeside:

www.norddjurs.dk/musikskole

Norddjurs Musikskoles kontaktlærer: ..............Bodil Noer Kondrup

Anemonevej 5

8585 Glesborg

tlf. 86 38 79 00

Bestyrelsesformand for musikskolen: ............... Lisbet Østergaard

tlf. 86 48 68 62

e-mail: lisbet.oestergaard@mail.dk

Daglig leder af musikskolen: ...........................Finn Rosenløv

tlf. 89 59 37 00

NORDDJURS MUSIKSKOLE

Kirkestien 1

8961 Allingåbro

Tlf. 89 59 37 00

fr@norddjurs.dk

www.norddjurs.dk/musikskole

Åbningstider:

mandag kl. 9.00 - 13.00

tirsdag kl. 9.00 - 15.00

onsdag kl. 9.00 - 13.00

torsdag kl. 9.00 - 17.00

fredag lukket

Kontoret er lukket i skoleferier

Finn Rosenløv, musikskoleleder

Christien v.d. Hoeven, souschef

Henvendelser vedrørende betaling:

Louise Sahl: 89 59 40 91

Vejviserposten 009-10


Foreninger for

børn og unge

Kirkeligt arbejde:

Fjellerup: Mini BIF Bente Åbenhus .............................. 86 31 76 82

Børnekirken i Fjellerup Alis-Rose Stenholt .......................... 86 31 76 93

U-klub / 11-16 år Daniel Hansen ............................... 86 31 60 50

Børnekor – Gospel Kids Tove Larsen ................................... 98 64 56 86

KFUM-SPEJDERNE - for piger og drenge:

Bæver / 0. - 2. kl. Bente Hougård .............................. 86 38 16 34

Juniorspejder / 3. - 5. kl. Freddy Andersen ........................... 86 38 14 32

Spejdere / 6. kl. - Daniel Andersen

Ørum Idrætsforening - Kasserer: Sølvi Janne Birch ..................................... 86 38 14 96

KVIK/Ramten Idrætsforening - Næstformand: Jytte Nyborg Sørensen ......... 86 38 12 66

Stenvad Boldklub - Søren Slemming ........................................................... 86 38 17 51

Fjellerup Idrætsforening

Martin Udsen, Strandparken 14 Fjellerup, 8585 Glesborg ................................ 86 31 82 20

Nørre Djurs Skytteforening

Poul Erik Lund, Ørum Kærvej 6, 8586 Ørum Djurs .......................................... 86 38 14 81

KFUM og K, Glesborg - Inga Pedersen ....................................................... 86 38 10 49

KFUM-spejderne, Fornæsgruppen - Jens Peter Stehr Nielsen ..................... 86 38 40 06

Gjerrild – Bønnerup Idrætsforening - Lene Jensen .................................... 86 38 41 50

Nørre Djurs Gymnastik og Ateltik Forening - Thomas Nørager, Bådsdal 5, Ginnerup

Nørre Djurs Håndboldforening - Karen Margrethe Fogh............................. 86 38 75 75

Voldby Idrætsforening - Alice Meyer .......................................................... 86 33 25 70

Nørre Djurs Badmintonklub - Mogens Caspersen ....................................... 86 38 72 16

Bønnerup Sejlklub - Kirsten Rambøl ............................................................ 41 57 02 58

Vejviserposten 009-10


Djurslandsskolen

Skolen er en selvstændig skole, som er placeret på flere adresser:

Djursvej 10 i Ørum med administration, indskoling og mellemtrin for elever med generelle

indlæringsvanskeligheder. Skolen har her bygningsfællesskab med Ørum skole. Damgården i

Dystrup har overbygningselever fra Djursvej.

Fjellerup afdeling for elever med specifikke indlæringsvanskeligheder er placeret i Fjellerup

gamle skole med indskoling og i Stenvad med mellemtrin og udskoling

Skoledistrikt

Skolen modtager hovedsagelig elever fra de 2 kommuner på Djursland: Norddjurs og Syddjurs.

Endvidere modtages en del elever fra Randers.

Elevgruppen

Der optages børn, hvis udvikling kræver særligt vidtgående og vedvarende hensyntagen, således

deres behov ikke kan tilgodeses i kommunernes egne skoleformer.

Der er indskrevet 144 elever og 104 i SFO/fritidsklub

Undervisningen

Eleverne modtager et undervisningstilbud svarende til folkeskolens mål og indhold.

Eleverne på Djurslandsskolen har brug for en stærkt individualiseret undervisning (undervisningsmål,

indhold, metoder, læreressourcer), hvorfor undervisningen tager udgangspunkt i elevernes

udviklingsmæssige behov og forudsætninger – altså en elevtilpasset undervisning.

Personale:

Der er pt. ansat 42 lærere, 1 talepædagog, 3 fysioterapeuter, 1 musikterapeut og 1 psykolog.

Desuden er der ansat 25 pædagogmedhjælpere og 4 sekretærer.

Fritidsordningen:

Åben alle skoledage til kl. 16.15. På skolefridage kl. 08.00-16.00.

Det pædagogiske tilbud er samordnet med undervisningsdelen med henblik på at skabe et

varieret helhedstilbud. Der er ansat 28 socialpædagoger. Specialister fra skolen indgår også i

fritidsordningen

Ungdomsklub:

En gang ugentlig fra 01.09 – 15.06 er der et tilbud til unge i alderen 14-15 år til 18-19 år. Det

er et åbent tilbud for både unge, der går på Djurslandsskolen og andre unge, der kan have

glæde af tilbuddet.

Vejviserposten 009-10

Djurslandsskolen

Djursvej 10

8586 Ørum Djurs

Tlf. 86 38 15 11

Jesper Juel Pedersen

Skoleinspektør


Freka grafisk A/S

Tlf. 70 22 70 26

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!