Maj - Dansk Limousine Forening

dansklimousine.dk

Maj - Dansk Limousine Forening

Maj

M e d l e m s b l a d f o r

D a n s k L i m o u s i n e F o r e n i n g

side 3

side 5

side 15

side 24-25

Landsskuet 2009

Avlsdyrauktion 2010

Ny importtyr

Kåringsarbejdet

Maj 2009 · nr. 144

www.dansklimousine.dk


12 års spændende arbejde

lakker mod enden

Af Jørn Højgaard Sørensen

FORMANDENS HJØRNE

Da jeg for 12 år siden blev spurgt, om jeg ville tage en tørn i bestyrelsen

for Dansk Limousine Forening, havde jeg nok ikke regnet

med, at det ville blive for så lang tid, men arbejdet har været utrolig

spændende og en stor udfordring. En ting er, at Limousine blev

den førende raceforening kort tid efter vores første verdenskongres

i 1990, både hvad angår sædsalget, men også antallet af medlemmer.

Dette er fremkommet ved at rigtig mange har ydet en kæmpe

indsats i mange år, og stadig gør det. Noget andet er at holde en

raceforening i front, det mener jeg, er lykkedes meget godt, ved at

Limousine altid har været med til at gå forrest, dette er jeg sikker

på, også vil ske i fremtiden.

Jeg vil stadig være med til at yde en indsats fremover, hvor der er

brug for det, men jeg mener at tidspunktet for at skifte formand,

er det rigtige tidspunkt nu. Der er 3 år til, at vi skal være klar til den

næste Verdenskongres i Danmark og det er en passende tid for

en ny formand til at komme ind i arbejdet.

Til slut vil jeg takke for den tillid som medlemmerne gennem

årene har vist mig.

KALENDEREN

2. maj: Generalforsamling i Dansk Limousine

Forening

9. maj: Kødkvægets Dag

18.-23. sept.: Limousine-tur til Irland

Forside foto: Bodil Falkenberg

Dansk Limousine Forening

Udkærsvej 15 · Skejby · 8200 Århus N

tlf. 87 40 52 63

Dansk Limousine Forenings bestyrelse:

Formand: Jørn Højgaard Sørensen · Rolsøgårdvej 12

Vrinners · 8420 Knebel · tlf. og fax 86 36 55 62

e-mail: jhs@dansklimousine.dk

Næstformand: Søren Grunnet

Elkjærhøjevej 10 · 7190 Billund

mobil 22 33 62 12

e-mail: sg@dansklimousine.dk

Jakob Ravn · Skovdalsvej 10 · 8881 Thorsø

tlf. 86 96 65 32 · mobil 24 21 69 12

e-mail: jr@dansklimousine.dk

Karen Marie Jessen · Fuglehøjvej 3 · Opsund

6920 Videbæk · tlf. 97 17 20 06 · mobil 24 44 50 06

e-mail: kmj@dansklimousine.dk

Niels Peter Pedersen · Madstedvej 4 · 7755 Bedsted Thy

tlf. 97 94 82 43 · mobil 21 26 26 13

e-mail: npp@dansklimousine.dk

Sekretær

Jørgen Skov Nielsen, tlf. 8740 5263

e-mail: jsn@landscentret.dk

Randi Boll Johnsen, tlf. 8740 5262

e-mail: rbj@landscentret.dk

Udkærsvej 15 · Skejby · 8200 Århus N

Avlskonsulent

Jens Christian Holgaard

Tlf. 8646 4830 · Tlf.tid torsdag kl. 20-21.

e-mail: jch@ju.dk

Udvalgsansvarlige:

Avlsudvalget: Jakob Ravn

Aktivitets- og PR-udvalget:

Karen Marie Jessen

Information- og redaktionsudvalget:

Søren Grunnet

Landskonsulent:

Jørgen Skov Nielsen · Dansk Kødkvæg

Udkærsvej 15 · Skejby · 8200 Århus N

tlf. 87 40 52 63 · e-mail: jsn@landscentret.dk

Individprøvestation:

Tilmelding til individprøve:

Linda Kristensen, Viking Danmark, 76 60 30 83

e-mail: lks@vikingdanmark.dk

Kødafsætning:

Arne Dyrebjerg · Friland A/S

tlf. 89 19 27 84 · fax: 89 19 23 51

e-mail: dyre@friland.dk

Landmandskontakt:

Jens Peter Nannerup

tlf. 89 19 27 62

Formand for Limousine Unik:

Erling Christensen

tlf. 75 34 13 55 · mobil 72 55 36 10

INDHOLDSFORTEGNELSE

12 års spændende arbejder lakker mod enden . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Kalenderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Irland here we come . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Landsskuet 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Nye medlemmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

21.000 besøgende i første kvartal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Avlsdyrauktion 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Dyrskue kalenderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Åbent hus i Limousineforeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7

Nyt fra Sjælland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Agro Nord i Års. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Ålestrup resultater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-11

Ålestrup betragtninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Livets gang på Ålestrup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-13

Ekstra tilskud til individafprøvningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Ny importtyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Importtyre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-17

Aktuelle insemeringstyre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-20

Årsrapporten Dansk Kødkvæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-21

Avlsseminar 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

PR-artikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Kåringsarbejdet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-25

Har en god økonomi i kødkvæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-27

Prispres på det gode kød . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Limousinekød for 15 millioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Avler annomcer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-31

Udstillingsmateriale og Limousineboden:

Karen Marie Jessen · Fuglehøjvej 3 · 6920 Videbæk

tlf. 97 17 20 06 · mobil: 24 44 50 06

Foreningens formål er at varetage

Limou sineavlens og Limousineavlernes interesse.

Redaktion:

Henvendelser vedrørende det redaktionelle indhold rettes

til redaktøren: Søren Grunnet · Elkjærhøjevej 10

7190 Billund · mobil 22 33 62 12

e-mail: sg@dansklimousine.dk

Indsendte artikler udtrykker ikke nødvendigvis bladets

synspunkter. Bladet påtager sig intet ansvar for priser

i annoncer med videre.

Limousine-nyt udkommer i starten af følgende måneder:

Januar, marts, maj, juli, september samt november.

Sidste frist for indlevering af tekst og annoncer

til Limousine Nyt nr. 145 er 1. juni 2009.

Medlemskontingent:

Medlemskontingent pr. år

Kr. 900 + moms

Juniormedlem indtil det fyldte 25 år

Kr. 450 + moms

Grafisk tilrettelæggelse/produktion:

Give Bogtrykkeri A/S · Vestergade 7E · 7323 Give

Tlf. 75 73 22 00 · www.give-avis.dk

Eftertryk kun tilladt med nøjagtig kildeangivelse

More magazines by this user
Similar magazines