Kirkeblad 3/2012 - Mou kirke

mousogn.dk

Kirkeblad 3/2012 - Mou kirke

Mou Kirke.

Mou sognehilsen

med nyt fra foreningerne

Dokkedal Kirke.

august – november 2012


ekendtgørelser

Fødsel

Forældrene får tilsendt en fødselsattest

indenfor barnets første

14 dage. Dersom forældrene ikke

er gift, og de ønsker fælles forældremyndighed,

skal de aflevere en

Omsorgs- og Ansvarserklæring til

kirkekontoret.

dåb

Henvendelse til kirkekontoret for

aftale om dato for dåben. Præsten

kommer på besøg før dåben.

Søndagsdåb er populært i sognet,

men det er muligt at træffe aftaler

om lørdagsdåb, én lørdag hver anden

måned. 2-5 faddere vælges og

deres navne og adresser meddeles

kirkekontoret.

bryllup

Henvendelse til kirkekontoret

for aftale med kirke og præst. En

ægteskabserklæring udfyldes og

afleveres til vielseskontoret, Bou-

levarden 13, 9000 Aalborg. Kommunen

sender en attest, gældende

i fire måneder. Denne afleveres

kirkekontoret. Ved ønske om

navneændring på bryllupsdagen

afleveres blanket på kirkekontoret.

begravelse/

bisættelse

Dag og klokkeslæt aftales med

præsten. Bedemanden hjælper med

udfyldelse af dødsanmeldelse. Der

vedlægges, så vidt muligt, dåbsattest/vielseattest

på afdøde. Salmer

og forløb af bisættelse/begravelse

aftales med præsten. Præsten

kommer, efter aftale, hjem til de

pårørende.

På sognets hjemmeside findes link

til de omtalte erklæringer.

Se www.mousogn.dk

musik i kirken

Som mange af jer efterhånden har oplevet,

er der af og til ved gudstjenesterne

nogle ekstra musikalske indslag.

Det er oftest omkring højtiderne eller i

forbindelse med for eksempel cafégudstjeneste

eller aftensang. Fremover vil det

på gudstjenestelisten være markeret med

en lille node, når der er sådanne indslag.

Mange hilsener, Ole og Margrethe.

Farvel til en musikalsk præst

Vores sognepræst Hanne Moesgaard

Skjesol har fået et nyt embede i Norge.

Hun holder de to sidste gudstjenester

den 12. august. I Mou er det kl. 10.30,

og Kammerkoret Al Dente deltager, et

kor Hanne selv synger i. Efter gudstjenesten

er det muligt for menigheden at

sige farvel til præsten ved en afskeds-

reception.

Om aften er der friluftsgudstjeneste i

Mulbjergene kl. 19.00, hvor der vil være

jazzmusik ved Ole Sloth på klaveret og

saxofonist Jacob Rose. Derefter serveres

en forfriskning.

Netop friluftsgudstjeneste og musik viser

hvilket præg Hanne har sat på sognet.

Vi har deltaget i dejlige gudstjeneste

udendørs og lyttet til smuk musik, som

indgik naturligt i gudstjenesteforløbet.

Musikken har også spillet en vigtig rolle

i Hannes arbejde med børn og unge.

Hanne har arrangeret Harry Potter

gudstjeneste og planlagt og deltaget i

rockgudstjenester i provstiet.

Andre nyskabelser har været cafegudstjenester,

der har været en stor succes i

sognet. De nye medlemmer af menigheden

er blevet meget smukt og hjerteligt

modtaget ved dåben, hvor Hanne i den

grad har gjort det både højtideligt og

hjertevarmt at deltage i en gudstjeneste

med dåb. Ud over børne – ungdomsarbejdet

med minikonfirmander og konfirmander

har Hanne også været meget

aktiv i KFUM- spejderne, hvor hun har

været formand i 5 år indtil foråret 2012.

I samme periode har hun været Bæverleder.

I Mad og Tro har Hanne i samarbejde

været meget kreativ , når der skulle findes

spændende foredragsholdere. Herudover

har hun arrangeret sangaftener,

julekoncerter og Taize – gudstjenester.

Hanne er en vellidt præst og vil blive savnet

i sognet.

Kay-Ole Larsen

Formand for menighedsrådet

kære Hanne

Du og familien rejser fra os. »Hjem«

til Norge. Du har været en dejlig præst

for os i Mou og Dokkedal. Det har

været inspirerende at arbejde sammen

med dig allermest omkring »Mad og

Tro«. Næsten syv gode år med mange

glæder og fine oplevelser.

Vi ønsker dig alt det bedste i dit nye

arbejde. Men vi vil savne dig.

Kærlig hilsen Leif og Inge-Lise Jensen.

2 www.mousogn.dk august - november 2012

3


dokkedal borgerForening

grill og HyggeaFten

i medborgerHuset

Den 14. og 31. august kl. 18.30.

Borgerforeningen tænder grillen, tag naboer og venner med

til en hyggelig aften, Medbring selv mad og service. Der er

snobrød som børnene kan bage.

Bliver ikke annonceret i avisen.

andespil

Den. 7. november kl. 19.00 i medborgerhuset.

Annonceres i avisen.

JuleFrokost

Den 17. novemberkl. 19.00 i medborgerhuset.

adresser

www.mousogn.dk

Mou Kirke, Dokkedalvej 10a:

Leder for begge kirkegårdene er:

Karen Tonnisen.

Tlf. man.-fre. kl. 11-12.00:

98 31 61 41

e-mail: gravermou@mounet.dk

Kirkeværge: Rigmor Sørensen

Gl. Egensevej 22, tlf. 98 31 10 15

Dokkedal Kirke, Møllesøvej 1

Graver: Karen Tonnisen

Tlf. man.-tor. kl. 11-12.00:

98 31 09 41

Fredag er fridag

Kirkeværge: Pia Ryom

Mulbjergvej 24, Dokkedal,

tlf. 42 42 23 73/23 83 73 95

Fælles:

Sognepræst

Hanne Moesgaard Skjesol

Dokkedalvej 8, Mou. Tlf: 98 31 10

41 · e-mail: hmsk@km.dk

Fredag er fridag

Organist: Ole Sloth, tlf. 20 23 64

10, olesloth@gmail.com

Kirkesanger: Margrethe

Smedegaard: 61 35 47 36

menigHedsråd:

Formand Kay-Ole Larsen

Mulbjergvej 22, Dokkedal

Tlf: 96 77 66 01

Øvrige:

KFUM-Spejderne:

Casper Greve Madsen

Ribesvej 4, Mou. tlf. 20436317

e-mail:

caspergreve@madsen.mail.dk

Mother Theresa Nørkleklub

Else Jensen, Junoparken 10

Tlf. 98 31 11 43

Sct. Nicolai Tjenesten:

Tlf. 70 12 01 10

– Hvis du har brug for én,

der vil lytte.

Frokost-Jazz på toppen aF mulbJergene

Lørdag den 4. august kl. 1300-1600

»Brug din kyst«-gruppen arrangerer

igen Frokost-Jazz på toppen af Mulbjergene

ved Dokkedal.

Som resultat af succesen sidste år, udvides

programmet i år med en time. Det

giver mulighed for to bands.

1: Genhør med de 5 garvede gutter

»Jensen 2day« og deres glade jazz.

2: At opleve det nye band

»Hart Matters« der spiller

»Cosy vocal jazz«.

Hart Matters består af: Lars Jørgensen

klaver, Poul Jørgensen kontrabas,

Thomas Ingemann trommer og Tina

Hart sang/vocal. Så indstil jer på tre timers

»guf« for øregangene.

Husk jeres madkurve, der giver guf til

maven. Ganerne »fugter« vi ved salg af:

Vin, vand, øl, is, knas m.m. til venlige

priser.

Medbring gerne kæreste, viv, familie,

venner, naboer eller andet godtfolk, så

I kan nyde totaloplevelsen stedet giver,

med skøn jazzmusik/sang, samvær og en

fantastisk udsigt over havet og mosen.

Pladsen »åbnes« kl. 12.30.

Pris: 75 kr.

Menuen kan bookes på VisitAalborg

under oplevelser. www.visitaalborg.dk

Direktør Helge Søgaard fra VisitAalborg

byder velkommen kl. 13.00.

Vi ses på »toppen«!

»Brug din kyst«-gruppen/Kystbysamrådet.

Anne Nordtorp Kann

4 www.mousogn.dk

august - november 2012

5


kirkelige Handlinger

mou

dåb

Marts 25. Lucas Jacobi Leth

25. Jesika Høi Hindkjær

25. Lillanee Josefine Christensen

25. Katrine Kragh

April 15. Matilde Anna

Abildgaard Jensen

Juli 07. Martine Zinck

Søndergaard Grankvist

konFirmation

Maj 04.

Kristoffer Asbøl Bagger

Sarah Geertsen Bjørn

Emeli Asp Borup

Lillanee Josefine Christensen

Lærke Driefer-Christiansen

Kristian Bak Henriksen

Rasmus-Emil Normann Herum

Jesika Høi Hindkjær

Isabell Jacobsen

Emmeli Løvbum Jakobsen

Signe Nikoline Johansen

Katrine Kragh

Johan Thomas Larsen

Cecilie Louise Hybertz Nielsen

Annika Toft Palsgaard

Charlotte Teilmann Pedersen

Kamilla Svanholm R Rasmussen

Oliver Takacs Sørensen

Louise Torp

Amalie Wedde

begravelser/bisættelser

Marts 07. Andrea Kristine Schmidt Jensen

13. Tove Jensen

31. Ella Laurine Jensen

April 13. Ellen Sophie Høegh

Juni 19. Emanuel Martinus

Peter Pedersen

dokkedal

dåb

April 09. Kasper Astrup

Skjølstrup Larsen

Maj 28. Augusta Nymark Nielsen

Juni 10. Freja Bisgaard Jensen

konFirmation

Maj 06.

Amanda Louise Christensen

Kamilla Viktoria Hansen

Niels Møller Kaasing

Liv Kondrup

Mathias Meulengracht

Benjamin Sørensen

Mikkel Lynge Vang

vielser/velsignelser

Juni 16. Mette Sloth og Ole Sloth

salmemaraton i aalborg østre provsti

I løbet af de næste 3 år bliver der i Aalborg

Østre Provsti mulighed for at lægge

stemme til samtlige salmebogens 791

salmer. En lang række sogne i provstiet

samarbejder om det, så de sangglade deltagere

vil komme til at synge i forskellige

kirker og møde forskellige præster og

musikere undervejs.

At synge sig igennem Den Danske

Salmebog er som et maratonløb, men det

skulle også gerne kaste mange glæder af

sig undervejs. Først og fremmest glæden

ved at synge sammen i provstiets meget

forskellige og smukke rum, der er perfekt

bygget til sang og musik, samt tid til

at fordybe sig i nogle af dansk digtnings

smukkeste tekster.

Det er blevet sagt om Den Danske

Salmebog, at den er verdens bedste. Den

rummer århundreders digtere og komponisters

forsøg på at give den kristne

tro ord og toner.

Den seneste udgave af Den Danske

Salmebog udkom i 2003. Her fik

Grundtvig, Kingo, Brorson, Ingemann

og alle de andre »grand old men« selskab

af nulevende salmedigtere som Johannes

Møllehave, Lisbeth Smedegaard

Andersen, Holger Lissner og Lars Busk

Sørensen. Gamle og nye salmer står side

om side på salmebogens knitrende sider,

vidt forskellige i stil og udtryk.

Vi vil gå tematisk frem i salmebogen og

så vidt muligt tage hensyn til kirkeårets

højtider og de dertil hørende salmer.

Man behøver ikke deltage hver gang,

men kan hoppe til og fra, når det foregår

i en kirke i nærheden.

I perioden fra september til maj vil der

blive afholdt salmesangsaften i en af

provstiets kirker. Juletiden er undtaget.

Det vil foregå skiftevis på en tirsdag og

en onsdag i ulige uger, kl. 19.00-21.15,

og der er kaffepause undervejs.

Vi håber, at rigtig mange har lyst til at

krydse sognegrænserne og synge med i

provstiets mange smukke kirker.

Sangaftenerne vil annonceres på hjemmesiden

www.mousogn.dk og i dagspressen.

Tag din sangglade nabo med til salmemaraton

i Aalborg Østre Provsti!

6 www.mousogn.dk august - november 2012

7


miF sommer 2012-06-29

nye klubdragter

Vi har i Mou IF fået nye klubdragter

fra Hummel i rød og sort samme

farver som vi tidligere har haft. Dragten

kan købes hos Din Tøjmand i

Kongerslev med MIF logo påtrykt

for kun 350 kr. i børnestørrelserne

og 440 kr. for voksenstørrelserne.

For 30 kr. kan du også få sat dit navn

på dragten.

vigtige datoer

13. juli – Mou By Night på trekanten

Arr. Støtteforeningen

17. og 18. august – Byfest Arr. Støtteforeningen

27. oktober – Moufest

mou iF Herresenior

i serie 3

Lørdag den 16. Juni i næstsidste spillerunde

sikrede Mou IF´s førstehold

sig førstepladsen i lokalpuljen og

dermed oprykning til serie 3. Oprykningskampen

mod Gudumholm var

annonceret og der var mødt omkring

200 tilskuere op til at overvære kampen

sammen med et filmhold fra TV2

Nord, der fulgte holdet fra omklædningsrummet

til slutfløjt og dermed

sikker oprykning uanset af resultat af

sidste kamp mod Dokkedal.

Der var en herlig stemning på stadion

denne dag, hvor der blev solgt

pølser, øl og vand ved banen. Vejret

holdt stand til sidst i anden halvleg,

hvor der kom lidt regn, det store skyl

kom først da kampen var fløjtet af.

Det er træner Michael Bonderups

første sæson som træner i barndomsklubben

og han er særdeles stolt af

holdet og trænerteamets indsats efter

Mou inden sæsonstart blev dømt

til at være klare nedrykkere af de

andre hold i puljen. Oprykningen

blev da også på behørig vis fejret

efter kampen med 3. halvleg i skuret

sammen med en del af de fremmødte

tilskuere.

at sige verden ret Farvel……… eller goddag

Med Grundtvigs gamle, og lange, salme

synger vi: »At sige verden ret farvel..«

Jeg holder rigtig meget af Grundtvig,

men nogle gange har jeg stor lyst til at

lave om på hans ordlyd. Det ved jeg godt,

jeg ikke må og bør. Det er en skændsel

mod en gammel og afholdt digter.

Jeg kunne måske godt finde på det alligevel.

At sige verden ret goddag.

Vi bør have mindst lige så meget tillid

til og respekt for livet. Til det liv, som

Vorherre har givet os, som vi i salmesproget

har til døden.

Det undrer mig nogle gange, at vi betragter

døden så højtideligt. Det samme

er ikke altid gældende for livet, som vi lever

lige nu. Det eneste vi med sikkerhed

ved er, at vi ikke lever evigt.

Jeg synes ikke, vi skal »over-højtideliggøre«

vores egen eksistens. Det er,

måske, først ved livets ende, at vi virkelig

forstår den gave, som livet er.

I salme-sproget bliver livet til tider fremstillet

som den rene elendighed, som en

lang venten og vandring mod det, vi ikke

kender, men, som vi tror, er så godt og

sandt.

Livet er jo smukt, fantastisk og sandt!

Javel, det kan også være hårdt, føles

urimeligt og trist! Men livet er os givet,

og vi har det lige nu, lige her.

I morgen eller en anden dag har vi det

ikke. Så er vores tid slut.

Jeg synes, vi bør blive bedre til at glædes,

at glæde, at se alle de små og store oplevelser,

som hver dag i livet giver os. Jeg

bør selv blive bedre til det.

Livet ER en gave. Derfor må og kan vi

ikke sige »nej« til den.

Kig ud af vinduet lige nu. Måske ser du

en lille glad fugl. Tænk på dagen i dag, -

måske fik du et smil, måske gav du et smil.

Måske, måske, måske….. Det »NU« kan

gøre både glad og ondt. Nuet er ikke altid

kun glæde. Men det er her lige nu, det

er du og jeg også. Tak for det.

Og så tillader jeg mig det alligevel.

Undskyld Grundtvig. Versefødderne

passer ikke, men jeg mener hvert ord,

som du mente dine.

»At sige verden ret goddag

I livets lys på denne dag

kan være tungt eller lykkeligt.

Jeg lærer hver dag her på jord

at Jesus er i sit ord

hos os er han så sandelig.«

Anne-Marie Kristiansen

8 www.mousogn.dk august - november 2012

9


mad og tro

- Er du dus med himlens fugle og skovens

grønne træer, så har du fundet ind

til det, der gør livet allermest værd!

Sådan sang Poul Reichhardt i 1958, men

har han ret? Vi skal høre andre fortælle,

hvad der gør livet allermest værd for dem.

Det er vidt forskellige beretninger, men

vigtige på hver sin måde. Vi skal igen synge

med vore egne musikere og høre dem

synge for os.

Vi skal møde to frivillige ved hospicet Kamillianergården,

der for tiden har til huse

i Mou. Helge Qvistorrf fortæller om sit

forhold til naturen, og til sidst får vi besøg

af biskoppen, der fortæller om sin vej

fra fiskerdreng og musiker til biskop over

Aalborg Stift.

Måske finder vi ud af, hvad der gør livet

allermest værd for os selv!

Mad og tro begynder kl. 17.30 med fællesspisning

og sang. Arrangementet holder

til i Plejecenterets festsal på Dokkedalvej

18 den sidste torsdag i hver måned.

Det koster 250 kroner for fire middage

og efterfølgende foredrag. Tilmelding

til Karen Tonnisen senest 20. august (Se

adresselisten).

30. august:

Ole Sloth og Margrethe Smedegård synger

og spiller sammen med os.

27. september:

Det frivillige arbejde ved Kamillianergaardens

Hospice.

25. oktober:

Helge Qvistorrf. Mit forhold til skoven og

naturen.

29. november:

Biskop Henning Toft Bro

kFum-speJderne

KFUM-Spejderne i Danmark er godkendt

til at kunne modtage gaver, som

giverne kan trække fra i skat efter de

samme regler som gælder for gaver/bidrag

til f.eks. Folkekirkens Nødhjælp,

Røde Kors eller Kræftens Bekæmpelse.

For den lokale gruppe betyder det, at

støttemedlemmer og sponsorer med

fordel kan give deres bidrag til gruppen

og samtidig få et skattemæssigt fradrag.

Kravet for, at giverne kan få et skattemæssigt

fradrag er, at beløbet sammen

med giverens cpr.nr. indberettes til

SKAT.

I praksis sker det ved, at giverne indbetaler

deres gave til KFUM-Spejderne

på konto nr. 3001-4330164069 i Danske

Bank.Vigtigt: Sammen med indbetalingen

oplyses modtager af gaven: MOU

Gruppe og cpr.nr. på indbetaler!

Reglerne for fradrag

Fra 2012 er reglerne for fradrag ændret,

så du nu får fradrag for alle bidrag – også

de første 500 kr.

Det maksimale fradrag for 2012 er

14.500 kr. Indberetningen sker automatisk,

da KFUM-Spejderne indberetter

gaverne direkte til SKAT. Der gælder

dog et mindstebeløbet på 50 kr.

KFUM-spejderne i Mou vokser og

trives som gruppe. Der er nu så mange

spejdere i gang om onsdagene, at spejderne

ønsker sig en bålhytte i tillæg til

spejderhuset. På den måde kan der altid

være aktiviteter i gang ude, uanset vind

og vejr. Spejderne fik en anonym gave på

14.500 før nytåret af én, der både ville

spare skat og hjælpe spejderne med at få

deres ønske om en bålhytte opfyldt. Der

skal også søges fonde, men spejderne

håber også på endnu flere glade givere!

Familiespejderne fortsætter under ledelse

af Lena Nørgaard, der også er formand

for KFUMspejderne i Mou. Familiespejderne

mødes lørdag formiddag

ca. hver 3 uge. Datoer vil senere blive

ophængt i børnehave og Dus.

Bævere, Ulve og Store Spejdere mødes

om onsdagene kl. 16-17.45. De ældste

mødes hver anden uge og tager på flere

weekendture end de andre. Kom frisk!

MUS-lejr for Bæverne

2. weekend i juni var bæverne på deres

første store spejderlejr. Der var knapt 800

spejdere tilmeldt lejren på Thorup Hede

ved Dronninglund. Temaet for lejren

var »Rejsen til Mælkevejen«. På forhånd

blev der lavet rumhjelme og leget raketaffyring

og forskellige rumaktiviteter.

Selve lejren var en stor succes. Vi lå i telt

fra fredag til søndag, og det var konstant

bygevejr. Men der var ingen, der ønskede

sig hjem før tid. Der var aktiviteter fra

morgen til aften og lejrbål før sengetid.

Søndag morgen var Hanne præst for hele

lejren og tog på rumrejse for at se efter

Gud sammen med en anden spejder. Det

var sjovt.

Spejdernes Lejr

Ulvene og de Store Spejdere er på Spejdernes

lejr i Holstebro, når Mou Sognehilsen

bliver delt ud. Det er Danmarks

største lejr nogensinde, afholdt for alle

forbund, både spejdere og FDF’ere.

10 www.mousogn.dk august - november 2012

11


kære sognebørn, kære venner!

Da jeg begyndte her som sognepræst i

januar 2006, var det med bævende hjerte.

Af flere grunde! Det var rørende for mig

»at komme hjem« til Danmark. Da vi

sang »Blæsten går frisk over Limfjordens

vande« ved velkomsten, tudede jeg simpelthen.

Efter 15 år i Norge, var jeg usikker

på min danske kulturarv, og hvordan

jeg og sognet ville gå i spænd. Det virker

nu som fjern fortid. I tog imod mig og

min familie med åbne arme, og jeg har

kunnet få lov at stå på hovedet, hvis det

var det, jeg ville.

Tusind tak for nogle dejlige år, hvor I

har vist mig tillid og delt Jeres sorger og

glæder med mig. Jeg har lyst til at nævne

mange vidunderlige øjeblikke, men jeg

er nødt til at begrænse mig. Tak til Jer,

der trofast har mødt op til plejehjemsgudstjenester.

I har været klippen. Jeg

husker specielt skolelærer Carl Emil,

der ville have et billede af mig, når jeg

lyste velsignelsen, så han kunne se på det

og finde trøst. Og Åse Helene, der tog

mundharpen med og spillede. Og Jer, der

var med til at prøve salsa-dans til morgengymnastikken.

Men mest af alt, alle

Jer, der har været der til gudstjenester på

hjemmet onsdag efter onsdag og i kirkerne

søndag efter søndag. Det er sognets

hvilepuls, hvor alle omfavnes i bøn.

Tak til konfirmanderne, der hvert eneste

år, har sørget for at holde mig til ilden med

Jeres spørgsmål og vilje til at lege med.

Og børnehavebørnene, der ville synge

sammen med mig. Skolens morgensang

og julegudstjenesterne, hvor hele kirken

fyldes op af børn, der overdøver orglet

med deres sang. Spejderne er et kapitel

for sig. Her er der kammeratskab og sammenhold,

og man strækker sig langt for

hinanden. Det er en organisation, jeg er

stolt over at være en del af.

Jeg husker, da Mou kirke blev åbnet under

restaureringen, og graverne havde

lagt georginer på gulvet hele vejen langs

gangen og tændt stearinlys i halvmørket.

Dokkedal Kirke med levende lys, der

spejler sig i altertavlerne. I har tålmodigt

sunget alle Taizé-sangene, jeg har hældt

over Jer. I har klædt Jer ud med næser og

hatte til Fastelavnsgudstjenesten og glæ-

det Jer sammen med børnene, der kom

i centrum endnu engang. Mad og Tro’s

aftener er som perler på en kæde med

gode foredrag eller teater og igen: sang!

Friluftsgudstjenester med Jazz og fuglesang.

Kyndelmisse med sneen udenfor

væggene og varmen indenfor. Musikerne

i kirken har løftet gudstjenesterne og

børne-ungdomsarbejdet til nye højder.

Det var fantastisk at sende konfirman-

derne ind til tonerne fra Star Wars: »May

the Force be with you!« Og Margrethe,

der synger pop og klassisk som en engel!

Tak til menighedsrådet og de frivillige,

der altid har fundet løsninger og fået tingene

til at glide så smidigt som muligt.

Når jeg har været træt og udmattet, har

I støttet mig. Og når jeg var glad og ville

lege med Jer, har I leget med.

Det hele er et samspil. Jo mere vi giver

af os selv, desto mere får vi ud af det.

Sammen er vi en kirke af levende sten,

hvor der er godt at være. Jeg skal nu være

præst i Norge igen, og det glæder jeg mig

til, selvom jeg kommer til at savne Jer.

Præster kommer og går. Det er Jer, der

skal være kontinuiteten... dem, der bliver

og bygger langsigtet.

Fundamentet er den samme som i går og

i morgen: Jesus Kristus. Han er den bedste

grundmur, nogen kan ønske sig.

Jeg håber, at I vil tage i mod den nye

præst med lige så stor entusiasme og

varme, som I har mødt mig med. Husk,

at jo mere I giver af Jer selv, desto mere

får I!

12 www.mousogn.dk august - november 2012

13

Kærlig hilsen

Hanne


sild, salt &

kartoFFel-

Festival 2012

Stejlgabet neden for Mulbjergene i

Dokkedal vil, lør. den 25. august igen

danne rammen om festivalen, der i år

også indeholder et REKORDFORSØG!

Årets tema bliver »sildeeventyret« der

for flere hundrede år siden, virkelig satte

den lille by Dokkedal på landkortet. Oplevelser

for børn, og barnlige sjæle fra

0-100 år vil udspille sig hen over dagen.

Der bliver fx. mulighed for, selv at stege

plankesild og kartoffelpandekager, gå på

skattejagt med Lille Vildma fra Vildmosen,

få den højeste score i »kartoffelrørene«

eller prøv en tur på AGILITY-

banen.

Der bliver boder med lokale råvarer og

kokken Lars Jeppesen giver smagsprøver

på sine »tryllerier« med sild, salt og kartofler,

samt arrangerer KOKKESKOLE

for børnene.

Festivalen byder også på frokostsildebord,

øl, vand, vin, kaffe & kage til

venlige priser.

Om aftenen danner teltet ramme om en

3 retters menu fremstillet af egnens råvarer.

Menuen kan bookes på VisitAalborg

under oplevelser. Der vil efter spisningen

være underholdning.

Sæt X i din kalender til 12 timers aktiviteter,

lør. den 25. aug. kl. 11.00-23.00.

Med glad hilsen

»Brug din Kyst«- gruppen/ Kystbysamrådet

Anne Nordtorp Kann

mens vi venter

på en ny

sognepræst

er det provst emeritus Jørgen Juul,

der passer sognet. Jørgen Juul var sognepræst

i Gunder-Nøvling-Gistrup og

provst i Østre Provst frem til 2003, hvor

han gik på pension.

Siden da har han hjulpet mange sogne

med kortere eller længere vikariater.

Velkommen!

Jørgen Juul.

sådan bliver du kandidat ved menigHedsrådsvalget

Det er valgbestyrelsen, som står for gennemførelsen

af valget. I første halvdel

af september 2012 orienterer valgbestyrelsen

om valgregler og de praktiske ting

omkring valget. Det sker i dagspressen,

oftest i de lokale ugeaviser, og ved de regelmæssige

gudstjenester.

Der indkaldes til et orienterende møde

om kommende opgaver for menigheds-

Sidste møde før sommerferien blev der hygget.

rådet og regler for opstilling af kandidater.

Orienteringsmødet skal senest være afholdt

den 18. september 2012.

Hvis du har spørgsmål til valget i dit lokale

sogn, kan du kontakte formanden for

dit lokale menighedsråd, som kan henvise

dig til valgbestyrelsen. Du kan finde

kontaktoplysninger på medlemmerne af

dit lokale menighedsråd på www.sogn.dk

Hvad laver et menighedsråd?

Menighedsrådet har ansvar for personalet

ved kirken og for økonomien, både

vedrørende bygninger, kirkegård og aktiviteter.

Det er menighedsrådet, der ansætter

præsten og udformer strategier for

aktiviteter i sognet sammen med præst,

personale og frivillige.

Pastor Jørgensen fortæller om byggeriet af Dokkedal kirke til Mad og Tro. Rigmor

Jørgensen med mikrofonen har siddet i menighedsrådet i to perioder.

14 www.mousogn.dk august - november 2012

15


gudstJenesteliste

dato søn/Helligdag mou kikre dokkedal kirke

29. juli 8.s.e. Trinitatis 09.001 04. august Lørdagsdåb 11.00

05. august 9.s.e. Trinitatis 10.30

12. august 10.s.e. Trinitatis 10.30 Afskedsgudstjeneste

19.00 Friluftsgudstjeneste

i Mulbjergene

19. august 11.s.e. Trinitatis 10.30

26. august 12.s.e. Trinitatis 09.001 02. september 13.s.e. Trinitatis 10.30

09. september 14.s.e. Trinitatis 10.30

16. september 15.s.e. Trinitatis 10.30 Høstgudstjeneste

23. september 16.s.e. Trinitatis 10.302 Høstgudstjeneste

30. september 17.s.e. Trinitatis 09.001 07. oktober 18.s.e. Trinitatis 09.001 11. oktober Torsdag

19.30 Sangaften med

Kræftens Bekæmpelse

14. oktober 19.s.e. Trinitatis 10.30

21. oktober 20.s.e. Trinitatis 09.001 28. oktober 21.s.e. Trinitatis 10.30 Cafegudstjeneste

04. november Alle Helgens dag 11.00 13.00

11. november 23.s.e. Trinitatis 10.30

18. november 24.s.e. Trinitatis 09.001 25. november Sidste søndag i kirkeåret 10.30

02. december 1.s. i Advent 13.00 Børnegudstjeneste

11.00 Gudstjeneste med

konfirmanderne

Tryk og sats: Basis-Tryk, Dronninglund.

Efter 12. august, er gudstjenesten ved

provst emeritus Jørgen Juul, hvor ikke

andet er oplyst. Ellers er det sognepræst

Hanne Moesgaard Skjesol. 1 Ved Aage

Hedevang.

kirkebil

Der kan der bestilles gratis kirkebil til

gudstjenester og aftensang, senest dagen

før, hos Terndrup Taxa 9833 6800. Ordningen

er normalt forbeholdt kirkegængere

med gangbesvær, eller hvor transportforholdende

i øvrigt er urimelige.

Har du brug for en kirkebil, der kan tage

kørestol med, oplyses det ved bestilling.

www.mousogn.dk

More magazines by this user
Similar magazines