Idé, mål og politikker - trojka.dk

itrojka.dk

Idé, mål og politikker - trojka.dk

En styringsmodel

Et lyst

indfald

Idégrundlag

Idé

Mål

Politikker

Fig. 9.1 En styringsmodel.


Skabelon til opbygning af SWOT-analysen

Interne forhold

Stærke sider (S) Svage sider (W)

• Produktet

• Markedsføring

• Produktion

• Finansiering

• Organisation

Eksterne forhold

Muligheder (O) Trusler (T)

• Kunder

• Konkurrenter

• Leverandører

• Demografi

• Teknologi

• Lovgivning

• Kultur

Fig. 9.2 Skabelon til opbygning af SWOT-analysen.


Interne forhold

Stærke sider (S) Svage sider (W)

• Henrik Jørgensen har erfaring indenfor

branchen.

• Forretningen har meget engagerede medarbejdere.

• Forretningens gode beliggenhed.

• Forretningen har et stort varesortiment, som

giver kunderne mulighed for at finde det de

søger.

Eksterne forhold

• Forretningen er nystartet og har endnu ikke

et fast kundegrundlag.

• Må bruge mange penge på annoncer, da man

endnu ikke er så kendt.

• Lidt for høje priser.

• Det er dyrt med et stort varesortiment.

• Ikke nok medarbejdere og derfor ingen der

tager sig af vinduesudstillingerne.

Muligheder (O) Trusler (T)

• Flere der ønsker at ”gøre det selv”, fordi det

er blevet dyrere at bruge håndværkere.

• Flere unge som ønsker hus i de kommende år.

• Lettelse af skatten giver folk flere penge.

Det medfører et stigende forbrug.

• Det er blevet ”in” at istandsætte sit hus og

nyt badeværelse, køkken eller udbygge huset.

• Nye produkter som f.eks. udekøkkener skaber

nye behov.

SWOT-analyse af idégrundlag

Fig. 9.3 Eksempler på en SWOT-analyse af idégrundlaget.

• Byggebranchen er ved at gå i stå og derfor

bygges færre nye huse.

• Regeringen overvejer ekstra skat på boliger

og derfor vil mange ikke have råd til forbedringer.

• Stigende priser hos leverandører af byggematerialer.

• Hård konkurrence fra store kæder indenfor

byggemarkeder.


De interne og eksterne forhold bestemmer virksomhedens idé

Interne forhold Eksterne forhold

• Stærke sider

• Svage sider

Idé

• Muligheder

• Trusler

Fig. 9.4 Virksomhedens interne og eksterne forhold bestemmer formuleringen af virksomhedens

idé.


Virksomhed Idé

TIVOLI

Eksempler på virksomheder og deres idé

Fig. 9.5 Eksempler på virksomheder og deres idé.

Give almindelige mennesker råd og mulighed for at

købe dyner, puder og madrasser af den bedste kvalitet.

Selskabets idé er at designe og udvikle interaktiv

underholding i verdensklasse til det globale marked,

primært baseret på egne originale karakterer, universer

og koncepter ved hjælp af egenudviklet teknologi.

Tivolis overordnede idé er at drive en forlystelseshave

med bredde, tradition og kvalitet. Dette skal ske ud fra

et historisk udgangspunkt, hvor nostalgi, fællesskab og

romantik er centrale begreber.


Planlægningsniveau Eksempler på opgaver

Strategisk niveau

(1-5 år)

Taktisk niveau

(1 måned-1 år)

Operationelt niveau

(1 dag-1 måned)

Strategisk planlægning på 3 niveauer

På strategisk niveau sker den overordnede planlægning i virksomheden.

Den overordnede planlægning vedrører de langsigtede mål, og

man arbejder med en tidshorisont på 1-5 år.

I en virksomhed kan planlægningen på strategisk niveau f.eks. handle

om, hvilke nye produkter man vil sælge om et par år. Eksempelvis overvejer

HJ BYG at udvide varesortimentet, så man også sælger færdige

carporte og hytter om 3 år.

På taktisk niveau planlægger man mere detalieret, hvad virksomheden

i løbet af den næste periode skal lave for at opnå de langsigtede mål

som blev fastlagt på det strategiske niveau. Man arbejder med en tidshorisont

fra en måned til et år.

Eksempler på planlægning på taktisk niveau kan være planlægning af,

hvordan en salgskampagne i forbindelse med forårsudsalget skal forløbe.

Eksempelvis vil HJ BYG køre en salgskampagne for udekøkkener i

uge 22-23.

På det operationelle niveau planlægger virksomheden det daglige

arbejde i virksomheden. Man arbejder her med en kort tidshorisont,

der rækker fra få dage til en måned.

Når man i en virksomhed planlægger, hvilke butikker sælgerne skal

kontakte i næste uge, taler man om operationel planlægning.

Eksempelvis har HJ BYG en række aftaler om udbringning af byggematerialer

i næste uge, som skal overholdes.

Fig. 9.6 Strategisk planlægning foregår på 3 niveauer. Kilde: Adapteret

fra Det virksomhedsøkonomiske område i grundforløbet, Trojka, 2005.

More magazines by this user
Similar magazines