Glædelig Jul - Kystartilleriforeningen

kystartilleriforeningen.dk

Glædelig Jul - Kystartilleriforeningen

Afsender: Kystartilleriforeningen, Bækvej12, Mønsted, 8800 Viborg

Forsvarets Bibliotek

Forsvarets Bibliotek er en realitet. Marinens Bibliotek og de to andre værnsbiblioteker

lægges sammen til et stort, moderne forskningsbibliotek placeret i Kastellet.

Med Forsvarets Bibliotek vil forsvaret

forbedre serviceniveauet og øge formidlingen

af viden om forsvarsrelaterede emner,

bl.a. gennem brugervenlige systemer på

nettet. Ca. 160.000 fysiske enheder vil være

søgbare.

Øget service og vidensindsamling

Onlinekataloger og elektroniske portaler er

hverdag på dagens biblioteker, og forsvaret

følger udviklingen for at kunne yde den

bedste service til brugerne af biblioteket.

Derfor vil Forsvarets Bibliotek stille ca. 15

databaser, ca. 20 elektroniske opslagsværker

samt ca. 1000 elektroniske tidsskrifter

til rådighed for ansatte ved forsvaret

via et onlinekatalog, som gør, at man

har adgang 24 timer i døgnet, uafhængig

af tid og sted. For alle andre brugere vil

denne service også være mulig fra bibliotekets

computere i Kastellet.

Jørn Hansen

Johan Knudsen

Flådens skibe nr. 7

Ubådene af

DELFINEN-klassen

16 Kystartilleribladet 4/09

Brugerundervisning af forsvarets elever

og studerende på akademisk niveau vil

også blive højt prioriteret af biblioteket,

og et øget samarbejde med forsvarets officersskoler,

Forsvarsakademiet og andre

skal sikre og relevans for forsvarets myndigheder

og enheder. ålet er at øge vidensog

dokumentationsindsamling inden for de

områder, som forsvarets forskning og

officersuddannelser fokuserer på.

Kastellet som base

Forsvarets Bibliotek vil være placeret i

Kastellet – hvor Det Kongelige Garnisonsbibliotek

hidtil har været placeret – og åbne

samling vil være offentlig tilgængelig i bibliotekets

åbningstid. Herudover vil der

blive oprettet særlige betjeningssteder ved

officersskolerne til deres studerende.

Den åbne samling vil indeholde litteratur

fra alle tre værn og fysisk bestå af ca.

De fire ubåde af DELFINEN-klassen blev de sidste i en lang række af

dansk konstruerede ubåde, der blev bygget på Orlogsværftet. Ubådene

var samtidig de første danske ubåde, der var bygget til konstant at operere

neddykket.

Dette var under Den Kolde Krig en absolut nødvendighed i ubådenes

operationsområder Østersøen, Nordsøen og tilstødende farvande. De

danske ubåde kunne fra fremskudte operationsområder i Østersøen konstant

true og bekæmpe invasionsstyrker på vej mod danske eller allierede

strande.

Under Den Kolde Krig var det noget ubådsbesætningerne dagligt skulle

forholde sig - og være parate til.

Hæftet om ubådene af DELFINEN-klassen giver et sjældent kig ind i

en teknisk og operativ verden, der for blot få år siden var fuldstændig

lukket land for de fleste.

ID-nr. 47517

40.000 bøger og tidsskrifter. De resterende

bøger bliver opbevaret i magasiner, hvor

fra de vil være til rådighed for låneren efter

forespørgsel. Søgning foretages gennem

onlinekatalogen.

Hvornår er Forsvarets Bibliotek klar

Hele sammenlægningsprocessen forventes

at være gennemført i sommeren 2010. Men

allerede fra november 2009 flytter

Flyvevåbnets Bibliotek sin åbne samling

ind på Kastellet, mens Marinens Bibliotek

følger efter med sin åbne samling fra februar

2010.

Læs mere om Forsvarets Bibliotek på

www.forsvaretsbibliotek.dk

Ubådene af DELFINEN-klassen

Skrevet af to tidligere chefer

Jørn Hansen & Johan Knudsen

44 sider, rigt illustreret.

Pris kr. 115 inkl. moms og forsendelse.

Hæftet kan bestilles hos:

Tom Wismann

Degnelodden 5, Valby, 3200 Helsinge

Tlf. 2287 2029

eller på: www.f1aadensskibe.dk

More magazines by this user
Similar magazines