29.09.2013 Views

KIRKE OG SOGN - Dalum Kirke

KIRKE OG SOGN - Dalum Kirke

KIRKE OG SOGN - Dalum Kirke

SHOW MORE
SHOW LESS

Do you know the secret to free website traffic?

Use this trick to increase the number of new potential customers.

Til samtlige husstande i Dalum Sogn.

www.dalumkirke.dk

PÅSKE TRIPTYKON

Markan Christensen, Birkerød

(kan ses i kirkens anneks)

KIRKE OG SOGN

41. ÅRGANG NR. 1 FORÅR 2013


2

Menighedsrådsmedlemmer 2012-2016

Torben Jakobsen, formand

Cand.mag i historie og idræt fra hhv.

Århus og Odense Universitet, flyttede

tilbage til Odense - og Dalum - i

2008 efter 20 år i Lemvig. Torben er

rektor på Mulernes Legatskole, gift

med hygiejnesygeplejerske Hanne

Lundgaard og har to voksne børn.

Bodil Kragh, næstformand

Studievejleder og underviser i

religion og engelsk på Fyns HFkursus,

hun er gift med (tidligere

menighedsrådsmedlem) Andreas

Stausholm. Bodil tager nu hul på sin

tredje periode i Dalum Kirkes menighedsråd,

hvor hun før bl. a har

været formand og næstformand.

Helle Godske, kasserer

Kordegnemedhjælper i Bolbro

Kirke, hun er gift med Steen Godske,

bankuddannet og har været

selvstændig med salg og kurser indenfor

skønhed, beklædning og dekoration.

Jens Dahl, kirkeværge

Uddannet maskinmester og er teknisk

chef hos Riwal (udlejer liftudstyr

til byggebranchen). Jens har to

drenge på seks og tre med sin kone,

Louise Dahl, og de venter en tredje

dreng i februar.

Edith Storm-Jensen, kontaktperson

Butiksuddannet indenfor guld og

sølv og har en handelseksamen.

Edith er gift med (tidligere menighedsrådsmedlem,)

Anders Storm-

Jensen, og de har sammen en søn og

et barnebarn.

Boye Lagerbon Jensen har læst medicin

og er ansat som professor på

Syddansk Universitet, hvor han underviser

og forsker. Boye er gift med

Tania Rasmussen og sammen har de

fire børn i alderen 3 til 18 år.

Erik Falbe Schmidt har været servicechef

i Fyns Amt og er nu pensioneret.

Gennem de sidste ti år har han

udført socialt hjælpearbejde i Kenya

sammen med sin kone, Kirsten

Schou (tidligere menighedsrådsmedlem).

Det er Eriks anden periode

i menighedsrådet, hvor han tidligere

har været formand og kasserer.

Vibeke Kjelstrup tager også hul

på sin anden periode i menighedsrådet,

hvor hun har gjort og gør en

stor indsats som frivillig ved kirken.

Vibeke er enke, har tidligere arbejdet

som hjemmehjælper, men er i

øjeblikket ved at efteruddanne sig

efter et længere sygdomsforløb.

Bodil Mortensen, pensioneret sygehjælper,

er også genganger i rådet,

hvor hun bl.a. har været kasserer og

næstformand. Bodil har tillige koordineret

de frivilliges arbejde ved kirken,

en opgave hun fortsætter med.

Bodil er gift med Magnus Mortensen

– og sammen har de to børn og

fire børnebørn.

Susanne Rahbek Jensen træder

også ind i anden periode I Dalum

Kirkes Menighedsråd. Susanne har

haft formandsposten et år og i øvrigt

beskæftiget sig med kirkeblad og

hjemmeside Hun er folkeskolelærer,

gift med Toke Katzeff og har to børn

på fire og syv.

Dorthe Tofte-Hansen, sognepræst.

Født medlem af rådet.

Lars Hagensen, sognepræst. Født

medlem af rådet.


Günter Hintze 1937-2013

Søndag den 3. februar 2013 døde

Günter Hintze, 75 år gammel. Som

navnet antyder, havde Hintze sine

rødder syd for grænsen. Han blev

født i 1937 i Neubrandenburg

ikke langt fra Berlin, men gik

senere i dansk skole i Flensborg.

Da han i 2002 sluttede efter 39 år

som præst i Folkekirken, fortalte

han her i Kirkebladet, at hans

vej til teologien og den senere

præstegerning ikke var med

”hjemmefra” eller sket gennem en

vækkelse, men “på mere verdslig

vis” som følge af konkrete ydre

omstændigheder og bestemte

menneskers indflydelse. En af de

personer, som fik særlig betydning

for den unge Hintze, var den

sønderjyske præst og senere

biskop i København Fuglsang-

Damgaard. Hintze læste teologi i

København og fik sit første embede

i Vedbæk i 1963. Et par år senere

blev han indstillet til embedet

som sognepræst i det sønderjyske

Bov. Her var Karen Margrethe og

Günter Hintze præstepar frem

til 1972, hvor teltpælene blev

flyttet til Augustenborg sogn

med den smukke slotskirke. I

Gudstjenester for børnefamilier

Påskegudstjeneste

Lørdag den 23. marts kl.10

Begynd Påskeugen med at tage

dine børn (eller børnebørn!) med

i kirke.

Denne gudstjeneste er tilrettelagt,

så børn helt fra 0 år – men

også større børn - kan være med

og få glæde af at komme i kirke.

Vi synger, danser og gør fagter,

så gudstjenesten kan sanses af de

mindste børn. Der vil også være

1985 efterfulgte Günter Hintze

så her i Dalum Vincent Lind,

som i mellemtiden var blevet

udnævnt til biskop. Hintze selv

udnævntes efter nogle år til

provst for det meget store Hjallese

Provsti. Hintze, som de fleste helt

naturligt var på efternavn med,

kunne måske ved et første indtryk

virke en smule reserveret, men

så snart man lærte ham nærmere

at kende eller fik brug for ham

som præst, så opdagede man

meget hurtigt, at her havde man

at gøre med et menneske med

både stor visdom, humor og dyb

menneskekundskab. Hintze var

en bibelsk fortælling i børnehøjde.

Efter gudstjenesten er der

”æggejagt” i kirken samt saftevand,

frugt og en kop kaffe til de

voksne.

Gudstjenesten varer ca. 35 minutter

Sommergudstjeneste

Lørdag den 1. juni kl. 10

Vi glæder os over sommeren er

kommet, og børnefamilier inviteres

til at påbegynde en dejlig sommerdag

ved en kort gudstjeneste

for små og store børn. Vi skal synge

og ”danse” salmer og selvfølgelig

høre en historie fra Bibelen.

Efter gudstjenesten er der kaffe,

saftevand og sommerfrugt!

Gudstjenesten varer ca. 35 minutter.

ikke bange for at kalde tingene

ved deres rette navn. Han var

en skarp iagttager, og mange af

hans iagttagelser formulerede

han gennem årene elegant og

med sikker pen her i bladet under

klummen “Utrykkelige tanker”.

Klummen ophørte ved Hintzes

afgang i 2002, ganske enkelt fordi

vi indså, at ingen kunne gøre ham

det efter. Selvom Günter Hintze

ikke blev præst af hverken tradition

eller på grund af en personlig

vækkelse, så opfattede han til

gengæld altid præstegerningen

som et kald og en tanke om at være

præst uden tro lå ham ganske fjern.

At man kunne have anfægtelser

som præst, det var derimod noget

helt andet. Hintzes prædikener

var altid grundigt forberedte, klart

evangelisk-lutherske i tonen, men

ofte krydrede med et indhold,

der gav stof til både modsigelse

og eftertanke. Man gik altid hjem

opbygget i ordets bedste forstand.

Günter Hintze var afholdt og

respekteret af sin menighed og

af kolleger og ansatte ved Dalum

kirke.

Lars Hagensen

Forårsudflugt

den 23. maj

Torsdag den 23. maj arrangerer

vi en heldagsudflugt

med kirkeligt og kulturelt

indhold. Denne gang går

turen østover til Sjælland,

hvor vi blandt andet skal

besøge Karen Blixen museet

Rungstedlund.

Nærmere information

om pris og

turens indhold

kommer i en

særskilt folder,

som kan fås på

Dalum kirkekontor

15. marts.

Tilmelding også

fra denne dato!

Lars Hagensen og

Dorthe Tofte-Hansen

3


4

Sogneindsamling den 10. marts 2013

Søndag den 10. marts har Dalum sogn og Folkekirkens

Nødhjælp brug for frivillige indsamlere til kampen mod sult.

Udviklingshjælp nytter – og kampen

mod fattigdom kan vindes.

Men der er stadig meget at tage fat

på. En af de helt store udfordringer

er sult. 870 mio. mennesker lider af

kronisk underernæring, og hvert

12. sekund dør et barn af sult. Sult

og fejlernæring er verdens største

sundhedsrisiko. Samtidig forstærker

sult alle andre dårligdomme,

fx sygdommen hiv/aids.

Også i år vil Dalum sogn og

Folkekirkens Nødhjælp gøre en

fælles indsats i kampen mod sult

og sende så mange indsamlere ud

for at ringe på så mange døre i

sognet som muligt.

Sæt kryds i kalenderen søndag

den 10. marts. Indsamlingen foregår

kl. 11.00-14.30. Mødestedet er

Dalum kirkes anneks, og der er

stadig brug for indsamlere.

Du kan melde dig hos:

Bodil Mortensen, tlf. 66 17 36 96,

e-mail: bodil.m@stofanet.dk

Eller på Dalum kirkekontor

tlf. 66 13 24 14,

e-mail: dalum-kirkekontor@live.dk

”Af med dugene og ud med blomsterne”

Torsdag den 14. marts

kl. 10-12 ved provst Keld

Balmer Hansen, Østrup

Dagens foredragsholder er kendt

for at gå alternative og spændende

veje i Folkekirken. Keld. B.

Kirkefrokost med Poul Christrup

Kirkefrokost søndag den

26. maj efter gudstjenesten

kl. 10 “At lære er at ville...

Om Halfdan Rasmussen”

ved fhv. boghandler Poul

Christrup, Dalum

Har man tidligere haft fornøjelsen

at lytte til Poul Christrup i

annekset, så ved man også, at

han er en fortæller, der på sin

egen stilfærdige og humori-

Hansen siger: ”Jeg tror, man i dag

kan være kirke på mange forskellige

måder, men jeg vil gerne beskrive

vores vej på mit sted. Noget

af det, jeg gerne tænker på, er at

vi på Nordfyn en gang lavede en

halmkirke af hundrede bigballer.

Det mest spændende var efter min

mening, at der pludselig opstod

en ny gruppe mennesker, der følte,

at de var en del af det, der skete

i kirken. Noget tilsvarende sker

hver søndag, hvor ”Rejseholdet”,

som er en gruppe af hjælpere, deltager

aktivt i gudstjenesten. Hos

os har de lokale mænd mulighed

for at mødes i ”frokostklubben

for mænd”. Mændene føler sig

måske ikke meget kirkelige, men

stiske måde holder tilhørerne

fangne. I forbindelse med kirkefrokosten

vil Christrup denne

gang

fortælle om

en af vore

mest folkekæredigtere,

Halfdan

Rasmussen.

Sidste år nåede ca. 40 indsamlere

rundt til de fleste husstande i Dalum

sogn. Resultatet af indsamlingen blev

30.683 kr., hvilket placerede Dalum

sogn i top 100 ud af flere end 1300

sogne.

frokostklubben foregår i et kirkeligt

regi, og i frokostklubben er

der hverken kvinder til stede eller

duge på bordene. Derudover

har vores kirke andre tilbud, som

jeg gerne vil fortælle om, og som

åbner kirken for grupper af mennesker,

der ellers ikke overrender

kirken. Noget af det, er projektet

Lokal Kirkeudvikling. Projektet

giver mulighed for at kirkerne

inspirerer hinanden, og vi er en

bredt sammensat gruppe, der vil

lytte til, hvor sognets mennesker

står i deres liv lige nu. Hvilke sorger,

glæder og udfordringer, de

har. Derefter vil vi se på, hvordan

der kan komme nye møder i stand

mellem folk og kirke.

Farvel til

Poul Erik

Efter 8 år som

Kirketjener ved

Dalum kirke

forlader Poul

Erik Jørgensen sin

stilling til fordel for at nyde

sit otium. Menighedsrådet

takker Poul Erik for sit engagement

i kirken og i annekset.

Vi ønsker Poul Erik

alt godt for fremtiden.


Påskens gudstjenester

Kirkens påskefejring strækker

sig over mange dage. Påsken har

mange helligdage med gudstjenester,

der markerer påskens begivenheder

omkring Jesu lidelse,

død og opstandelse. Påskens

gudstjenester falder på forskellige

tidspunkter af døgnet og har

også meget forskelligartet karakter.

Gudstjenesterne afspejler påskens

begivenheder samt hele den

følelsespalet disciplene gennemlever

sammen med Jesus i løbet af

Påskeugen. Fra euforisk feststemning

over angst og smerte til den

dybeste sorg et menneske kan opleve,

indtil det underfulde opstandelsesbudskab

lyder Påskemorgen

og vækker håbet til live igen.

Lørdag den 23. marts kl. 10.00

Påskegudstjeneste for børn. Efter

gudstjenesten er der æggejagt i

kirken!

Palmesøndag kl. 10.00

”Se, din konge kommer til dig,

sagtmodig, ridende på et æsel og

på et trækdyrs føl”.

Palmesøndag fejres indtoget i

Jerusalem, hvor Jesus kommer for

at fejre Påske med sine disciple.

Han hyldes som en konge og alverdens

frelser.

Skærtorsdag kl. 19.00

”Og disciplene gjorde som Jesus

havde pålagt dem, og forberedte

påskemåltidet.”

Ved aftengudstjenesten tænker

vi tilbage på Jesu sidste måltid

med sine disciple, da han indstiftede

nadveren. Vi beder kirkegængerne

denne aften medbringe

en enkelt forårsblomst eller blomstrende

gren fra haven til at pryde

kirkens påskebord. Efter gudstjenesten

byder vi på et glas vin under

hvælvingerne i kirkens kor.

Langfredag kl. 10.00

”Men han blev gennemboret for

vore overtrædelser og knust for

vore synder.”

Langfredagens særlige karakter

understreges bl.a. ved at der flages

på halv og lysene på alterbordet,

der normalt brænder under en

gudstjeneste, denne ene dag om

året ikke tændes.

Langfredag kl. 18 opføres Faurés

”Requiem” – se omtale s. 7.

Påskelørdag nat kl. 22.30

”Jeg blev stødt ned og var ved at

falde, men Herren kom mig til

hjælp.”

Påskelørdag nat lever vi med i

timen mellem død og opstandelse

ved en liturgisk gudstjeneste,

hvor der veksles mellem salmesang,

læsninger og musik. Hele

kirkens Kantori medvirker under

ledelse af Jane Laut, samt kirkens

præster.

Påskedag kl. 10.00

”Den sten bygmestrene vragede,

er blevet hovedhjørnesten”

Påskedag lyder opstandelsesevangeliet

til glæde og håb, når

vi fejrer livets sejr over døden

ved en glædesfyldt højmesse.

Hele Kantoriet fylder kirken med

lovsangstoner denne morgen.

2. påskedag kl. 10.00

”Og det skete, mens de gik og

talte sammen, kom Jesus selv og

slog følge med dem.”

Under vandringen til Emmaus

møder disciplene den opstandne

Jesus igen, og sorgen erstattes af

glæde over det forunderlige opstandelsesbudskab.

Babysalmesang

I foråret begynder et nyt hold

Babysalmesang i Dalum

kirke. Babysalmesang er

dåbsoplæring for babyer.

De helt små børn oplever

og lærer gennem sanserne,

og man mærker tydeligt, at

de små nyder at være i kirken

og høre deres mors eller

fars stemme. Forældrene får

også en god stund med børnene,

og lærer samtidig en

masse gode salmer som de

kan synge i andre sammenhænge.

Salmernes tekster vækker

til eftertanke. Som forældre

er det både en gave og et

stort ansvar at få et barn, og

fra salmerne kan man måske

finde svar på og hjælp

til nogle af de tanker og bekymringer,

man gør sig som

forælder. Når vi har sunget

en halv times tid hygger vi

os med lidt frugt og snak.

Babysalmesangen ledes af

musikpædagog og fløjtespiller

Rikke Petersen. Det er

planlagt som et forløb over

6 gange, og foregår i Dalum

kirke torsdag formiddage:

16. maj kl. 9.30 - 10.30

23. maj kl. 9.30 - 10.30

30. maj kl. 9.30 - 10.30

6. juni kl. 9.30 - 10.30

13. juni kl. 9.30 - 10.30

20. juni kl. 9.30 - 10.30

Af praktiske grunde kan der

maks. være 12 børn på hvert

hold.

Vi beder derfor om at man

tilmelder sig på kirkekontoret

på tlf. 66 13 24 14.

Det koster 100 kroner at

deltage i hele forløbet.

5


6

Udstillinger i annekset

Karen Engholm Jensen

19. febr. - 22. marts 2013

Karen Engholm fortæller om sine

arbejder:

Psaligrafi (papirklip) er at ”tegne

med saks.” I mine klip arbejder

jeg både med symmetri og asymmetri.

Jeg kolorerer dem, lægger forskellige

farvet papirtyper bag og

”popper” dem op, så de får en

3D-effekt, alt afhængig af hvilket

udtryk jeg ønsker.

Jeg tegner mine motiver på bagsiden

af papiret og klipper derefter

med en lille saks. Mit motto

er: ”Hvad jeg kan tegne – kan jeg

klippe”!!!

Kirsten Schou

2. - 30. april 2013

Inspiration til gode oplevelser.

Kirsten Schou, Sanderum, siger:

”Kun gennem handling vinder

livet i betydning”, skriver H.C.

Andersen.

Jeg skred selv til handling, da

jeg blev pensionist, og som så

mange andre genoptog min tegne/male

interesse. Jeg deltager løbende

i kurser på Fyens Tegne- og

Maleskole og på Kunsthøjskolen

på Ærø. Jeg bliver desuden inspireret

fra vores arbejde i Kenya

og samvær med mennesker i min

dagligdag.

Blyantstegning er en afslappende,

men også energiskabende

proces, som giver en enkel og klar

gengivelse af en god oplevelse.

Akryl maling har styrken i farverne,

som giver en anden form for

varme i billederne og som lader

tankerne flyde uhæmmet og fantasien

få frit løb.

I de senere år er jeg begyndt,

at kombinere mine fotos med papirklippene

for derved at opnå et

helt nyt udtryk.

Jeg tager dele af klippene, sætter

dem i rapport og trykker via

silketryksrammer på tørklæder

og puder.

Gennem årene har jeg selv nydt

at beskue kunstværker i annekset.

Jeg håber udstillingen vil give inspiration

til gode oplevelser.

Henning Algren Eriksen

2. - 30. april

Henning Algren Eriksen snittede

hele sit liv i træ og gennem årene

blev det til en anseelig mængde

livagtige og ofte humoristiske træsnitterier,

f.eks. H.C. Andersens

Klods-Hans, der kommer ridende

på sin gedebuk på vej for at vinde

prinsessen og det halve kongerige.

Henning Eriksen var egentlig

autolakerer, men efter arbejdstid

gik han ned i sit arbejdsrum i kælderen

på Thordals Allé. Her havde

han sin høvlbænk og snitteredskaber.

Med sikker kunstnerisk fornemmelse

voksede træskulpturerne

frem, men beskeden som han

var, blev de fine ting kun fremvist

i den nærmeste kreds. I 2012 døde

Henning Eriksen 88 år gammel og

familien har været så venlig at udlåne

et udvalg af træskulpturerne,

både de færdige og ufærdige samt

nogle af de redskaber, som er blevet

brugt i fremstillingsprocessen.

Gunhild Brink

1. maj - 15. juni 2013

Gunhild Brink har udstillet både

offentligt og privat, i kunstbygninger

m.m. Hendes lyse, lette

billeder viser hendes glæde over

naturen.

Inspirationen til mine papirklip

og mønstre henter jeg mange

steder fra: rejser i ind- og udland,

men også hverdagens små skæve

vinkler, pudsigheder og fortællinger

fanger min interesse.

I mine klip kan man møde

”Fetemeniler” – et væsen , vi

opfandt, da vore børn var små.

Fetemeniler kan tage form efter

den fortælling, de er fortalt ind i.

Fetemeniler er mange. De bærer

på hinandens historier. Er omskiftelige

og parate. De er sammensatte

og tolerante. Nye og anderledes

arter bliver til. Nye kundskaber.

Nye udsigter. Nye vinkler. Byd

disse Fetemeniler velkommen i

vores rummelige verden!!

Selv siger hun: “Inspirationen

kommer fra naturen, årstiderne,

vejr og vind, flora og fauna, især

fuglelivet - arbejdet foregår derude.

Stilen er naturalistisk, og mit

arbejdsfelt er mest akvarellerne,

men også tegninger, tusch, gammeldags

penneskaft eller rørpen.

Jeg har malet/tegnet altid.”

Ældreklubben

Ældreklubben mødes hver

onsdag i kirkens anneks

kl. 14.30-16.30

6. marts:

En tur til Australien med

rygsæk

13. marts:

Heimerkoret

20. marts:

H.C. Andersen og hans

familie

3. april:

Pakkespil

10. april:

Fra bondekone til borgmester

17. april:

Seniorbanden

24. april:

Generalforsamling

29. maj:

BUSTUR


Gabriel Faurés Requiem

i Dalum Kirke

Langfredag, den 29. marts

kl. 18 opføres Gabriel Faurés

Requiem i Dalum Kirke

Medvirkende:

Dalum Kirkes Kantori, udvidet

med eksterne tenorer og basser

Medlemmer af Odense

Symfoniorkester

Signe Asmussen, sopran

Rasmus Tofte-Hansen, baryton

Jan Erik Schousboe, violin solo

Jane Laut, orgel

Søren Birch, dirigent

Programbillet: 100 kr.

Studerende: 50 kr.

Et requiem er en gudstjeneste for

de døde. Faurés requiem opføres

nu om stunder som koncert, sådan

som man vil kunne opleve

det denne Langfredag i Dalum

Statistik for Dalum Sogn

Kirke. Opførelsen indledes og afsluttes

med klokkeringning.

Der er ikke noget der tyder

på, at Fauré for 125 år siden har

skrevet værket i nogen specifik

anledning, men det blev opført

ved hans egen begravelse i 1924.

Værket er det kendteste af Faurés

større værker, om end det i tid

ikke varer mere end ca. 40 minutter.

Fauré, som var parisisk organist

og komponist, har selv sagt om

sit værk: ”Man har ment, at mit

requiem ikke udtrykker angst

for døden, men jeg ser døden

som en lykkelig udfrielse, som en

længsel mod overjordisk lykke,

snarere end som en smertefyldt

oplevelse”. Denne forståelse afspejles

i værkets opbygning, derved

at han har fjernet en stor del

af afsnittet om dommedag og til

gengæld tilføjet den sidste sats

”In paradisum”. Tilsvarende viser

skønheden i musikken mod trøst

og fryd ved tanken om paradis.

Signe Asmussen.

To små middagskoncerter

med

orgelmusik

Lørdag den 2. marts og lørdag

den 9. marts er der kirkeskole

i kirkens anneks.

Men selvom man ikke deltager

i skolen, er man velkommen

til at dukke op i tidsrummet

12.50-13.15 i kirken.

Kirkens organist spiller

værker for orgel. Det bliver

forhåbentlig en kærkommen

anderledes stund for

de intellektuelt udfordrede

deltagere i Kierkegaardstudierne.

For andre måske

et godt hvil fra lørdagens

rengøring og indkøb.

Hvad du ønsker,

skal du få…

Torsdag den 30. maj kl. 17 i

kirken. Ønskekoncert med

Dalum Kantori.

Har du et ønske? Vil du gerne

lytte til en bestemt korsang,

et orgelstykke eller synge en

salme, så vil vi gerne opfylde

ønsket, hvis vi kan.

Af hensyn til forberedelsen

og indstuderingen må

man henvende sig til organist

Jane Laut senest 1. april.

Telefonnummer og mailadresse

ses på bladets bagside.

Pigerne står for præsentationen

af eftermiddagens musik.

Årstal 2008 2009 2010 2011 2012

Fødte i alt 98 104 91 71 84

Døbte i alt 75 77 98 73 67

Navngivet i alt 27 28 19 20 22

Konfirmerede i alt 66 64 27 47 46

Viede / kirkelig velsignelse 16 (2) 18 (4) 15 (1) 8 (2) 12 (2)

Døde i alt 55 40 47 43 50

Begravet / bisat i alt 104 104 108 105 99

Altergæster 2037 2138 2104 1940 1936

Udmeldelser af folkekirken 10 8 10 17 27

Indmeldelser i folkekirken 4 2 7 6 1

Indbyggere i Dalum sogn pr. 1. januar 6598 6657 6744 6675 6879

Antal gæster ved årets gudstjenester 7476 7472 7004 6220 7400

7


Gudstjenester

3. marts 3. s. i fasten

10.00 Dorthe Tofte-Hansen

6. marts Konfirmandgudstjeneste

19.00 Begge præster

10. marts Midfaste

10.00 Dorthe Tofte-Hansen.

Sogneindsamling *

17. marts Mariæ bebudelses dag

10.00 Lars Hagensen

23. marts Påskegudstjenste for børn

10.00 Dorthe Tofte-Hansen

24. marts Palmesøndag

10.00 Lars Hagensen

28. marts Skærtorsdag

19.00 Dorthe Tofte-Hansen

29. marts Langfredag

10.00 Lars Hagensen

18.00 Koncert. Faurés Requiem

30. marts Påskelørdag nat

22.30 Alle kirkens ansatte medvirker

31. marts Påskedag

10.00 Lars Hagensen

Hele Kantoriet medvirker*

Kirkekaffe i koret

1. april 2. påskedag

10.00 Dorthe Tofte-Hansen

7. april 1. s. e. påske

10.00 Dorthe Tofte-Hansen.

14. april 2. s. e. påske

10.00 Dorthe Tofte-Hansen.

21. april 3. s. e. påske

Lars Hagensen

26. april Bededag

9.00 Konfirmation 7C / Dorthe Tofte-Hansen

11.00 Konfirmation 7B / Dorthe Tofte-Hansen

13.00 Konfirmation 7A / Lars Hagensen

28. april 4. s. e. påske

10.00 Lars Hagensen.

Kirkekaffe i koret

5. maj 5. s. e. påske

10.00 Begge præster.

Juniorkonfirmander medvirker *

9. maj Kr. himmelfarts dag

10.00 Dorthe Tofte-Hansen.

12. maj 6. s. e. påske

10.00 Dorthe Tofte-Hansen.

19. maj Pinsedag

10.00 Lars Hagensen.

Hele Kantoriet medvirker

20. maj 2. pinsedag

10.00 Lars Hagensen.

26. maj Trinitatis søndag

10.00 Dorthe Tofte-Hansen.

Kirkefrokost med Poul Christrup

1. juni Børnegudstjeneste

10.00 Dorthe Tofte-Hansen.

2. juni 1. s. e. trinitatis

10.00 Lars Hagensen

* Omtale i kirkebladet. Ret til ændringer forbeholdes.

Kirkelige handlinger

Fødsel

Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. I det

tilfælde skal anmeldelsen være kirkekontoret i hænde senest 14 dage efter fødslen. Ugifte forældre

kan i reglen få faderskabet registreret ved at aflevere eller sende en omsorgs- og ansvarserklæring

til kirkekontoret, så den er kirkekontoret i hænde senest 14 dage efter barnets fødsel.

Til den ugifte mor fremsendes fra kirkekontoret en Vejledning om faderskab.

Dåb

I Dalum kirke foretages max. 3 dåb ved højmessen kl. 10. Kirkekontoret kontaktes og

derefter den præst, som har gudstjeneste på den ønskede dato, med henblik på et dåbsbesøg

i hjemmet. For fadderne (2-5) gælder, at de skal være døbt med den kristne dåb og

over konfirmationsalderen. Ved dåben bliver barnet medlem af Den Danske Folkekirke.

Navngivning

Ved navngivning bliver barnet ikke medlem af den danske folkekirke. Navngivning

sker på kirkekontoret indenfor barnets første 6 måneder. Kan evt. foretages med digitalSignatur

via www.personregistrering.dk

Vielse/velsignelse

Henvendelse på kirkekontoret for fastsættelse af dato og klokkeslæt. Derefter kontaktes

den af præsterne, som skal foretage vielsen. Før en vielseshandling skal man henvende sig

til Borgerservice i bopælskommunen, hvor man kan få udleveret en ægteskabserklæring,

der danner grundlag for den senere fremsendte prøvelsesattest. Ægteskabserklæring kan

også fås digitalt på kommunens Borgerservice. Prøvelsesattesten er kun gyldig i 4 måneder

og skal medbringes til samtalen hos præsten. Ved en kirkelig velsignelse af et borgerligt

indgået ægteskab indhentes ingen prøvelsesattest, men vielsesattesten medbringes til

samtalen hos præsten forud for velsignelsen.

Dødsfald

Ved dødsfald kan man henvende sig til en bedemand, der ordner de praktiske formaliteter,

bl.a. kontakten til kirkekontoret og præsten. Man kan også selv kontakte sognets

præst og/eller kirkekontoret, hvorefter videre formaliteter aftales.

Se også www.odense.dk/kirkegaarde

Børn og Unge

De grønne pigespejdere

Pernille Jensen,

Tlf. 60 22 15 57

KFUM-Spejderne

Randi Strib

r_strib@hotmail.com

22 36 73 93

Dalum Spejdercenter

Birkedals allé 63

5250 Odense SV

FDF

Lars E. Nielsen,

Hverringevej 7,

5230 Odense M

Tlf. 65 91 63 39

Kirkebil

Ældre og gangbesværede kan rekvirere

kirkebil til og fra Dalum kirke ved alle

gudstjenester. De skal blot ringe til

kirkekontoret, tlf. 66 13 24 14, inden

fredag kl. 13.00.

Kirke og Sogn

udgives af Dalum Menighedsråd

Ansvarshavende redaktør er:

sognepræst Dorthe Ahlburg

Tofte-Hansen.

Papir: 100% genbrugspapir

fra Dalum Papir A/S.

Tryk: OAB-Tryk a/s, Odense.

Dalum kirke

www.dalumkirke.dk

www.dalumke.dk

Sognepræst Lars Hagensen (KBF)

Carl Baggers Allé 67, 5250 Odense SV,

Tlf. 66 17 97 73. E-mail: lhha@km.dk

Træffes ikke mandag.

Sognepræst Dorthe Ahlburg

Tofte-Hansen, Dalumvej 112,

5250 Odense SV, Tlf.: 66 13 20 60.

E-mail: dath@km.dk. Træffes ikke mandag.

Kirkekontoret: Kordegn Poul Kjærsgaard

Sørensen og kordegn Birgit Nielsen,

Dalumvej 112B, 5250 Odense SV,

E-mail: dalum-kirkekontor@live.dk

tlf. 66 13 24 14.

Kirkens kontor er åbent tirsdag til fredag

9-13, torsdag tillige 16-18. Mandag lukket.

Organist Jane Laut,

Ravnskovgyden 1, 5466 Asperup,

privat 64 48 11 51. E-mail: jlaut@mail.dk

Kirketjener Irene Fogt

træffes formiddage, tlf. 66 13 24 16.

Formand for menighedsrådet:

Torben Jakobsen,

Fruens Bøge Allé 7, 5250 Odense SV

Dalum sogns menighedsråd:

Oplysninger om menighedsrådets medlemmer

og enkeltposter findes på kirkens

hjemmeside www.dalumkirke.dk

Trykt på CyclusOffset 100 g/m 2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!