KIRKE OG SOGN - Dalum Kirke

dalumkirke.dk

KIRKE OG SOGN - Dalum Kirke

Påskens gudstjenester

Kirkens påskefejring strækker

sig over mange dage. Påsken har

mange helligdage med gudstjenester,

der markerer påskens begivenheder

omkring Jesu lidelse,

død og opstandelse. Påskens

gudstjenester falder på forskellige

tidspunkter af døgnet og har

også meget forskelligartet karakter.

Gudstjenesterne afspejler påskens

begivenheder samt hele den

følelsespalet disciplene gennemlever

sammen med Jesus i løbet af

Påskeugen. Fra euforisk feststemning

over angst og smerte til den

dybeste sorg et menneske kan opleve,

indtil det underfulde opstandelsesbudskab

lyder Påskemorgen

og vækker håbet til live igen.

Lørdag den 23. marts kl. 10.00

Påskegudstjeneste for børn. Efter

gudstjenesten er der æggejagt i

kirken!

Palmesøndag kl. 10.00

”Se, din konge kommer til dig,

sagtmodig, ridende på et æsel og

på et trækdyrs føl”.

Palmesøndag fejres indtoget i

Jerusalem, hvor Jesus kommer for

at fejre Påske med sine disciple.

Han hyldes som en konge og alverdens

frelser.

Skærtorsdag kl. 19.00

”Og disciplene gjorde som Jesus

havde pålagt dem, og forberedte

påskemåltidet.”

Ved aftengudstjenesten tænker

vi tilbage på Jesu sidste måltid

med sine disciple, da han indstiftede

nadveren. Vi beder kirkegængerne

denne aften medbringe

en enkelt forårsblomst eller blomstrende

gren fra haven til at pryde

kirkens påskebord. Efter gudstjenesten

byder vi på et glas vin under

hvælvingerne i kirkens kor.

Langfredag kl. 10.00

”Men han blev gennemboret for

vore overtrædelser og knust for

vore synder.”

Langfredagens særlige karakter

understreges bl.a. ved at der flages

på halv og lysene på alterbordet,

der normalt brænder under en

gudstjeneste, denne ene dag om

året ikke tændes.

Langfredag kl. 18 opføres Faurés

”Requiem” – se omtale s. 7.

Påskelørdag nat kl. 22.30

”Jeg blev stødt ned og var ved at

falde, men Herren kom mig til

hjælp.”

Påskelørdag nat lever vi med i

timen mellem død og opstandelse

ved en liturgisk gudstjeneste,

hvor der veksles mellem salmesang,

læsninger og musik. Hele

kirkens Kantori medvirker under

ledelse af Jane Laut, samt kirkens

præster.

Påskedag kl. 10.00

”Den sten bygmestrene vragede,

er blevet hovedhjørnesten”

Påskedag lyder opstandelsesevangeliet

til glæde og håb, når

vi fejrer livets sejr over døden

ved en glædesfyldt højmesse.

Hele Kantoriet fylder kirken med

lovsangstoner denne morgen.

2. påskedag kl. 10.00

”Og det skete, mens de gik og

talte sammen, kom Jesus selv og

slog følge med dem.”

Under vandringen til Emmaus

møder disciplene den opstandne

Jesus igen, og sorgen erstattes af

glæde over det forunderlige opstandelsesbudskab.

Babysalmesang

I foråret begynder et nyt hold

Babysalmesang i Dalum

kirke. Babysalmesang er

dåbsoplæring for babyer.

De helt små børn oplever

og lærer gennem sanserne,

og man mærker tydeligt, at

de små nyder at være i kirken

og høre deres mors eller

fars stemme. Forældrene får

også en god stund med børnene,

og lærer samtidig en

masse gode salmer som de

kan synge i andre sammenhænge.

Salmernes tekster vækker

til eftertanke. Som forældre

er det både en gave og et

stort ansvar at få et barn, og

fra salmerne kan man måske

finde svar på og hjælp

til nogle af de tanker og bekymringer,

man gør sig som

forælder. Når vi har sunget

en halv times tid hygger vi

os med lidt frugt og snak.

Babysalmesangen ledes af

musikpædagog og fløjtespiller

Rikke Petersen. Det er

planlagt som et forløb over

6 gange, og foregår i Dalum

kirke torsdag formiddage:

16. maj kl. 9.30 - 10.30

23. maj kl. 9.30 - 10.30

30. maj kl. 9.30 - 10.30

6. juni kl. 9.30 - 10.30

13. juni kl. 9.30 - 10.30

20. juni kl. 9.30 - 10.30

Af praktiske grunde kan der

maks. være 12 børn på hvert

hold.

Vi beder derfor om at man

tilmelder sig på kirkekontoret

på tlf. 66 13 24 14.

Det koster 100 kroner at

deltage i hele forløbet.

5

More magazines by this user
Similar magazines