nyt fra bestyrelsen - Baunebakken

baunebakken.dk

nyt fra bestyrelsen - Baunebakken

BAUNE

BAKKE

BLADET

Nr. 41 • Marts 2002


2

Formand

Bengt Lynggaard Madsen

Bredkær 25

36 75 84 11

Sekretær

Peter Knub

Grundkær 41

36 48 13 60

Best. medlem

Bente Risom

Engkær 19

Tlf. 36 47 84 60

BESTYRELSEN

Næstformand

Bente Staalø

Grundkær 44

36 75 08 54

Best. medlem

Pia Nielsen

Engkær 8

Tlf. 36 48 23 22

Best. suppleant

Johnny Steenberg

Grundkær 10

36 75 42 36

Kasserer

Jørgen Møller

Grundkær 18

36 75 00 08

Best. medlem

John Brun Jensen

Grundkær 12

Tlf. 36 47 18 12

Best. suppleant

Inge Lise Wulff

Bredkær 37

36 47 29 29


INDHOLD

Nyt fra bladudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 4

Nyt fra bestyrelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 5

Fra nabo til nabo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 11

Historisk tilbageblik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 12

Læserkonkurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 13

Hørt på stien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 14

De udvalgte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 15

Husk generalforsamling tirsdag d. 30. april, kl. 19.00

på Holmegårdsskolen

STØT VORE ANNONCØRER

- DE STØTTER OS !

FOR KUN KR. 20,-

KAN DU FÅ TURBO SOL

Hvidovrevej 106

Åbningstider: Alle dage 7-22

Tilbud til Baunebakkebeboere:

Ved køb af 10 poletter fås sol 10 x 10

min. for kr. 170,- (normalpris kr. 200,-)

Henvendelse efter klokken 18.00 eller i

weekend til:

Klaus Madsen og Birgitte Simonsen

Drivkær 41

®

Sun Station

SOLCENTER

3


4

NYT FRA BLADUDVALGET

Det blev atter forår i Baunebakken. Når

I læser dette blad er fuglene i gang

med at bygge reder og blomsterne

vælter op af jorden, mens børnene

igen fylder vore legepladser.

Når vi tænker tilbage på vinteren

var den jo heller ikke så slem et

par korte perioder med kulde og sne,

men ellers regn og kun lidt sol.

Det var dog som om, der manglede

et eller andet i løbet af vinteren. Der var

ingen fastelavnsfest.

I mange år har vi holdt fastelavnsfest

for børn og voksne i Baunebakken.

Og det har hvert år været noget af et tilløbsstykke

med langt over 100 deltagere.

Men ikke i år.

Det har normalt været miljøudvalget,

som har stået for dette festlige arrangement,

men måske var de kørt

trætte, fordi de følte at opbakningen

svigtede. Det er forståeligt.

Vi har selv haft den samme oplevelse

i bladudvalget, hvor vi havde en følelse

af, at der kun var få som interesserede

sig for bladet, men det blev heldigvis

afkræftet af den læserundersøgelse, som

vi gennemførte i forrige nummer af

bladet, hvor vi fik bekræftet, at der faktisk

er stor tilslutning til at Baunebakkebladet

fortsat skal udkomme.

Mange af de aktiviteter, som gør det

lidt sjovere at bo i Baunebakken opstår

jo ikke af sig selv, men sker kun når der

er nogle af beboerne, som tager et initiativ.

Vi vil derfor opfordre alle, som vil

være med til at gøre Baunebakken til et

sjovere og hyggeligere sted at bo for både

børn og voksne, til at melde sig til at

deltage i miljøudvalget - enten ved at

komme og melde sig på den kommende

generalforsamling i grundejerforeningen

- eller ved at melde sig til Johnny

Stenberg, Grundkær 10, 36 75 42 36.

Med denne opfordring til alle om at

medvirke til at gøre Baunebakken til et

sjovere og bedre sted at bo, ønsker bladudvalget

alle læserne et godt forår. Vi

vender tilbage med et nummer af bladet

lige før sommerferien.


NYT FRA BESTYRELSEN

Generalforsamling 2002

Den ordinære generalforsamling 2002

afholdes tirsdag den 30. april klokken

19.00 på Holmegaardsskolen.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen

i hænde senest 14 dage før.

På generalforsamlingen har bestyrelsen

foreløbig planlagt ud over fremlæggelse

af forslag til budget at fremsætte

tre andre forslag: et om pligt til at be-

Betaling af kontingent med giro

Da grundejerforeningen er gået over til

et nyt regnskabssystem, vil der ske nogle

ændringer i opkrævningen for dem, der

stadigvæk betaler med giro.

Kontingent og girogebyr er fremover

på samme girokort, så man får ikke

mere 2 girokort ind af døren.

Da der ikke blev opkrævet gebyr for

januar kvartal er der derfor 2 gebyrer på

tale kontingent via PBS, et forslag om

nye bestemmelser for opførelse af carporte

og et forslag om træhøjder i Baunebakken.

Se artiklen om problematikken

her i bladet.

Har du forslag skal de være bestyrelsen

i hænde senest den 16. april 2002.

Bestyrelsen

april opkrævningen (kr 30,-)

Der er nogle, der får en opkrævning

på kr. 45,-, hvilket skyldes at de stadigvæk

skylder for oktober kvartal sidste

år.

Vi vil endnu en gang opfordre til, at

man tilmelder sig PBS.

Venlig hilsen

kassereren

56

SALON KATE

Langt, kort, strit eller krøller

- håret det klarer Kate Møller

Alt inden for moderne

hårpleje, for damer, herrer

og børn.

Der er åbent tirsdag til

fredag fra kl. 9 til efter

behov.

Til dig der måtte være

dårligt gående, eller på

anden måde ikke er i stand

til at komme til mig

- kommer jeg gerne til dig.

Jeg kører ud hver mandag

fra kl. 9.

Ring venligst

for tidsbestilling.

Venlig hilsen

Salon Kate

v/Kate Møller

Plejehjemmet Søvangsgården

Søvangsvej 19-23

2650 Hvidovre

Telefon: 36 34 08 34

Privat: 36 75 00 08

Grundkær 18

SALONPRISER

Dameklip Kr. 135

Herreklip, pensionist Kr. 95

Herreklip Kr. 120

Børneklip Kr. 90

Vandondulation Kr. 120

Klip samt vand/føn

Permanent

Kr. 200

incl. vand/føn Kr. 410

Permanent (solo) Kr. 320

Lyse striber (solo) Kr. 230

Farvning (solo)

Farvning,

Kr. 165

bryn og vipper Kr. 85

Tillæg for langt hår Kr. 110

Kørselstillæg Kr. 30

(dog ikke i Baunebakken)

Alle priser er incl. moms.


NYT FRA BESTYRELSEN

Træer er dejlige men:

I Baunebakken kan man ikke plante

hvad som helst:

Vore haver er meget små og beplantningen

på fællesarealet ud for de enkelte

ejendomme - i daglig tale kaldt rabatterne

- er beplantet efter den tinglyste

plan for Fællesarealer.

Beplantning i rabatten ud for huset:

En del beboere har plantet ekstra i

disse arealer og det er helt i overensstemmelse

med foreningens holdning.

Jo smukkere jo bedre. Men desværre er

det ikke alle, der følger de givne anvisninger:

Rabatterne ud for husene er en del

af foreningens fællesarealer. Den vedligeholder

træer, buske og slyngplanter,

samt sørger for en rimelig græsslåning.

Foreningens planter må ikke fjernes,

derimod er man, efter forud indhentet

tilladelse velkommen til at foretage ekstrabeplantning,

dog er løvfældende

træer og større nåletræer forbudt. Ekstrabeplantningen,

der ikke må være til

gene for rationel græsslåning og øvrig

vedligeholdelse, vedligeholdes af husejeren.

Med henvisning til konkrete gener

eller naboklager, kan ekstrabeplantningen

kræves fjernet. Man er særdeles velkommen

til at slå græsset ud for sit hus.

Disse regler er ikke udarbejdet for at

genere - tværtimod, derfor denne forklaring.

Hvorfor må man ikke plante løvfældende

træer og større nåletræer?

Løvfældende træer taber løvet om

efteråret og det sviner. Om foråret ved

løvspring danner en del træer desuden

en fedtet substans, der gør omgivelserne

glatte. Dertil kommer, og det er det alvorligste,

at navnlig pil, poppel og til

dels birk har nogle meget aggressive

rodnet, der kan ødelægge de installationer,

der ligger i stierne.

Her ligger kloakledninger, drænledninger,

vandledninger, elkabler, Tv-kabler

og telefonkabler. Et rodnet fra navnlig

de tre nævnte arter er i stand til fuldstændig

at ødelægge disse. Der er ikke

noget at sige til, at den enkelte beboer

ikke tænker over det, men træerne er

utrolig gode til at hente vand til deres

vækst selv meget langt væk. En poppel,

der fornemmer vand i en dræn- eller

kloakledning 40 - 50 meter væk, vil helt

sikkert sende sine rødder derhen og ind

i selv den mindste sprække, og i løbet af

meget kort tid vil rodnettet have ødelagt

ledningen. Vi har eksempler på, at

rødderne fylder kloakledningerne op,

og vandrer helt inde under husene.

Ødelægges drænene vil fliserne på

stierne »svømme« med alt hvad det indebærer

af sporkøring m.v.

Nåletræer har det på en anden måde:

Deres rødder bliver i overfladen,

men til gengæld breder de sig meget, og

bliver træerne for store er det klart, at

også de ødelægger.

De træer, foreningen står for, er udvalgt

netop med det formål for øje ikke


7


8

NYT FRA BESTYRELSEN

at skade, men helt at undgå det, kan

man ikke. Det er derfor et stadigt arbejde

for os at holde øje med dem og at

udskifte eller fælde dem, når de bliver

for voldsomme.

Nu er det ikke sådan, at vi farer frem

med bål og brand, hvis vi opdager et lille

løvfældende træ i rabatten, men alle

skal være klar over, at vi uden varsel kan

se os nødsaget til at fjerne et træ vi

skønner kan skade installationerne. Selv

en uskyldig udseende lille hængepil, kan

udvikle et særdeles skadeligt rodnet, og

så må den væk.

Træer i haverne

Store træer er en pestilens for naboen

eller omvendt naboens store træer er til

gene for en selv. I vore haver kan større

træer mod nord være gode at have, men

hvad med de stakkels naboer? Store

træer hører generelt kun til i store haver

hvor de ikke kan mørklægge hele haven

eller genere naboer.

Hvor store træer og hvor?

Størrelsen på træer og hvor de må

stå, er der ingen love eller regler for, kun

anvisninger.

For det første må træer ikke plantes

nærmere skel end 2 1 /2 meter, og for det

andet må de ikke genere naboerne,

hverken med skygge eller rødder.

I vore haver vil det i praksis sige, at

med en afstand på 2 1 /2 meter og en højde

på 3 meter vil man være garderet.

Der er masser af træer og buske der ikke

bliver så høje og derfor egner sig til vore

små haver.

Desværre ser vi mange steder kæmpehøje

træer og vi får mange henvendelser

fra fortvivlede naboer. Man føler

sig generet af, at de bliver berøvet det

sparsomme lys, der kan nå ned i haverne,

svineriet fra blade og nåle og ikke

mindst rødderne, der ødelægger mulighederne

at plante. I værste fald kan de

gå i regnvandsledningerne hos naboen.

Nåletræer har tilbøjelighed til at

vælte i kraftigt stormvejr, men afbrækkede

grene kan også ødelægge utrolig

meget, derfor: få dem fældet inden det

bliver for sent og i øvrigt bliver det dyrere

at få dem fældet for hver dag, der

går.

Det kan gøre ondt at komme af med

sit flotte træ, men ødelagte tage, udhuse

o.s.v. hos sig selv og/eller naboerne gør

endnu mere ondt, også i pengepungen.

Bestyrelsen foreslår derfor følgende handleplan

for fjernelse af de alt for store

træer:

1. Har man et stort træ eller er man generet

af naboens store træ laver man

indbyrdes en fast aftale om, hvordan

og hvornår man inden for det næste

år får fjernet træet/træerne.

2. På generalforsamlingen fremsætter

bestyrelsen forslag til afstande og højde

på træer i haverne. I forslaget ind-


NYT FRA BESTYRELSEN

går en tidsramme på et år.

3. Er træerne ikke blevet fældet inden

for tidsfristen, tages der skridt til civilretsretslig

sag om fjernelse.

Har man ikke tålmodighed til at

vente, er der kun et at gøre, at få tvisten

afgjort ved retten med det ubehag en afgørelse

ved retten oppebærer. Vi anbefaler

foreningens advokat, der har stort

kendskab til Baunebakken, til at føre sagen.

Så langt burde det ikke komme, men

erfaringen viser desværre, at det kan

blive nødvendigt i enkelte tilfælde.

Skulle vi ikke bevise, at den erfaring

ikke gælder Baunebakken?

Med venlig hilsen

Bengt Lynggaard

9


10

36 44 78 57


FRA NABO TIL NABO

Drengecykel sælges

Velholdt drengecykel af mærket Atlanta

24" sælges for 300 kr.

Henvendelse:

Jens Mølbach

Engkær 4

Tlf. 3648 0204

e-mail: jm@ac.dk

Barnevogn og kravlegård

Odder-barnevogn:

Incl. lift, madrasser og babydyne.

Virkelig pæn og velholdt.

PRIS: kun 1195,- kr.

Kravlegård:

Kravlegård i lyst træ incl. madras

PRIS: kun 395,-kr.

Hanne Andersson

Drivkær 2

Tlf: 3675 0029 - Email: frankie@mail.dk

Drengecykel til salg

Velholdt drengecykel med 3 indvendige

gear, 24 tommer hjul, gul og lidt sort,

skærme og bagagebærer én håndbremse

og fodbremse, ringklokke og kodelås

samt reflekser.

Pris: 350 kr.

Henvendelse til

Stråkær 6

Tlf. 36755929

Flyverdragt

Et stk. flyverdragt "ticket to heaven"

størrelse 3 år, rød,meget velholdt

sælges for kr. 500,00

Henvendelse til

Grundkær 36

36759633

Akvarium

Salg af Akvarium 320l i gråt, med tilhørende

amartur og underskab. Med

diverse tilbehør. ca. 1år gammelt. ny

pris ca. 7000kr.

sælges for kun 2000 kr .

"kan beses hos"

Goldbæk

Engkær 33

Tlf: 3675 6461

kurtella@worldonline.dk

Skoda Felicia GLXi

Skoda Felicia GLXi grøn metallic,

fra 12/95 kørt 126.000,

ABS, airbag og centrallås -

ring/mail for nærmere oplysninger

sælges for kr. 30.000,00

Henv. Hanne Ewald

Grundkær 26

jewald@worldonline.dk

Gratis PC

En 386DX 40 Mhz

med vistnok 100 Mb harddisk

4 eller 8 Mb ram, og et 512 k grafikkort,

i et solidt desktopkabinet.

Ingen skærm, tastatur, mus el. lign.

Henvendelse

Peter Brandt Jørgensen

Bredkær 17

Tlf: 36470208

Email: peterbj@peterbj.dk

Se i øvrigt www.baunebakken.dk

11


12

HISTORISK TILBAGEBLIK

Det historiske tilbageblik

ser denne gang 50

år tilbage og tager udgangspunkt

i Baunebakkebladet

fra april

1952, nr. 80, med en

notits om vore veje.

Det er i øvrigt interessant

andet sted i bladet

at læse fra et bestyrelsesmøde, hvor man

bl.a. havde drøftet årsagerne til, at store

arealer i Baunebakken stod under vand.

Det havde aldrig været så slemt som i

år. Man var indstillet på at få foretaget

en undersøgelse, idet man havde en

mistanke om, at der ved vandindlægningen

i området var sket det, at drænrørene

var skåret over.

Vore veje

Tid efter anden dukker der i dagspressen

planer op om den endelige udformning

og anlæggelsen af Allingvej, men

ved nærmere undersøgelse viser disse

planer sig at være luftige rygter, der hviler

på overvejelsernes stadium og ikke

er baseret på endelige vedtagelser.

Umiddelbart efter det sidste forlydende

om vejens anlæggelse, henvendte

vi os til en af de interesserede kommuners

ingeniører og fik her det lakoniske

svar, at endelige planer om Allingvejs

anlæggelser forelå der intet om, og at alle

planer var i det uvisse og af skiftende

karakter, hvor der ikke kunne drages

endelig slutning, og at planer og disses

endelige vedtagelse kunne komme til at

foreligge lige så godt om eet år som om

tyve år. For Baunebakken kan det derfor

være vanskeligt for ikke at sige umuligt

at disponere sikkert og fremskuende på

dette grundlag.

Hovedspørgsmålet er for vort vedkommende,

om Allingvej fortsat skal

være beregnet som lokalvej eller inddrages

i den påtænkte hurtigførende motorvej.

Vi ønsker en god færdselsåre,

men er selvfølgelig ikke interesserede i

at investere store beløb i en vej, hvis den

måske om eet eller to år skal brydes op

igen og alle vore surt sammensparede

penge herved bliver spildt til forholdsvis

ingen nytte. Vor opgave må være at

vedligeholde vejen i dens nuværende

tilstand, og hertil kun anvende det højst

nødvendige beløb.

Men foruden Allingvej har vi også

andre påtrængende opgaver at løse, der

er først og fremmest Klardam, her skal

fortov og kørebane have en hovedreparation,

den er hårdt tiltrængt og vil finde

sted i den allernærmeste fremtid.

Der er dog en ting, som vore medlemmer

bør have i stadig erindring, det

er ikke forbudt at anvende skuffejern og

rive på kørebanen. To - tre minutters

arbejde kan undertiden være nok til også

at få denne i fin stand; forsøg der,

hvor det tiltrænges. Resultatet kan blive

forbavsende.

Samtidig bør vi påse, at ingen af vore

medlemmer anvender vore afsides

liggende vejarealer til affald, det er ikke

noget kønt syn, når disse kommer til at

ligne lossepladser, og vi må alle være interesserede

i at dette ikke sker.

PS: Den hurtigførende motorvej blev en

realitet ca. 15 år senere og kendes i dag

under navnet Holbækmotorvejen.


LÆSERKONKURRENCE

Der var ikke mange, der kunne løse opgaven

i sidste nummers læserkonkurrence.

Redaktionen modtog kun 3

løsninger, hvoraf den ene løsning var

sendt fra en husejer på Amager. Jo, Baunebakkebladet

læses også uden for vort

lille snævre område. Retfærdigvis skal

det lige nævnes, at løsningen var sendt

via vor hjemmeside.

Vi har i redaktionen forsøgt at veksle

lidt i sværhedsgraderne og mener, at

vi har ramt et tilfredsstillende leje. Vi

modtager i snit mellem 3 - 20 løsninger,

hvilket vel i grunden er meget godt og

tilfredsstillende. Det har ikke været vor

intention at bladets succes skulle måles i

forhold til indsendte opgaveløsninger.

Læserkonkurrencen skal blot ses som et

supplement til den underholdning, der

også skal ligge i et beboerblad.

Løsningen var:

»I stram nederdel, sko med høje hæle og i

minkpels vimsede hun rundt i keramikbutikken

og ramte en kostbar krukke,

krukke, så se Dem dog for, råbte indehaveren

vredt.

Vinder af konkurrencen blev:

Valdemar Jensen, Drivkær 10.

Et stort til lykke fra redaktionen. Det er

nu ikke første gang, at Valdemar er udtrukket

som vinder af læserkonkurrencen,

men Valdemar er en trofast delta-

ger i vor læserkonkurrence og må nok

betragtes som topscorer i indsendelse af

rigtige løsninger. Du skal have tak for

dit medlevende engagement.

For nye læsere og andre nytilkomne

går konkurrencen ud på at færdiggøre

sætninger ved hjælp af to ens ord, der

staves ens, men ikke har samme betydning.

Her er et eksempel, hvor du skal indsætte

to ord, der her i eksemplet er indrammet

i parenteser og understreget:

»Kom Petersen med fly? Nej han (tog)

(tog)«.

Opgaven denne gang lyder som følger:

Hvis vi skal have fugle til middag, bør

det være kyllinger, ______ ______

ikke.

Navn:

Adresse:

Hvis Jeg vinder ønsker jeg:

■ Rødvin ■ Hvidvin ■ Rosévin

■ Chokolade

Vinderen offentliggøres i næste

nummer - marts udgaven - af Baunebakkebladet.

Blandt de rigtige løsninger, der afleveres inden den 27. maj 2002, vil der blive trukket lod om en god flaske vin efter eget valg (rød-,

hvid- eller rosé-vin). En æske chokolade vil også være en mulighed, hvis det skulle være en af de yngre medlemmer af foreningen.

Løsningen afleveres på et stykke papir med navn og adresse eller ved at aflevere talonen med løsningen til et af bladudvalgets postkasser.

Du kan selvfølgelig også afgive løsningen via Internettet på vor - foreningens - hjemmeside www.baunebakken.dk. Her kan du også, blandt

de første se, hvem der har vundet konkurrencen.

13


14

HØRT PÅ STIEN

I et IT-firma bliver 5 kannibaler ansat

som programmører.

Ved tiltrædelsen siger chefen: "I har

nu fast arbejde, tjener godt og kan spise

i vores kantine. Så lad de andre være i

fred."

Kannibalerne lover, at de ikke rører

kollegerne. Efter fire uger kommer chefen

igen og siger: "Der mangler en

rengøringskone, er der nogen af jer der

ved, hvad er der blevet af hende?"

Alle kannibalerne ryster på hovedet

En mand i en varmluftsballon indså, at

han var faret vild. Han reducerede højden

og så en kvinde nedenunder. Han

gik lidt længere ned og råbte, "undskyld,

kan De hjælpe mig? Jeg havde en

aftale om at mødes med en ven for en

time siden, men jeg ved ikke hvor jeg

befinder mig."

Kvinden nedenunder svarede, "De

befinder dem i en varmluftballon hævet

cirka 30 fod over jordens overflade i

mellem 40 og 41 nordlig breddegrad og

mellem 59 og 60 vestlig længdegrad."

"De må være tekniker" sagde ballonskipperen.

"Det er jeg", svarede kvinden, "hvordan

kunne De vide det?"

"Tjo", sagde ballonskipperen, "alt

hvad De har fortalt mig er teknisk korrekt,

men jeg har ingen ide om, hvad jeg

0 0 0

og sværger, at de ikke har noget med sagen

at gøre.

Da chefen er gået, vender den ene

kannibal sig om mod de andre: "Hvem

af jer fjolser har spist rengøringskonen?"

Den bagerste melder sig med sagte

stemme: "Det var mig".

"Din idiot, nu har vi de sidste fire

uger spist afdelingsledere, teamledere og

projektledere uden at nogen har opdaget

det, og så skulle du absolut spise

rengøringskonen!"

skal bruge informationerne til og fakta

er, at jeg stadig er faret vild. Det eneste

jeg har fået ud af deres "hjælp" er, at De

har forsinket min færd".

Kvinden nedenunder konstaterede,

"De må sidde i direktionen".

"Det gør jeg", sagde ballonskipperen,

"men hvordan kunne De vide det?"

"Det er simpelt", svarede kvinden,

"De ved ikke hvor De befinder Dem eller

hvor De skal hen. De har bevæget

Dem opad ved hjælp af en stor mængde

varm luft. De har lavet en aftale, som

De ikke er i stand til at overholde og

forventer, at folk under Dem skal løse

Deres problem. Fakta er, at de befinder

Dem i nøjagtig samme position som før

vi mødtes, men nu er det hele bare lige

pludselig min skyld.


DE UDVALGTE

Miljøudvalg

Interesserede kan henvende sig til:

Johnny Stenberg Grundkær 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 75 42 36

Bladudvalg

Jørgen Møller, Grundkær 18 (e-post: jmol@mail.tele.dk) . . . . . . . . . . . . . 36 75 00 08

Jens Mølbach, Engkær 4 (e-post: jens.moelbach@ac.dk) . . . . . . . . . . . . . 36 48 02 04

Gert Krogstad-Nielsen, Engkær 25 (e-post:skogstroll@get2net.dk) . . . . . 36 75 39 50

Erik Christiansen, Drivkær 28 (e-post: ech@bordingmail.dk) . . . . . . . . . 36 48 42 66

Frank Andersson, Drivkær 2 (e-post: frankie@mail.dk) . . . . . . . . . . . . . . 36 75 00 29

Antenne

David Jensen, Stendam 14 (e-post: david-jensen@get2net.dk) . . . . . . . . . 36 48 04 18

Bent Lynggaard Madsen, Bredkær 25(e-post: lyma@mail.dk) . . . . . . . . . 36 75 84 11

P-pladsskilte

Jørgen Møller, Grundkær 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 75 00 08

Bomnøglesalg

Jørgen Møller, Grundkær 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 75 00 08

Bente Staalø, Grundkær 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 75 08 54

Entreprenør

Ruben E. Hansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 56 33 15

Ruben (mobil tlf.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 28 00 84

Træffes man-tor kl. 8-16, fre kl. 8-13

WWW.BAUNEBAKKEN.DK

15


– ordentlig handel

...sammen med Nykredit

Nybolig Helge Kamp

Hvidovrevej 104 A Rødovre Centrum 165

2650 Hvidovre 2610 Rødovre

Tlf. 36 75 30 70 Tlf. 36 70 80 00

More magazines by this user
Similar magazines