DEKORATIONS MALER - Svendborg Erhvervsskole

svend.es.dk

DEKORATIONS MALER - Svendborg Erhvervsskole

4

Praktiske oplysninger:

Kursussted:

Alle kurser afholdes på

Svendborg Erhvervsskole

Malerafdelingen bygning 22.

Porthusvej 71

5700 Svendborg.

Daglig undervisningstid:

08:10 til 15:20 – fredag: 08:10 til 12:45

Deltagerantal:

Minimum deltagerantal 16 personer.

Yderligere oplysninger og informationer om uddannelsen

på: www.dekorationsmaleren.dk

Kursusgodtgørelse:

Der er mulighed for at søge om løntabsgodtgørelse.

Godtgørelsen svarer til den højeste dagpengesats.

Ved lønudbetaling under kursusdeltagelse tilfalder

godtgørelsen arbejdsgiveren.

Befordringstilskud:

Efter gældende regler er der mulighed for at søge

om befordringstilskud.

Deltagerbetaling:

116,00 kr. pr. dag.

For ledige er kursusdeltagelsen gratis, men deltagelse

på kurser skal aftales med A-kassen og evt.

Jobcentret.

www.ef.dk Dekorationsmaleruddannelsen

Støtte:

På www.uddannelsesfonde.dk kan du se dine

muligheder for at få støtte til efteruddannelse.

Tilmelding til kurserne:

Virksomheder: www.efteruddannelse.dk

Enkeltpersoner:

Svendborg Erhvervsskole

KursusCentret

Ryttervej 65

5700 Svendborg

Kursussekretær

Heidi Colvig Møller

Tlf. 7222 5734

hcm@svend-es.dk

Se øvrige kursustilbud på:

www.svend-es.dk/kursuscentret

VI TÆNKER

positivt

innovativt

respekt

anerkendelse

More magazines by this user
Similar magazines