– om rummelighed på arbejdsmarkedet - LBR Silkeborg - Silkeborg ...

lbr.silkeborgkommune.dk

– om rummelighed på arbejdsmarkedet - LBR Silkeborg - Silkeborg ...

LBR har en finger pulsen og en hånd roret

Det Lokale Beskæftigelsesråd skal her og nu sikre den rigtige indsats og samtidig være med til at lægge

den langsigtede kurs i den lokale beskæftigelsespolitik

Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) i Silkeborg skal både have fingeren

pulsen og en hånd roret: Hvordan

ser det ud det lokale arbejdsmarked?

Hvad er der brug for, hvor

skal der sættes ind? Er kursen

rigtig, eller skal den justeres?

" LBR er et vigtigt mellemled

mellem politikerne,

der skal udstikke kursen, og

de aktører, der skal holde

kursen "

Viggo Thinggård

Det handler om at styre den

aktive lokale indsats for

beskæftigelsen, og det er

ikke blevet mindre vigtig

i en tid, hvor det går den

forkerte vej, og hvor ledigheden

er stigende.

- LBR er et vigtig mellemled

mellem politikerne, der skal

udstikke kursen, og de aktører,

der skal holde kursen. LBR

kommenterer, når politikerne lægger

planer for arbejdsmarkedets udvik-

ling, og der er tæt dialog mellem LBR og kommunens

arbejdsmarkedsudvalg. Men det handler også om visioner. Vi skal

præge udviklingen og holde øje med resultaterne af den indsats,

der i Jobcenter Silkeborg gøres for de ledige: Bliver der formidlet

jobs, er indsatsen for aktivering god nok? Men derudover skal vi

også have visioner og selv tage initiativer, siger formand for LBR

Silkeborg, Viggo Thinggård.

LBR indstifter pris

I foråret 2009 uddeler LBR og Arbejdsmarkedsudvalget

ved Silkeborg Kommune for første gang en pris til en

lokal virksomhed for at udvise rummelighed i sin personalepolitik.

De to initiativtagere til prisen vil gerne skønne en virksomhed,

der gør en særlig indsats for at skaffe plads til dem,

der måske ellers vil have svært ved at få en chance arbejdsmarkedet.

Det kan handle om skånejob, fleksjob, integration, en

særlig indsats for utilpassede unge.

Prisen vil bestå af et beløb, der kan bruges til at skabe trivsel

for medarbejderne. Derudover vil der være et synligt bevis , at

virksomheden er blevet hædret for at være en rummelig arbejdsplads.

Fokus forebyggelse

LBR Silkeborg har årligt tre millioner kroner til diverse projekter,

og der er blevet taget en række vigtige initiativer de seneste måneder.

Et eksempel er Puma Springet, hvor det handlede om den

målrettede og effektive indsats for unge mellem 16 og 25 år, der

har problemer med at finde sig tilrette arbejdsmarkedet. Paradoksproblemet

er et andet vigtigt emne, og LBR har finansieret

et projekt om det paradoksale i, at nogle inden for detailhandelen

har behov for et arbejde, mens andre har behov for arbejdskraft.

Her blev der brudt nogle barrierer ned, og projektet viste, at det

med den rigtige indsats er muligt at få de sidste i restgruppen

i gang. Endnu et projekt har været Netjob Silkeborg, der skulle

skabe en varm linje mellem virksomhederne og jobcentret for at

gøre vejen fra den ledige til arbejdsmarkedet kortere. Dette projekt

viste så gode resultater, at det nu er gjort permanent.

LBR har gennem sin indsats sat fokus forebyggelse og den

tidligere indsats og opfølgning ved langtidssygemelding. Og nye

initiativer er vej: Til foråret afvikler LBR en konference om det

gab i kompetencer, der forhindrer ledige ét område i at få job

et andet område, hvor der er behov for arbejdskraft. Hvordan

kan dette hul udfyldes? Hvad skal der konkret gøres?

LBR er sammensat af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter.

De giver den viden og de erfaringer, der kan sikre den optimale

beskæftigelsesindsats både her og nu og længere sigt.

Læs mere :

lbr-silkeborg.dk

Prisen

25.000,-

uddeles den

2. april 2009

3

More magazines by this user
Similar magazines