Blad 1 2013 - Rødovre Boligselskab

rbbolig.dk

Blad 1 2013 - Rødovre Boligselskab

B e B o e r B l a d f o r

NÆSBY

ParKeN

Nr. 1 - 16. Årgang - Maj 2013

Renovationsordningen

er udsat

Fastelavn på

Næsbyvej

og meget andet


2

BeBoerBlad for

NÆSBYParKeN

udgives af beboerne i Næsbyparken,

Næsbyvej 1-21 . 2610 Rødovre

redaktionen:

Bent B. Pedersen (ansv.)

Mail: afdeling15rb@gmail.com

Susanne Mørck Voigt

Oplag 200 ex. - Tryk: Makalhof

afdelINGSBeSTYrelSeN

Susanne Mørck Voigt

(SMV)

Nr. 19

Bent B. Pedersen

(BBP)

Nr. 17

Børge Larsen

(BL)

Nr. 15

Peter Voigt

(PV)

Nr. 19

Pia Zimmermann

(PZ)

Nr. 9

l e d e r

Kære beboer

Med denne sommerudgave af Beboerbladet

ønsker vi alle beboere

en rigtig god sommer.

Som man ville vide, hvis man havde

deltaget i beboermødet den 15. maj,

ja, så sker der en masse ting i afdelingen

i år.

Den nye revonationsordning - som

man kan læse om andetsteds i bladet

- skulle have være i gang for os den

29. april. Den er imidlertid udsat til

senere på året.

Vi er ved at få ”sommertrimmet”

skrænterne ud mod Tårnvej efter

et ønske fremsat på beboermødet i

september. Der er blevet ansat et nyt

firma til at gøre rent i hulen og vaskeriet.

Endvidere er gulvet i hulen blevet

renoveret, og i disse dage går malerne

igang med at male de blå facader.

Vi har endvidere en opfordring om

at melde sig til afdelingsbestyrelsen,

hvor der er valg til på beboermødet i

september. I afdelingsbestyrelsen er

vi igang med at udarbejde kataloger

over, hvad man må og skal gøre i lejemålet.

Det skal munde ud i et råderets-

og vedligeholdskatalog, som vi

håber bliver klar til godkendelse på

septembermødet.

Sidst men ikke mindst skal vi gøre

opmærksom på sommerfesten, som i

år bliver arrangeret af Solstrålen.

BBP


Varmen i

ejendommen

I efteråret vedtog et beboermøde,

at afdelingen skulle overgå til varmestyring

ved et system, der hedder

eGain.

Systemet betyder, at varmen i lejlighederne

styres fra ét sted, nemlig

nede i vores varmecentral. Systemet

regulerer varmen på baggrund af

bl.a. vejrudsigter, temperaturmålinger,

vindmålinger og følere i udvalgte

lejligheder. Man vælger en temperatur

(hos os 20°-22°), og så hentes

den mængde fjernvarme ind, der er

nødvendig, for at lejlighederne kan

have den temperatur. Ved denne temperatur

er der en forventning om, at

afdelingen kan spare ca. 85.000 kr.

om året.

Systemet gør, at man ikke kan få en

radiator til at blive brandvarm. Det er

ikke meningen.

På de måneder vi har haft systemet,

kan der allerede ses besparelse.

Men der skal ikke spares for enhver

pris. Det er ikke meningen, at bebo-

Besøg afdelingens hjemmeside

erne skal sidde og fryse, men heller

ikke meningen, at lejlighederne skal

være saunaer.

Sidst i februar satte vi temperaturen

op, så lejlighederne kan opnå en

temperatur på 22°-24°. Det gjorde vi

på baggrund af klager over, at der var

koldt i flere lejligheder. Det kan betyde,

at vi spare mindre, men nu må vi

se.

Med hensyn til klager, så er det

vigtig, at bestyrelse, varmemesteren

eller administration bliver gjort opmærksom

på, at noget ikke er i orden,

eller ikke føles i orden. Ingen af

os kan reagere, hvis vi ikke kender til

et problem. Målingerne i de udvalgte

lejligheder viste sig inden for de vedtagne

temperaturer, så derfor kunne

vi ikke se, der var problemer.

SVM

Du finder den på:

www.rbbolig.dk Afdelinger Afd. 4, 5, 10, 12, 15, 19

Næsbyvej Rødovre Boligselskab, afd. 15

Vis information om afdelingen

3


4

kort Nyt

Sommerfest 2013

Igen i år bliver der afholdt en fantastisk

sommerfest. Festen bliver

afholdt lørdag den 17. august fra

kl. 14.00. I år er det helt op til Solstrålens

fantasi og virkelyst, hvorledes

festen skal være, og hvilke

spøjse indslag skal komme. Så

skriv datoen ind i din kalender og

hold øje med opslag i opgangen.

Næsbyvej

som stillevej

Som det blev nævnt på det nys

overståede beboermøde, har vi

desværre fået afslag fra Rødovre

Kommune på det ellers udmærkede

forslag om at gøre Næsbyvej til

en stillevej. Afslaget er begrundet

med at trafikmængden på vejen

ikke er særlig stor (ca. 1.100 køretøjer

i døgnet) og at gennemsnitshastigheden

kun er på omkring

40 kmt. Der er ej heller rapporteret

om færdselsuheld på vejen.

En hastighedsdæmpende effekt

kunne det måske have, hvis

beboerne i større omfang parkerede

på selve Næsbyvej, end det

er tilfældet i dag.

Næsbyvej møder

sommeren

Et godt tegn på, at sommeren også

er kommet til Næsbyvej er, at der er

kommet blomster i plantekasserne.

Et par beboere var på indkøb efter

planter og muldjord i et plantecenter,

og andre beboere plantede, vandede

og placerede kasserne rundt om i afdelingen.

Det er jo altid godt at have noget

pænt at kigge på, og gerne hele sommeren.

Derfor opfordrer vi alle til at

passe på, så blomsterne ikke lider

overlast.

BBP


Den nye ordning er udsat til senere på året

Renovationsordning

I rødovre Kommune træder en ny

renovationsordning i kraft. Det har

været nævnt tidligere. ordningen

går ud på øget affaldssortering,

hvilket er godt for både miljø og

økonomi i det lange løb.

Imidlertid er ordningen løbet lidt ind

i problemer. Kommunen er ikke helt

klar på, hvordan de vil have affaldscontainerne

placeret i forhold til beboerne,

og enkelte afdelinger i boligselskabet

har fået forslag afvist. Der er

nu indledt en dialog mellem Rødovre

Boligselskab og Rødovre Kommune,

for at finde fornuftige løsninger til

de enkelte afdelinger. Ordningen har

derfor ikke kunne træde i kraft for

ejendommen sidst i april som planlagt.

Kommunen lader den nuværende

ordning fortsætte lidt endnu, men

ordningen vil træde i kraft i løbet af

året.

I vil blive indkaldt til ekstraordinært

beboermøde, så snart vi ved,

hvad kommunen vil acceptere. Men

Spar på vandet

vi kan da løfte sløret for, hvad afdelingsbestyrelsen

har foreslået af løsning

til afdelingen. Vores nuværende

containerrum - hvor vores affaldsskakt

ender - kan åbnes, således at

alle beboerne i opgangen får en nøgle.

Så kan de forskellige typer affald

få deres egen container i dette rum.

Skakten skal så bruges til restaffaldet

(alt det som ikke har en særlig container

- eller det som man er i tvivl om).

Affaldssorteringen vil været tæt på os

beboere og dermed gøre det lette for

os at overholde ordningen.

Denne løsning vil ikke koste afdelingen

så meget, da vi umiddelbart

kun skal have omstillet låsene, skiltet

til de forskellige typer affaldscontainere,

måske få trykt nogle foldere og

sådanne småting, så vi er en heldig

afdeling.

Vores containergård beholdes til

storskrald, glas, papir, farligt affald,

præcis som den bliver brugt i dag.

SMV

Vandafgiften stiger.

Tænk over dit vandforbrug. Tag kun korte bade

Børst ikke tænder i rindende vand.

5


Fastelavn

2013

Så har der igen været fastelavn

på Næsbyvej. Med unger i de her-

ligste dragter, men også flere og

flere voksne er ved at finde tilbage

til barndommens glæde ved udklædninger,

hvilket ungerne finder

sjovt.

Der blev lagt ud med tøndeslagning.

Jeg tror ikke, der findes meget skønnere

at se, end begejstringen i de smås

øjne, som de klemmer lidt bekymret

sammen, når de slår til tønden. Der

bliver virkelig lagt sjæl i opgaven. Det

gør der også i hos de større børn, men

her ser det mere ud som om de nyder

at måtte slå med et bat. Vi endte med

en masse kattekonger og kattedronninger.

Så var det tid til alle herlighederne.

6

Fastelavnsboller, kæmpestore og cremede,

og effektive til at sætte creme

på børnenes næser, når de prøver at

gabe over dem. Guf-poser, der tilsyneladende

bliver større og større for

hvert år. Og endelig pølser, serveret

præcis som man ønsker dem. (Resterne

blev til svensk pølseret 27. februar.)

Jeg har hørt, at en af de 6 årige deltager

har udtalt, at det var den bedste

fest, hun nogensinde har været til. Og

kan vi arrangere en sådan fest, så står

det godt til på Næsbyvej.

SMV

Redaktionen skal beklage, at personen,

der var udklædt som fotograf havde

glemt at putte film i kameraet. Derfor

ingen billeder fra dagen.


faStelavNSfactS

kattekonger

og -dronninger

0-6 år, piger og drenge:

Dronning: Thor fra nr. 17

Konge: Micas fra nr. 17

7-15 år, piger:

Dronning: Liv fra nr. 1

Konge: Pernille fra nr. 21

7-15 år, drenge:

Dronning: Simon fra nr. 17

Konge: Oliver fra nr. 5

16+, piger:

Dronning og konge:

Ulla fra nr. 21

16+, drenge:

Dronning: Leon (gæst)

Konge: Kenneth (gæst)

Præmien for bedste

udklædning:

Angelina fra nr. 1

og Nicklas

Skrænterne bliver

”sommertrimmet”

Natura Teknik er i gang med at ”sommertrimme”

skrænterne.

Der er i år afsat kr. 50.000,- til arbejdet,

så må vi se hvor langt det rækker.

Et tilsvarende beløb er afsat i 2014. Vi

håber selvfølgelig på et godt slutresultat.

Det er en masse små træer og

buske, som under alle omstændigheder

skulle fjernes, så skrænterne kan

udvikle sig med sunde og levedygtige

træer og buske.

BBP

Mailadresse til afdelingsbestyrelsen: afdeling15rb@gmail.com

7


“WE WANT YOU”

Hvad er det,

at være medlem af en

afdelingsbestyrelse

Til efteråret, når vi har beboermøde

i september, vil vi uden tvivl

komme til at skulle vælge nogle nye

bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

(formanden er ikke på valg).

Men hvad betyder det egentlig at

være med i bestyrelsen. Mange omtaler

det, som om det kræver meget

arbejde og en masse beslutninger. Jeg

vil ikke påstå, at dette ikke passer,

men det er altså lidt op til en selv. Vi

holder 10 bestyrelsesmøder om året.

De varer normalt 2½ - 3 timer inklu-

8

siv spisning. Det forventes, at man

inden mødet har sat sig ind i dagsorden

og det medfølgende materiale.

Det kan normalt klares på 1 times tid.

Så forventes det, at man deltager i et

eller flere af årets 3 repræsentantskabsmøder

og afdelingens 2 årlige

beboermøder. Endelig er der et frivilligt

week-end kursus hvert år. Se det

er tiden, der forventes brugt.

Men hvad laver vi egentlig? Nogen

tror, at bestyrelsen bestemmer alt i

afdelingen. Det gør vi ikke. Beboerne

bestemmer og de bestemmer ved be-


oermøderne. Bestyrelsen skal sørge

for, at beboernes beslutning bliver

udført. Med andre ord, holde lidt øje

med tingene. Bestyrelsen skal også

være opmærksomme på, om der er

forhold i afdelingen, der bør ændres.

Er noget ved at være så slidt, at det

skal sættes på budgettet, at det skal

udskiftes, eller kan det vente et år

eller to. De ting skal bestyrelsen så

foreslå til beboermødet.

Naturligvis er der nogle ting, der

kræver en her og nu beslutning. Og

den træffer bestyrelsen så, men når vi

gør det, skal det helst være inden for

det afsatte budget, ellers bør der indkaldes

til et ekstraordinært beboermøde.

En optimal afdelingsbestyrelse

er en flok idémagere, der undersøger

muligheder for at vedligeholde ejendommen,

med det for øje, at det skal

være så billigt som muligt for beboerne.

Men er man så ikke ansvarlig for

afdelingen? Nej, afdelingsbestyrelsesmedlemmer

kan ikke stilles til

ansvar økonomisk, juridisk, eller på

anden vis. Det eneste, der kan ske ved

fejl, er, at beboerne smider én ud af

bestyrelsen (og råber lidt af én, hvis

man virkelig har kvajet sig). Hovedbestyrelsen

er økonomisk og juridisk

ansvarlig for boligselskabet.

Så tænk over, om ikke du har lyst til at

engagere dig lidt i, hvordan din afdeling

skal drives.

SVM

Til støtte af Sol-

strålens arbejde

er der oprettet

et ferielotteri.

Hver måned

trækkes der

lod om 8 penge-

præmier

på ialt 650,- kr.,

samt en ekstra

præmie til en af

de fremmødte.

Hvert lod

koster 10,- kr. om

måneden. Der

er lodtrækning

hver den første

onsdag imåneden

kl. 19.30 i

Næsbyhulen.

Indmeldelse:

1. onsdag i måneden

kl. 19.00

i Næsbyhulen.

S L S T R A L E N

O

9


Røgalarmer

Vi har på et beboermøde vedtaget,

at der skal sættes røgalarmer op i

alle lejligheder, og vi forventede, at

det skete i april.

Imidlertid ønsker man at afvente, at

de bliver godkendt af Brandteknologisk

Institut. Alarmerne er godkendt

og brugt i mange år i Tyskland.

Disse røgalarmer giver umiddelbart

en større sikkerhed end f.eks.

røgalarmer købt i et byggemarked.

Ikke fordi de nødvendigvis er bedre,

men de melder på samme system

som vores varme bliver aflæst på. Og

10

de melder alle fejl. Hvis batteriet er

løbet fladt, hvis nogen piller alarmen

ned, hvis maleren maler hen over

den, eller der på anden måde bliver

pillet ved alarmen. Ikke at den fortæller,

hvad der er galt, men det sender

besked om, at noget er galt. Lejemålet

vil så blive kontaktet, for at få rettet

fejlen.

Man skal dog være opmærksom på,

at selvom den kan meget den lille røgalarm,

så er den ikke koblet til Vestegnens

Brandvæsen. Hvis alarmen går i

gang, skal man ringe til brandvæsnet.

SMV

Borehammer, trailer

og trækvogn

kan lånes hos

varmemesteren


Papir i opgangene

Som opfølgning på artiklen i sidste

nummer af beboerbladet ”de

grønne kasser får det røde kort”,

skal det nævnes, at der i flere opgange

ser det ud som på billedet,

og nogle steder værre. det er stadig

planen at kasserne bliver fjernet

når affaldsordningen træder i

kraft for os.

Bestyrelsen skal gøre opmærksom

på, at henstillingen af papir i og ved

de grønne kasser er ved at tage overhånd.

Det er ikke en erstatninger for,

Tænk på miljøet

renovation og vandafgift stiger

Derfor - sortér dit affald, minimér dit affald

Tænk over, hvad du smider ud, og hvor!!!

at man selv skal gå ned i containergården

med alle sine aviser og ugeblade.

Det har blot været en måde at holde

lidt orden på de reklamer, som en del

bare smed på gulvet. Det kan ikke understreges

kraftigt nok, at vi vil få seriøse

problemer med brandvæsen og

forsikring, hvis de blev bekendt med

kasserne. Brandfaren er for stor, selvom

Jan og Anders tømmer dem flere

gange om ugen. Så snup lidt motion

og ta’ dine aviser og ugeblade ned i

containergården.

SMV

11


Bagsiden Vigtige datoer i 2013

Ældre dame i taxa....

”I taxachauffører har nok det

nemmeste job i verden. I sidder bare

på jeres flade og tjener penge”

Taxachaufføren....

”De har ret, men det er nok lettere at

være skraldemand. De behøver jo ikke

tale med skraldet.”

På styr på “dellerne” hver mandag

aften i Næsbyhulen fra kl 18:30.

Alle er velkomne.

Kloge ord:

”Mange mennesker forsømmer den

lille lykke, fordi de forgæves venter på

den store.”

Kom til Billard i

Næsbyhulen

15. maj -

Beboermøde, bl.a. om regnskab

17. august -

Sommerfest - Et tilløbsstykke

15. september -

Beboermøde, bl.a. om budget.

7. december -

Afdelingens julefrokost i hulen

Sæt allerede nu X i kalenderen

til disse arrangementer

Hallo !!

Til dette nummer ventede

vi også på diT indlæg!!!

- du skal bare sende det

på en mail til redaktøren.

BBP

Hver tirsdag mellem kl. 19 og 22 spilles der billard i Næsbyhulen.

Alle er velkommen, såvel øvede som uøvede. Spillet foregår i en

stemning af kærlig mobning og velmenende råd. Det koster 20 kr.

pr. måned. Indmeldelse i klubben foregår på stedet.

More magazines by this user
Similar magazines