MARSTRAND UDSTILLING

kunstbib.dk

MARSTRAND UDSTILLING

38. Portræt af Maleren, Prof. C. W . Eckersberg. Brystbillede.

4

Malt Maj—Juni 1836. L. 34 . 26. Tilh. Hr. Grosserer

J. J . Lachmann.

39. Portræt af en ung Dame. Halv Figur. L. 17 . 15. Tilh.

Hr. Kunsthandler Foltmar.

40. Portræt af Lægen. — senere Geheimeetatsraad — Emil

Fenger. Brystbillede. Studie til det 1837 udstillede. Fre­

deriksborg-Museet tilhørende „Et Aftenselskab. Portræt-

stykke." (Kandidaternes Punschegilde paa Frederiks Hospi­

tal.) L. 17 . 15. Tilh. Hr. Cand. polyt. A. Bock.

41. Portrætstudie af Prof. Kayser. Lille Brystbillede. Til Bil­

ledet „Et Aftenselskab." P. 18 . 15. Tilh. Hr. Grosserer

H. Hirschsprung.

42. Et Familiestykke. Etatsraadinde W aage Petersen med sine

Børn i sin Dagligstue i St. Strandstræde Nr. 18. 4 af

Børnene leger v ed et Bord, Ammen, en Bondepige, bringer

det mindste Barn til den ældste Datter. Fruen sidder i Sofaen.

Paa Væggen Portrætbillede af Eckersberg og Aumont.

Udst. 1837. L. 5 8 . 67. Tilh. Hr. Hof-Vinhandler Chr.

Christensen.

43. Portræt af Løjtnant C. N. Wulff. Brystbillede. L. 24 . 20.

Tilh. Hr. Admiral Koch.

44. Portræt af daværende Auditør C. C. Hall. Brystbillede.

L. 22 . 18. Tilh. Hr. Sekretær O . B. Hall.

45. Italienerinde, seende i Vejret. Brystbillede. Kopi efter Tischbeins

Billede paa Thorvaldsens Museum, vistnok malt umiddelbart

fer Marstrands Rejse til Italien. L. 2 0 . 17. Tilh.

Fru Professerinde A . Munch.

MALERIER, HENFØRTE TIL MARSTRANDS FØRST EITALIENSKE REJSE.

Slutn. af 1836—1841.

46. Brystbillede af en gammel Italiener. Studie til „Fængselsscene

i Rom". L. 20 . 17. Tilh. Hr. Grosserer H.

Hirschsprung.

47. Siddende Italiener. Studie til „Fængselsscene i Rom." Bet.

W . M. P. 2 2 . 23. Tilh. Hr. Bankkasserer J. Simmelkjær.

More magazines by this user
Similar magazines