MARSTRAND UDSTILLING

kunstbib.dk

MARSTRAND UDSTILLING

81. Osteriscene med tre samtalende Jægere. Skitse. L. 19 . 27.

Tilh. Hr. Direktor C. V. Wolfhagen.

82. Skitse til Billedet „Lystighed i et Osteri". P. 23 . 32.

Tilh. Fru Christy Schou, f. Marstrand.

83. Skitse til Billedet „Lystighed i et Osteri". Bet. Bozzetto di

V. M. Roma. P 28 . 39. Tilh. Fru Louise Puggaard.

84. Dansende Italienerinde. Studie til „Lystighed i et Osteri".

P. 32 . 21. Tilh. Hr. Godsejer Johannes Hage.

85. Tamburinspillende, staaende Italienerinde. Studie til „Lystighed

i et Osteri". P. 3 6 . 20 Tilh. Hr. Grosserer J. J.

Lachmann.

86. Portrætfigurer af Kousul M. B. Salomonsen o g Agent W aage

Petersen. Studie til „Lystighed i et Osteri". Bet. Roma

1838. W. M. P. 28 . 23. Tilh. Hr. Grosserer Thorn

Moller.

87. Romerske Borgere forsamlede til Lystighed i et Osteri. I

Midten et dansende Par, tilhøire under en Trappe, hvorfra

Værten kommer, drikkende Landboere ved et Bord, tilvenstre

en Gruppe af danske Gæster, Agent Waage Petersen, Konsul

Salomonsen, Malerne Sonne, Roed, Blunch og Constantin

Hansen. Bet. W. Marstrand. Roma 1839. Udst. 1840.

L. 74 . 98, Tilh. Hr. Grosserer Laurits Salomonsen.

88. Portræt af Henrik Rung. Halv Figur. Bet. W. M. Juli 1838.

L. 2 6 . 22. Tilh. kgl. Kammersangerinde, Fru Keller.

89. Den fortabte Son. Skitse. (Rom 1838.) P. 25 . 19. Tilh.

handler Foltmar.

90. Flugten til Ægypten. Skiise. P. 25 . 33. Tilh. Hr. Godsejer

Johannes Hage.

91- Skitse til Billedet „ Faderglæde ". P. 22 . 18. Tilh. Hr.

Godsejer Johannes Hage.

92. vSiddende Italienerinde. Studie til Moderen i Billedet „Faderglæde".

P. 30 . 21. Tilh. Fabrikant, Borgerrepræsentant

Jacob Marstrand.

93. Faderglæde. En italiensk Fader lofter sit spæde Barn i

Vejret, Moderen ser til. Ufuldført Billede, (Barnet ikke malt

af Marstrand). P. 34 . 28. Tilh. Hr. Professor F. F.

Petersen.

94. Studie af en italiensk Kirkedør. L. 29 . 22. Tilh. Hr.

Landskabsmaler Rasmussen Eilersen.

95. Ufuldført Landskabsstudie. P. 24 . 35. Tilh. Enkefrue

Anna Poulsen.

More magazines by this user
Similar magazines