MARSTRAND UDSTILLING

kunstbib.dk

MARSTRAND UDSTILLING

I I

142. Dameportræt. Brystbillede. P. 2 9 . 24. Tilh. Hr. Grosserer

Julius Just.

143. Portræt af Skibsmægler S. Heckslier. Brystbillede. Betalt

April 1842 med 100 Rd. L. 44 . 36.

144. Portræt af dennes Hustru. Modstykke til foregaaende.

Betalt Juni 1842 med 100 Rd. L. 44 . 36. Tilh. Fru L.

Hecksher.

145. Portræt af Arkitekten, Professor M. G. Bindesbøll. Knæbillede.

L. 31 . 25. Tilh. Enkefru Sophie Lund.

146. Dobbeltportræt. Etatsraad, Sparekassedirektør Edward

Collin og Hustru, f. Tybjerg. Halve Figurer. Bet. W .

Marstrand 1842. (Betalt med 50 Rd.). L. 32 . 27. Tilh.

Hr. Direktør Rubow.

147. Portræt af Kammerherre, Oberstløjtnant Chr. v. Scholler

til Margaard. Brystbillede. Bet. W . M. 1842. (Betalt

Aug 1842 med 60 Rd.) L. 32 . 26. Tilh. Hr. Jægermester

Schøller.

148. Portræt af Geheimekonferensraad, Højesterets-Justitiarius

Anker Wilh. Fred. v. Bornemann. Halv Figur. Legemsstørrelse.

Bet. A. tat. L XXX muner LX. W. Marstrand

pinx. 1842. Udst. 1843. (Betalt Sept. 42 med 200 Rd.).

L- 75 • 63. Tilh. Hr. Kammerjunker, Cand. jur. C. v.

Bornemann.

149. Portræt af Admiral P. F. Wulff. I det væsentlige efter

et tidligere Maleri af Bærentzen. Brystbillede. (Betalt

Sept. 1842 med 50 Rd.). L. 28 . 24. Tilh. Hs. Ekse.

Admiral Koch.

150. Kvindehoved. Studie for et paatænkt Billede af en Moder

ved sit Barns Vugge. P. 27 . 22. Tilh. Hr. Revisor

Bayer.

151. En Moder ved sit Barns Vugge. Studie. P. 33 . 21.

Tilh. Hr. Otto Wroblewski jun.

152. Studie af en Bondepige. Til et paatænkt Billede „Præsentationen

for Svigerforældrene." P. 35 . 24. Tilh. Hr.

Grosserer Chr. Erichsen.

153. En Dreng med en Hund. Portræt af Chr. Barnekow.

Knæbillede. Udst. 1843. L- 4 4 • 37- Tilh. Fru Kammerjunkerinde

Barnekow.

154. Portræt af Kong Christian VIII. Halv Figur. Skitse til

det 1843 udstillede Portræt. L. 2 9 . 23. Tilh. Hr. Departementschef

Schlichtkrull.

More magazines by this user
Similar magazines