MARSTRAND UDSTILLING

kunstbib.dk

MARSTRAND UDSTILLING

15

195- Sovende Italienerinde. Brystbillede, Legemsstørrelse. Studie

til Moderens Figur i „Italiensk Osteriscene P. 59 . 45.

Tilh. Hr. Kunsthandler Foltmar.

196. Brystbillede af en Romerinde Studie til „Italiensk Osteriscene.

L. 47 . 36. Tilh. Hr. Grosserer Emil B. Sachs.

197. Studie af en Italienerinde. Brystbillede. P. 4 8 . 35. Tilh.

Hr. Godsejer Johannes Hage.

198. Brystbillede af en Italienerinde. L . 41 .34. Tilh. Hr. Etatsraad

Chr. Holm.

199. Studie af en Italienerinde. Halv Figur. P. 31 . 24. Tilh.

Frk. A. Weis.

200. Italiensk Blomsterpige. Bet. W . M. P. 34 . 25. Tilh.

Frk. Emma Brock.

201- Studie fra Ischias Kyst. P. 36 . 53. Tilh. Hr. Grosserer

Chr. Erichsen.

202. Portræt af Troels Smith (Marstrands Fætter). Brystbillede,

Legemsstørrelse. Malt i Rom Vinteren 46 —47. L. 46 . 40.

Tilh. Frk. Nicoline Smith.

203. Karnevalet i Rom. Aften. P. 4 4 . 55. Tilh. Hr. Kammerherre

Scavenius til Klintholm.

204. Den gennempryglede Don Quixote føres o m Aftenen hjem

af Bonden efter sit første Felttog. Bet. Palermo. Malt

her i Efteraaret 1846. P. 28 . 39. Tilh. Hr. Kaptajn

F. Hansen.

205. Don Quixotes Hjemfart fra det førte Tog. L. 2 6 . 36.

Tilh. Hr. Kunsthandler Foltmar.

2C6. Don Quixote og Sancho Pansa rider fra Værtshuset.

Skitse. P. 45 . 59. Tilh. Hr. Dr. med. H. Hirschsprung.

207. Modelstudie af en ung Italiener til „Den fortabte Søn".

Brystbillede. L. 4 7 . 37. Tilh. Hr. Grosserer H. Hirschsprung.

20S. Buegang ved et Kloster. P. 27 . 25. Tilh. Fru Christy

Schou, f. Marstrand.

209. Scala Santa i Klostret St. Benedetto i Subiaco. P, 4 3 . 37.

Tilh. Hr. Bankkasserer J. Simmelkjær.

210. Landskabsstudie fra Subiaco. P. 3 6 . 53. Tilh. Hr. Grosserer

H. Hirschsprung.

211. En Vandbærerske letter sin Byrde. Til højre Domkirken i

Subiaco. P. 17 . 17. Tilh. Hr. Grosserer J. J. Lachmann.

More magazines by this user
Similar magazines