MARSTRAND UDSTILLING

kunstbib.dk

MARSTRAND UDSTILLING

i6

212. Italiensk Landskab (fra Olevano ?) med en Kirke, fra hvilken

en Præst kommer med Monstkransen. Knælende Figurer i

Forgrunden. Bet. W. M. 1847. P. 37 . 54. Tilh. Hr.

Murmester I, W. Frohne.

213. Studie af en siddende Kapripige. Halv Figur. P. 2 6 . 21.

Tilh. Fru Nancy Hage.

214. Studie af en italiensk Dreng. Brystbillede. P. 2 3 . 19.

Tilh. Hr. Grosserer J . J. Lachmann.

215- Studie af en italiensk Dreng. Brystbillede. P. 30 . 21.

Tilh. Enkefru B. Weis.

216. Studie af en siddende Italienerinde. Halv Figur. (Landskabet

senere tilmålt af Marstrand.) P. 3 0 . 24. Tilh.

Hr. Grosserer Jacob Salomon.

217. Staaende italiensk Knos. P. 4 2 . 30. Tilh. Hr. Bogbinder

H. H. Rasmussen.

218. Handlende Fiskere. Skitse fra Neapel. P. 31 . 23. Tilh.

Hr. Godsejer Johannes Hage.

219. Pige med Tamburin. Studie til „Dansen paa Ischia".

(Senere tilføjet landskabelig Baggrund.) P. 34 . 19. Tilh.

Fru Ottilia Borup, f. Marstrand.

220. Tamburinspillende Italienerinde. Studie til „Dans paa Ischia".

P. 3 5 . 21. (Senere tilføjet er Italienerhovedet o g Baggrunden.)

P. 3 5 . 21. Tilh Fru Christy Schou, f. Marstrand.

221. En Dans i det Fri paa Ischia. — To Par danser midt i

Billedet, tilhøjre ved Værtshuset kysser en ung Pige o g to

Børn en fed Pater paa Haanden. I Baggrunden Udsigt

over Klippekysterne i Aftenbelysning mod Vesuv. Bet.

W. Marstrand 1847. Roma. Udst. 1849. Solgt til Kunstforeningen

for 1000 Rd. L. 117 . 137. Tilh. Fru

Generalkonsulinde A. Holmblad.

222. En lille Pige med en Kat. Knæbillede. Legemsstørrelse.

Betegnet Marstrand. Rom 1847. Udst. 1849 (Betalt

med 200 Rd.) L. 62 . 50. Tilh. Billedhuggeren, Prof.

V. Bissen.

223. Portræt af Biskop H. I. Swane. Brystbillede. Malt i Rom

1847. L. 29 . 23. Tilh. Hr. Kontorchef V . Swane.

224. Italiensk Knøs. Brystbillede. Legemsstørrelse. P. 5 8 . 40.

Tilh. Hr. Godsejer Johannes Hage.

225. Studie af to unge Italienere. Brystbilleder i Legemsstørrelse.

L, 5 0 . 62. Tilh. Hr. Konsul Broberg.

More magazines by this user
Similar magazines