MARSTRAND UDSTILLING

kunstbib.dk

MARSTRAND UDSTILLING

244. En Munk, der keder sig i sin Celle. L. 22 . 16. Tilh.

Fru S . Lehmann.

245. Studie af en siddende Italienerinde. Halv Figur, Legem-

IS

storrelse. L. 7 4 . 53. Tilh. Hr. Etatsraad Georg Petersen.

246. Studie af en Italienerinde. Brystbillede. L. 25 . 19. Tilh.

Hr. Overtoldinspektor Ring.

247. Don Quixotes Hjemfart fra det første Tog. L. 35 . 59.

Tilh. Hr. Lensbaron Rosenørn-Lehn.

248. Italiensk Maaneskinslandskab. Skitse. P. 20 . 24. Tilh.

Hr. Godsejer Johannes Hage.

MALERIER, HENFØRTE TIL MARSTRANDS OPHOLD

I DANMARK (OG SVERIG.)

1848—1854.

249. Matroserne Schrøder og Jensen, der fra Briggen „Najaden"

er roede ind til Slesvig for a t rekognosere og er tagne

til Fange af Insurgenterne, fortæller dem lystige Historier,

for at faa Lejlighed til at undslippe. (Betalt 1849 med

60 Rd.) L. 3 5 . 44. Tilh. Enkefru Fredstrup,

250. Portræt af Kunstnerens Broder Osvald. T. 21 . 15. Tilh.

Fru Emily O . Giillich, f. Marstrand.

251. En italiensk Moder vogter sit spæde Barns Søvn. En

lille Pige træder ind ad Døren. Bet. W . M. 1849. L.

46 . 36. Tilh. Fru E . Ploug.

252. Portræt af Malerens Broder Osvald Marstrand. Halv Figur,

staaende. 1849. Blik 36 . 26. Tilh. F ru Christy Schou, f.

Marstrand.

253. Portræt af Etatsraad Hans Puggaard. Forarbejde for det

store Portræt. P. 3 4 . 26. Tilh. det Puggaardske Børne­

hjem.

254. Portræt af Etatsraad Hans Puggaard. Halv Figur, Legemstørrelse.

L. 75 . 62. Tilh. Hr. Direktør, Kammerjunker

Henry Tegner.

255. Portræt af F ru Signe Puggaard. — Staaende med venstre

Arm støttet m od e n Marmorkamin, den nedhængende h øjre

Haand holder en Rose. Knæbillede, Legemstørrelse. Malt

More magazines by this user
Similar magazines