MARSTRAND UDSTILLING

kunstbib.dk

MARSTRAND UDSTILLING

1 9

1849. Udst. 1850 (?). (Betalt med 300 Rd.) L. 126 . 94.

Tilh. Fru Professorinde B. Hartmann, f. Puggaard.

256. Portræt af Konsul C. Hage i Stege. Brystbillede i Legem-

størrelse. L. 5 3 . 45.

257. Portræt af Konsul Hages Hustru. Modstykke til foregaaende.

L. 52 . 44. Tilh. Fru Nancy Hage.

258. Skitse til Portrætbilledet af Konsul C. Hage o g Hustru.

P. 32 . 27. Tilh. Fru Professorinde B. Hartmann, f.

Puggaard.

259. Skitse til Portrætbilledet af Konsul C. Hage o g Hustru.

L. 38 . 28. Tilh. Hr. Grosserer, Cand. polyt. Gustav

Hage.

260. Fenris. Studie af en New Foundlands Hund. Til

Portrætbilledet af Konsul C. Hage og Hustru. P. 2 3 . 31.

Tilh. Hr. Daniel S. Hage, New-York.

261. Portrætter af Konsul Christopher Fridenreich Hage og

Hustru Christiane Annette, f. Just. Den gamle Konsul

sidder i sin Lænestol i Kobmandskontoret i Stege; foran

ham staar hans Hustru. Malt 1849. Udst. 1852. (Betalt

med 800 Rd.) L. 196 . 160. Tilh. Fru V. Heise.

262. Portræt af Bispinde Swane, f. Bruun. Brystbillede. Betalt

1849 med 100 Rd. L. 4 8 . 39. Tilh. Frk. J. Swane.

263. Et Barn med en Dukke. Protræt af Ejerens afdøde Søster.

Malt i Efteraaret 1849. L. 36 . 28. Tilh. Hr. prakt.

Læge Franklin Nyrop.

264. Portrætgruppe af Fru V. Hage med Børn. Længst tilvenstre

Sønnen Alfred, i Midten Datteren Vilhelmine. Hele Figurer

i Legemstørrelse. (Betalt 1850 med 800 Rd.) Udst. 1850.

L. 207 . 115. Tilh. Hs. Exe. Landbrugsministeren, Godsejer

Alfr. Hage.

265. Portræt af Kunstnerens daværende Forlovede, senere

Hustru Christina Weidemann. Halv Figur. Malt 1850.

L. 4 6 . 37. Tilh. Fru Julie Pontoppidan, f. Marstrand.

266. Portræt af Konferensraad A. L . Drewsen. Halv Figur.

Bet. W. M. 1850. (Betalt med 50 Rd.) L. 3 3 . 27.

Tilh. Fru Rigmor Bendix.

267. Portræt af Fru Marie Borup, f. Trier. Brystbillede. Bet.

W. M. 1850. L. 27 . 21. Tilh. Hr. Pastor J. Borup.

268. Portræt af Digteren, Pastor Johannes Fibiger. Brystbillede.

Malt i Sommeren 1850. Tilh. H r Professor E.

Holm.

More magazines by this user
Similar magazines