MARSTRAND UDSTILLING

kunstbib.dk

MARSTRAND UDSTILLING

329. Skitse til „Tiggermunkene stiger i Land"' L. 36 . 32.

Tilh. Fru Sophie Grove, f. Fenger.

330. Tiggermunkene stiger i Land. P. 38 . 53. Tilh. Hr.

Grosserer Benny M. Goldschmidt.

331. En Gondol med Tiggermunke i Venedig. Skitse. L . 3 4 . 42.

Tilh. Hr. Grosserer H . Hirschsprung.

332. Landstigning fra en Gondol i Venedig. I Baggrunden St.

Maria della salute. Skitse til det 1857 malte Billede.

P. 2 8 . 24. Tilh. Fru Ottilia Borup, f. Marstrand.

24

MALERIER, HENFØRTE TIL 50-ERNES SLUTNING.

333. Portræt af Kunstnerens Hustru. Halv Figur. Malt omtr.

1855. L. 44 . 34. Tilh. Hr. Cand. phil., Forlagsboghandler

S . Frimodt.

334. Portræt af Mølleejer A . S . Weis. Brystbillede i Legems­

størrelse. Bet. W. M. 1855. L. 48 . 38. Tilh. Hr.

Mølleejer E . Weis.

335. Frierscene. Skitse til „Billede af Hverdagslivet". T . 44 . 29.

Tilh. Hr. Maler Joachim Skovgaard.

336. Skitse til „Billede af Hverdagslivet". L. 3 8 . 44. Tilh.

Hr. Partikulier J. E . Bechgaard.

337- Syende Pige. (Portræt af Fru Borch). Halv Figur,

Legemsstørrelse. Studie til „Billede af Hverdagslivet".

Bet. W . M. L. 7 5 . 61. Tilh. Fru Etatsraadinde Ruben.

338. Barneportræt, Malerens S øn Poul. Hel Figur. Bet. 1855.

L. 87 . 59. Tilh. Hr. Cand polyt. Wilh. Marstrand.

339. Portrætgruppe. Kunstnerens Hustru sidder i en Lænestol

og viser sin Søn Poul en Billedbog. Pigen bringer det

mindste Barn, Datteren Julie, der skal have Die. Fru

Marstrands Figur, Drengens K rop og de døde Ting, der

kun v ar løst angivne af Marstrand, færdigmalte af J . Roed.

Malt i Slutningen af 1855. L. 116 . 86. Tilh. Maleren,

Hr. Professor Chr. Zacho.

340. Skitse til et Dameportræt. Knæbillede. L. 30 . 22.

Tilh. Hr. Direktør Hage.

341. Portræt af Frk. Vilhelmine Smith. Brystbillede. L . 39 . 31.

Tilh, Hr. Fuldmægtig H . Hage.

More magazines by this user
Similar magazines