MARSTRAND UDSTILLING

kunstbib.dk

MARSTRAND UDSTILLING

25

342. Portrætstudie. Brystbillede af en Dame. L. 29 . 23.

Tilh. Hr. Ingenier. C. H. D . Zahrtmann.

343. Portræt af en lille Pige. Brystbillede i Legemsstørrelse

L. 46 . 37. Tilh. Hr. Etatsraad Georg Petersen.

344. Scene af „Jeppe p aa Bjerget". Ridefogden knæler for

Jeppe, der holder hans Kones Haand o g faar Vin skænket

i sit Glas. Tjenere besørger Opvartningen, Valdhornblæsere

Taffelmusiken. Gennem Døren af den med Billeder

behængte Havesal Udsigt til et Landskab. L. 37 . 53.

Tilh. Hr. Grosserer Heinr. Hirschsprung.

345. „Forlovelse ved en Sygeseng". Den Gamle i Sengen,

paa hvilken .Solen skinner ind, holder den foran

Sengen siddende unge Piges Haand, hun drejer forlegent

Hovedet fra ham. En ved Sengen staaende Herre henvender

sig med et spodsk Smil til en siddende ung Mand,

der synes yderst forfærdet. Dragter fra det 18de Aaarh.

Skitse. L. 41 . 49. Tilh. Hr. Justitsraad, Apoteker A .

Meyer.

346. Frossenpinden. En gammel Herre varmer sine Hænder

ved Kaminilden, Negertjeneren bringer ham Kaffe.

L. 32 . 24, Tilh. Fru Etatsraadinde Ruben.

347. Den fortabte Søns Hjemkost. Skitse. Rum og Dragter

fra Renæssancetiden. L. 46 . 57. Tilh. Hr. Murmester

J. W. Frohne.

348. Den fortabte Sons Hjemkomst. Skitse med Figurer i

Nutids Dragter. L. 32 . 44. Tilh. Hr. Cand. polyt. Wilh.

Marstrand.

349. Doktoren føler den syges Puls og efterser hans Tunge.

Skitse. P . 30 . 22. Tilh. Hr. Kommunelæge Trock Jansen.

350. Ved Kaminen. Skitse. P. 30 . 24. Tilh. Fru Nanna

Liebmann.

351. En Luthspiller indslumret under en ung Piges Vindu.

L. 51 . 33. Tilh. Hr. Professor, Dr. Carl Jul. Salomonsen.

352. Kristus og Disciplene i Emaus. Skitse til Altertavlen i

Faaborg. L . 54 . 35. Tilh. Fru Sophie Grove, f. Fenger.

353. Kristus o g Disciplene i Emaus. Skitse til Altertavlen i

Faaborg Kirke. Malt 1856. Udst. 1873. P. 5 5 . 37.

Tilh. Hr. Etatsraad J. Hansen.

354. Portrætgruppe. Frk. Annette Hage viser sin Brodersøn

Hother Hage en B og med Planteafbildninger. Halve Figurer

i Legemsstørrelse. Bet. W. M. 1856. L. 76 , 84. Tilh.

Hr. Fuldmægtig H. Hage.

More magazines by this user
Similar magazines