MARSTRAND UDSTILLING

kunstbib.dk

MARSTRAND UDSTILLING

27

368. Portræt af Malerens Svigerinde, Fru Anna Dorthea Marstrand.

Halv Figur, Legemstørrelse. Bet. W. M. 1858.

L. 67 . 52. Tilh. Fru Annie Svendsen, f. Marstrand.

369. Scene af Holbergs „Den politiske Kandestøber", hvor

Gedske, da Raadsherreinderne gør hende Visit, ikke vil

kendes ved Arianke Grovsmeds og denne bliver sat til

Dørs af Henrik. Bet. W. M. 1858. Udst. 1859. ^•

45 • 37- Tilh Hr. Grosserer H. Hirschsprung.

370. Portræt af Geheimeetatsraadinde J. Fenger. Brystbillede.

Legemstørrelse. (Betalt Maj 1858 med 200 Rd.) L. 53 . 36.

Tilh. Hr. Ingeniør Evald Fenger.

371. Portræt af Stiftsprovst E. C. Tryde, siddende i Sakrististolen

i Vor Frue Kirke. Knæbillede i Legemstørrelse.

Bet. W. M. 1858. Udst. 1858. (Betalt med 400 Rd.)

L. 115 . 84. Tilh. Vor Frue Kirke i København.

372. Scene af „Den politiske Kandestøber". Raadsherrerne

besøger Herman von Bremen Bet. W. M. 1858. L . 4 6 . 37.

Tilh. Fru Nancy Hage.

373. Scene af „Den politiske Kandestøber". Gedske vil ikke

kendes ved Arianke Grovsmeds. Gentagelse af Nr. 369.

Bet. W. M. 1859. L. 46 . 37. Tilh. Fru Nancy Hage.

374. Portræt af Digteren B. S. Ingemann, siddende ved et Bord,

hvorpaa Sølvhornet staar. Knæbillede i Legemstørrelse.

Gave fra Lærere ved S orø Akademi o g Skole i Anledning

af Digterens 7oaarige Fødselsdag. Bet. W. M. 1859.

Udst. 1860. L. 74 . 62. Tilh. Sorø Akademi.

375. Fra Ischia. En ung Mand spiller paa Luth for to unge

Piger, en Mand o g en spindende Kone hører til. Bet. W .

M. 1859. (Udst. 1859?) L. 49 . 52. Tilh. Fru Etatsraadinde

Weis.

376. Portræt af Fru C. A. Hage, f. Just. Brystbillede i Legemstørrelse.

Gentagelse af Hovedet paa det store Portrætbillede.

Malt 1859. L. 52 . 45. Tilh. Hr. Fuldmægtig

H. Hage.

377- Portræt af Legatstifteren, Etatsraad J. T. Suhr. Halv Figur,

Legemstørrelse. (Betalt Februar 1859 rnec ^ 4 0 0 Rd ? L.

79 . 63. Tilh. det Suhrske Kontor.

378. Skitse til „Det lykkelige Skibbrud", 5. Akt. L. 3 4 . 48.

Tilh. Hr. Godsejer Johannes Hage.

379. Italiensk Pige, der hilser fra et Vindu. .Skitse. P. 40 . 30.

Tilh. Pir. Godsejer Johannes Hage.

More magazines by this user
Similar magazines