MARSTRAND UDSTILLING

kunstbib.dk

MARSTRAND UDSTILLING

28

380. Portræt af Malerens Søn Wilhelm. Brystbillede. L. 2 9 . 29.

Tilh. Hr. Direktør Paul Marstrand.

381. Barneportræt. Marstrands Datter. Brystbillede. Legem­

størrelse. L. 46 . 37. Tilh. Hr. Direktør Paul Mar­

strand

MALERIER, HENFØRTE TIL MARSTRANDS SENERE AAR.

1860-1873.

382. Den hjemvendende Jæger. »Skitse. P. 33 . 44, Tilh.

Stadsarkitekten, Hr. Prof. L. Fenger.

383. En improviseret Gynge. Skitse. L. 3 4 . 41. Tilh. Hr.

Maler Kristian Zahrtmann.

384. Romersk Gadescene En improviseret Gynge. Skitse,

L. 46 . 39. Tilh. Hr. Kunsthandler Foltmar.

385. Thetis hos Hefæstos. Skitse, malt graat i graat. L.

24 . 30. Tilh. Fru Nanna Liebmann.

386 Thetis hos Hefæstos. Skitse. L. 25 . 35. Tilh. Hr.

Kunsthandler Foltmar.

387. Læsende Pige. Halv Figur. L. 2 9 . 21. Tilh. Frk. C.

Raffenberg.

388. Bakkantinde. Skitse. L. 28 . 19. Tilh. Hr. Kommune­

lærer Nehm.

389. Don Quixote. Brystbillede. Skitse. P. 47 . 34. Tilh.

Hr. Godsejer Johannes Hage.

390. Den gennempryglede D on Quixote føres o m Aftenen hjem

af Bonden efter sit første Felttog. Skitse. L. 49 . 59.

(Paa Lærredets Bagside et Kvindehoved.) Tilh. Fru E.

Ploug.

391. Dans i et Osteri. Skitse. P. 45 . 59. Tilh. Hr. Gods­

ejer Johannes Hage.

392. Portræt af Fru Augusta Marie Hall, f. Brøndsted. Brystbillede

i Legemstørrelse. (Betalt Marts 1860 med 300 Kr.)

L. 62 . 49. Tilh. Hr. Sekretær O . B. Hall.

393. En ung italiensk Kone hjælpes ned af et Æsel. Bet. W .

M. 1860. L. 58 . 37. Tilh. Hr. Etatsraad J. A. Blom.

More magazines by this user
Similar magazines