MARSTRAND UDSTILLING

kunstbib.dk

MARSTRAND UDSTILLING


407. Portræt af Biskop N. F . S . Grundtvig i sit Studerekammer.

Knæbillede, Legemsstørrelse. Bet. W. M. 1862. Udst.

1863. (Betalt med 300 Red.). L. 105 . 84. Deponeret

i Rigsdagen.

408. Fra Ischia. En Samtale. Bet. W . M. 1862. Udst. 1862.

L- 3 9 . 34 Tilh. Hr. Borgerrepræsentant, Fabrikant G .

Budde Lund.

409. Pottræt af Fru Christv Hornemann. Brystbillede. Bet.

W. M. 1862. L. 44 . 34. Tilh. Hr. Fabrikant Chr. N.

Sødring

410. To italienske Præster udenfor et Osteri. L. 42 . 42.

Tilh. Fru Ottilia Borup, f. Marstrand.

411. Arendses sidste Besøg hos Ewald ved dennes Sygeseng.

Bet. W. M. 1863. Udst. 1865. Malt til Orla Lehmann

for 200 Rd. (Aukt. 1879 '43° K r -)- L. 42 . 34. Tilh.

Hr. Assistent i Udenrigsministeriet, cand. polyt. H. H.

Konow.

412. Portræt af Malerens Broder Troels. Brystbillede. Bet.

W. M. Til Anna 12te April 1863. L. 32 . 27. Tilh.

Fru Anna Lund, f. Marstrand.

413. Portræt af Kunstnerens Broder Otto. Halv Figur, Legemsstørrelse.

L. 6 7 . 52. Tilh. Fru Emily O. Giillich, f.

Marstrand.

414. Taranteldansende Par i en Skov. Bet. W. Al. 1863.

L. 46 . 37. Tilh. Fru Nancy Hage.

415. Scene af Holbergs „Barselstuen" (4de Akts 4de Scene).

Bet. W. M. 1863. Udst. 1864. (Betalt med roo Rd.,

Aukt. 1871 350 Rd.). L. 46 . 38. Tilh. Hr. Grosserer

Grøn.

416. Minister Guldberg vil gøre noget for Wessel, men dennes

Ønsker indskrænker sig til — en Pris. Bet. W. M. 1863.

Udst. 1865. Betalt af Orla Lehmann med 200 Rd. Aukt.

1879 1380 Kr.). L. 45 . 35. Tilh. Hr. Grosserer Bernh.

Hirschsprung.

417. Barneportræt af Malerens Datter. Halv Figur. L. 49 . 35.

Tilh. Hr. Direktør Paul Marstrand.

418. Dans i et Osteri sent p aa Aftenen. Skitse. P. 4 4 . 61.

Tilh. Frøknerne L. og H. Melchior.

419. Lady Macbeth forlanger Dolken af sin Mand for at bringe

den tilbage i den myrdede Konges Værelse. Skitse, i

nogle Partier -— ligesom enkelte andre af Marstrands

ufuldførte Skitser — fuldført af P. C. Skovgaard efter

More magazines by this user
Similar magazines