MARSTRAND UDSTILLING

kunstbib.dk

MARSTRAND UDSTILLING

35

477- Holbergs „Den politiske Kandestøber " (Collegium politicum)

Geske kommer ind i Forsamlingen og giver sin Mand Ørefigen,

han tæller til 20. Bet. W. M. 1868. Udst. 1809 Solgt

til KristianiaKunstforening (600 Rd.) L. 82 . 109. Tilh.

Hr. Grosserer H . Hirschsprung.

478. Portræt af Billedhuggeren, Prof. Vilh. Bissen. Brystbillede,

Legemsstørrelse. L. 56 . 43. Tilh. Hr. Apoteker, Borgerrepræsentant

Alfred Benzon.

479. Portræt af Konsul H. Fenger i Riga. Brystbillede, Legemsstørrelse.

Bet. W. M. 1868. L. 52 . 43. Tilh. Hr.

Distriktslæge N. Wanscher.

480. Faun og Nymfe danser i Skoven. Skitse. L. 45 . 36.

Tilh. Hr. Grosserer H . Hirschsprung.

481. Portræt af Arkitekt Chr. Hansen, siddende ved sit Arbejdsbord

med en Grundplan i Haanden. Knæbillede, Legemsstørrelse.

Malt paa Bestilling af Udstillingskomitéen. Bet.

W. M. 1869. L. 8 6 . 67. Tilh. Udstillingskomiteen.

482. Rejsende i Dalarne. Malt o g udstillet 1869. L. 3 9 . 45.

Tilh. Hr. Cand. polyt. Vilh. Marstrand.

483. Portrætbillede af Kunstnerens tre Døtre. Brystbilleder.

Legemsstørrelse. Malt 1869. T. 53 . 42. Tilh. Fru

Anna Lund, f. Marstrand.

484. Portræt af Kunstnerens Broderdatter Emily M. Brystbillede i

Legemsstørrelse Malt 1869. L. go . 35. Tilh. Fru

Annie Svendsen, f. Marstrand.

485 Skitseret Barneportræt. Brystbillede i Legemsstørrelse.

Malt 1869. L. 43 . 34. Tilh. Fru Annie Svendsen, f.

Marstrand.

486. Italienerinde med en Tamburin. Halv Figur. L. 53 . 38.

Tilh. Hr. Godsejer Johannes Hage.

487. Romersk Landboer. Brystbillede. L. 5 0 . 34. Tilh. Hr.

Grosserer Heinr. Hirschsprung.

488. Samme Model. Brystbillede. L. 5 0 . 38. Tilh. Mølleejer

E. Weis.

489. Italiensk Bondestueinteriør. Ved Bordet sidder en syende

Pige o g to Børn, en K one staar ved Døren L 39 . 56.

Tilh. Fru Etatsraadinde Heymann.

490. Portræt af Litograf A. Kittendorff, tegnende i en Studiebog.

Halv Figur. Malt i Subiaco 15. Juni 1869. P. 4 0 . 32.

Tilh. Hr. Litograf A. Kittendorff.

More magazines by this user
Similar magazines