MARSTRAND UDSTILLING

kunstbib.dk

MARSTRAND UDSTILLING

39

539- Ole Vind. Halv Figur. Skitse. P. 35 . 27. Tilh. Hr.

Grosserer Chr. Erichsen.

540. Portrætstudie, Brystbillede. L. 4 0 . 29. Tilh. Hr. Fabrikant,

Borgerrepræsentant Jacob Marstrand.

541. Flugten til Ægypten. Skitse, malt brunt i brunt. L.

31 , 24. Tilh. Billedhuggeren, Hr. Prof. Chr. Freund.

542. En Munk overrasker en Kvinde. Skitse. L. 26 . 26.

Tilh. Hr. Justitsraad, Apoteker A. Meyer.

543. Portrætstudie. (En Datter af Prof. H. Lehmann.) Skitseret.

Brystbillede, Legemsstørrelse. Malt omtr. 1870. L. 43 . 35.

Tilh. Hr. Cand polyt. Wilh. Marstrand.

544. Portræt af Nationalbankdirektør, Konferensraad Levy. Bet.

Nov. 1871 med 200 Rd. L. 5 8 . 46. Tilh. Hr. Vinhandler

Emil Plum.

545. Portræt af Konferensraadinde Levy. Brystbillede i Legemsstørrelse.

Betalt Marts 1871 med 200 Rd. L. 58 . 46.

Tilh. lir. Professor Maar.

546. En Nyfme hviler sig efter Jagten. Skitse. L. 34 . 42.

Tilh. Hr. Maler Kristian Zahrtmann.

547. Kvindelig nøgen Model. Skitse. L. 18 . 30. Tilh. Billedhuggeren,

Hr. Prof. Chr. Freund.

548. Italienerinde fletter sit Haar foran Spejlet. Halv Figur.

L. 56 . 46. Tilh. Hr. Godsejer Johannes Hage.

549. Den fortabte Søns Hjemkomst. Skitse. L. 6 3 . 49. Tilh.

Hr. Murmester Schioldan.

550. Getion bereder sig til at pløje »Sjælland ud. Skitse.

L. 40 . 66 . Tilh. Hr. Overtoldinspektor Ring.

551- Gefion pløjer Sjælland ud. Skitse. L. 42 . 66. Tilh.

Billedhuggeren, Hr. Professor Vilh. Bissen.

552. Brylluppet i Kana. »Skitse. L. 30 . 46. Tilh. Hr. Grosserer

Oscar Wandel.

553- Judas forraader Kristus med et Kys. Skitse. P. 31 . 24.

Tilh. Hr. Maler Kristian Zahrtmann.

554. Judas forraader Kristus ved et Kys. Skitse. L. 57 . 51.

Tilh. Hr. Godsejer Johannes Hage.

5 55- Modelstudie af en staaende ung Pige. Til et paatænkt

Billede af „Kristus o g Horkvinden". Halv Figur. L. 6 8 . 44,

(En Komposition til det paatænkte Billede findes mellem

de Prof. Nic. Bøgh tilhørende Tegninger.) Tilh. Enkefru

Allen.

More magazines by this user
Similar magazines