MARSTRAND UDSTILLING

kunstbib.dk

MARSTRAND UDSTILLING


556. Skægget Apostelhoved. Legemsstørrelse. Studie til „Altertavlen

„Den vantro Thomas". L, 4 9 . 36. Tilh. Grosserer

Lefolis Dødsbo,

557. Studiehoved. L. 53 . 37. Tilh. Fru Christy Schou, f.

Marstrand.

558 Den vantro Thomas. Thomas har kastet sig p aa Knæ for

den opstandne Kristus, da denne har vist ham sine Vunder.

Til begge Sider for Kristus andre af Apostlene. Udfuldført

(1870 paabegyndt) Altertavle, bestemt af Marstrand

som Gave til St. Paulskirken i Nyboder, L. 222 . 210.

Tilh. Museet i Randers.

II.

FORTEGNELSE OVER TEGNINGER AF MARSTRAND.

Ordnede efter Eierne.

Tilhørende Hr. Maler G. A chen.

1. Hyrde i Kampagnen. P. Sep.

Fru J enny A dler.

2. Portræt af Nationalbankdirektør, Konferensraad Levy. Bl.

Maleren, Hr. Konservator C. C. A ndersen.

3. Udkast til „Billede af Hverdagslivet". P.

Hr. Forfatter F. V. A ndersen.

4. Fire Kammerherrer. P.

Billedhuggerelev A lexander.

5. Et Blad med Skitser. P.

Enkefru Alle n.

Musikanter paa Markuspladsen. Pensel.

To af Gæsterne i Barselstuen. P.

To Præster. P.

9. Udkast til „Billede af Hverdagslivet". P.

10. En Præst skæmter med unge Piger. P.

Fru M. B ache.

11. Portræt af Prof. E . Hornemann. Bl.

12. Tre Kvindehoveder. Bl.

Hr. Professor, Rektor O . F. Bache.

13. Dans i et Osteri. P. Sep.

14. Osteriscene. P. Sep.

More magazines by this user
Similar magazines